Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode (page 30)

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Autobrand blijkt vuurwerk in Dieren

DIEREN – De brandweer is vrijdagochtend 12 maart opgeroepen voor een autobrand aan de Breukinklaan in Dieren. Omstreeks 4.40 uur werd er door een omwonende knallen gehoord, waarna deze buiten ging kijken. Daar zag de melder vuur en een aantal mensen wegrennen. De omwonende belde de brandweer. Toen deze ter plaatse kwam, bleek het te gaan om een stuk vuurwerk dat op een auto was gelegd. De brandweer hoefde geen bluswerkzaamheden te verrichten. Wel hebben ze samen met de politie onderzoek verricht naar mogelijke sporen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink

Klimaatalarm in Dieren

DIEREN – Zondag 14 maart wordt landelijk het Klimaatalarm geluid. In verband met de pandemie is een centrale klimaatmars met duizenden mensen niet mogelijk, daarom worden op veel plaatsen in Nederland kleine protesten georganiseerd, GroenLinks doet dat in Rheden. Zondag 14 maart vanaf 14.30 uur vindt daarom een klein protest plaats op het stationsplein aan de zuidzijde bij het station in Dieren.
Klimaatverandering is een feit en gaat sneller dan eerder gedacht, het is de grootste bedreiging van onze tijd. De aarde warmt snel op, tegenwoordig wordt bijna elk jaar een nieuw temperatuurrecord gevestigd. “Als we zo doorgaan wordt de aarde in rap tempo onbewoonbaar met massa’s klimaatvluchtelingen tot gevolg en ook massaal uitsterven van allerlei planten en dieren”, aldus de initiatiefnemers van het Klimaatalarm.

Speurtocht bij VV Dieren

DIEREN – Zaterdagochtend 20 maart houdt voetbalvereniging Dieren een speurtocht voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Niet alleen de eigen vv Dieren-pupillen, maar ook kinderen uit Dieren die geen lid zijn van de voetbalclub, kunnen hieraan meedoen. Iedereen kan zelf een team samenstellen, bestaande uit 4 of 5 kinderen, met een begeleider. Aanmelden kan via info@vvdieren.nl of via de website vwww.vvdieren. Na de aanmelding ontvangt elk team een bevestiging. De speurtocht start om 10.30 uur op de parkeerplaats aan de Kolonieweg bij het clubgebouw van vv Dieren, waarna de groepjes om de paar minuten vertrekken. De speurtocht is tussen de 5 en 6 kilometer lang en eindigt ook weer bij vv Dieren op de Kolonieweg.

Onder-13 van vv Dieren in het nieuw

DIEREN – De drie Onder 13-teams van vv Dieren worden in het nieuw gestoken. De spelers krijgen van Küchentreff Dieren een volledig nieuw tenue én bijbehorende tassen. Kuchentreff wil de Dierense voetbalclub met deze bijdrage een flinke steun in de rug te geven in deze lastige tijd. De vereniging is daar natuurlijk heel blij mee. “Hoe bijzonder is het dat straks, als we weer mogen voetballen, bijna 50 spelers in dat mooie lichtblauwe shirt rondlopen met Küchentreff op de borst.”

Evert zet brandweer aan het werk

VELP – De brandweer moest donderdagmiddag 11 maart twee keer in actie komen in Velp vanwege storm Evert. Bij het buurthuis aan de Heeckerenstraat waren dakplaten losgewaaid. Deze zijn door de brandweermensen naar beneden gehaald.
Op de Rozendaalselaan dreigde een raamluik naar beneden te vallen. De brandweer heeft het luik verder losgemaakt en veilig naar binnen gebracht.

Foto: S. Scheper/Persbureau Heitink

Nieuwe gebrandschilderde ramen in RK kerk in Velp

VELP – De RK Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk aan de Emmastraat in Velp is vorige week voorzien van drie nieuwe, gebrandschilderde glas-in-loodramen. De ramen werden ontworpen door glaskunstenaar Theo Verbaal, die al eerder drie ramen voor de kerk ontwierp.

