Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode (page 376)

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Kaarten bij de Kluiskamp

VELP – Vrijdag 4 januari wordt er in Velp weer gekaart bij de Stichting Kluiskamp. Vanaf 20.00 uur wordt er geklaverjast en gejokerd in de voormalige Dr. van Voorthuijsenschool. De opbrengst van de kaartavonden van de Kluiskamp komt ten goede aan diverse goede doelen.

Inzameling voor markt Gelreband

DIEREN – In juni volgend jaar houdt de Gelreband Dieren weer haar jaarlijkse rommelmarkt. Om weer vele mooie spullen een tweede leven te kunnen geven, is er elke eerste zaterdag van de maand gelegenheid om spulletjes in te leveren bij het clubgebouw van de Gelreband aan de Imboslaan 69 in Dieren, achter het Tango-tankstation. De eerstvolgende inzameling is op zaterdag 5 januari van 10.00 tot 12.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – In het Sprengenhus in Laag-Soeren wordt zaterdag 5 januari van16.00 tot 18.00 uur een nieuwjaarsreceptie gehouden. Sempre Crescendo verzorgt de muziek. Tijdens deze receptie kunnen inwoners elkaar een voorspoedig nieuwjaar wensen en bovendien is dit de kans om nader kennis met elkaar te maken. Er is gelegenheid om wat te drinken.

JO-13 SC Veluwezoom kampioen

VELP – Dat de jeugd de toekomst heeft, blijkt wel bij Sportclub Veluwezoom in Velp. Van de zes jeugdteams zijn er vier kampioen geworden. Er is flink feest gevierd door de JO-8, JO-9, JO-12 en JO-13. Op de foto de spelers van de JO-13.

Vakantie bij weggeefwinkel

DIEREN – Weggeefwinkel 4Noppes in Dieren is op de zaterdagen 29 december en 5 januari gesloten vanwege de vakantie en een reorganisatie. De weggeefwinkel aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 47 heeft maar beperkte ruimte.

Daarom wordt de vakantie benut om op te ruimen, te klussen en te herindelen. De winkel is in deze periode wel telefonisch bereikbaar voor organisaties die spullen komen ophalen of brengen, en wel via tel. 06 – 44881557. Op zaterdag 12 januari is de weggeefwinkel weer open van 10.00 tot 13.00 uur.
Tot en met 31 december kan 4Noppes nog gesteund worden via de statiegeldactie van de COOP in Dieren. Door op de Goede Doelenknop van de statiegeldautomaat te drukken, steunen klantenmet de lege flessenbijdrage 4Noppes, zodat er een extra overkapping kan komen die zowel spullen als bezoekers en medewerkers beschermt tegen eventuele regen en sneeuw.
Met een gemiddeld aantal van 70 bezoekers en 25 innames van mooie, goede spullen per zaterdagochtend is de weggeefwinkel in Dieren nog altijd een groot succes. Steeds meer mensen weten de winkel te vinden die er écht voor iedereen is.

info@4noppes.nl
www.4noppes.nl

Sursum Corda zingt op Rhederhof

ELLECOM / RHEDEN – Gemengd koor Sursum Corda uit Ellecom verleende vrijdag 21 december weer haar medewerking aan de kerstviering in Rhederhof in Rheden. Dit was zeker niet de eerste keer en een nieuwe traditie lijkt te zijn ontstaan. Veel bewoners van Rhederhof waren aanwezig en hebben genoten van de feestelijke sfeer. Het programma bevatte, naast zang, onder andere een lezing uit de bijbel. Sursum Corda zong bekende kerstliederen, waarbij volop werd meegezongen. Ook klonken mooie liederen als Puer Nobis Nascitur en Lo Yisa. Er werd heerlijk gezongen onder leiding van dirigente Truus Siddré en met pianobegeleiding van Tanya Bosman. Het koor hoopt volgend jaar weer present te zijn op Rhederhof.

Officiele opening Dorpsschool Rozendaal

ROZENDAAL – Burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp opent maandag 7 januari officieel de nieuwe Dorpsschool in Rozendaal. Aansluitend is de school van 16.00 tot 18.00 uur opengesteld voor alle inwoners van Rozendaal. De Dorpsschool verhuisde eind november van de Steenhoek naar de nieuwbouwlocatie aan de Bremheuvel.

