Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode (page 420)

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Bingo KV Diderna/Visser Sloopwerken

DIEREN – De Dierense korfbalvereniging KV Diderna / Visser Sloopwerken houdt dinsdag 30 oktober weer een bingo-avond in Theothorne in Dieren. Er worden vijf rondes gespeeld om fraaie prijzen met onder andere een goedgevulde vleesmand, en zes rondes om geldprijzen. Een bingokaartje voor ronde één tot en met tien kost 0,50 eurocent per ronde. Een vel met zes kaartjes kost 2,50 euro per ronde. Een bingokaartje voor ronde elf met dubbele geldprijzen kost 1 euro. Voor een vel van zes kaartjes betaalt men voor deze ronde 5 euro. Het is ook mogelijk een boekje te kopen voor de hele avond (elf rondes en voor iedere ronde een vel met zes bingokaartjes) voor 29 euro. De opbrengst van de bingo komt ten goede aan de jeugd van KV Diderna/Visser Sloopwerken. Iedereen is welkom. De zaal opent om 19.00 uur, de bingo begint om 19.30 uur.

www.diderna.nl

Rozendaal heeft stabiele financiële positie

ROZENDAAL – Net als in andere jaren heeft de gemeente Rozendaal in het najaar weer een begroting voor de komende jaren opgesteld. Voor deze nieuwe coalitie is dit de eerste begroting. Op 6 november beslist de raad of hij met de begroting voor 2019 en het meerjarenperspectief tot en met 2022 kan instemmen.

De voorliggende begroting biedt een structureel sluitend perspectief. In het coalitieakkoord is een aantal beleidsintensiveringen opgenomen, en de ruimte in de begroting maakt het mogelijk deze extra uitgaven te doen. De begroting blijft ook dan structureel sluitend.

De gemeente Rozendaal bouwt aan een flexibele organisatie zodat toekomstige ontwikkelingen goed kunnen worden opgepakt en Rozendaal de kwetsbaarheid van een kleine zelfstandige gemeente kan verminderen. Dit betekent dat de gemeente op termijn samenwerkingen met buurgemeenten zal intensiveren, waarbij het uitgangspunt is dat de dienstverlening aan de inwoners van Rozendaal zo goed mogelijk gehandhaafd blijft. De extra kosten die deze beleidswijziging met zich meebrengt, zijn verwerkt in de begroting.

Deze coalitie kiest voor duurzaam, niet alleen met het oog op het milieu, maar ook voor de financiën. Klinkers zijn om verschillende redenen op lange termijn duurzamer dan asfalt. Op het moment dat straten groot onderhoud nodig hebben, gaat -wat het college betreft- op de meeste wegen in de bebouwde kom de voorkeur uit naar klinkers. Hierover beslist de raad op 30 oktober. Deze beleidswijziging vraagt ruimte voor eenmalige investeringen en deze ruimte is er.

Afgelopen zomer heeft de gehele raad ingestemd met het instellen van een energietransitie-reserve. Daarvan is reeds een deel als krediet verstrekt voor het opstellen en begeleiden van plannen om de energietransitie voor Rozendaal vorm te geven. De gemeente Rozendaal heeft ruim voldoende middelen om eventuele tegenvallers op te vangen en nieuwe investeringen te doen.

Film: Demain tout commence

RHEDEN – Op vrijdag 26 oktober wordt om 20.15 uur in de Dorpskerk van Rheden de film Demain tout commence vertoond. Omar Sy vertolkt de rol van Samuel. Hij leidt een rustig leven zonder verantwoordelijkheden in het zuiden van Frankrijk waar hij werkt zonder zich veel te vermoeien. Tot één van zijn vroegere veroveringen bij hem een baby van een paar maanden achterlaat: zijn dochter Gloria. Samuel ziet de verantwoordelijkheid niet zitten en vertrekt halsoverkop naar Londen in de hoop de moeder te vinden om het kind terug te brengen. Maar zijn zoekactie heeft geen succes en acht jaar later woont hij samen met Gloria in Londen waar ze onafscheidelijk geworden zijn en een nieuw leven opgebouwd hebben. Op een dag duikt de moeder van Gloria weer op om haar dochter op te halen. Deze film heeft zowel een dosis comedy als drama. De toegang is gratis.

Italiaanse film in Dieren

DIEREN – Op dinsdagavond 30 oktober draait in Filmhuis het Italiaanse komische drama A Casa Tutti Bene, waarin alle Italiaanse eigenaardigheden onder de zon samenkomen. De film vangt aan om 20.00 uur. Filmhuis Dieren draait in Theothorne, Callunaplein te Dieren. Reserveren kan via www.filmhuisdieren.nl. Alba en Pietro vieren hun vijftigjarig huwelijksfeest op het zonovergoten eiland Ischia waar ze sinds kort wonen. Daar hebben ze een lommerrijke villa met voldoende plek om de talrijke familie te ontvangen. Iedereen is uitgenodigd; kinderen, ex-partners, neven, nichten en vrienden. Wat begint als een gezellig samenzijn, verandert na het diner al gauw als de veerboot vanwege sterke wind niet meer afvaart en de grote familie noodgedwongen twee dagen en nachten met elkaar moet doorbrengen. Al snel komen geheimen uit het verleden, jaloezie, bedrog en andere spanningen naar boven.

