Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode (page 20)

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Kasteeltuin Middachten weer open

DE STEEG – Vanaf woensdag 3 juni gaat de kasteeltuin van Middachten in De Steeg weer open. De medewerkers en vrijwilligers staan te popelen om weer bezoekers te mogen ontvangen. Uiteraard volgt Middachten de richtlijnen van de overheid en de RIVM. Zo kan iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houden en in goede gezondheid en veiligheid de tuin bezoeken en een kopje koffie of thee drinken op het terras bij de oranjerie.

De tuin van Middachten is een van de best bewaarde kasteeltuinen van Nederland. Er zijn drie eeuwen tuingeschiedenis zichtbaar én ze zijn een lust voor het oog. In de zomer betoveren zestig verschillende klim- en struikrozen de bezoekers met heerlijke geuren. Verder is er onder meer een kruidentuin, een kleurrijke vaste plantenborder en een openluchttheater met coulissen van taxushagen. Ook staan er een aantal bijzondere bomen, zoals een 150 jaar oude Libanonceder en een treurkastanje.
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de renovatie van de Oostparterre in de tuin. De Oostparterre is weer in oude luister hersteld: de parterre is verdiept en ingezaaid met gras, de oude zandstenen muurtjes zijn teruggebracht en het vak tussen de Rozentuin en de Oostparterre is voorzien van nieuwe beplanting en paden. In de loop van dit jaar wordt verder nagedacht over de toekomstige invulling van het verdiepte gazon. Het idee is om een nieuwe, vierde tijdlaag, toe te voegen met een stempel anno eenentwintigste eeuw.
Voor gezinnen met kinderen is een speurtocht door de tuin ontwikkeld, met allerlei doe-opdrachten onderweg. De kinderen tellen bijvoorbeeld het aantal rozensoorten in de rozentuin, spelen een potje croquet, lossen een rebus op en zoeken de Libanonceder.

De tuin is open van 3 juni tot en met 30 september, van woensdag tot en met zondag tussen 12.30 en 16.30 uur. Bij grote belangstelling worden deze tijden later mogelijk verruimd. Het kasteel blijft deze helaas zomer gesloten. De entree tot de tuin bedraagt 6 euro. Kinderen tot en met 12 jaar en Vrienden van Middachten hebben gratis toegang. Vooraf reserveren is niet nodig.

Foto: Nicole Burgers

www.middachten.nl

Ik vind: Vieze papiertjes in het bos

Bijna dagelijks wandel ik in de fraaie bossen bij Dieren. Vooral de laatste weken was het een genot om het jonge groen te zien ontluiken.
Het is daarom jammer dat de schoonheid van het bos op veel plaatsen ontsierd wordt door rondslingerende witte toiletdoekjes, achteloos achtergelaten door neussnuiters en/of plasdames. De boosdoeners denken misschien dat het bos deze papiertjes snel verwerkt, maar zonder tussenkomst blijven ze maanden zichtbaar.
Ik voel mij daarom elke keer genoodzaakt deze papiertjes met mijn voet onder de aarde of onder de bladeren te schoffelen. Op topdagen moet ik soms wel tien keer aan de slag.
Het zou aardig zijn, lieve plassers en neussnuiters, om na gebruik van de papiertjes deze met een simpele handeling aan het oog te onttrekken. Dat kost je ongeveer vijf seconden.
De wandelaars die na jullie komen zullen er dankbaar voor zijn!

Theo van Hees,
Dieren

Zoom! Kamermuziekfestival gaat in afgeslankte vorm toch door

RHEDEN / ROZENDAAL / DOESBURG – Het zag er naar uit dat het kamermuziekfestival Zoom! dit jaar niet door kon gaan. Toch is het de organisatie gelukt een beperkt festival te organiseren, waarbij een deel van het publiek toch een of meerdere concerten kan bijwonen.

