Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode (page 374)

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Kraam huren Oranjebraderie

Kraam huren Oranjebraderie

VELP – Star Promotions organiseert voor zaterdag 27 april weer de Oranjebraderie in Velp. De braderie zal plaats vinden van 10.00 uur tot 17.00 uur. Een kraam huren kan voor 72 euro per kraam, inclusief BTW. Aanmelden kan via velp@starinfo.nl of tel 010-5243434.

www.marktlijst.nl

Cursus over slaapproblemen

Cursus over slaapproblemen

RHEDEN – Op donderdag 16 mei start Indigo in het Dorpshuis Rheden een cursus voor mensen uit gemeente Rheden met slaapproblemen, die beter willen leren slapen. Een enkele keer slecht slapen is niet erg. Maar wie een aantal weken regelmatig ‘s nachts slecht slaapt, wordt overdag oververmoeid, krijgt concentratieproblemen en wordt prikkelbaar. Slaapproblemen kunnen het gevolg zijn van spanningen en problemen. Soms echter blijft het slaapprobleem bestaan nadat de spanningen zijn verdwenen. In deze cursus krijgen de deelnemers meer zicht op hun slaapprobleem en handreikingen voor een betere nachtrust. Er zijn zes bijeenkomsten op donderdag van 13.00 tot 15.00 uur. De kosten zijn 30 euro voor het boek. Aanmelden en meer informatie kan via tel. 026-3124483 of info@indigogelderland.nl.

Spreekuur huurdersvereniging

Spreekuur huurdersvereniging

VELP/DIEREN – De huurdersvereniging Rheden houdt elke tweede en vierde maandag van de maand een spreekuur op het kantoor in Velp. Huurders kunnen van 19.00 tot 20.00 uur terecht aan de Dr. Schaepmanstraat 17. Elke derde maandag van de maand is er van 19.30 tot 20.30 uur een spreekuur in de Ontmoetingskerk in Dieren. In de maanden juli en augustus zijn er geen spreekuren.

info@hvr-velp.nl

Gemeente Rheden legt cultuurnota voor

Gemeente Rheden legt cultuurnota voor

DESTEEG – Op 2 april heeft het college besloten de cultuurnota Spelender-wijs voor te leggen aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt de nota besproken in de raad van mei. De gemeente wil zicht de komende jaren inzetten op drie focuspunten: amateurkunst, cultuureducatie en professionele programmering. De gemeente zette een aantal jaren geleden de koers in om als regisseur te werken en de uitvoering over te laten aan de culturele aanbieder. Dit willen zij verder doorzetten. “Uit ons inwonerspanel ‘Rheden spreekt’ blijkt dat ontzettend veel inwoners cultureel actief zijn, een groot goed. Deze cultuurnota zorgt daarin voor continuïteit. Met als doel dat alle inwoners van alle leeftijden zich spelenderwijs kunnen blijven ontplooien en elkaar ontmoeten”, aldus Marc Budel, wethouder Cultuur.

OKRV zoekt deelnemers voor Koninklijke rit

VELP – Op zaterdag 27 april staat de jaarlijkse Oranje Klassieker Rit Velp weer op het programma. Vele klassieke auto’s verschijnen aan de start aan de van Spaenallee in Velp. De organisatie is nog steeds op zoek naar deelnemers voor deze Koninklijke rit.

Eigenaren van klassieke voertuigen van 25 jaar en ouder kunnen deelnemen. De voertuigen moeten wel een rit van 110 kilometer kunnen rijden. Rond de klok van 14.17 uur zal de karavaan vanaf de van Spaenallee afgevlagd worden. Onderweg wordt gestopt bij een restaurant, waar een speciaal OKRV-menu samengesteld is.
Dit jaar staat de Ford Taunus 17m als thema auto centraal bij de rit. Enkele Fords hebben zich inmiddels ingeschreven. Een deskundige jury zal ook dit jaar weer de mooiste, origineelste en meest bijzondere voertuig bekendmaken rond 19.45 uur in het Villapark Velp. Bezoekers kunnen vanaf de van Spaenallee vanaf 13.00 uur de OKRV bezoeken of ’s avonds in het Villapark vanaf 18.17 uur tot 20.00 uur. Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op de site.

okrv.nl/inschrijven-2019

Megastal Ellecom mag er komen

ELLECOM – De megastal op Landgoed Middachten aan de Eikenstraat in Ellecom mag er komen. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bestaande gebouwen op de Eikenstraat 3 en de Buitensingel 60 te slopen en op het perceel Eikenstraat ongenummerd een nieuwe melkveehouderij te bouwen, aldus de Raad van State in haar uitspraak. Op de oude locaties komt een woonbestemming te liggen.
Vijf partijen hadden bezwaar gemaakt tegen de komst van de melkveehouderij met 300 melkkoeien en 168 kalfjes. Het gaat om omwonenden en stichting Behoud Uiterwaardenlandschap. De omwonenden vrezen dat de nieuwe veehouderij hun leefomgeving en landschap aantast en risico’s oplevert voor de volksgezondheid. Ook zou het bestemmingsplan in strijd zijn met provinciale en landelijke regels. Daarnaast vrezen ze voor de verkeersveiligheid. De Raad heeft geoordeeld dat de bezwaarmakers zo ver van de geplande boerderij afwonen (minimaal 370 meter) dat het niet aannemelijk is dat zij ‘gevolgen van enige betekenis ondervinden van dit plandeel’.

