Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode (page 32)

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Dienstverlening gemeente Rheden langzaam uitgebreid

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden breidt langzaamaan haar dienstverlening weer uit. Zo is het gemeentehuis in De Steeg weer volgens normale tijden geopend en openen ook andere voorzieningen weer hun deuren.

Het gemeentehuis in De Steeg is weer volgens de normale openingstijden open, het servicecentrum in Dieren is geopend op woensdag- en vrijdagochtend. Het servicecentrum in Velp gaat naar verwachting in september open. De actuele openingstijden staan op www.rheden.nl/openingstijden. Wel blijft het verzoek van kracht om alleen naar het gemeentehuis of servicecentrum te komen als dit echt nodig is. Veel zaken zijn online te regelen.
Voor vragen kunnen inwoners op dit moment telefonisch contact opnemen op maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur en van woensdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De gemeenteraad heeft wegens de coronacrisis een maand niet vergaderd. Sinds april vergadert de raad digitaal. De raadzaal in het gemeentehuis wordt ingericht om op korte termijn weer in het gemeentehuis te vergaderen. Wanneer de eerste fysieke vergadering is, is nog niet bekend.

Het Sociaal Meldpunt neemt alle meldingen weer in behandeling. Bij het Sociaal Meldpunt kunnen inwoners terecht met vragen over welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen, opvoeden en opgroeien. Het contact is bij voorkeur telefonisch. In urgente gevallen kan er een gesprek plaatsvinden in de speciaal ingerichte spreekkamers in het gemeentehuis, of op gepaste afstand met een huisbezoek.

Het oud papier wordt weer opgehaald, maar er is wel een gewijzigd inzamelschema zolang de 1,5 maatregel geldt. De gifbus voor klein chemisch afval rijdt vanaf 5 juni weer de gebruikelijke route. Beide schema’s staan op de website van de gemeente Rheden. Green Bags zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis in De Steeg en 2Switch in Dieren.

Sinds 18 mei is het weer mogelijk om bij het binnenzwembad De Dumpel in Velp te zwemmen. Wel is het noodzakelijk om vooraf te reserveren. Naast banen zwemmen, komen andere zwemactiviteiten en de zwemlessen weer op gang. Buitenzwembad De Hangmat in Rheden gaat op 8 juni weer open om banen te zwemmen. Ook hier is het noodzakelijk voor bezoekers om vooraf te reserveren via www.sportbedrijfrheden.nl.
De buitensportlocaties zijn weer open en met sportverenigingen zijn afspraken gemaakt over het gebruik.

FormulierenHulp zonder afspraak

DIEREN / VELP / RHEDEN – Inwoners van de gemeente Rheden zijn weer welkom bij de FormulierenHulp van Humanitas. Alle locaties zijn weer geopend en vrij toegankelijk
FormulierenHulp is bedoeld voor mensen die vragen hebben over hun administratie en geldzaken. Vrijwilligers helpen hen met lastige brieven en moeilijke formulieren. Ze kunnen korte hulp bieden bij bijvoorbeeld een aanvraag of wijziging van een uitkering, een telefoongesprek of een aanvraag voor een kwijtschelding.
Inwoners zijn op woensdag van 9.30 tot 11.30 uur welkom in het Duynhuis in Dieren. Op woensdag is er van 13.30 tot 15.30 uur FormulierenHulp in De Poort in Velp. Donderdag van 9.30 tot 11.30 uur kan men terecht in het Dorpshuis in Rheden. Een afspraak is niet nodig.

FormulierenHulp, tel. 06-51889255

Veel vraag naar huur Openluchttheater Pinkenberg

ROZENDAAL – Niet alleen kunnen de kindervoorstellingen in de Pinkenberg deze zomer doorgaan, ook blijkt het theater een prima locatie voor andere bijeenkomsten. Cultuurbedrijf RIQQ krijgt veel verzoeken van organisaties die gebruik willen maken van de buitenlocatie.

