Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode (page 7)

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Komeet Neowise laat zich zien

SPANKEREN – In de week van 11 tot en met 18 juli was in Nederland een opvallende komeet zichtbaar: Neowise. De Dierense fotograaf Aart van Raalte maakte vanaf de Kanaalweg in Spankeren dit prachtige plaatje.

Kometen zijn vrij kleine samenballingen van ijs en gruis. Wanneer ze in de buurt van de zon komen, verdampt een deel van dat ijs en ontstaat een opvallende staart van vrijgekomen stofdeeltjes. Zo ook bij Neowise.
Het is voor het eerst sinds 1997 dat er vanuit Nederland een heldere komeet aan de sterrenhemel zichtbaar is. Komeet Neowise is met het blote oog te zien, hoewel de staart het mooist is vanaf een donkere plek.
Bron: allesoversterrenkunde.nl
Foto: Aart van Raalte

Tuinconcerten bij Jansen& de Feijter

VELP – Pianiste Marianne Ratajski speelt woensdag 15 juli in de tuin van boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Haar pianospel wordt afgewisseld met voodrachten van Walter Jansen. Het concert duurt van 20.00 tot 21.00 uur. De entree bedraagt 20 euro, inclusief een hapje en drankje. Er is geen pauze en geen nazit. Vooraf reserveren is verplicht en kan via info@eenpassievoorboeken.nl. Er is plaats voor maximaal dertig personen. Bij slecht weer wordt het concert geannuleerd.
De concertserie wordt de komende weken voortgezet. Op woensdag 22 juli komt pianiste Hanne Scheffer. Het programma is terug te vinden op www.eenpassievoorboeken.nl.

Gewelddadig treffen in Thorbeckestraat

DIEREN – In de vroege ochtend van zondag 12 juli is er een gewelddadig incident voorgevallen in een woning aan de Thorbeckestraat in Dieren. De politie werd rond 5.15 uur gealarmeerd. Het slachtoffer is een 48-jarige man. Hij raakte gewond aan zijn hoofd en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat het slachtoffer en de dader elkaar kennen en doet onderzoek naar de aanleiding van het incident. Op Facebook doet de politie een oproep: “Heeft u zondagmorgen rond 5 uur iets opvallends gezien aan de Thorbeckestraat in Dieren? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.”

Foto: Melvin / Persbureau Heitink

Fietstafel voor het maken van ideeën

DIEREN – Sinds enige tijd is in Dieren de Stichting Fietsop1 actief. Doelstelling van die club is het bevorderen van de fiets in de meest ruime zin van het woord. Denk daarbij aan fietsveiligheid en -vriendelijkheid en dat alles door positieve interacties te bewerkstelligen tussen ondernemers, overheid, onderwijs en omwonenden. Dieren dankt veel aan de fiets – Gazelle is de bekendste en grootste werkgever van het dorp – en is ook zeer fietsminded. De stichting haakt daar in de breedste zin van het woord op in. Sleutelwoord daarbij is samenwerking.

Die samenwerking, die oproep tot het opperen van ideeën, die uitnodiging tot het maken van plannen, was ook de strekking van de woorden van voorzitter Jaap van der Eerden bij de onthulling van de fietstafel. Dat is een robuuste statafel die op verschillende plekken in Dieren en de rest van de gemeente Rheden wordt geplaatst met de uitnodiging om aan die tafel ideeën te opperen die passen in de ruime doelstelling van Fietsop1. De tafel is gemaakt van lokaal eikenhout uit de bossen van Twickel, op een frame van een oude Gazellefiets. De tafel is ontworpen èn gemaakt door medewerkers van stichting Het Werk(t) uit Spankeren.
De onthulling vond plaats aan de Wilhelminaweg, tegenover Gazelle en voor de deur van Reinders Regio Makelaar. Geen toevallig gekozen plek, want in een deel van het ruime makelaarspand, is vanaf 16 oktober een nieuw fietsmuseum te bezoeken. “Ook dat was een idee dat uit enthousiasme ontstond en dat nu al wordt uitgewerkt”, legt Van der Eerden uit. “Het is dergelijke input waar we als stichting op mikken.”

Wethouder Dorus Klomberg (tweede van rechts) verrichte de onthulling samen met Van der Eerden (rechts op de foto) en twee mensen van de stichting Het Werk(t) uit Spankeren, die de tafel maakten. Na de onthulling werd die overgebracht naar de Dierense Speeltuin, waar Fietsop1 veel jeugdige input verwacht.

