Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode (page 3)

Tag Archives: Rheden-Regiobode

TV Dieren blijft met nieuw bestuur toch bij Polysport

DIEREN – TV Dieren en Polysport gaan toch samen verder. Na een lange periode van onenigheid zijn de tennisclub en de eigenaar van het tennispark er toch uitgekomen. Een nieuw bestuur gaat de samenwerking verder vorm geven.

De moeilijkheden tussen het bestuur van de tennisvereniging en parkeigenaar ontstaan ruim twee jaar geleden. Tennisbond KNLT keurt twee tennisbanen af. Patrick Peters van Tennis2000/Polysport, eigenaar van het tennispark, ziet er geen heil in om de banen te vernieuwen, het aantal leden van de club zou de investering niet rechtvaardigen.
Daarbij komt nog dat het bestuur het niet langer eens is met een oude overeenkomst. Polysport int de contributie en voert de ledenadministratie van de vereniging. Door het conflict over het herstel van de banen èn het feit dat de tennisbond een dergelijke constructie niet meer accepteert, zegt het bestuur van TV Dieren de overeenkomst op. Wat volgt is een lange periode van onderhandeling en bemiddeling. Zonder succes. De tennisvereniging en Peters komen er niet uit. Het bestuur van de tennisvereniging ziet geen mogelijkheden meer en wil vertrekken. Er worden plannen gemaakt voor een nieuw park in eigen beheer op een van de vrijgekomen voetbalvelden op sportpark Het Nieuwland. Een plan waar de gemeente niets in ziet en niet haar medewerking aan wil verlenen.

Verontruste leden

Ondertussen willen de meeste leden maar één ding: lekker blijven tennissen in eigen dorp. Ze zien de situatie escaleren en een aantal van hen verenigt zich in een actiegroep van ‘verontruste leden’. Ze willen voorkomen dat de vereniging uit elkaar valt en nog een poging doen de situatie te redden en de samenwerking met Polysport te vernieuwen.
Tijdens de ledenvergadering in juni wordt besloten dat beide groepen binnen de vereniging hun plannen verder uit gaan werken. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid van een nieuw park, de verontruste leden zetten zich in om tot een nieuwe overeenkomst te komen met Patrick Peters. Tijdens de ledenvergadering eind september, die vanwege de coronamaatregelen over twee bijeenkomsten is verspreid, blijkt dat de gevoeligheden over het recente verleden nog bij een aantal leden leeft, maar uiteindelijk blijkt dat 80 procent van de leden het meeste heil ziet in de plannen van de verontruste leden.

Padelbanen

De groep verontruste leden heeft voortgebouwd op de resultaten die het bestuur al in eerdere onderhandelingen heeft bewerkstelligd. De besprekingen met Peters, de mediator en de gemeente zijn hervat en dat heeft geleid tot een principe-overeenkomst met Polysport. De afgekeurde tennisbanen worden hersteld en Polysport betaalt een substantieel deel daarvan. De tennisvereniging gaat het sportieve deel van de accommodatie beheren, Peters beperkt zich tot het horecadeel. Daarnaast is er een nieuwe visie en strategie ontwikkeld met nieuwe plannen. Zo wil de groep inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de tennissport, bijvoorbeeld door padelbanen aan te leggen.

Bestuur

Nu het merendeel van de leden een voorkeur aangeeft voor het plan van de verontruste leden, heeft het bestuur besloten op te stappen. Een interim-bestuur, bestaande uit Peter Lokhorst, Manita van Engelenburg en Eveline van der Kwaak, gaat verder met het formaliseren van de nieuwe situatie. In oktober wordt een nieuw en voltallig bestuur gekozen, waarvoor meerdere leden zich verkiesbaar hebben gesteld. Het nieuwe bestuur kan de overeenkomst met Polysport definitief maken. Andere leden hebben al hun medewerking toegezegd in commissies of op ander vlak. Op alle fronten en voor alle doelgroepen worden initiatieven ontwikkeld, zodat er weer een bloeiende en sportief goed functionerende vereniging ontstaat, waar plek is voor iedereen.

Het nieuwe bestuur heeft er alle vertrouwen in dat er weer een florerende tennisvereniging zal ontstaan en dat in de komende tijd de rijen zich weer zullen sluiten. “De samenwerking tussen de gemeente, de vereniging en de parkeigenaar blijft bestaan”, meldt het nieuwe bestuur in een verklaring. “De partijen respecteren ieders belang en vertrouwen erop dat ze in een open en eerlijke communicatie met elkaar zullen samenwerken. Dat vertrouwen is naar elkaar uitgesproken. Er is nog veel werk te doen, maar de rust is terug.”