Peuterplay in het Dorpshuis

RHEDEN – In het Dorpshuis van Rheden vindt vrijdag 26 oktober weer een speel- en ontmoetingsochtend plaats voor ouders en kinderen. Samen met yogadocente Nynke Bos volgen de aanwezigen een les Ouder en Kind Yoga. Ouders en kinderen gaan op een speelse manier aan de slag met lichaamsgerichte oefeningen. Zo werken ouders positief en opbouwend aan het onderlinge vertrouwen en de band met hun kind. Daarna is er de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie of thee bij te kletsen en andere ouders te ontmoeten. Deze Peuterplay begint om 10.00 uur in het Dorpshuis. Opgeven is niet nodig en de bijeenkomst is gratis te bezoeken.

https://praktijknynkebos.wordpress.com

ingebutterman@hotmail.com

Presentatie en excursie over paddenstoelen

VELP – De Tuin van Sjef in Velp houdt woensdag 31 oktober van 19.30 tot 21.30 uur een presentie over paddenstoelen, gevolgd door een excursie op 3 november om 10.00 uur. Beide activiteiten worden gehouden door Sandra Omlo, IVN-gids en paddenstoelenliefhebber. Op 31 oktober horen aanwezigen meer over de excursie. Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee klaar. Opgeven is noodzakelijk en kan via info@detuinvansjef.nl. De lezing vindt plaats in de Tuin van Sjef aan Boulevard 33B in Velp.

www.detuinvansjef.nl

Verkoopdag in het museum

VELP – Het Gelders Geologisch Museum aan de Parkstraat 32 in Velp houdt zondag 28 oktober een verkoopdag van stenen, fossielen en mineralen. Naast het normale winkelaanbod worden bijzondere stukken aangeboden. Ook zijn er boeken over geologie verkrijgbaar. De prijzen zijn relatief laag. En wie hier een aankoop doet, steunt het museum en haar doelstellingen. De entree is gratis. De verkoopdag duurt van 12.00 tot 17.00 uur.

www.geologischmuseum.nl

Ellecoms Belang vergadert met het dorp

ELLECOM – De belangenvereniging Ellecoms Belang is weer actief. Een groep enthousiaste mensen heeft het stokje overgenomen, zit vol met goede ideeën en timmert inmiddels flink aan de weg. Dat kan de organisatie niet zonder de steun en instemming van de leden, de inwoners van het dorp. Daarom houdt Ellecoms Belang op donderdagavond 25 oktober een Algemene Ledenvergadering. Die begint om 19.45 uur en wordt gehouden in de Sportkantine van EDS aan de Eikenstraat. Tijdens de vergadering kiezen de leden officieel het nieuwe bestuur en komen ook andere formaliteiten aan de orde. Het bestuur zal de Ellecommers verder inlichten over de plannen en iedereen kan daarover zijn mening geven en vragen stellen. Na afloop is er tijd om elkaar informeel te ontmoeten met een drankje.

Commissie- en Raadsvergadering Rozendaal

ROZENDAAL – De raad en de commissie van advies van de gemeente Rozendaal vergaderen allebei op dinsdag 30 oktober. Na afloop van de commissievergadering wordt kort gepauzeerd, waarna aansluitend de raadsvergadering begint. De agenda en de raadsvoorstellen liggen voor geïnteresseerden ter inzage bij de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis. De agenda en voorstellen voor de raads- en commissievergadering worden gepubliceerd op www.rozendaal.nl. Tijdens de avond is er eerst een korte raadsvergadering waarin de voordracht voor de nieuwe burgemeester bekendgemaakt wordt. De vergadering van de raad is openbaar en begint om 19.15 uur.

Rheden is erkend als Bijvriendelijke gemeente

RHEDEN – De gemeente Rheden is onlangs erkend als Bijvriendelijke gemeente. Dat betekent dat er veel gebeurt voor bijen. Naar aanleiding van de erkenning onthullen wethouder Marc Budel en de imkerverenigingen op donderdag 25 oktober het titelbord Bijvriendelijke gemeente. Dit gebeurt aan de Kennedylaan in Velp. Daar wordt rond 14.45 uur een terrein van 600 m2 ingericht met een bijvriendelijk mengsel van bloemen en kruiden. Geïnteresseerden kunnen zich om 14.30 uur verzamelen bij de ‘Ik buurt mee!-keet’ op de hoek van de President Kennedylaan en de Lepelaarstraat in Velp.
De aanvraag voor deze erkenning is gedaan door Imkervereniging Arnhem Velp e.o. De erkenning Bijvriendelijke gemeente is onderdeel van Nederland Zoemt. Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

www.nederlandzoemt.nl