Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode (page 410)

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Rheden staat voor dubbele uitdaging

DE STEEG – “De begroting van de gemeente Rheden staat sinds afgelopen jaar onder druk. Daarom is het van belang eens kritisch te kijken waar het geld naar toe gaat”, licht wethouder Dorus Klomberg toe bij de presentatie van de concept-programmabegroting voor de jaren 2019 – 2022. Dinsdag 23 oktober is er een informatieavond over de begroting en op 6 november wordt de begroting behandeld in een beslissende raadsvergadering.

De meerjarenbegroting is over meerdere jaren evenwichtig en sluit met een positief resultaat in 2021 en 2022. Voor de jaren 2019 en 2020 zijn er tekorten die het college de komende tijd moet terugbrengen. De tekorten zijn vooral te wijten aan tegenvallende rijksmiddelen, een toename van de zorgkosten en hogere personele uitgaven. Er komen maatregelen, maar voorlopig zonder gevolgen voor de voorzieningen. “Voor nu is het vooral van belang kritisch te zijn om in 2012 te kunnen weten waar we stappen kunnen zetten”, aldus Klomberg. Door bewuster en zuiniger om te gaan met de bestaande middelen is het college in staat om de taken nog uit te voeren zonder dat het voorzieningenniveau in het geding komt. Wel moeten de zorgkosten beter in de hand worden gehouden.

De kosten voor afvalinzameling nemen toe vanwege hogere belasting door het Rijk op de verbrandingskosten. “Dit voeren wij direct door naar onze inwoners”, vertelt Klomberg. De OZB en de rioolheffing stijgen binnen inflatiecorrectie. Het betekent dat in 2019 de gemeentelijke belastingen stijgen met gemiddeld 13 euro per inwoner. De kosten hangen af van ieders persoonlijke situatie en de grootte van het huishouden. Gemiddeld komt het er op neer dat een inwoner 191 euro OZB betaalt, 83 euro voor afval en 101 euro voor rioolheffing.

Het college van B en W is in mei gestart met uitvoering te geven aan de ambities uit het coalitieakkoord “Rheden geeft energie”. Het college richt zich op vijf pijlers: Werk, Duurzaamheid, Wonen, Jeugd en Partnerschap. Deze pijlers zijn uitgewerkt in een college-agenda en vervolgens in deze begroting. Voorbeelden zijn duurzame instroom op de arbeidsmarkt voor jongeren, starters, inwoners met een beperking en langdurig werklozen. Ondersteuning van ondernemers en inwoners bij het nemen van energiebesparende maatregelen, doorstroming op de woningmarkt en zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor jongeren. Tot slot investeert de gemeente meer in partnerschap. Dat wil zeggen: meer met de samenleving maatschappelijke vraagstukken delen en oplossen. “Rheden staat hiermee voor een dubbele uitdaging. De plannen uit het coalitieakkoord willen we natuurlijk uitvoeren en dat zijn stevige ambities, maar het moet wel binnen de portemonnee passen. Daarbij weeg ik af: wat moet ik? wat wil ik? en wat kan ik?”

De Rhedense begroting is te lezen op www.rheden.nl/begroting.

Verlichting fiets regelen in Velp

VELP – In november doet Repair Café Velp weer mee met de ANWB Fietsverlichtingsactie. Op zaterdag 24 november zijn mensen tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom om de verlichting van hun fiets te laten controleren en indien nodig te laten repareren.

Mensen die op die datum niet kunnen, mogen ook tijdens de normale repaircafé’s op zaterdag 27 oktober of zaterdag 22 december langskomen voor de controle. De reparateurs zijn aanwezig van 14.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de reguliere openingstijden van het Repair Café zal er extra aandacht uitgaan naar de fietsverlichting. Om mensen goed te kunnen helpen, hebben de vrijwilligers een speciale toolkit ontvangen met benodigdheden om de verlichting weer helemaal in orde te maken voor de donkere dagen die nog komen. Ook worden andere veiligheidsaspecten, zoals de remmen en het zadel, gecontroleerd.
Het Repair Café Velp is ook open voor ‘normale’ reparaties aan fietsen en andere defecte apparaten. De service is gratis. “Het enige dat we vragen is een vrijwillige donatie in ons spaarvarken”, aldus de organisatie. Repair Café Velp vindt plaats in Buurthuis de Poort aan de Heeckerenstraat 201 in Velp.
De afgelopen winter heeft 67 procent van de Nederlanders een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. Fietsverlichting is erg belangrijk, want de kans op een aanrijding daalt met 20 procent.

Halloween in Dieren

DIEREN – Het Winkelcentrum van Dieren staat vrijdag 26 oktober weer in het teken van Halloween. Hoogtepunt zal ongetwijfeld ook nu weer het Spookhuis aan de Diderna zijn. Scouting Dieren zet ook dit jaar een barre tocht in het donker uit, die alleen geschikt is voor mensen met stalen zenuwen. Desondanks is de verwachting dat menig bezoeker toch met kippenvel het Spookhuis zal verlaten. Voor degenen die dit avontuur niet aan durven, is er altijd nog de Lichtjesmarkt waar diverse standhouders hun producten aan de man proberen te brengen. De markt begint om 15.00 uur, het spookhuis is vanaf 18.00 uur geopend. Het feest wordt om 21.00 uur afgesloten.