De drie nieuwe ramen zijn geplaatst in de doopkapel, tevens gedachteniskapel voor de overledenen. Ze staan symbool voor drie momenten in het leven: de geboorte en doop, het vormsel, verbeeld door de Heilige Geest, en de dood en verrijzenis. In de gedachteniskapel hangen de doopschelpjes van de dopelingen en de kruisjes van de overledenen.
Alle drie de ramen zijn weer gesponsord door parochianen;. Theo Verbaal wilde alleen de materiaalkosten vergoed krijgen, terwijl de firma Van der Staaij uit Oosterbeek de ramen belangeloos heeft geplaatst. En dat in een periode waarin kerkgenootschappen het toch al zwaar hebben. Ook de Velpse parochiegemeenschap, deel van de grote Eusebiusparochie, heeft flink te lijden onder het caronavirus en daardoor de beperkte mogelijkheden tot kerkbezoek. Toch is het een vitale gemeenschap, waarin veel vrijwilligers een taak vervullen. Eén van hen is Gerhard Siemelink. Gerhard, bekend sigarenhandelaar In Velp, is onder andere koster bij uitvaarten, de doordeweekse viering en ook nog eens regelmatig op zondag. Zijn vrouw Janny zit regelmatig op het secretariaat en verzorgt een deel van de financiën. Het echtpaar is één van de sponsors van een raam. “Er is ons veel aan gelegen de mooi gerestaureerde kerk met deze ramen verder te verfraaien. Vandaar deze sponsoring, niet alleen aan de zijlijn roepen hoe het moet, maar daadwerkelijk een steentje bijdragen.”
Op een later moment, als de geloofsgemeenschap weer op volle sterkte bij elkaar mag komen, zullen deze ramen feestelijk ingezegend worden door pastoor Tuan.

Ik vind: RES

Er is nogal wat te doen in onze gemeente Rheden over duurzame energie! In bijna ieder nummer van de Regiobode staan de laatste tijd stukjes ‘Ik Vind’ over windmolens en zonnepanelen. Men is geschrokken van de consequenties van het Energietransitie besluit in Den Haag. Dat houdt in: de verplichting om per regio een vastgestelde bijdrage te leveren aan de nationale omzetting van energie uit fossiele brandstoffen naar duurzame energie.
Waar men zich op verkeken heeft en nog op verkijkt (ook al wordt men regionaal langzaam wakker) is dat Nederland één van de dichtstbevolkte landen is op deze aardbol. Er is relatief weinig land per inwoner. Bovendien zijn wij een industriestaat met relatief veel ‘agrarische grond’ en we koesteren onze natuurgebieden. Nu heb je per opgewekte kWh duurzame energie veel meer grond nodig dan voor opwekking van fossiele kWh. Dat wreekt zich al een paar jaren in Duitsland waar het ambitieuze windparkenplan vrijwel is vastgelopen, terwijl de stroomprijs al wel met 50 procent is gestegen in die jaren. Ook ons voorland? Kortom waar vinden we genoeg ruimte voor windturbines en zonneweiden? Eigenlijk een taak van ‘Den Haag’.
Tenslotte, voor de perioden met zeer lage windsnelheid en weinig zonne-instraling hebben we naast duurzame energie een back-up nodig; een paar weken gelden hadden we er één: een heel koude. En we zijn alweer begonnen met een vrijwel windstille week. Helaas, veel anders dan de te dure, gasgestookte centrales is er niet. Dus toch weer fossiele energie en niet van het gas af. Het KNMI heeft al gewaarschuwd in 2016.
O ja, dan nog dat opinieonderzoek van de gemeente Rheden. Evenals de inzenders van de Regiobode-stukjes ‘Ik Vind’ ben ook ik teleurgesteld dat onze gemeente zoiets doet.
Als u meer over het klimaat en over energie wilt weten, belt u mij maar. Ik sta in het telefoonboek. Ik ben wel klimaatscepticus en niet tegen kernenergie; erg hè?

Dr. Joop F. van de Vate,
Velp
(VN-gedelegeerde in het IPCC-klimaatpanel in de jaren 90, en oud-directeur Energieonderzoekcentrum ECN, Petten (NH))

Brandweer redt meerkoet uit put in Velp

VELP – De brandweer is woensdagmiddag 10 maart opgeroepen voor een dier te water aan de President Kennedylaan in Velp. Voor de tweede keer in korte tijd zat er er een meerkoet vast in een bezinkput.
Op 22 februari kwam de brandweer voor dezelfde reden in actie. Het koste toen bijna een uur bezig om het bewegelijke dier in het grote gangenstelsel te vangen. Nu wist de brandweer het dier in zeer korte tijd te vangen. Het beestje werd overgedragen aan het personeel van de dierenambulance.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink

Ik vind: Rheden spreekt!