Rheden wil meer financiële ruimte voor gemeenten van Den Haag

RHEDEN – Wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rhden riep onlangs de minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op om samen met gemeenten en VNG op zoek te gaan naar structurele oplossingen die leiden tot een verbetering van de financiële situatie van gemeenten. Net als vrijwel alle gemeenten in Nederland, heeft ook de gemeente Rheden de afgelopen jaren te maken gekregen met (forse) bezuinigingen en aanspraak moeten doen op reserves.
In de raadsvergadering van 30 juni dienden D66, PvdA en Groep Pieper-Rook Burgerbelangen een motie in om zich aan te sluiten bij de oproep van Klomberg. Ook willen zij minister Ollongren oproepen om over de problematiek zorgvuldig in gesprek te gaan met de Tweede Kamer, om de financiële situatie van de gemeenten niet nog verder te laten verslechteren vragen zij geen verantwoordelijkheden meer over te hevelen naar gemeenten met een korting, de opschalingskorting af te schaffen en dat de kosten die gemeenten hebben gemaakt met betrekking tot de coronacrisis zoveel mogelijk vergoed worden vanuit het Rijk. De motie werd unaniem aangenomen door de raad.

VanZings gaat weer repeteren

DIEREN – Na een periode van gedwongen alleen thuis oefenen, kan vocaal ensemble VanZings weer van start. De zangers en zangeressen waren na een succesvol optreden in het najaar net weer begonnen met het instuderen van nieuw repertoire. Dat wordt nu weer opgepakt nu het ensemble weer met goede moed aan de repetities begint.
VanZings is op zoek naar alten en bassen. Het koor repeteert elke dinsdagavond in de omgeving van Dieren en is op zoek naar leden tot zestig jaar, liefst met enige koorervaring. Het repertoire van VanZings is gevarieerd klassiek werk uit alle stijlperiodes. Belangstellenden kunnen contact opnemen met dirigente Marjolein Berkvens, tel. 026-3335972 of marjoleinberkvens@planet.nl.

Ik vind: Minimaal 50 procent lokaal eigendom

Het klimaatprobleem is echt en urgent. Niks doen is allang geen optie meer.
De Regionale Energie Strategie (RES) is een ruimtelijke zoektocht naar de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het klimaatprobleem. Op 5 juni werd duidelijk dat de RES zeer verstrekkende consequenties heeft. Met het publiceren van het concept RES-bod werd toen voor het eerst zichtbaar wat besluiten in Parijs en Den Haag in de echte wereld betekenen. En dat was voor veel inwoners behoorlijk slikken: clusters met windmolens en hectares vol zonnepanelen is niet iets dat veel mensen graag in hun achtertuin willen zien.
Het is duidelijk dat de energietransitie de gemoederen bezig houdt. Er zijn al meerdere ingezonden brieven geweest, verschillende actiegroepen zijn opgestaan en afgelopen week is in Ellecom een flyer huis-aan-huis verspreid. Langzamerhand lijkt een niet constructieve dynamiek te ontstaan rondom de RES.
Als CDA – met steun van de VVD – hebben wij er daarom in de gemeenteraad voor gepleit om inwoners meer actief te betrekken bij de RES. Met name hebben wij aandacht gevraagd voor een minimum van 50 procent collectief lokaal eigendom als harde randvoorwaarde bij nieuwe initiatieven. Het idee viel bij een aantal partijen direct in goede aarde.
Het is een op veel plaatsen beproefd concept. Als inwoners flink kunnen meeprofiteren gaan de hakken niet in het zand, maar ontstaat juist positieve energie. Hoe het begrip eigendom wordt ingevuld verschilt per project, het kan de gehele investering betreffen, maar bijvoorbeeld ook alleen de baten van een project.
Met ons voorstel worden de lusten en de lasten verplaatst van onbekende grote projectontwikkelaars naar ondernemende inwoners. Via energiecoöperaties kunnen alle inwoners financieel participeren. Inwoners die hier niet toe in staat zijn profiteren ook van het initiatief, bijvoorbeeld door het oprichten van een energiefonds. In Nederland zijn al veel voorbeelden waar met name windmolens op deze manier eerder een bijdrage leveren aan de sociale cohesie van de gemeenschap, dan dat ze onderwerp worden van polariserende stellingen over landschappelijke waarden, klimaatambities en natuurwaarden.

In september en december staat de RES weer op de agenda van de gemeenteraad. Als CDA zullen wij ons blijven inzetten voor een minimum van 50 procent collectief lokaal eigenaarschap. Omdat het werkt.

Peter Paul Geelen
Gemeenteraad Rheden (CDA)

Werkzaamheden aan overwegen eind dit jaar van start

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden telt 37 overwegen en is daarmee een koploper in Nederland. Dit is, met het oog op de veiligheid, niet wenselijk. Daarom is, in samenspraak met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en ProRail, een pakket maatregelen opgesteld, waarmee meerdere overwegen worden aangepast.

