Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode (page 30)

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Ik vind: Een groene wijk, ieders verantwoordelijkheid

Op 21 april wordt in de gemeenteraad van de gemeente Rheden de Beheernota Openbare Ruimte besproken. Het beheer van de openbare ruimte is een hele uitdaging voor de gemeente in een tijd waarin vooral bezuinigd moet worden. Wij vragen ons daarom af waarom de gemeente niet meer de samenwerking met inwoners zoekt om het beheer van groen in wijken en straten te organiseren.
Bewoners investeren graag in bloemen, bomen en planten voor hun deur en in hun straat. Groen in de wijken zorgt voor een prettige en gezonde leefomgeving.
Het beheer van groen in de wijken kan gecombineerd worden met allerlei andere doelstellingen: meer groen en minder tegels zorgt ervoor dat regenwater beter opgevangen kan worden en dus niet in het riool verdwijnt. Groen (en water) zorgt voor verkoeling in de warme zomers van tegenwoordig. Veel bomen, bloemen en struiken in de wijk zorgen er ook voor dat vogels, insecten en allerlei kleine dieren een plekje kunnen vinden, en ontstaat meer biodiversiteit.
Ondersteun als gemeente mensen in de wijken om te vergroenen, organiseer elk jaar een competitie voor de Groenste Wijk, en zie hoe mooi het wordt in Rheden!

Anne Jansen,
fractie GroenLinks Rheden

Gemeenteraad vraag provincie om financiële steun

GEM. RHEDEN – De gemeenteraad van Rheden doet een oproep aan het college van Gedeputeerden van de Provincie Gelderland om een Noodfonds Coronavirus voor gemeenten in te stellen. Deze oproep staat te lezen in de brief die dinsdag 21 april is verzonden naar de Provincie.

De coronacrisis treft heel Nederland, alle inwoners en dus ook alle gemeenten. De gemeenten worden geconfronteerd met forse extra uitgaven, waarvoor slechts een deel door een tegemoetkoming van het Rijk wordt gedekt. Hoewel de Rijksoverheid en de Provincie ondersteunende maatregelen hebben aangekondigd, verwacht de gemeenteraad van Rheden niet dat dit voldoende zal zijn om de financiële tegenvallers op te vangen die worden veroorzaakt door het coronavirus. Bovendien verkeren veel gemeenten al in zwaar weer door de hoge uitgaven voor onder meer Jeugdzorg en Wmo.
Er is een zeer forse verhoging van het gebruik van de bijstand. Veel vrijwilligersorganisaties komen onder druk te staan, omdat de inkomsten van sport- en culturele instellingen maandenlang wegvallen. De gemeente mist inkomsten door het sluiten van sportvoorzieningen. Er worden laptops en andere onderwijsondersteuning geregeld voor gezinnen.
Daarnaast loopt de uitvoering van bezuinigingsmaatregelen van de gemeente vertraging op en kan het uitstellen van de belastingen aan inwoners en ondernemers leiden tot afstel door faillissementen. Ook heeft de gemeente extra mensen en middelen beschikbaar moeten stellen voor uitvoering van de Rijksmaatregelen.

Om deze kosten te kunnen betalen, stelt de gemeenteraad de Provincie voor een Noodfonds Coronavirus voor gemeenten in het leven te roepen. Via dit noodfonds kan de Provincie snel en met zo min mogelijk administratieve druk, gemeenten ondersteunen bij het ontstaan van onvoorziene extra kosten in deze bijzondere tijd. De raad is van mening dat voor het noodfonds in totaal 210 miljoen euro nodig is. Dat betekent een bedrag van 100 euro per inwoner van Gelderland.
“Het water staat ons, net als bij veel andere gemeentes, aan de lippen. Daarom vragen wij ook om een onorthodoxe aanpak bij het beschikbaar stellen van de financiële middelen, zodat we lokaal goed ons werk kunnen blijven doen voor onze inwoners”, verzoekt de Rhedense gemeenteraad in haar brief. “Het is belangrijk dat er nu snel gehandeld kan worden om rust en duidelijkheid te scheppen. Niet alleen voor onze Rhedense inwoners, maar voor alle inwoners van Gelderland.”