Foto: De groep verontruste leden heft het glas met Patrick Peters van Polysport, van links naar rechts: Ben Roodink, Egbert van Gessel, Eveline van der Kwaak, Peter Lokhorst, Manita van Engelenburg, parkeigenaar Patrick Peters, Jan ten Oever en Hendrik Havinga. Rob Lohrmann ontbreekt op de foto.

Oranje Fonds zoekt kanshebbers Appeltjes van Oranje 2021 in Rheden

RHEDEN – Het Oranje Fonds is op zoek naar bijzondere projecten uit Rheden die kans maken op een Appeltje van Oranje 2021. Dit jaar is het thema Mentale Kracht en staan de prijzen in het teken van projecten die ervoor zorgen dat mensen die het mentaal niet gemakkelijk hebben, zich weer goed voelen.

Het kan iedereen overkomen: dat je mentale gezondheid je belemmert om volledig mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat je je depressief voelt, een eetstoornis of dwangneurose hebt of kampt met paniekaanvallen. Dit kan van tijdelijke aard zijn of iets waar je je leven lang mee te maken hebt. Mentale klachten hebben allerlei oorzaken en komen voor in alle groepen van de samenleving. Gelukkig zijn er in ons Koninkrijk veel projecten die vrijwilligers inzetten om deze mensen te ondersteunen en bij de hand te nemen. Zodat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Deze projecten maken dit jaar kans op een Appeltje van Oranje.De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij. Alle winnaars van een Appeltje van Oranje krijgen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro. Jaarlijks reikt Koningin Máxima de prijzen uit. In lustrumjaren wordt dit door Koning Willem-Alexander gedaan.
Projecten uit Rheden die aansluiten op het thema kunnen zich tot en met 1 november aanmelden via oranjefonds.nl/appeltjes. Drie initiatieven krijgen in juni een Appeltje van Oranje uit handen van Koningin Máxima.

Treinenclub Rheden werkt hard aan nieuwe modelbaan

RHEDEN – In een nieuwe ruimte aan de Dr. Langemeijerweg in Rheden komt elke woensdag en vrijdag Treinenclub Rheden bij elkaar. In een klein gezelschap wordt hard gewerkt aan het opbouwen van een nieuwe baan, waar straks jong en oud mee kan komen rijden.

Tot vorig jaar had de Treinenclub de beschikking over een ruimte in het Jonkvrouwe Brantsencentrum. Hier stond een prachtige modelspoorbaan. Helaas kon de club hier niet blijven en moesten de treinliefhebbers op zoek naar een nieuwe plek. Dit heeft even geduurd, maar voorzitter en oprichter Marc de Ligt hield vol en na een jaar kon de groep terecht in de nieuwe ruimte aan de Dr. Langemeijerweg.
Hier wordt momenteel hard gewerkt aan het opbouwen van een nieuwe Märklin M-baan, waarvoor veel materialen van de oude baan nog beschikbaar zijn. Er wordt nagedacht over de opstelling en voor er straks daadwerkelijk treinen kunnen rijden, moet natuurlijk de rails worden gelegd, maar ook alle elektra moet worden aangesloten. De baan krijgt meerdere bedieningspanelen.

Het ledenbestand van de club is het laatste jaar helaas wat uitgedund. Niet iedereen heeft afgewacht tot er een nieuwe ruimte werd gevonden en veel leden stapten over naar verenigingen in de buurt. De Ligt hoopt dat zich de komende tijd nieuwe leden melden en dat hij een groepje van zo’n tien treinenliefhebbers bij elkaar kan krijgen. Om samen te werken en om van elkaar te leren. Ook hoopt hij dat er, als de opbouw baan straks wat verder gevorderd is, jongeren zich aansluiten. Leden vanaf zestien jaar kunnen meehelpen bij het opbouwen en onderhouden van de baan. Kinderen vanaf acht jaar kunnen in een later stadium komen rijden met de treinen en helpen met de eenvoudiger klusjes. Zo willen De Ligt en zijn vrienden hun kennis overdragen op een nieuwe generatie.

Treinenclub Rheden komt in de wintermaanden elke woensdag en vrijdag tussen 19.30 en 22.00 uur bijeen. De contributie bedraagt 16 euro per maand, inclusief één consumptie per avond. Voor meer informatie is Marc de Ligt bereikbaar via marc@treinenclub.nl of een WhatsAppje naar tel. 06-43050104.

Foto: Han Uenk

www.treinenclub.nl

Foto: De leden van Treinenclub Eerbeek: van links naar rechts: Willem Deunk, Mark Ligt, Ton van Dommelen, Arend Teunissen van Manen en Gerrit Boks.

