Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode (page 2)

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Insectenplantsoentje in Dieren

DIEREN – Aan de Eduard van Beinumlaan in Dieren ligt een stukje grond dat begin dit jaar van lelijk grasveldje omgevormd werd tot toekomstig insectenplantsoen, met als doel een bijdrage te leveren aan de instandhouding van vlinders, bijen en andere vliegende insecten. Op verzoek van omwonenden verleende de gemeente alle medewerking en leverde een mooie sortering planten die nuttig is voor insecten. Tot nu toe bleef de groei en de bloei als gevolg van de langdurige droogte nog wat achter, maar de inmiddels gevallen regen lijkt veel goed te maken. Het geheel staat er nog wat dunnetjes bij, maar de verwachting is dat de planten volgende lente een stuk voller zullen zijn met een aansluitende bloei van voor- tot najaar.
Niet alle soorten zijn opgekomen nadat ze in december in de grond werden gezet en het is nog even afwachten of er al dan niet nieuwe aanvulling nodig is.
“Het is wel jammer dat niet iedereen dit initiatief lijkt te kunnen waarderen gezien het feit dat er nog steeds een hond de gelegenheid gegeven wordt zijn forse drollen tussen de beplanting te deponeren”, meldt natuurliefhebber Tineke Heidenis.

Rozentuin op Middachten in bloei

DE STEEG – De rozen in de kasteeltuin van Middachten staan momenteel volop in bloei. Rozen zijn erg populair en worden vaak geassocieerd met romantiek, maar de planten zelf zijn ook zeer gevoelig.

Paul ten Hoedt, tuinman op Middachten zegt: “Behalve dat rozen aandacht nodig hebben om ziektes te voorkomen, moeten ze ook elk jaar worden gesnoeid om de groei erin te houden. Vooral takken met veel zijtakjes worden verwijderd. Lange scheuten blijven behouden, die hebben meer sap en zijn sterk. Ook knippen we, zo gauw de bloemblaadjes vallen, de uitgebloeide bloemen uit de struiken. Daardoor gaat de kracht van de plant niet in de rozenbottels zitten, maar in de groei.”
In de rozentuin van Middachten staan inmiddels 63 soorten oude en nieuwe rozen door elkaar. Sommige soorten kunnen – als ze niet ziek worden – heel oud worden; Austin rozen zelfs 100 jaar.

De kasteeltuin is open tot en met 30 september, op woensdag tot en met zondag tussen 12.30 en 16.30 uur. Het kasteel blijft deze zomer gesloten. De entree tot de tuinen bedraagt 6 euro. Kinderen tot en met 12 jaar en Vrienden van Middachten hebben gratis toegang. Vooraf reserveren is niet nodig.

Foto: Nicole Burgers

www.middachten.nl

Spreekuren HVR hervat

GEM. RHEDEN – Vanaf 14 juli hervat Huurdersvereniging Rheden haar spreekuren. Elke tweede en vierde dinsdag van de maand is er tussen 19.00 en 20.00 uur spreekuur in het kantoor in de Dr. Schaepmanstraat 17 in Velp. In verband de verbeteringsplannen van Vivare is er vanaf 18.30 uur spreekuur voor de klankbordgroepen voor de betreffende wijken. Daarnaast is er elke derde maandag van de maand spreekuur in Dieren, van 19.30 tot 20.30 uur in de Ontmoetingskerk.

Jeugd VVO bereidt zich voor op volgend seizoen

VELP – De jeugd van de Velpse voetbalvereniging VVO is al druk bezig met de voorbereidingen voor het komend seizoen. De afgelopen weken is er gewerkt aan de indeling van de nieuwe teams.