Spanso 55+

SPANKEREN – Donderdag 25 oktober krijgen de soosleden van Spanso 55+ uit Spankeren een demonstratie van ongeveer 45 minuten over de oorsprong van chocolade en hoe het verwerkt wordt. Chocolaterie Magdalena bevindt zich in Vierakker en wie wil kan lekker verwend worden met chocolade. De passie voor chocolade is bij binnenkomst in het atelier een ware belevenis. Alleen al de heerlijke geur maakt je gelukkig. Naast het atelier staat een koffiehuis waar liefhebbers bonbons kunnen kopen. De leden vertrekken om 13.30 uur vanaf de Loohof.

Speelgoedbeurs Roncallischool

VELP – Calli Kids houdt op zaterdag 27 oktober van 9.30 tot 12.00 uur een speelgoedbeurs in de Roncallischool in Velp. Er wordt speelgoed verkocht en gekocht voor een ‘leuk prijsje’. Het aanvragen van een verkoopnummer kan via Vanessa, tel. 06-21836591 en callikidsvelp@hotmail.com. Daar is ook meer informatie te krijgen. De koper betaalt bij de kassa 10 procent bovenop de verkoopprijs. Dit extraatje komt ten goede aan de Roncallischool.

Bingo bij CV De Heiknüüters

RHEDEN – Op zaterdag 27 oktober vindt de maandelijkse bingo plaats bij CV De Heiknüüters uit Rheden. Vanaf 19.30 uur zijn liefhebbers welkom in het clublokaal aan de Worth-Rhedenseweg. De koffie en thee staan klaar. Om 20.00 uur rollen de eerste balletjes. De opbrengst van de bingo wordt gebruikt voor de kosten van het sociale carnaval.

Ierse avond in Spankeren

SPANKEREN – De Dorpskerk in Spankeren werd zaterdagavond eens op een andere manier onder het voetlicht gebracht: er werd een Ierse avond gehouden. Bezoekers genoten van een optreden van de band Volluk, een Ierse proeverij en Ierse dans. De muzikanten van Volluk staan erom bekend van iedere avond een feestje te maken en doen dit met Ierse en Schotse folkmuziek van Hollandse bodem. Dit was zeker ook het geval in Spankeren. Op het repertoire stonden bekende nummers van bijvoorbeeld The Dubliners, maar deze werden wel geheel in eigen stijl gebracht.

Foto: Han Uenk

Vraag maar Raak in De Boecop

DE STEEG – Deze herfst en winter biedt De Huiskamer van De Boecop in De Steeg een aantal avonden waarin het gaat om het ontmoeten van bepaalde experts. Tijdens deze Vraag maar Raak-avonden zijn verschillende bewoners van De Steeg en omgeving aanwezig die hun kennis delen en waar mensen gebruik kunnen maken van deze expertise. De onderwerpen zijn gevarieerd: wijn, arbeidsmarkt, fotografie, bijen en meer.

Vrijdag 26 oktober om 20.00 uur is de eerste Vraag maar Raak-avond. Deze avond is Paul Cuppens, wijnpurist uit De Steeg, aanwezig. Aan Paul kunnen aanwezigen alle vragen stellen over het maken, drinken en bewaren van wijn. Donderdag 22 november om 20.00 uur komen Marjo Paas uit Ellecom en Ria Kragt uit De Steeg. Zij beantwoorden vragen over alle veel voorkomende naaiklussen zoals zomen, rits inzetten of knopen aan naaien. Donderdag 24 januari om 20.00 uur zijn Roel Roelfzema uit Ellecom en Songul Kinran uit De Steeg aanwezig. Zij vertellen over de huidige arbeidsmarkt, geven inzicht in werving en selectie en kunnen advies geven over CV, motivatie of mogelijkheden over een volgende stap in je loopbaan. Donderdag 21 februari om 20.00 uur komt Rob Hofland, imker uit Ellecom. Rob weet alles over de bijenwereld en kan daar zeer boeiend over vertellen. Donderdag 28 maart komt om 20.00 uur Jikke Göbel, fotografe uit De Steeg. Jikke kan alles vertellen over fotografie in het algemeen en uitvaartfotografie in het bijzonder.

Wie ook een beroep of hobby heeft om meer over te vertellen, kan een e-mail sturen naar huiskamer@boecop.nl. Wie weet wordt er dan een Vraag maar Raak-avond over dit onderwerp gehouden.

Oud papier Grote Kerk Velp

VELP – Op zaterdag 27 oktober wordt weer de maandelijkse oud papier-inzameling gehouden van de Grote Kerk in Velp. Van 8.30 uur tot uiterlijk 11.30 uur staat er een container op het parkeerterrein naast de Grote Kerk, Kerkstraat 32 in Velp, waar men oud papier in kwijt kunt. Vrijwilligers zijn aanwezig om te helpen. Bewoners van de flats aan de Zwanensingel in Velp kunnen hun oud papier vanaf 8.00 uur in de hal of aan de weg zetten.

Thema-avond over klimaatverandering

DIEREN – Wat merken we van de klimaatverandering in onze eigen woonomgeving? Dat is niet alleen extremere droogte, maar ook extremere regenval. Wat kun je zelf doen en wat doet bijvoorbeeld de gemeente om daar op in te spelen? Op 31 oktober komen deze vragen aan de orde tijdens een thema-avond die de Initiatiefgroep Dieren-West houdt, samen met de gemeente Rheden. Tanja Mosselman van de gemeente vertelt die avond hoe de gemeente kijkt naar klimaatverandering. Ook geeft ze voorbeelden van maatregelen die Rheden al heeft genomen om de overlast van extreme droogte en extreme regenval te beperken. Na een pauze gaan buurtbewoners in gesprek met elkaar en met een deskundige op het gebied van waterbeheer, ecologie, flora en fauna. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk; de inloop is vanaf 19.00 uur.