Koen van der Mark van het cultuurbedrijf: “Ik merk dat het openluchttheater een andere functie erbij krijgt. Ik word gebeld door allerlei organisaties uit Rheden en Rozendaal, maar ook daarbuiten. Basisscholen die een musical willen opvoeren, orkesten die repetitieruimte zoeken, yoga-studio’s, kerken, noem maar op. Iedereen is op zoek naar een plek die groot genoeg is om op anderhalve meter afstand 100 mensen bij elkaar te kunnen laten komen.” Het theater heeft genoeg ruimte om de maximaal toegestane 100 bezoekers ruim plek te bieden.

Van der Mark kan melden dat de kindervoorstellingen van RIQQ zelf deze zomer dus ook gewoon doorgaan, met maximaal 100 bezoekers per keer. Hij heeft alle artiesten bereid gevonden om niet één lange, maar twee kortere voorstellingen te geven. “Bij een artiest als Dirk Scheele hebben we vaak rond de 600 bezoekers. Het is zonde als maar 100 bezoekers zouden kunnen komen. Bovendien komen we dan ook niet uit de kosten”, aldus Van der Mark. En dus is er steeds een voorstelling om 14.00 èn om 16.00 uur, met voldoende tijd ertussen om te zorgen dat bezoekers elkaar niet kruisen. De kaartjes worden een tikje duurder, maar omdat de bar dicht blijft, mogen bezoekers nu zelf hun consumpties meenemen.
Een kaartje kopen kan alleen via de website, de kassa blijft gesloten. Een kaartje kopen is al mogelijk, ook voor andere voorstellingen die op dit moment al zijn geprogrammeerd. De eerste is een concert van het Nederlands Trombonekwartet op 5 juli.

De voorstellingen in de kasteeltuin van Middachten zijn wel allemaal afgeblazen. Een concert in de tuin valt onder evenementen en die zijn tot 1 september niet toegestaan. De Pinkenberg is een theater en valt daardoor onder een andere regeling.

www.cultuurbedrijfriqq.nl

Kledingbank Dieren weer open

DIEREN – Na de sluiting in verband met de coronamaatregelen zijn de deuren van de kledingbank in Dieren weer open. Met de start van het voorjaar is de vraag naar tweedehands zomerkleding sterk gegroeid. In de afgelopen periode is daarom de zomercollectie in de rekken gehangen en de inrichting vernieuwd.
Kledingbank Dieren is de eerste kledingbank in de regio die haar deuren weer opent. Uiteraard zijn de nodige maatregelen genomen om de klanten veilig te kunnen ontvangen. Inname van kleding is hierdoor voorlopig nog niet mogelijk.
De kledingbank aan de Van der Duijn van Maasdamstraat 63 is vrij toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar goede tweedehandskleding. Tegen een vriendelijke prijs, of gratis voor Gelrepashouders. De kledingbank is geopend op woensdag en vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur en op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

www.stichtingstrak.nl

Ik vind: Vieze papiertjes in het bos

Beste Theo van Hees en Tineke Cornelissen,

Ik reageer even op jullie ‘ik vind’, het is super storend wat je momenteel vindt in het bos. Ik moet wel zeggen dat de prullenbakken de laatste jaren schaars zijn geworden in het bos, en vooral waar er bankjes staan mis ik toch eigenlijk wel prullenbakken. Dat is geen reden om je spullen van je af te gooien.
Die witte papiertjes worden meestal gebruikt door dames die zitten te plassen of door dames en heren die hun grote behoefte doen, en ja die neem je niet meer mee naar huis. Maar daar is een oplossing voor.
Graag wil ik alle wandelaars die door de coronamaatregelen nergens naar het toilet kunnen, en dus het bos gebruiken als openbaar toilet, een tip geven. Neem hondenpoepzakjes mee en ruim netjes de boel op. Je ruimt het ook van je hond op, dan kan je het ook van je zelf opruimen. Neem het mee totdat je een prullenbak tegenkomt en deponeer het daarin. Dit geldt ook voor maandverband en tampons.