De stichting Behoud Uiterwaardenlandschap wordt wél als belanghebbende aangemerkt gezien alle activiteiten die ze in het verleden heeft gepleegd. De stichting vreest dat de nieuwe veehouderij de flora en fauna in de omgeving aantast. Ook is ze bang dat door de komst van de nieuwe veehouderij een hoogwatervluchtplaats verdwijnt en het waterbergend vermogen in het gebied afneemt. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard. De stichting laat weten het een zeer teleurstellende uitslag te vinden. “De winnaar is Middachten en zijn veehouder, de verliezer is de levende natuur en zijn landschap. Maar ook de mens in welke vorm dan ook”, aldus Jogchum Sevenster van de Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap Dieren.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 1 maart behandeld. Afgelopen week werd er uitspraak gedaan.

Dieren-West krijgt bijenlint

DIEREN – Op maandag 22 april maakt een enthousiaste groep bewoners van Dieren-West een begin met het creëren van een bijenlint. In de wijk worden hiervoor alvast twee locaties ingezaaid door leden van de werkgroep Bijenlint Dieren-West, tezamen met wethouder Dorus Klomberg. De aftrap van dit initiatief is om 10.30 uur op de kruising van de Eduard van Beinumlaan met de Admiraal Helfrichlaan. Daarna zal een locatie aan de Huygenslaan, voor de gymzaal, ingezaaid worden. Als eerste stap worden deze twee locaties ingezaaid met een bloemenmengsel voor de bij en andere insecten. Aan de Huygenslaan komen ook twee bijenbomen en in een later stadium een insectenhotel te staan.
Een Bijenlint is een aaneenschakeling van tuinen en landschappen met daarin bijvriendelijke beplanting en bijen-/insectenhotels. Een lint van groene stapstenen, met het doel om de overlevingskansen van de bij en andere insecten te bevorderen. Bijen zijn namelijk van cruciaal belang voor de mens. De landbouw en daarmee de voedselvoorziening, is voor een belangrijk deel aangewezen op deze bestuivers.
Gemeente Rheden is in 2018 uitgeroepen tot bijvriendelijke gemeente. Iedereen is welkom om de aftrap van het initiatief bij te wonen.

Opbrengst collecte ReumaNederland

Opbrengst collecte ReumaNederland

REGIO – De collecte van ReumaNederland heeft 4.620,29 euro opgeleverd in Dieren, Spankeren en Laag-Soeren. Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren.

Eigen plekje op Heiderust voor allerjongste kindjes

RHEDEN – Begraafplaats Heiderust in Rheden heeft sinds vorige week een plek voor kinderen die voor de 24e week zwangerschap zijn overleden. Woensdag 10 april werd het veldje officieel geopend.

Het initiatief kwam van verloskundigen Josephine van der Heiden en Ela Vister. “Wettelijk is het pas vanaf 24 weken zwangerschap verplicht om een overleden kindje te begraven. Maar we merken dat er steeds meer behoefte is naar een moment van afscheid voor kinderen die jonger zijn”, zegt Van der Heiden. “Ouders willen hun eigen rituelen, een plek om terug te komen.”
Waar Van der Heiden bovendien blij mee is, is dat een plekje op Heiderust voor alle ouders betaalbaar is. “De kosten zijn vaak een belemmering voor ouders om een ‘echte’ uitvaart te regelen”, zegt ze.

Van der Heiden is blij met de plek op Heiderust, die de naam Vergeet Je Niet Hofje heeft meegekregen. Op de beschutte plek staat een gedenkboom, waarin ouders een blad kunnen hangen met de naam van hun kind. Ook ouders van eerder geboren kinderen kunnen nog van deze mogelijkheid gebruik maken en zo hun kindje gedenken.
De ouders van Linde van Essen waren de eersten die hier een blaadje ophingen voor hun dochter. Linde is op 1 april geboren en hoewel de speciale plek op Heiderust officieel nog niet was geopend, konden zij hier toch al terecht. “Het is fijn om een plekje te hebben waar we naartoe kunnen. We zijn de afgelopen week al een paar keer bij Linde geweest”, zeggen ze. Maar, hoe mooi ook, de familie Van Essen hoopt van harte dat de begraafplaats en de boom zo lang mogelijk leeg mogen blijven.

Wethouder Gea Hofstede, die samen met Van der Heiden en Vister de opening van het hofje verrichtte, is blij dat er een plek is voor deze jonggeboren kinderen. “Het is mooi dat de kinderen nu niet alleen een naam, maar ook een eigen plekje krijgen. Een plek om te rouwen en te bezinnen. Een plek voor tranen en een glimlach door de tranen heen.”
Heiderust is de eerste begraafplaats in de regio die zo’n plek heeft speciaal voor heel jonge kinderen.

Foto: Linda Peppelman

Foto: Gadegeslagen door wethouder Gea Hofstede hangen de ouders van Linde van Essen een eerste blaadje in de stalen boom, ter herinnering aan hun dochter

Sportief en gezellig schoolvoetbal

DIEREN – Het jaarlijkse schoolvoetbal is voor veel jongens en meisjes één van de hoogtepunten van het schooljaar. Het is altijd een sportieve strijd tussen de deelnemende scholen, waarbij een beetje gezonde rivaliteit niet ontbreekt. Woensdag 10 april werd er weer gespeeld op de velden van vv Dieren en de Dierensche Boys. Kinderen van alle leeftijden deden flink hun best om te scoren, aangemoedigd door de vele ouders en grootouders die waren komen kijken. Een heerlijk zonnetje, goede sfeer en mooie wedstrijden maakten ook deze editie weer tot een prachtig toernooi.

Foto: Linda Peppelman