Nieuw is dat de peuters en jeugd op één school zitten. De Torckschool is verlaten en de peuters hebben zich bij hun oudere broertjes en zusjes gevoegd. Daarmee is een eind gekomen aan een meer dan 100-jarige schooltraditie in Rozendaal. De vrijgekomen locatie aan de Steenhoek wil de gemeente gaan gebruiken voor de bouw van duurzame woningen. In een nieuw gebouw gaan de peuters en kleuters samen als Integraal Kind Centrum onder de naam IKC Dorpsschool Rozendaal.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de raadsvergadering van 11 december verantwoording aan de gemeenteraad afgelegd over de bouw van de nieuwe school. Nog niet alle rekeningen zijn betaald, maar het is al wel duidelijk dat Rozendaal binnen het budget van 4,8 miljoen is gebleven. De nieuwbouw van de Dorpsschool is gefinancierd door de verkoop van bouwkavels op nieuwbouwwijk De Del. Klein Molekamp in In de Roos: “Zij die hiervoor verantwoordelijk zijn, verdienen daarvoor een compliment. Ook is de opbrengst van de nieuwe woonwijk voldoende geweest om de nieuwe school te financieren. De afgelopen jaren deden de vreselijkste geruchten de ronde over het feit dat de nieuwe school het faillissement van de gemeente zou betekenen. Gelukkig blijken de feiten dit alles te weerspreken. Rozendaal staat er financieel beter voor dan ooit.”

Fotoclub Velp zoekt leden

VELP – Fotoclub Velp heeft weer plek voor nieuwe leden. Vanaf woensdag 9 januari zijn belangstellenden welkom op de nieuwe locatie in het Sem Café aan de Noorder Parallelweg in Velp. De fotoclub komt om de veertien dagen bijeen op woensdagavond vanaf 20.00 uur. Tijdens deze avonden worden gemaakte foto’s besproken of is er een spreker die vertelt over fotografie. De Velpse Fotoclub bestaat inmiddels tien jaar en is bedoeld voor een actieve groep amateurfotografen. Aanmelden kan bij secretaris Dirk Bronmijer via tel. 06 – 33782164 of info@fotoclubvelp.

Gemeenten aan de slag met regionale woonagenda

REGIO – Gemeenten in de regio Arnhem hebben onlangs met elkaar afgesproken hoe zij in 2019 een start kunnen maken met het uitvoeren van de ambities uit de Subregionale Woonagenda Arnhem en omstreken 2017-2027. Ook Rheden en Rozendaal zijn hierbij betrokken.

De Subregionale Woonagenda Arnhem en Omstreken is een samenwerking tussen de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Lingewaard, Overbetuwe en Renkum. De gemeenten hebben concrete acties geformuleerd, met één of meerdere gemeenten als trekker. Provincie Gelderland is partner in de uitvoering van de woonagenda.
Dit overleg vinden de deelnemende gemeenten nodig omdat de woningmarkt zich niet aan gemeentegrenzen houdt. “Mensen zoeken naar een woning die groter of juist kleiner is, al naar gelang leeftijd, budget of gezinssamenstelling. Door in de regio te werken aan divers woonaanbod, blijft er voor woningzoekenden voldoende keuze”, laten de gemeenten weten.

De gemeenten willen wendbaar kunnen sturen en verantwoord versnellen. De woningmarkt trekt aan en tekorten aan bepaalde typen woningen moeten versneld worden ingelopen. In de zes gemeenten zullen tot 2027 zo’n 13.500 woningen worden gebouwd, met een versnelling in de eerste vijf jaar. Uitgangspunt is dat bij nieuwe woningbouwplannen woningen zonder aardgasaansluiting worden gebouwd. Nieuwe plannen moeten een aanvulling zijn op de bestaande woningen in de regio. Verouderde woningen van slechte kwaliteit moeten worden verduurzaamd zodat ze weer jarenlang mee kunnen. Woningen moeten bovendien levensloopbestendig zijn.
De gemeenten hebben onderling spelregels afgesproken. Zo maken ze ieder jaarlijks een overzicht van hun eigen woningprogramma, stellen gezamenlijk een subregionale voortgangsnotitie op voor de provincie en bespreken met elkaar initiatieven voor uitbreiding.

Knutselen in geologiemuseum

VELP – Op donderdag 3 januari 2019 van 10.00 tot 12.00 uur mogen kinderen van 6 tot 11 jaar komen ‘zandschilderen‘ in het Gelders Geologisch Museum in Velp. Bij zandschilderen smeer je een tekening in met lijm, waarna je er gekleurd zand overheen strooit. Terwijl dit kunstwerk droogt, ga je ‘steengoede‘ muizen maken. Een glaasje frisdrank hoort erbij. En natuurlijk mogen de knutselwerken na afloop mee naar huis. De kosten bedragen 7,50 euro. Aanmelden kan via tel. 026 – 3642996 of via de website. Het Gelders Geologisch Museum is te vinden aan de Parkstraat 32 in Velp.

www.geologischmuseum.nl