Een aantal jaren terug is aan inwoners van de gemeente Rheden gevraagd mee te denken over de veiligheid rondom spoorwegovergangen. Daarbij bleek dat niet alle voorstellen konden worden gewaardeerd. De gesprekken met inwoners hebben ertoe geleid dat de spoorwegovergang van de Mauritiusstraat in Rheden niet wordt afgesloten. Voor de overgang bij de Pinkelseweg in Rheden is een alternatief bedacht, waarbij deze in elk geval open blijft voor fietsers en voetgangers.

De werkzaamheden zijn per overweg verschillend. In Velp bij Biljoen wordt een landbouwsluis aangelegd, zodat alleen fietsers, voetgangers en landbouwverkeer nog van de overweg gebruik kunnen maken.
Bij Rheden worden vijf overwegen aangepast. Zo wordt bij de Lentsesteeg een fiets- en voetgangerstunnel gerealiseerd. Hiervoor moet nog wel een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. De Schaarweg en de Pinkelseweg worden overwegen voor alleen fietsers en voetgangers, bij de Havelandseweg wordt het wegprofiel aangepast om de overweg voor langzaam verkeer te verbeteren en bij de Groenestraat wordt zowel de overweg als het stationsgebied veiliger en overzichtelijker gemaakt.
In Ellecom komt een van de overwegen te vervallen, namelijk aan de Lange Juffer. De overweg aan de Hofstetterlaan wordt voorzien van een beveiligde overweg en een verhard fietspad. Voor de realisatie van dit fietspad is ook een bestemmingsplanwijziging nodig.
In Dieren komt er nog een perronaanpassing bij het overpad dat al opgeheven is.

Naast de bewaakte spoorwegovergangen, worden ook de onbewaakte spoorwegovergangen tussen Ellecom en De Steeg meegenomen bij de aanpak. In 2018 en 2019 zijn er verschillende informatiebijeenkomsten geweest met Middachten, Ellecoms Belang, het bestuur van de begraafplaats en omwonenden. Dit leidde tot een werkgroep die uiteindelijk tot het volgende plan kwam. De overweg bij Jeugdland wordt mogelijk vervangen door een tunneltje. Hiervoor moet een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. Als dit mogelijk is en de tunnel daadwerkelijk gereed, wordt de overweg Kerkhof gesloten. De overweg in de verlengde weg van de oprijlaan van Middachten wordt voorzien van een beveiligingsinstallatie. De tussengelegen overweg wordt volledig afgesloten en kan incidenteel in gebruik blijven voor houttransport ten behoeve van Landgoed Middachten.

Het is de bedoeling dat de eerste werkzaamheden na de zomer van start gaan, maar voor dat kan moet een aantal verkeersbesluiten worden genomen. Dit is nodig als er sprake is van het plaatsen van verkeersborden, verkeerstekens of als er fysieke maatregelen worden genomen. Deze besluiten worden op korte termijn gepubliceerd.
In september informeren ProRail en de gemeente Rheden inwoners, treinreizigers en andere belangstellenden over de werkzaamheden, de planning en de gevolgen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De laatste overwegen zullen naar verwachting in 2024 zijn aangepast.

PlusBus Rheden/Rozendaal rijdt weer

RHEDEN / ROZENDAAL – Met ingang van maandag 13 juli gaat de PlusBus Rheden/Rozendaal zijn diensten weer uitbreiden. De ritten waren al hervat sinds 15 juni, maar wel met beperkingen. Deze beperkingen worden nu opgeheven en dat betekent dat er, zoals gebruikelijk, weer ritten kunnen worden besteld. Ook rolstoelritten zijn weer mogelijk.
Het is nog wel zo dat er voorlopig alleen met de bussen wordt gereden om de afstand te kunnen waarborgen. Van de passagiers wordt verwacht dat zij een mondkapje bij zich hebben en dit dragen tijdens het in- en uitstappen. De ritten kunnen zoals gebruikelijk, tot uiterlijk één dag van tevoren, via het formulier op de website worden aangevraagd of via tel. 026-3707071, van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur.

Haverweg Rheden wordt vakantiestraat

RHEDEN – Buurtbewoners rond de natuurspeelplaats aan de Haverweg in Rheden hebben de handen ineengeslagen. Nu veel mensen vakantie rondom huis vieren, organiseren zij een reeks kleinschalige activiteiten. De speelplaats, gelegen achter de Kroeseboom, biedt alle ruimte om lekker te recreëren in eigen wijk. Iedereen die spontale ideeën heeft, kan hier iets organiseren. Een picknick, voetbaltoernooi, stoepkrijtwedstrijd, waterbaan, huttenbouwen of gewoon luieren, alles mag, mits de RIVN-regels in acht worden genomen. Gezinnen zijn welkom, volwassenen houden wel afstand en kinderen spelen in kleine groepjes. Het idee ontstond naar aanleiding van www.vakantiestraat.nl, een initiatief waarbij sport, spel, ontmoeting en ontspanning centraal staan.