Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode (page 10)

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Meevallers en bezuinigingen zorgen voor positief resultaat in Rheden

GEM. RHEDEN – Door extra bezuinigingen door te voeren, lukt het de gemeente Rheden toch een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. De maatregelen moeten het resultaat onder de streep ombuigen van een tekort van 1,88 miljoen naar 1,56 miljoen in de plus.

Wethouder Dorus Klomberg is voorzichtig positief over de begroting. “We hebben het nog steeds moeilijk, maar ik zie wel een stijgende lijn. Ik ben weer positief gestemd.” Hij presenteerde vrijdag de Actualiteitenrapportage, een pakket met maatregelen en recente ontwikkelingen dat een optimistischer toekomstbeeld voorschotelt.
Dat er straks weer een positief getal op de balans staat, komt deels door meevallers. Zo is er de uitkering van het Rijk fors hoger dan verwacht en heeft Den Haag ook extra geld overgemaakt voor bijstandsuitkeringen. Dit samen bracht 1,5 miljoen op. Verder zorgt een andere manier van begroten voor een flink voordeel. Zo wordt er voor de toekomst niet langer gewerkt met geïndexeerde cijfers, de verwachte inflatie wordt niet ingecalculeerd. Iets dat komend jaar nog geen effect heeft, maar op de lange termijn een positief effect op de balans heeft. De nieuwe wettelijke eis om investeringen in de openbare ruimte niet meer in één keer op de begroting te zetten, maar ze verspreid over meerdere jaren af te schrijven, geeft dit jaar al een positief verschil van 1 miljoen.

Daarnaast presenteert het college een flink pakket aan maatregelen, waarbij volgens Klomberg geprobeerd is de pijn zoveel mogelijk te verdelen. Op verschillende plekken in de begroting wordt er gekort. Zo krijgt het Sportbedrijf 10.000 euro minder, moet cultuurbedrijf RIQQ 15.000 euro inleveren en is er 16.000 euro minder beschikbaar voor erfgoed. Daarnaast is er minder geld voor innovaties op het gebied van Wmo (75.000 euro), de 50 meest hulpbehoevende zorgcliënten (75.000 euro) en re-integratie van van mensen uit de bijstand (175.000 euro). Een andere werkwijze op het gebied van communicatie moet 40.000 euro besparen in de klimaataanpak.
Verder wil de gemeente meer inkomsten genereren door de OZB te verhogen met 6 procent (5 procent verhoging en 1 procent inflatie). Dit moet 425.000 euro per jaar opbrengen.

De gemeenteraad van Rheden bespreekt de Actualiteitenrapportage dinsdagavond 20 oktober. Op donderdag 19.30 uur is er een voorbereidende raadsvergadering. Wie zich aanmeldt via griffie@rheden.nl kan tijdens deze vergadering inspreken. Op dinsdag 10 november is vanaf 14.00 uur de begrotingsbehandeling en de besluitvormende raadsvergadering. Alle vergaderingen zijn online te volgen.

Samen gedenken in Spankeren

SPANKEREN – Zondag 1 november is er van 15.00 uur tot 17.00 uur gelegenheid om gezamenlijk overledenen te herdenken in de Petruskerk in Spankeren. Er is gelegenheid om in de kerk een kaars aan te steken die meegenomen kan worden naar een eigen herinneringsplek. Ook kan er een naam in een gedenkboek worden geschreven om zo de herinneringen aan dierbaren levend te houden. Voor een drankje wordt gezorgd. Een zangeres brengt passende liederen ten gehore om 15.30 uur en 16.15 uur en begeleidt zichzelf op de harp.
De laatste jaren is er meer behoefte om overledenen gezamenlijk te gedenken. Verdriet verbindt, of men gelovig is of niet. En juist in dit jaar is dat wel heel zichtbaar geworden en is het verlangen van veel mensen naar troost en steun een levensbehoefte geworden. Voor die nabijheid opent de Petruskerk voor iedereen haar deuren waarbij vanzelfsprekend de coronamaatregelen worden nageleefd.

Pas op de plaats in pilot schoonmaakhulp Rheden

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden maakt een pas op de plaats in de pilot waarin wordt gekeken naar het vervangen van huishoudelijke hulp door medewerkers door een schoonmaakbedrijf. Dit heeft de gemeenteraad onlangs besloten op basis van een door de SP ingediende motie.