Ik vind: Theothorne: laat het doek niet alsnog vallen

Recent is bekend geworden dat de toekomst van het theater in Theothorne nog allerminst zeker is. De onderhandelingen tussen de stichting Cultuur en Sport Veluwezoom i.o. en de eigenaar, familie Reusink zijn stukgelopen en er kon geen huurovereenkomst worden gesloten. De Stichting Cultuur & Sport Veluwezoom i.o. is sinds september vorig jaar in beeld als nieuwe mogelijke exploitant voor het theater/zalencentrum.
Vorig jaar heeft de SP samen met GPRB en vele andere organisaties actie gevoerd voor het behoud van het theater in Dieren. In mei 2019 werd het manifest ‘Laat het doek niet vallen’ overhandigd aan de wethouder en de gemeenteraad met ruim 2100 steunbetuigingen.
De SP Rheden doet hierbij nogmaals een oproep aan het college van burgemeester en wethouders, de familie Reusink en de Stichting Cultuur & Sport Veluwezoom i.o. om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en het doek niet alsnog te laten vallen voor de schouwburg in Dieren en zich ook in te zetten voor behoud van de overige maatschappelijke voorzieningen in Theothorne.
Het kan niet zo zijn dat na de huidige coronacrisis de inwoners uit Dieren, de gemeente Rheden en omstreken, niet meer naar het theater kunnen en dat de culturele verenigingen en organisaties dan hun podium kwijt zijn.

Tamara Koppelaar,
afdelingsvoorzitter SP Rheden

Ik vind: Compliment

Mogen we onszelf een compliment geven? Ja zeker; dat mogen we! Want we houden ons (op een enkeling na) heel goed aan de strenge afstandsregels van anderhalve meter. Het valt me op dat mensen in de supermarkt minder gehaast zijn en keurig op elkaar wachten voor het schap. Ook lopen ze in een wijde boog om elkaar heen. We lijken er zo langzamerhand al aan gewend te raken.
Maar houden we het nog langer vol? Een te vroege versoepeling van die strenge regels zou desastreus kunnen zijn. Ik mis de sociale contacten heel erg, net als de sportclubjes en de lekkere wekelijkse lunch bij Het Wapen van Rheden. Met grote verbazing en bewondering kijk ik naar de vindingrijkheid van vele mensen. Bijvoorbeeld familiebezoek op hoogte en door het raam aan iemand in een verpleeghuis. Of een optreden op het grasveld voor het tehuis. Wanneer zou het weer ‘normaal’ kunnen of mogen? Voorlopig nog niet. Dus laten we flink zijn; het gaat de goede kant op. Nog even doorzetten en vooral afstand houden!

Maria Bode,
Rheden

Brand in paardenstal

LAAG-SOEREN – Een paardenstal aan de Professor Pellaan in Laag-Soeren heeft woensdagmiddag 22 april vlam gevat. Fietsers zagen de brand en alarmeerden rond 15.45 uur de brandweer. Buurtbewoners begonnen al snel met blussen en konden voorkomen dat de stal volledig uitbrandde. De brandweer heeft de stal nageblust. De bewoners zelf waren op dat moment niet thuis.
De schade aan de stal is groot, door de brand is de constructie verslecht. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.
Foto: Melvin/Persbureau Heitink

Parkeerontheffingen voor zorgverleners tijdens coronacrisis

RHEDEN – Mantelzorgers en zorgverleners kunnen in de gemeente Rheden een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen. Doordat veel mensen thuiswerken hebben mantelzorgers en zorgverleners soms moeite met het vinden van een parkeerplek dichtbij de woning van een cliënt of naaste. De gemeente Rheden helpt hen door tijdens de coronacrisis ontheffing van een aantal parkeerverboden te verlenen.

Mantelzorgers kunnen een ontheffing voor zichzelf aanvragen. Bedrijven die zorgtaken verlenen mogen dit doen voor ambulant personeel. De tijdelijke corona-parkeerontheffing is een kaartje achter de voorruit, in combinatie met een parkeerschijf. Zorgverleners krijgen alleen ontheffing als zij iemand verzorgen in een straat waar te weinig parkeerplaatsen zijn. De ontheffing is twee uur geldig.
Wethouder Gea Hofstede: “Zorgverleners en mantelzorgers zijn belangrijk voor onze inwoners. Er gaat nu soms veel kostbare tijd verloren met het zoeken naar een parkeerplek. Tijd die veel beter kan worden besteed aan zorg. De gemeente vindt het werk van zorgverleners en mantelzorgers belangrijk en wil hen daarom op deze wijze ondersteunen door ervoor te zorgen dat ze makkelijker kunnen parkeren. Zo kunnen ze meer tijd besteden aan hun cliënt of dierbare.”