De afgelopen vijf jaar organiseerde het Ruysdael Kwartet jaarlijks een kamermuziekfestival met gasten uit binnen- en buitenland. In de eerste week van juni waren er concerten op verschillende bijzondere locaties. Het leek erop dat het festival dit jaar niet door kon gaan, maar de organisatie van Zoom! zat niet stil. Toen bekend werk dat de corona-maatregelen per 1 juni weer versoepeld zouden worden, is besloten een beperkt festival te organiseren.
Er zijn acht concerten, op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 juni op verschillende locaties in Rozendaal, Rheden en Doesburg. Bij elk concert kunnen maximaal dertig mensen als publiek aanwezig zijn. Het aanbod is te vinden op www.zoomfestival.nl. Daar kunnen ook kaarten worden besteld. Omdat het aanbod beperkt is, is snelheid geboden.

Om toch iedereen de mogelijkheid te bieden van deze unieke reeks te genieten, laat de organisatie van alle concerten professionele geluid- en filmopnames maken. De opnames zijn te zien op de momenten waarop onder normale omstandigheden ook het festival zou hebben plaatsgevonden. Het openingsconcert op donderdagavond 4 juni heeft een korte inleiding door Jan Terlouw. De concerten van vrijdag, zaterdag en zondagavond telkens een openingswoord door de respectievelijke burgemeesters van Rozendaal, Rheden en Doesburg.
Op website www.zoomfestival.nl is het hele concert-programma met de uitzendtijden en links naar de livestream en opnames te vinden.

Geen misdrijf bij brand Velp

VELP – Achter een woning aan de Karekietstraat in Velp is zondag 24 mei een lichaam aangetroffen bij een brand. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan en meldde woensdag 27 mei dat er geen sprake was van een misdrijf. Het onderzoek is daarmee gesloten.

Ik vind: A348 wordt CO2-neutrale weg

Ik dacht even toen ik de kop boven het artikel (Regiobode 13/05, red.) zag: dat moet een verlate 1 aprilgrap zijn. Ben ik nu gek of is die weg nog geen 3 jaar geleden al ‘helemaal op de schop’ geweest? Voorzien van nieuw asfalt, vangrails, bebording, etc.
Heeft de provincie geldpest? En daarbij: CO2-neutraal, hoe zie je dat voor je? Het bestaande asfalt verwijderen betekent kapitaalvernietiging en heel veel uitstoot van allerlei graaf-schraap-asfaltmachines. Nieuw asfalt aanbrengen is een hele dure grap en geeft ook weer heel veel uitstoot van allerlei machines. Opnieuw aanbrengen van vangrails, belijning, bebording (hergebruik of nieuw?) hetzelfde verhaal.
Afgezien van belachelijke geldverspilling, opnieuw te verwachten grote overlast en het tenenkrommende gebruik van twee keer het woord ‘stakeholders’ in het artikel: zijn ze nou helemaal gek geworden?

Michiel van Huffelen,
Dieren

Uitgangspunten voor bouw ziekenhuisterrein naar raad

VELP – De gemeenteraad van Rheden bespreekt dinsdag 23 juni de uitgangspunten voor woningbouw op het ziekenhuisterrein in Velp, zoals deze worden voorgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Als de raad vervolgens in de vergadering op 2 juli akkoord gaat, worden de uitgangspunten verder uitgewerkt in een Masterplan.

De herontwikkeling van het terrein moet een woonomgeving opleveren die er nog niet is in Velp, meldt de gemeente. Een gebied met een stedelijke uitstraling en hoogwaardige architectuur, maar ook met voldoende ruimte voor water en groen. Natuurlijk moeten de woningen voldoen aan de eisen van deze tijd en inspelen op een veranderend klimaat.
Als de gemeenteraad akkoord is met de Kadernota met uitgangspunten, gaat de gemeente een Masterplan maken. Hierin staat duidelijk waar de nieuwe bebouwing kan komen en hoe groen en wegen door het gebied lopen. Vervolgens komt er een Ontwikkelstramien waarin de afspraken tussen gemeente en de ontwikkelende partijen staan. Daarna moet er nog een bestemmingsplan gemaakt worden met de formele inspraakprocedures. De verwachting is dat in 2022 de eerste schop de grond ingaat.