Ik ben zelf een lange-afstandswandelaar, en sinds de coronacrisis heb ik geen tochten meer gemaakt, omdat ik weet nergens naar het toilet te kunnen, of ergens een rustige stop te kunnen maken. Dit kreeg ik als tip van mijn medewandelaars, en wil deze graag met jullie delen. Je kan ook lege broodzakken verzamelen en daar je lege verpakkingen in bewaren.
Gelukkig mogen de restaurants weer open en wordt het hopelijk wat minder in het bos met witte zakdoekjes. Ook mij viel het erg op dat sinds de coronacrisis het afval in het bos toe nam.

Sandra Jurriens,
Dieren

Ik vind: Woningbouw aan de Imboslaan niet echt een goed idee

De gemeenteraad van Rheden heeft op 28 mei de startnotitie voor woningbouw aan de Imboslaan vastgesteld, hierin zijn de uitgangspunten voor het te ontwikkelen bouwplan vastgelegd. Dit was nodig nadat het bouwplan, dat er vorig jaar lag, op grote weerstand stuitte van omwonenden, omdat het waardevolle bos teveel zou worden aangetast.
Na een stevige discussie in de raad ligt er nu een startnotitie die hoge eisen stelt aan duurzaamheid en klimaatbestendigheid van het te ontwikkelen plan. Bovendien wordt het eerder genomen besluit om een fietspad door het bos aan te leggen heroverwogen, waarbij behoud van natuurwaarden een hoge prioriteit heeft.
Een mooie uitkomst, maar GroenLinks had graag gezien dat het te ontwikkelen plan nog wat verder zou zijn ingeperkt. De reden hiervoor is de grote waarde van het bos waar de woningen gebouwd gaan worden. Die waarde blijkt wel uit het feit dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een deel van het bos heeft aangewezen als ‘groen cultureel erfgoed’, slechts 2 procent van het totale bosareaal in het gebied Zuidoost Veluwe valt hieronder. Het gaat hier onder meer om de laatste restanten van een vroeger landschap met eikenhakhoutstoven, dit bos vormt hiervan nog de grootste kern. Verder is deels nog de originele oude bosbodem aanwezig en behoort het bos tot een zeldzaam bostype, dat typisch is voor de overgangsgebieden van het Veluwemassief naar lagere delen.
Eigenlijk is elke ingreep hierin ongewenst en strijdig met het cultuurhistorisch beleid. Voor GroenLinks heeft niet alleen woningbouw een maatschappelijk belang. Ook natuur en erfgoed, en het behoud daarvan voor de huidige en toekomstige bewoners van Dieren behoort daartoe. Dit is zelfs een plicht van de huidige aan de toekomstige generaties.
Wij vinden het kappen van waardevol bos voor woningbouw ongewenst in een tijd waarin het beleid juist gericht is op het behoud van bomen en bossen vanwege de positieve invloed op de gezondheid, de belangrijke bijdrage aan biodiversiteit, en aan het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering.

Anne Jansen
Fractie GroenLinks Rheden

Ik vind: Bouwen aan de Imboslaan

In de raadsvergadering van 28 mei is het plan Imboslaan in Dieren weer opgestart. Na de eerste poging op basis van een inschrijfwedstrijd, bleek er veel bezwaar te zijn in de buurt tegen het bouwplan. En zonder brede steun van inwoners lukt het niet, moet je ook niet willen, reden om een aangepast plan te maken. Gelukkig is dat plan nu in de Raad aangenomen. En als raadslid ben ik daar heel blij mee, de plannen liggen er al heel lang om het terrein van de voormalige mavo te bebouwen en we hebben een tekort aan woningen.

Nu komt de uitwerking in een plan en wordt met het wijkplatform DiNO de plannen met de in- en omwonenden besproken en input opgehaald. Er wordt door inwoners waarde gehecht aan het groen in de wijk en er wordt waarde gehecht aan dat er woningen komen voor woningzoekenden. En de gemeente heeft een taak in de bouw van woningen en behoud van de mooie omgeving. Dat puzzeltje zal niet eenvoudig zijn. Gun je anderen ook een plek in onze mooie gemeente of hecht je meer waarde aan al het groen in de directe omgeving van je eigen huis?

