Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode (page 350)

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Gelreband in het nieuw

DIEREN – De Dierense Gelreband heeft tijdens het Oranjeconcert voor het laatst een ‘marching’ optreden verzorgd. Na bijna 55 jaar marcheren is het tijd voor iets nieuws. De vereniging is druk bezig om toekomstbestendig te worden. Een nieuw uiterlijk en herkenbare muziek is een van de aspecten waar aan gewerkt is. Tijdens het Dierense Oranjeconcert vond tevens de première plaats van de nieuwe Gelreband.
Het marcherende optreden in de kenmerkende oranje uniformen stond onder leiding van tambour-maître Daan Arentshorst. Na een vlotte kledingwissel nam het orkest in casual tenue plaats; lichte kleding waarbij de typische Gelreband in stand zijn gehouden. In plaats van traditionele marsmuziek kon het publiek dit keer luisteren naar een mix van Pop en Latin. De vernieuwing van het orkest is mede te danken aan dirigente Sandra van Luijtelaar. Na haar studie Harmonie- en Fanfaredirectie aan het conservatorium heeft ze zich volledig gericht op de studie van lichte muziek.
Voor wie altijd al muziek heeft willen maken bij de Gelreband, maar op zag tegen het marcheren is nu dus plek. Het orkest repeteert iedere maandag vanaf 19.30 uur in clubgebouw De Metronoom aan de Imboslaan 69 in Dieren. Vragen over het lidmaatschap of het boeken van de Gelreband kan via info@gelreband.nl

Rebelle maakt zich op voor jubileumfeest

DIEREN – Op 1 juni dit jaar bestaat de volleybalvereniging Auto van Oort / Rebelle veertig jaar. In die afgelopen veertig jaar heeft de vereniging veel spelers zien komen en gaan. De vereniging wil het jubileum graag vieren met iedereen die ooit bij de club heeft gespeeld, training heeft gegeven of op een andere manier betrokken is geweest is bij de vereniging. Op zaterdag 1 juni wordt een groot jubileumfeest gegeven, mèt reünie en Rebelle-museum, in Theothorne in Dieren. Het wordt een groot feest met muziek van de band Sound of the Week en DJ Cier de Jong. “Wij hopen je graag te mogen verwelkomen op onze feestavond om het veertigjarig bestaan goed met elkaar te vieren. Mocht je nog leden kennen, schroom dan niet om dit met ons te delen. Hoe meer leden hoe meer vreugd”, aldus de jubileumcommissie.

avojubileumcommissie@hotmail.com

Ellecomse documentaires online

ELLECOM – Een film van de Bevrijdingsrit in 2015, van de zomerfeesten in 2014 en een nieuwe versie uit 2019 van de onthulling van het Joods Monumenten. Deze Ellecomse documentaires zijn sinds kort te zien via de website bernhaldeproductions.nl. De films zijn gemaakt door Bas Krijgsman van BernhaldeProductions. Hij heeft een aantal documentaires gemaakt, van kunstenaars, thema’s uit Ellecom en De Steeg en persoonlijke documenten. “Sinds 2006 heb ik ongeveer 80 films, documentaires en portretten gemaakt. Op deze website van BernhaldeProductions vindt u een overzicht van mijn werk. En films waar ik aan heb bijgedragen”, aldus Krijgsman. Zijn website bouwt hij verder uit in samenwerking met Betty Suurenbroek.

www.bernhaldeproductions.nl

Tentoonstelling Art Gallery

VELP – Op zondag 28 april is de tentoonstelling Ore Body bij Art Gallery in Velp geopend. Er zijn werken van Karen Vermeren en Sibylle Eimermacher te zien. De tentoonstelling loopt tot en met zondag 2 juni. Openingstijden tijdens de expositie zijn van donderdag tot en met zondag van 15.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Van 16 tot en met 19 mei is de galerie gesloten in verband met deelname aan de beurs London Draw.

Liam Vrolijk geeft schaaksimultaan in Het Rhedens

DIEREN – De leerlingen van Het Rhedens in Dieren krijgen op woensdagmiddag 8 mei een simultaan op school. Liam Vrolijk, één van de grootste schaaktalenten van Nederland komt van 14.30 tot 16.15 naar de school.