In september vorig jaar ging de gemeenteraad akkoord met een pilot waarbij huishoudelijk hulp zou worden uitgevoerd door medewerkers van een schoonmaakbedrijf. Dit zou de gemeente dit jaar een besparing opleveren van 400.00 euro.
Het schoonmaakbedrijf zou worden ingezet bij inwoners met lichte lichamelijke klachten, die zelf de regie over de zorg zouden kunnen houden. Het zou moeten gaan om nieuwe indicaties en vooral om tijdelijke hulp. Mensen die al huishoudelijke hulp ontvangen, zouden niet actief worden omgezet naar het schoonmaakbedrijf.

De SP concludeerde de afgelopen maanden dat de pilot niet werd uitgevoerd volgens deze afspraken. Inwoners werden, ook bij herindicaties, wel degelijk actief overgezet naar het schoonmaakbedrijf. “We hoorden dat inwoners actief gevraagd werden over te stappen, omdat het schoonmaakbedrijf anders een te klein startvolume zou hebben om te beginnen”, meldde SP-fractievoorzitter Jorine Dirks de raad. Ze sprak over schrijnende gevallen van mensen die zonder hulp kwamen te zitten of die noodgedwongen naar het schoonmaakbedrijf over moesten stappen, waarna de werkzaamheden vervolgens niet naar wens werden uitgevoerd. “Mensen zijn in tranen, hebben stress, liggen wakker en hebben angst om enveloppen van de gemeente te openen.” De SP verzamelde verhalen van inwoners in een zwartboek, dat begin september aan verantwoordelijk wethouder Gea Hofstede werd overhandigd. De wethouder erkende daarbij dat er inderdaad dingen niet helemaal goed gaan.

Reden voor de SP om het onderwerp opnieuw in de gemeenteraad aan de orde te stellen. Dirks deed een voorstel om de pilot uit te voeren zoals die oorspronkelijk was opgezet. Daarbij wilde ze de (her)indicaties van de afgelopen maanden opnieuw beoordelen. Ook moest er volgens de SP een plan komen om de werkdruk van consulenten te verlagen en de wachttijden te verminderen.
Verschillende raadsleden concludeerden in het debat dat de pilot anders uitpakte dan het plan waar zij destijds voor hadden gestemd. “Een pilot gaat om een beperkte groep mensen, waarbij je nieuw beleid uitprobeert”, aldus GroenLinks-raadslid Tim Endeveld. “We vinden het onbegrijpelijk dat er meer is gedaan dan alleen nieuwe indicaties.” “Het is niet passend dat indicaties zomaar worden overgezet en volgens mij was dat ook helemaal niet de bedoeling”, aldus Magda Rook (GPRB). Ze pleitte voor het herstellen van de gemaakte fouten door herindicatie.

Wethouder Gea Hofstede gaf aan dat de uitvoering van de pilot inderdaad niet verliep zoals het ooit was bedacht en zoals dat aan de raad was uitgelegd. Een aantal foute indicaties, waarbij mensen geen huishoudelijke hulp, maar schoonmaakhulp kregen, is al teruggedraaid. De wethouder zegde toe om per direct te stoppen met het overzetten van mensen naar het schoonmaakbedrijf bij herindicatie. In november ontvangt de wethouder en tussentijdse evaluatie en dan komt het college ook met een voorstel over hoe verder moet worden gegaan met de inwoners die wel al te voortvarend zijn overgezet en het vervolg van de pilot.
Fractievoorzitter Jorine Dirks is, ondanks dat de motie niet werd aangenomen, blij met dit resultaat. “We zijn blij dat er nu sprake is van een pas op de plaats en dat mensen, bij wie de indicatie verlengd moet worden, vooralsnog hun vertrouwde hulp kunnen behouden. We zullen als SP ons in blijven zetten dat inwoners de hulp ontvangen die nodig is en zullen ons er hard voor blijven maken dat de puinhoop bij de gemeente wordt opgelost.” Het meldpunt van de SP Rheden blijft geopend. Signalen en ervaringen kunnen worden doorgegeven via rheden@sp.nl of 06-30773026.

Siza zoekt vrijwilligers voor nieuwe locatie in Rheden

RHEDEN – Zorgorganisatie Siza heeft recent een nieuwe locatie geopend aan de Haverweg in Rheden. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht, mensen die met de cliënten willen lezen, muziek luisteren, wandelen, klussen of een spelletje doen.