Ik denk dat de opgave van voldoende woningen belangrijk is in een goede leefomgeving. Met dit plan worden er dan 35 gerealiseerd waarvan minimaal 10 sociale huurwoningen die door Vivare worden gerealiseerd. En de woningen worden ook volgens de moderne eisen gebouwd, energiezuinig met aandacht voor natuur rond de woning zelf en in de omgeving.

De bouwopgave met alle rondvoorwaarden is niet eenvoudig. Ik denk dat dat mogelijk is, een beetje geven en nemen, dan lukt dat zeker!
Ik ga ervan uit dat eenieder zich realiseert dat we in een klein land met veel inwoners leven. Soms moet je dan een beetje opschuiven.

Rob Koekkoek,
De Steeg
Raadslid VVD Rheden

Rheden gaat door met Sjors Sportief & Sjors Creatief

RHEDEN – Sportbedrijf Rheden gaat volgend schooljaar verder met Sjors Sportief & Sjors Creatief. Dit betekent dat basisschoolleerlingen kennis kunnen maken met diverse sportieve en culturele activiteiten in de gemeente. Aanbieders van creatieve en sportieve activiteiten kunnen zich aanmelden.

Sjors Sportief & Sjors Creatief is al jaren een succes onder de basisschooljeugd. Dit schooljaar deden maar liefst vijfhonderd kinderen mee met diverse sportieve en culturele activiteiten binnen de gemeente.
Wegens dit daverende succes wil de gemeente natuurlijk graag verder met Sjors. Door ‘Sjors’ krijgen de kinderen de kans op laagdrempelige wijze kennis te maken met naschoolse activiteiten binnen de gemeente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te promoten in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digitaal voor kunnen inschrijven.

Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen aan het begin van het nieuwe schooljaar het Sjorsboekje en mogen één (of meerdere) cursussen uitkiezen, waar zij enkele naschoolse introductielessen kunnen volgen op locatie van (sport)verenigingen. Vaak gratis krijgen zij de kans een kijkje in de keuken te nemen bij de activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. Veel kinderen worden hierdoor gestimuleerd om langer mee te doen met een sportieve of andere activiteit.

Aanbieders van activiteiten kunnen zich tot en met 25 juni aanmelden. De activiteit wordt opgenomen in het Sjors-boekje, dat na de zomervakantie op de basisscholen wordt verspreid. Deelname als sportclub of culturele organisatie betekent promotie voor de vereniging. Een kennismakingsactiviteit aanmelden kan via www.sjorssportief.nl.
Andere groepen die toch graag een activiteit voor deze doelgroep aan willen bieden, kunnen contact opnemen via info@sjorssportief.nl.

Steunpunt Coronahulp wijzigt telefoontijden

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Het Steunpunt Coronahulp wijzigt de telefoontijden. Nu de situatie langzaamaan wat went en de maatregelen versoepeld zijn, is er minder behoefte aan de extra ondersteuning die het steunpunt biedt.

Inwoners die extra ondersteuning kunnen gebruiken of deze juist willen bieden, kunnen vanaf maandag 8 juni op werkdagen tussen 09.30 en 12.00 uur bellen naar tel. 026 – 3707070. Het gaat om bijvoorbeeld hulp bij het boodschappen doen, de hond uitlaten of gewoon het maken van een praatje .

Het Steunpunt Coronahulp was een initiatief van MVT, Stoer, NIO, de gemeenten Rheden en Rozendaal en Incluzio Uitvoering Oost (voorheen Radar Uitvoering Oost). Inmiddels hebben veel inwoners met een hulpvraag gebeld. Doordat ook veel inwoners hulp en ondersteuning aanboden, is het aantal mensen dat daadwerkelijk geholpen kon worden groot. Zij hielpen bij het ophalen van voedselpakketten, het doen van boodschappen en tuinonderhoud. Ook werd er op afstand samen gewandeld en werd vervoer geregeld. Mensen wisten het steunpunt ook te bereiken voor algemene informatie rondom de coronamaatregelen.