De zelf pas 17-jarige Liam Vrolijk uit Rotterdam is al sinds een jaar internationaal meester, en in december werd hij gedeeld winnaar in het sterke Groningen Open. In Dieren deed hij ook al meermalen van zich spreken. In 2016 werd hij er, toen hij net 14 was, snelschaakkampioen en in datzelfde jaar werd Vrolijk door het Max Euwe Centrum benoemd tot Schaaktalent van het Jaar. Hij deed diverse malen mee in het Open Kampioenschap, dat jaarlijks (dit jaar voor de 41ste keer) in Zalencentrum en Sporthal Theothorne wordt gehouden. Zowel in 2017 als in 2018 kwam hij tussen de meesters en de grootmeesters tot 5½ punt uit negen partijen.De simultaanvoorstelling, waarbij Vrolijk tegen tientallen leerlingen van de school zal spelen en waarbij na een verloren potje een nieuwe speler mag aanschuiven, wordt verzorgd door het toernooicomité van het Open NK Schaken. Dit als tegenprestatie voor het feit dat het evenement elk jaar in juli/augustus meubilair van de school mag gebruiken.De schaakmiddag op Het Rhedens zal even voor 14.30 uur worden geopend met de ondertekening van een nieuw contract met Polysport Activiteitenpark & Catering, waar tijdens het toernooi altijd vele schakers verblijven.Dit jaar wordt het Open NK Schaken gehouden van maandag 22 juli tot en met donderdag 1 augustus.

Gemeente Rheden wil sporten stimuleren

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden blijft de komende jaren inwoners stimuleren om te sporten en bewegen. Het streven is dat driekwart van de inwoners sport of dagelijks voldoende beweegt.

Deze doelstelling is geformuleerd in de nota Sport en Bewegen voor de jaren 2019 tot 2026, die op dinsdag 16 april door de Rhedense gemeenteraad is vastgesteld. Sporten is gezond, zorgt voor ontmoeting met anderen, geeft energie om mee te doen in de samenleving én is goed voor de economie.
Het meerjarenplan telt drie speerpunten: het stimuleren van sporten en bewegen bij verschillende doelgroepen, het behouden en door-ontwikkelen van sportvoorzieningen en het vitaal houden van sportverenigingen en sportaanbieders.

De gemeente Rheden ondersteunt sport door te zorgen voor voorzieningen als sportvelden, gymzalen, sporthallen en zwembaden. Daarnaast stimuleert de gemeente verschillende doelgroepen om meer te sporten en te bewegen, zoals de jeugd, senioren en andere groepen die weinig sporten en bewegen.
De gemeente Rheden telt relatief veel senioren en dat aantal groeit de komende jaren verder. Vanaf 75 jaar worden mensen steeds minder actief. Deze ouderen krijgen hulp om hun weg te vinden in het sport- en beweegaanbod om daarmee verdere zorg of ondersteuning te voorkomen. De gemeente wil sport en bewegen ook financieel toegankelijk houden voor mensen met een smallere beurs.
De gemeente wil de openbare ruimte steeds meer beweegvriendelijk inrichten. Met de Open Club-gedachte ziet de gemeente mogelijkheden om verenigingen te ondersteunen. Een Open Club zet de deuren letterlijk en figuurlijk open met activiteitenaanbod voor verschillende doelgroepen, een open uitstraling van de accommodatie en samenwerking met andere verenigingen en organisaties. Bij Sportclub EDS in Ellecom en met de verenigingen in de Zuidflank Rheden wordt daar al aan gewerkt.

Willem van Katwijk neemt afscheid van Rhedense cultuurprijs

DIEREN – Met een feestje in Villa Veertien in Dieren nam Willem van Katwijk vrijdag afscheid als voorzitter van de Burgemeester de Bruinprijs. Na 28 jaar vindt de Velpenaar het mooi geweest.

Van Katwijk heeft er volop van genoten. Hij herinnert zich nog iedere prijswinnaar, volgde hun carrières na het winnen van de Rhedense cultuurprijs op de voet en is trots op de latere prestaties van ‘zijn’ winnaars. Zijn taak als juryvoorzitter wordt overgenomen door Leon Mommersteeg.
Na een muzikaal welkom door de Velpse violiste Anna Wiersum werden tijdens het afscheid veel warme woorden gesproken en uit alles bleek dat Van Katwijk en de Burgemeester de Bruinprijs feitelijk onlosmakelijk bij elkaar horen.
In 1959 werd het initiatief genomen voor de aanmoedigings-cultuurprijs, genoemd naar de kort daarvoor overleden Rhedense burgervader. Sinds die tijd werd de prijs 39 maal uitgereikt. Want niet ieder jaar werd een kandidaat genomineerd die voldeed aan de strenge criteria van de jury. In totaal ging de prijs sinds ’59 naar achttien muzikanten, elf beeldende kunstenaars, drie ontwerpers, drie media-kunstenaars, twee danseressen, een dichter en een schrijver. Van Katwijk kon in de 28 jaar dat hij in de jury zat, twintig winnaars presenteren. De winnaar van de Rabo Burgemeester de Bruinprijs – zoals de aanmoedigingsprijs tegenwoordig officieel heet – ontvangt 2000 euro, krijgt de mogelijkheid voor een concert of expositie en krijgt een kunstwerkje.