Zorgverleners kunnen een ontheffing aanvragen bij een gele onderbroken streep, bij een parkeerverbod buiten de vakken in een parkeerverbodszone, blauwe parkeerschijfzone of (woon)erf, bij een parkeerverbod voor een inrit van een zorgcliënt, met instemming van de eigenaar, bij een parkeerverbod op het trottoir, waardoor er tijdelijk met twee wielen op de stoep geparkeerd mag worden of voor overschrijding van de maximale parkeertijd in de blauwe parkeerschijfzone (60 tot 90 minuten langer). De ontheffing zorgt ervoor dat de houder ervan geen bekeuring krijgt en bij ongeval of schade verzekerd is.

Mantelzorgers en bedrijven die zorgtaken verlenen vragen ontheffing aan via gemeente@rheden.nl. Bij vragen kan contact opgenomen worden met de gemeente via telefoonnummer 026 – 4976911. De ontheffing is geldig zolang de maatregelen ter bestrijding van het COVID-19 virus gelden.

Digitale Koningsspelen bij Sportbedrijf Rheden

RHEDEN – Sportbedrijf Rheden houdt op vrijdag 24 april, in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie, de Digitale Koningsspelen 2020. Tijdens een livestream via YouTube kunnen kinderen in de gemeente Rheden toch sporten, koken en knutselen.

Omdat alle officiële koningsspelen zijn afgelast, heeft de GSF het initiatief genomen om de Gelderse Online Koningsspelen te organiseren. Gemeente Rheden doet hier ook aan mee. Kinderen kunnen vanaf 8.55 uur online meedoen vanuit hun eigen woonkamer of tuin. Deze livestream wordt verzorgd door team sportstimulering van Sportbedrijf Rheden en verschillende docenten bewegingsonderwijs. Tijdens deze ochtend worden er verschillende spelletjes aangeboden. Kinderen kunnen vervolgens deze spelletjes zelf thuis onder begeleiding van ouders/verzorgers uitvoeren.

Om 8.55 uur begint de Livestream op deze link: YouTube. De kinderen worden hier verwelkomd op de Gelderse Online Koningsspelen van de gemeente Rheden. Daarna wordt snel doorgeschakeld naar Omroep Gelderland, want daar zal de officiële opening plaatsvinden. Dit kunnen de kinderen via de televisie volgen. De koningsspelen op YouTube duren daarna tot 12.10 uur.

Om deel te kunnen nemen heeft Sportbedrijf Rheden een materialenlijst en scoreformulier ontworpen. Deze kan worden gedownload op de website van het Sportbedrijf. Kijk op www.sportbedrijfrheden.nl voor meer informatie. Ook is het mogelijk om foto’s te sturen naar de livestream. Deze foto’s worden getoond tijdens de live-uitzending. De foto’s kunnen worden gestuurd naar w.dekker@rheden.nl.

Tijdens de ochtend zullen er letters verstopt zitten in het beeld, kinderen kunnen die verzamelen en zo het woord van de dag vormen. Ook kunnen ze een foto maken van hun scoreformulier en dit doorsturen. Dan wordt het op de livestream getoond.

Geen ALV Vrienden van Hofstaete & Intermezzo

DIEREN – De Vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo in Dieren heeft de Algemene Ledenvergadering af moeten blazen. Deze zou plaatsvinden op 6 mei. Wanneer de situatie het toelaat wordt een nieuwe vergaderdatum geprikt en bekendgemaakt.

Bloemenactie RFC gaat niet door

RHEDEN – De gebruikelijke bloemenactie van het Rhedens Fanfare Corps voor moederdag gaat niet door. De actie stond gepland voor vrijdag 8 en zaterdag 9 mei. Wie de bloemen van Bloemendaal mist, kan de rechtstreeks bij het Dremptse tuincentrum kopen. Het RFC hoopt volgend jaar weer rond te kunnen gaan met een breed assortiment fleurige planten.

Postzegels gezocht

DIEREN – Thuiszitten is voor niemand leuk. De organisatie #nietalleen helpt waar dat kan. Zo doet #nietalleen een oproepje voor een meneer in Dieren. Hij zit al vijf weken thuis en wil om de dagen te korten zijn postzegelverzameling weer oppakken. Daarvoor is hij op zoek naar postzegels vanaf 2016, het moment dat hij een dwarslaesie kreeg. Ook bijzondere postzegels uit eerdere periodes zijn welkom. Wie zegels voor deze meneer heeft, kan deze sturen naar Patrijslaan 94, 6951 JX in Dieren.