Yes, we mogen ons zegje gaan doen over grootschalige opwek in de gemeente Rheden. Dit kan middels de enquête ‘Rheden spreekt’. Ik ben vol enthousiasme begonnen. Na een kwartier tikken ben ik op de helft. Ik merkt dat er nog veel toe te voegen valt aan de enquête. Natuurwaarden en gezondheid komen namelijk helemaal niet terug in deze enquête. Het gaat alleen maar over grootschalige opwek, lees windmolens en zonnevelden. Halverwege de enquête ben ik gestopt. Dan komt namelijk de vraag waar ik windmolens wil? In De Beemd, de Havikenwaard of op de Broekdijk? En als ik hier geen antwoord op heb mag ik nog een vakje aankruisen dat de raadsleden wel de keus voor mij gaan maken.
Nu snap ik waarom de enquête heet ‘Rheden Spreekt’. Want de gemeente Rheden spreekt en niet ik de burger die dacht eindelijk zijn mening te kunnen en mogen geven omtrent dit ingewikkelde onderwerp!
Beste gemeente Rheden, kijk eens verder dan alleen maar windmolens en grote zonnevelden. Dat heeft de RES in ieder geval al wel gedaan door de windmolens in Spankeren al niet meer mee te nemen. Grootschalige opwek past niet in onze groene gemeente zo dicht tegen de Veluwe aan. Laten we eerst eens met z’n allen gaan besparen op energieverbruik, daar waar kan isoleren en zonnepanelen op daken leggen. Maak bijvoorbeeld gebruik van de IJssel en besef dat de vele bomen en agrarische gronden in de gemeente Rheden veel CO2 opnemen. Rheden doet het helemaal niet zo slecht als het gaat om natuur en klimaat!

Anita Werkman
Spankeren

Ik vind: Geacht raadslid

Onze gemeente heeft net als alle gemeenten te maken met de RES. Helaas weten veel inwoners nauwelijks wat dit inhoudt en ontbreekt een goede voorlichting. Wethouder Klomberg geeft aan dat er weinig keuze is, ook wij moeten ons aandeel leveren. Is dit werkelijk zo? In de praktijk blijkt echter onomstotelijk dat de doelstelling van de RES van 35TWh reeds is behaald! Er hoeven dus vanuit Den Haag geen nieuwe gebieden meer te worden aangewezen voor windmolens en zonnevelden! Als de gemeente Rheden hier toch mee doorgaat, kan men zich niet meer verschuilen achter Den Haag, maar is het eigen initiatief bovenop wat nodig is. Waarom zou de gemeente dit willen als het draagvlak onder inwoners hiervoor totaal ontbreekt?

Misschien is er wel draagvlak? Laten we dat dan uitzoeken met een gedegen onderzoeksvraag in een gemeentelijk referendum met bindende uitkomst. Niet de vraag: wilt u windmolens, zonnevelden of beiden, zoals in het onderzoek van Rheden Spreekt. Stel een vraag waarbij ook de optie ‘geen windmolens en zonnevelden’ tot de mogelijkheden behoort. Het door Rheden Spreekt gehouden onderzoek heeft deze optie niet, net als bij de vraag wáá de windmolens dan zouden moeten komen. Er worden drie keuzes genoemd, maar niet de optie ‘helemaal niet’.
Dit onderzoek is dan ook niet representatief en alleen bedoeld als legitimatie van een wellicht al genomen beslissing. Niet democratisch, geen bewezen draagvlak en sturend in de gewenste richting.

Ik wil als inwoner serieus worden genomen, inspraak hebben op besluitvorming over onze leefomgeving. Ik wil dat de natuur beschermd wordt tegen windmolens die vogels doormidden hakken, tegen zonnevelden die flora en fauna vernietigen en ik wil mensen beschermen tegen depressieve klachten, veroorzaakt door slagschaduw en hoge en of lage bromtonen.
Neemt u mij en de andere inwoners van onze gemeente serieus? Geef dan juiste voorlichting, luister naar wat er leeft onder de mensen en druk niet een beslissing door onder valse voorwendselen dat het moet vanuit Den Haag. Dat is niet zo, het is úw beslissing welke kant we opgaan, want de doelstelling vanuit de RES is al behaald! Bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar stem ik op een partij die op dit onderwerp het verschil gaat maken. Voor inwoners van de gemeente Rheden is dit namelijk met afstand het belangrijkste thema dat onze leefomgeving voor vele jaren gaat bepalen.

F. Starink
Velp
(Ingekort door redactie)