Tijdens een ludieke quiz vroeg presentator Koen van der Mark van Cultuurbedrijf RiQQ aan Willem van Katwijk naar wetenswaardigheden uit die voorbije 28 jaar. Die had volstrekt geen moeite met de antwoorden en diste ook meteen kwistig anekdotes en aanvullende feiten en feitjes op. Het maakte overduidelijk dat Willem van Katwijk leeft voor de kunst en cultuur. “Ik vind dat belangrijk”, liet hij nog maar eens weten. “Ik sta ook al een leven lang op de bres voor de cultuur. Kan en wil niet zonder.”

Foto: Wencel Maresch

Foto: Willem van Katwijk werd bij zijn afscheid als voorzitter van de Burgemeester de Bruinprijs verrast door een muzikaal vaarwel door Anna Wiersum

Buurtbewoners maken begin bijenlint in Dieren-West

DIEREN – Op Tweede Paasdag, tevens de Landelijke Zaaidag, hebben wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden en enthousiaste buurtbewoners van Dieren-West een begin gemaakt met het creëren van een bijenlint.

Na een toespraak van de wethouder en van de initiatiefneemster, Claudia van den Elsen, gingen ongeveer 25 man aan de slag. Twee locaties in de wijk werden ingezaaid. Tezamen met enkele zeer jonge buurtbewoners werd er op beide plekken enthousiast gewerkt. Daarna werd het allemaal netjes geharkt.Nadat beide bijenbomen met vereende krachten waren geplant, kwamen buurtbewoners spontaan de bomen water geven. In een later stadium komt hier ook een insectenhotel te staan, gemaakt samen met enkele groepen van de nabij gelegen school De Akker.
Alle aanwezigen kregen zakjes biologisch zaad en een informatiefolder over het bijenlint mee. Hiermee kunnen ze zelf aan de slag in hun eigen tuin, zodat er uiteindelijk een mooi groot en wijdverspreid bijenlint komt.

Foto:Theo van den Elsen

Muziektent Ellecom is eind juni klaar

ELLECOM – Ruim twee jaar na de felle brand die de muziektent in Ellecom verwoestte, wordt een nieuw exemplaar onthuld. Aannemer Bumé werkt momenteel hard aan uitvoering van het ontwerp van architect Jan Rooding, dat op 30 juni klaar moet zijn.

Op oudejaarsdag 2016 brandde de muziektent af en een maand later werden de resten van het gebouwtje uit 1947 afgebroken. Ellecom liet onmiddellijk weten absoluut een muziektent terug te willen en het liefst eentje die een maatje groter is, zodat het hele orkest van Excelsior er kan spelen. Er werd al snel een benefietconcert georganiseerd om geld op te halen en de verenigingen gingen al snel met de gemeente om tafel om samen een nieuwe muziektent te realiseren.
“Het is allemaal heel mooi gegaan”, zegt Bertus Samberg. “Jan Rooding tekende een ontwerp voor een moderne en vooral heel bruikbare muziektent, die weer helemaal van deze tijd is.” Op zondag 30 juni wordt de nieuwe muziektent geopend. “Het wordt echt een dorpsfeest, met onder andere de koren en Excelsior die een bijdrage leveren”, aldus Samberg.

Foto: Wencel Maresch

Jubileumfeest met ringsteken

VELP – Velp voor Oranje bestaat 125 jaar en dat werd zondagmiddag gevierd met een gezellige middag ‘ouderwets’ ringsteken met paard en koets. De tweespannen draafden keurig de Van Spaenallee op en neer, terwijl de inzittenden van de koets met opperste concentratie probeerden de stok door de ring te steken. Met kasteel Biljoen op de achtergrond leverde dat een prachtig plaatje op voor het publiek, dat ondanks het tegenvallende weer in groten getale was komen kijken. In de pauzes konden deelnemers ringsteken op hun scootmobiel en kinderen mogen in een kruiwagen of skelter meedoen aan het evenement. De verjaardag van Velp voor Oranje was daarmee een feestje voor iedereen.

Foto: Han Uenk