De uitgangspunten zijn opgenomen in de Kadernota voor het terrein Velp Tussen Broek en Water. Mensen die in de vergadering van 23 juni willen inspreken, kunnen contact opnemen met de griffie via tel. 026 – 4976266. Als er straks een Masterplan ligt, kan ook hierop weer worden gereageerd.
Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief Velp tussen Broek en Water door een mail te sturen naar vtbw@rheden.nl

www.rheden.nl/vtbw

Emmaüskerk te Dieren zondagmiddag open

DIEREN – Vanaf Eerste Pinksterdag, zondag 31 mei, is de Emmaüskerk in Dieren elke zondagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur geopend. Zo wil de R.K. Parochie Eusebius, ondanks alle beperkingen van deze tijd, een beetje contact onderhouden en gastvrijheid betrachten. Bezoekers kunnen een kaarsje opsteken, de paaskaars is aangestoken en er is orgelspel. Ook zijn er leden van de locatieraad aanwezig. Vanzelfsprekend worden de coronarichtlijnen toegepast: er kunnen niet teveel mensen tegelijk naar binnen, er zijn vaste routes in de kerk en er wordt anderhalve meter afstand gehouden.

Velpse pastoors Jansen en Sips herbegraven aan Bergweg

VELP – Pastoors Jansen en Sips van de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk in Velp hebben een nieuwe rustplaats gekregen. Beiden zijn op maandag 18 mei overgebracht naar de begraafplaats aan de Bergweg in Velp. Hier liggen zij naast pastoor Schaars, die hier in november werd herbegraven.

Jarenlang lagen twee voormalige pastoors van de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk in Velp begraven op begraafplaats Heiderust in Rheden. Pastoor Jansen was pastoor van 1956 tot 1974 en pastoor Sips van 1974 tot 1979. Ze lagen daar op het hogere deel van het RK-gedeelte. Niet een plek waar je zo gauw komt. Misschien ook niet de plek die zij indertijd in gedachten hadden, maar dat was nu eenmaal de plaats die door het toenmalige kerkbestuur gereserveerd was voor haar overleden kerkdienaars.
Van de graven van beide pastoors verliep de termijn van de grafrechten of was al verlopen en er dreigde geruimd te gaan worden. Daarmee zou er een hiaat ontstaan in de graflegging van de overleden pastoors. De begraafplaats in Velp had al een precedent met de herbegrafenis van pastoor Schaars in november 2016 en het idee om ze in Velp te herbegraven sluimerde al sinds die tijd. Dankzij de medewerking van de rechthebbenden van de graven kon ook dat plan verwezenlijkt worden.

Op maandag 18 mei werden de stoffelijke resten van beide pastoors overgebracht naar de Bergweg en daar herbegraven naast pastoor Schaars. Dit gebeurde in verband met het coronavirus zonder groot ceremonieel. Ook de oorspronkelijke grafstenen zijn overgebracht, maar de graven moeten nog verder afgewerkt worden. Daarmee is op de begraafplaats aan de Bergweg een stuk kerkgeschiedenis duidelijk zichtbaar geworden. In totaal zes prominente Velpse pastoors liggen nu herderlijk naast elkaar op deze bekende begraafplaats: pastoors Sips, Schaars, Jansen, Plaster, Weenink en Koene. Gezamenlijk overbruggen zij een tijdsspanne van in totaal 160 jaar. Daarmee is een substantieel deel van de Velpse kerkhistorie gewaarborgd, want zij zullen hier rusten ‘tot het einde der tijden’, want dat is en blijft het devies van deze begraafplaats.

Online open dag Van Hall Larenstein

VELP – Voor iedereen die op zoek is naar een opleiding zet Van Hall Larenstein in Velp aanstaande donderdag 28 mei van 13.00 tot 17.00 uur zijn digitale deuren wijd open. Voor het eerst organiseert de hogeschool een online open dag. Iedereen is van harte welkom om via zijn of haar beeldscherm van alles te ontdekken over de opleidingen en live te chatten met studenten en docenten.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat aankomend studenten vanwege de coronacrisis en de sociale restricties het moeilijker vinden om een studiekeuze te maken. Zij kunnen nu niet op hun toekomstige school kijken en ervaren hoe het er is. Ook blijkt dat ze geneigd zijn om later dan gebruikelijk hun definitieve keuze voor een vervolgstudie te maken. Redenen genoeg voor Van Hall Larenstein om laat in het schooljaar nog een online open dag te organiseren.