Alle jeugdteams van VVO hebben de laatste tijd al getraind in de samenstelling van het volgend seizoen. Tijdens deze trainingen wordt er gekeken welke spelers straks met elkaar gaan voetballen. Naarmate de kinderen ouder worden, gaat het aantal spelers in het veld omhoog. Daarom is het nodig om teams bij elkaar te voegen. Dat werd de afgelopen weken al gedaan, zo leren de kinderen elkaar meteen goed kennen voor het komend seizoen. Ook heeft een aantal nieuwe leden al kunnen kennismaken met de club en de andere spelers van hun team. Sommige teams maakten kennis met nieuwe regels. De ingooi en buitenspelregel zijn nieuw voor de JO-13.
De zogenoemde indelingstrainingen zijn druk bezocht en iedereen heeft laten zien wat hij of zij kan. De club houdt er bij de indeling zeker rekening mee dat vriendjes bij elkaar in een team komen. “We spelen natuurlijk voetbal omdat het de leukste sport is die er is voor deze jongens en meisjes.”
De jongste jeugd tot 12 jaar traint tot de zomervakantie op dinsdag vanaf 17.30 uur. Iedereen is welkom om kennis te komen maken.

Inloophuis Dieren zoekt versterking

DIEREN – Inloophuis Dieren is op zoek naar vrijwilligers. Met een groter team, zouden weer meer activiteiten opgepakt kunnen worden.

Langzaam maar zeker hervat het Inloophuis Dieren haar activiteiten, na een periode gesloten te zijn geweest vanwege het coronavirus. Er zijn de nodige maatregelen getroffen waardoor de activiteiten op een verantwoorde manier plaats kunnen vinden. Momenteel is er op drie ochtenden in de week Inloop en zijn een paar activiteiten weer gestart.
Graag zou het Inloophuis het aanbod weer verder willen uitbreiden. Momenteel lukt dat nog niet, onder andere vanwege een tekort an vrijwilligers. Een groot deel van de huidige vrijwilligers is al wat ouder, valt in de risicogroep of heeft iemand in de directe omgeving die hieronder valt en is daarom nog niet inzetbaar.
Daarom is het Inloophuis op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de Inloop en bij de activiteiten. Bij de inloop gaat het om het verzorgen van koffie en thee, contact leggen met de bezoekers en licht huishoudelijke werkzaamheden, zoals de afwas en het schoonnaken van de huiskamer. Voor de activiteiten zijn gastvrouwen en gastheren nodig en mensen die het leuk vinden om een activiteit voor te bereiden en aan te bieden.
Belangstellenden kunnen contact opnemen via info@inloophuisdieren.nl.

Workshop Yoga Nidra

ELLECOM – Yogadocent en spiritueel coach Yoganand Gerritsen geeft zondag 5 juli een eendaagse workshop Yoga Nidra in Ananda Yoga Centrum in Ellecom. In deze workshop leren de deelnemers een krachtige methode om volledig bewust te leren ontspannen. Bij het beoefenen van Yoga Nidra lijkt het alsof men slaapt, maar het bewustzijn functioneert op een dieper niveau. Yoga Nidra geeft naast een diepe ontspanning handreikingen om op eenvoudige manier oude conditioneringen en aannames op een liefdevolle wijze te veranderen en/of op te ruimen. Yoga Nidra is door iedereen te beoefenen, ook kinderen reageren er volgens Yoganand heel goed op.

Tel. 0313-414893
anandayogacentrum.nl

Noodhulpbureau SUN kan helpen in financiële nood

GEM. RHEDEN – Stichting Urgente Noden Rheden e.o. (SUN) maakt zich zorgen over ZZP’ers en ondernemers. Het noodhulpbureau kan steun verlenen aan inwoners die in financiële problemen zijn gekomen.

SUN vreest dat veel kleine ondernemers en ZZP’ers ernstig zijn getroffen door de coronacrisis, maar geen hulp zoeken, vinden of krijgen bij hun financiële problemen. Ondanks de ruimhartige regelingen die door de Rijksoverheid in het leven geroepen zijn, zijn er nog altijd ondernemers die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Juist die ondernemers kan SUN Rheden wellicht helpen.
Via een particulier fonds heeft SUN een ruime gift ontvangen om inwoners – dus nadrukkelijk ook ondernemers – te ondersteunen die zich in een benarde financiële positie bevinden als gevolg van de coronacrisis.