Vijfde editie Kunst bij de Buren

DIEREN – Bij de vier vorige edities van Kunst bij de Buren stelden amateurkunstenaars in de wijk Dieren Noordoost hun eigen atelier of woonkamer open voor publiek. Dat was afgelopen weekend niet mogelijk, maar de organisatie was niet voor één gat te vangen en organiseerde een coronaproof versie van deze kunstroute. Twintig kunstenaars exposeerden hun werk achter de ramen van wijkcentrum De Drieschaar, basisschool De Expeditie en kinderopvang Marron. Niet alleen schilderwerk, maar ook beelden en houtdraaiwerk werd tentoongesteld. Zo konden buurtbewoners toch een kijkje nemen bij al het moois wat er in hun eigen wijk wordt gemaakt.

Foto: Han Uenk

www.kunstbijdeburen.nl

Ik vind: Energietransitie

Ik maak me ernstig zorgen over de aantasting van ons landschap, onze leefomgeving en de natuur door de mogelijke bouw van een aantal, meer dan 200 meter hoge, windmolens en de aanleg van een aantal zonnepaneelparken in onze regio. Ik weet dat mijn zorgen door veel andere inwoners worden gedeeld.
Steeds meer wordt duidelijk dat mega-windmolens niet alleen leiden tot horizonvervuiling en de aantasting van ons landschap, maar ook negatieve effecten hebben op de gezondheid van omwonenden. Ook zijn er negatieve effecten op de vogelstand, met name voor soorten die al bedreigd zijn.
De naam zonne’park’ is voor een industrieel bebouwd gebied een gotspe. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de effecten op langere termijn van dergelijke zonnepaneelparken op de bodem, de biodiversiteit en het waterbergend vermogen, maar wat we wel weten is dat die effecten negatief zijn.

Laten we ook eens naar de andere kant van de CO2-medaille te kijken: het bevorderen van de vastlegging van CO2 in vegetatie en met name de bodem. Hier liggen veel mogelijkheden om veel extra CO2 in planten en bodem vast te leggen, door de in de aangewezen zoekgebieden bos aan te planten of andere beplanting (ook gewassen). Dat is niet alleen goed voor ons landschap, maar ook voor ons welzijn, voor de biodiversiteit, voor de bestrijding van droogte en het geeft verkoeling. Met de juiste maatregelen kan er zelfs bij commercieel agrarisch landgebruik netto 1 ton CO2 /ha per jaar in permanent, diepwortelend grasland worden vastgelegd (www.boerderij.nl). Die hoeveelheid loopt bij een bos op naar ca. 12 ton CO2/ha per jaar.

Sinds het opstellen van de RES is het gebruik van kernernergie uit de taboesfeer gekomen en wordt kernenergie meer en meer gezien als de enige realistische oplossing om op tijd tot de benodigde reductie van CO2-emissies te komen én voldoende, stabiele en extreem betrouwbare levering van elektriciteit te realiseren.
De inzet van kernenergie om de uitstoot van CO2 te verminderen, maakt het mogelijk om de aantasting van ons landschap, onze leefomgeving en de biodiversiteit te beperken. Laten we maar eens beginnen met isolatie van woningen, zonnepanelen op de daken en kleine windmolens op erven.
Als we daarnaast inzetten op het versterken van het CO2-vastleggend vermogen van bodem en planten, gaan we ook onze kinderen en kleinkinderen blij maken.

Henk Alkemade,
Dieren

Gratis puzzel bij milieustraat

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden doet mee aan de Nationale Recycleweek van 12 tot 18 oktober. Snelle inleveraars van afgedankte apparaten en lampen (e-waste) ontvangen bij de gemeentelijke milieustraat in Doesburg een gratis Wecycle Recycle puzzel van 500 stukjes. Op is op.

Nieuwe expositie in De Paperclip

VELP – In de lichtstraat van de Paperclip in Velp is vanaf maandag 19 oktober een nieuwe expositie te zien met werk van Ineke Jansen uit Velp. Ineke is van jongs af aan al met tekenen bezig geweest. Door de vele bezoeken met school naar verschillende musea werd haar interesse in de kunst alleen maar groter. Een opleiding aan de kunstacademie zat er helaas niet in, Ineke moest van haar ouders een vak leren.
De belangstelling voor kunst is echter nooit weggegaan. Door haar werk en een collega in Doesburg kwam Ineke in contact met Alma Noordermeer. Bij haar kon ze zich verder ontwikkelen in het fijn-schilderen en dan vooral met olieverf. Daarnaast maakte ze ‘uitstapjes’ in acryl, aquarel en het werken met paletmes.
Sinds kort is Ineke een nieuwe uitdaging aan gegaan: ze leert schilderen op porselein. Ineke vindt rust in het schilderen en wordt altijd blij als het resultaat weer gezien mag worden.
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van De Paperclip, Eiberstraat 14 in Velp. De Paperclip is open van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.30 tot16.00 uur.