Op basis van ervaring met de ‘echte’ open dagen is online zo goed mogelijk voorzien in alles wat een aankomend student interesseert. Studenten vertellen hoe zij hun studie ervaren in filmpjes die ze thuis hebben opgenomen. Aankomend studenten kunnen virtueel de schoolgebouwen bekijken. Ook wordt er gebruik gemaakt van een drone om landgoed Larenstein te laten zien. ok de studentenverenigingen zijn present, want studeren is meer dan naar school gaan.

Tussen 15.00 en 17.00 uur zitten heel veel studenten, docenten en medewerkers van Van Hall Larenstein klaar om via live chat vragen te beantwoorden. Niet alleen over de opleidingen, maar ook over praktische zaken als toelating en inschrijving of over studiebegeleiding. Bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden en Velp kun je terecht voor hbo-opleidingen op het gebied van dier, voeding, water, de groene leefomgeving en business. De school biedt naast vierjarige bacheloropleidingen ook opleidingen in deeltijd en tweejarige associate degrees aan.

Wie zich aanmeldt via www.hvhl.nl/studiekeuze/open dagen, ontvangt een link naar de online open dag en tips voor het inloggen.

Het Rhedens klaar voor heropening

DIEREN/ROZENDAAL – Dinsdag 19 mei maakte Premier Rutte bekend dat ook de middelbare scholen de deuren op 2 juni weer mogen openen. Voor het Rhedens met locaties in Rozendaal en Dieren betekende dit blijdschap, maar ook veel regelwerk.

“We merkten dat voor sommige kinderen het thuis werken goed was, maar anderen missen toch het sociale contact”, vertelt Clemy Oomens, locatiedirecteur van Het Rhedens in Rozendaal. “Docenten hadden via Google Meet contact met alle leerlingen, maar tegenover elkaar zitten in een klas en elkaar in de ogen kunnen kijken is toch anders.”
Toen het nieuws bekend werd dat de school weer open mogen, was er vooral blijdschap, maar kwam er een nieuwe uitdaging bij. “Het is een ontzettende puzzel”, zegt Oomens. Er mag maar een beperkt aantal leerlingen tegelijk naar school en doordat kwetsbare docenten alleen op afstand kunnen lesgeven, komt de directrice voor uitdagingen te staan waarvan ze niet had verwacht dat ze die ooit zou meemaken.
“We hebben besloten om alle kinderen 1 dag per week naar school te laten komen. Elke dag komt een deel van de kinderen naar school en de rest volgt de les via een stream. We hanteren het noodrooster, dat betekent lessen van 9.00 tot 13.30 uur.” Ook op het gebied van hygiëne en het 1,5 meter afstand houden zijn de nodige maatregelen genomen. “Overal staan pompjes met desinfectiemiddel, de tafels staan ver uit elkaar en er liggen doekjes om die naderhand te reinigen.”
Op dit moment is de school al druk bezig met de roosters voor volgend jaar. “We verwachten dat de situatie nog wel even gaat duren en kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen volgend jaar meer momenten naar school kunnen gaan”, aldus Oomens.
Op de locatie van Het Rhedens in Dieren wordt nog volop gewerkt aan een rooster voor de leerlingen. “Ik kan nog niet zeggen hoe vaak de leerlingen naar school gaan. Maar de eerste weken gaat dat nog meer op afstand zijn dan op de school zelf. Wel verwacht ik dat de onderbouw iets frequenter naar school gaat, maar we zijn nu nog druk met voorbereidingen bezig”, liet Marion Krabbenborg, locatiedirecteur van Het Rhedens Dieren, weten.