Keuze voor Hoofdstraat zet mogelijk streep door Snelle FietsRoute

VELP – Het besluit van de gemeenteraad om doorgaand fietsverkeer door de Hoofdstraat te leiden, kan voor de provincie reden zijn om de plannen voor de Snelle FietsRoute tussen Dieren en Arnhem af te blazen. “Dit stukje kan niet voldoen aan de eisen van een Snelle FietsRoute. En de kans is aanwezig dat de provincie een onderbreking van het tracé in Velp niet accepteert”, aldus wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden.

De ontwikkeling van de Snelle FietsRoute, een project van de provincie Gelderland, de gemeenten Rheden en Arnhem en de Fietsersbond, loopt al een aantal jaar. Het traject tussen Dieren en Velp ligt voor de hand, maar de vraag bleef hoe fietsers het best zijn weg door Velp vindt. Vier alternatieve tracés werden onderzocht, waarvan er eigenlijk niet één geschikt was.
“In de bijeenkomsten met de inwoners kregen we vooral terug: maak gebruik van de bestaande routes. Maar alle mogelijke tracés hebben knelpunten”, zegt Hofstede. “Daarbij: een fietser kiest voor de snelste en kortste route. En in Velp is dat de Hoofdstraat. Daarom heb ik de raad voorgesteld een voorkeur uit te spreken voor de Hoofdstraat, de minst slechte optie.” In de vergadering van 26 mei heeft de raad dit voorstel aangenomen.

Probleem is dat de Hoofdstaat, net als de alternatieve tracés, niet aan de eisen van een Snelle FietsRoute kan voldoen. “Een Snelle FietsRoute moet bijvoorbeeld een breed fietspad in rood asfalt hebben, liefst vrijliggend van de rijbaan. Daarbij moet de fietser voorrang krijgen en zo min mogelijk obstakels tegenkomen, zoals stoplichten en zebrapaden”, legt Hofstede uit. “Dat is in de Hoofdstraat niet te doen. Denk aan het doorgaand verkeer, de bussen, de vele voetgangers en het vrachtverkeer dat moet laden en lossen bij de ondernemers.”
Hofstede ziet het niet als probleem dat het stukje Hoofdstraat niet bij de Snelle FietsRoute kan horen. “Wat mij betreft komt die route er gewoon, maar dan met een kleine onderbreking in Velp. Bij herinrichting van de Hoofdstaat moet de verkeersveiligheid sowieso flink omhoog. De straat staat in de top10 van Gelderland met de meeste ongelukken en daar wil ik hem heel graag uit hebben. De Hoofdstraat moet een veilige straat worden voor alle verkeer. Voor fietsers, maar ook voor winkelend publiek.” Hofstede heeft wel ideeën over hoe dit zou kunnen worden gedaan, maar hoort ook graag de mening van bewoners en ondernemers. “We willen graag samen met alle gebruikers, ondernemers en bewoners bekijken wat de beste oplossingen zijn voor de Hoofdstraat, qua inrichting, parkeren en verkeersveiligheid.”

Voor de zomer neemt de provincie een besluit over de voortgang van het project Snelle FietsRoute. Mocht het plan worden afgeblazen, dan gaat ook het deel tussen Dieren en Velp niet door, Rheden heeft de provinciale subsidie nodig om de route aan te kunnen passen.
Wel hoopt Hofstede dat de gemeenteraad besluit om niet het budget van 9 ton te laten vervallen, maar alsnog een deel te investeren in verkeersveiligheid langs het tracé. “We vinden fietsen heel belangrijk in onze gemeente. Dan moeten we daar ook in investeren en zorgen voor een veilige route”, zegt de wethouder. “Er is winst te halen door bijvoorbeeld verbeteringen langs de route en de ventwegen langs of bij de rotonde in Rheden. Ik wil graag per wegvak met de gebruikers en bewoners bekijken wat er kan worden verbeterd.”