SUN Rheden is een noodhulpbureau dat steun verleent aan inwoners van Rheden die in financiële problemen zijn geraakt. Voor de crisis kregen zo’n 150 inwoners hulp. Velen lukt het niet meer om wekelijkse boodschappen te doen, een defect huishoudelijk apparaat te vervangen, basis woninginrichting of kleding te kopen, een identiteitsbewijs aan te vragen. Veel mensen verdwalen ook in het woud van regels en waar andere loketten gesloten blijven, kan SUN wellicht helpen.
Ondanks alle alarmerende berichten over ondernemers die hun omzet hebben zien verdampen, heeft SUN sinds het uitbreken van de coronapandemie, nog nauwelijks aanvragen van deze groep ontvangen. En daarover maakt SUN zich zorgen.

SUN onderhoudt intensief contact met de gemeente, hulpverlenende organisaties en, in het kader van de coronapandemie, de Kamer van Koophandel. Zij zijn het die namens een inwoner hulp aanvragen bij SUN of weten de goede weg naar een hulpverlener. Als door de hulpverlener of betrokken ambtenaar de juiste informatie is aangeleverd (via het digitale formulier op www.sunrheden.nl) kan er indien nodig binnen 2 x 24 uur op de aanvraag worden beslist.

Kleine ondernemers en ZZP’ers die zich herkennen in bovenstaande, kunnen zich bij een hulpverlenende instantie of bij een medewerker van het Ondernemersloket van de gemeente melden. Deze bekijkt dan of de nood zo hoog is dat er een aanvraag bij SUN kan worden ingediend.

SUN Rheden maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van noodhulpbureaus. Inwoners van andere gemeenten die gebruik willen maken van financiële noodhulp, kunnen hulp zoeken via de website van SUN Nederland. Hulpverleners uit meer dan 100 gemeenten doen al een beroep op een noodhulpbureau. In SUN Rheden werken de gemeente Rheden, donateurs, fondsen, kerken en dienstverleningsorganisaties samen.

Felle brand maakt huis onbewoonbaar

DIEREN – Een woning aan de Mr. Cort van der Lindenstraat is is maandagavond 29 juni onbewoonbaar geraakt door een felle brand. De brandweer werd rond 19.35 uur ingeschakeld. De brand werd al snel opgeschaald naar middelbrand. De benedenverdieping bleek in brand te staan en de brand sloeg aan de achterkant naar buiten. De schade aan het pand is groot. Vanwege de brand waren de naastgelegen woning korte tijd ontruimd.
De bewoner was op moment van uitbreken niet thuis. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

Foto: Melvin / Persbureau Heitink

Vanaf september weer kaarten in Theothorne

DIEREN – Kaartvereniging Theothorne heeft de competitie voortijdig moeten beëindigen, maar heeft besloten in september met frisse moed opnieuw te starten. Hierbij worden natuurlijk de RIVM-maatregelen toegepast. Nu het restaurant ruimer van opzet is, is er ruimte voor meer tafels, dus kunnen er ook meer kaarters bij. Kaarters die zin hebben om mee te doen met het klaverjassen of jokeren, kunnen zich aanmelden via 06-27857788.
Op 7 augustus komende leden van de vereniging al even bijeen in Theothorne. Op deze dag worden de prijzen van afgelopen seizoen uitgereikt, de winnaars blijven nog even geheim.

Inwoners van Rheden vanaf 1 juli naar Recycleplein Doesburg

GEM. RHEDEN – Vanaf 1 juli gaan in de gemeente Rheden de wijzigingen rondom afval in. Inwoners moeten vanaf dan met hun grofvuil naar het Recycleplein Doesburg.

Het laten ophalen van grofvuil blijft mogelijk, maar is per 1 juli niet meer gratis voor hoeveelheden tot 1 m3. Inwoners kunnen een afspraak maken via www.afvaldesk.nl of telefonisch via de SUEZ servicelijn, tel. 0800 – 2210011.
De aanschaf, het laten ophalen en verwerken van het tuinafval door middel van een Green Bag kost de gemeente Rheden 15 euro. De gemeenteraad heeft eind vorig jaar al besloten de bijdrage van inwoners hieraan te verhogen van 2,50 naar 5 euro per Green Bag. Deze wijziging gaat ook per 1 juli in.

Alle informatie over de wijzigingen is te lezen op www.rheden.nl/inwoners/nieuws/wijzigingen_afval_vanaf_1_juli