Kunstexpositie in Ontmoetingskerk

DIEREN -De Dierense kunstenares Sya de Nooyer exposeert tot en met 10 december in de Ontmoetingskerk aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren. Het is een kleine, maar veelzijdige expositie. Het gaat onder meer om een gouache, foto’s en een steendruk. In enkele werken zijn technieken gecombineerd. De werken zijn op dinsdagen te bezichtigen van 10.30 tot 12.00 uur en op donderdagen van 10.00 tot 11.30 uur.

Vrijwillige Netwerkcoaches helpen bij het aangaan van contacten

RHEDEN / ROZENDAAL – MVT Rheden / Rozendaal, stichting voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp, werkt met een aantal netwerkcoaches. Dit is iemand die mensen helpt om hun sociale netwerk te verbreden.

Nieuwe contacten opdoen of vroegere contacten herstellen, dat is waar een netwerkcoach bij kan helpen. Door omstandigheden kan de kring met mensen om iemand heen ineens heel klein worden, bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte, verlies of andere ingrijpende ervaring. Samen met een netwerkcoach kan stap voor stap worden bekeken welke mogelijkheden er zijn om nieuwe mensen te leren kennen of hoe iemand weer contact kan opnemen met een oude vriend of kennis. Een netwerkcoach denkt mee en houdt vinger aan de pols.
MVT Rheden/Rozendaal heeft inmiddels al veel ervaring met de inzet van deze netwerkcoaches en er zijn al mooie resultaten behaald. Zoals een vrijwilliger zei: “Ik zie het zelfvertrouwen van mensen groeien om in contact te komen met de ander. Mensen hebben een positieve ervaring nodig die hen helpt het contact met anderen opnieuw of voor het eerst aan te gaan.” Een van de deelnemers is weer een studie begonnen. Een ander sprak dagelijks alleen de kassière bij de supermarkt, maar heeft zich tijdens het traject aangesloten bij een maaltijdgroep en heeft weer contact met buren.
Een netwerkcoach heeft gemiddeld 6 tot 9 maanden contact met de deelnemer. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor meer informatie of aanmelding kan contact worden opgenomen met MVT Rheden/Rozendaal, op werkdagen van 9.30 tot11.30 uur via tel. 026 – 3707070 of info@mvtrheden.nl.

Ik vind: Ivoren Torens aan de IJssel (2)

Op 29 september is de Woonvisie 2020-2026 besproken in de raad. Door de bevolkingsopbouw van de gemeente Rheden (50 procent inwoners boven de 50 en daarvan 25 procent boven 65) is al jaren grote vraag naar levensloopbestendige woningen. Het is een gemiste kans dat bij de bouw van nieuwe supermarkten in Dieren en Rheden geen appartementen zijn of worden gerealiseerd.
De Woonvisie gokt op doorstroming van senioren naar nieuwe levensloopbestendige woningen, huur en koopwoningen in de prijsklasse middeldure vanaf 800 euro in de maand en duurder. Wethouder Gea Hofstede (PvdA) noemt 310.000 euro ‘goedkoop’, dat geeft u een idee over de prijsklasse van de koopwoningen. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse huishoudens een woning boven de 800 euro niet kan betalen. Dat is in Rheden echt niet anders. Voor veel senioren is een verhuizing naar zo’n nieuwbouwwoning niet haalbaar door stijgende woonlasten soms met een factor 2 of 3 of het niet verkrijgen van een kleine hypotheek.
Er heerst de vreemde aanname dat alle senioren rijk zijn en bij verkoop van hun huidige woning geld genoeg hebben voor een duurdere woning De drogreden van een verwachte recessie met dalende huizenprijzen van de wethouder voor starters speelt dan ineens geen rol meer. Zonder dat men zich afvraagt of senioren nog wel een hypotheek krijgen gezien leeftijd, inkomen en zorgkosten. Zelfs voor de Duurzaamheidslening via de gemeente moet je jonger zijn dan 75 jaar.
Ook gaat men gemakshalve voorbij aan het feit dat het gemiddelde aanvullende pensioen naast de AOW rond 900 euro per maand is. Sommigen hebben meer, anderen aanzienlijk minder. Nog los van het risico dat pensioenen gekort worden, onze landelijke overheid er vanuit gaat dat we zelfredzaam blijven en dat als een partner wegvalt in veel gevallen het inkomen vermindert.
Wij hebben tegen de Woonvisie gestemd en denken dat de geplande woningen niet zorgen voor de doorstroming in de dorpen maar gebouwd worden voor mensen buiten Rheden. Dan heb je wel de gewenste lange verhuisketen, maar moeten onze eigen senioren nog steeds op zoek naar een traplift.
De vier amendementen samen ingediend met GL en de SP om de nadruk te leggen op betaalbaar wonen in onze dorpen zijn door VVD,CDA,CU,D66 en PvdA weggestemd.

Magda Rook
raadslid GPR/Burgerbelangen