In het pand aan de Haverweg wonen dertien mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Begeleider Janet Maassen van den Brink vertelt: “We zijn net naar de Haverweg verhuisd en richten het huis belevingsgericht in. Dat wil zeggen dat we de badkamers heel sfeervol maken met verschillende lichtjes en mooie kleuren, in de gang hangt een levensgroot koeienschilderij, we hebben een bandje met rustgevende vogelgeluiden op staan, we willen sterren op het plafond projecteren en ga zo maar door. Dat doen we allemaal om de bewoners en de medewerkers zich zo prettig mogelijk te laten voelen. En dat lukt heel goed, het is echt prettig om in zo’n mooi pand in zo’n huiselijke sfeer te vertoeven.’’

En nu worden er nog vrijwilligers gezocht die af en toe komen voorlezen, zingen, wandelen of wat dan ook. Het is dankbaar werk. De meeste bewoners van de locatie aan de Haverweg kunnen niet praten, dat maakt een dankbare glimlach extra bijzonder.
Siza heeft net www.sizavrijwilligers.nl gelanceerd. Hier kunnen belangstellenden zich opgeven voor allerlei activiteiten, ook eenmalig. “We kunnen ons goed voorstellen dat je niet vast wilt zitten aan een vast tijdstip als vrijwilliger, maar wel de behoefte voelt om eenmalig de handen uit de mouwen te steken door een keer de tuin te komen doen of pannenkoeken te komen bakken. Alles mag!”, aldus Janet.
Vrijwilligers kunnen zich melden via www.sizavrijwilligers.nl, of rechtstreeks bij Janet Maassen van den Brink via janet.maassenvandenbrinkjurriens@siza.nl.

Nationale wandelcoachdag Dieren

DIEREN – Op zaterdag 31 oktober vindt de landelijke natuur- en wandelcoachdag plaats. Een dag waarop coaches uit het hele land een inkijkje geven in hun manier van werken. Ook in Dieren zijn er verschillende activiteiten. Helene Baarda verzorgt vanuit haar praktijk Veluwecoach een wandeling en individuele kennismakingssessies. Vanwege de coronamaatregelen is er slechts plek voor drie deelnemers bij de wandeling ‘weg van de drukte in je hoofd’. Helene vertelt waarom ze de activiteit door wil laten gaan in kleine groep. “Zelf vind ik het ook heerlijk om even lekker een poos in het bos te zijn. Mensen aan het denken en ervaren te zetten hoe ze de knop om kunnen zetten naar meer ontspanning. Eigenlijk maakt de groepsgrootte mij dan niet zoveel uit. Het is in een kleine groep vaak ook fijner om ervaringen met elkaar te delen”, aldus Baarda.
Voor koffie onderweg wordt gezorgd. De wandeling start om 10.00 en duurt tot 12.00. Vertrekpunt is de parkeerplaats van Polysport aan de Admiraal Helfrichlaan 89 in Dieren. Deelname aan de wandeling of een kennismakingssessie kost 5 euro. Meer informatie is te vinden op www.veluwecoach.nl. Opgeven kan tot vrijdag 30 oktober met een appje naar 06-2267894 of via de site.

De PlusBus Rheden/Rozendaal stopt activiteiten

RHEDEN – Het bestuur van de PlusBus Rheden/Rozendaal heeft tot zijn spijt moeten beslissen per 1 november te stoppen met haar activiteiten, voorlopig tot 1 januari. Reden voor het stoppen is dat chauffeurs en vrijwilligers meestal ouder zijn dan 70 en daarmee tot een risicogroep behoren.
Een herstart zal in het nieuwe jaar plaatsvinden, wanneer zal mede bepaald worden door te kijken in hoeverre het terugdringen van het coronavirus succesvol is. Het bestuur van de PlusBus is zich bewust hoe belangrijk de PlusBus is voor haar cliënten, waarvan sommigen al in een moeilijke levensfase zitten. De gezondheidsrisico’s van de cliënten en chauffeurs zijn bij dit besluit leidend geweest.

Ik vind: Een stevige ijsvloer

Ons gemeentehuis voldoet op termijn niet meer. Per 1 januari 2023 is het niet meer toegestaan om gebruik van te maken van het gemeentehuis in de huidige toestand, omdat het energielabel dan (veel) te laag is. De kosten om aan wetgeving te voldoen zijn dermate hoog dat vernieuwing in dit geval structureel goedkoper is dan tijdelijke renovatie van het gebouw.
In oktober hebben burgemeester en wethouders een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om een nieuw gemeentehuis te bouwen in De Steeg. Wij vinden het een lastig en ingrijpend besluit. Het gaat om heel veel geld in een tijd dat de maatschappij door corona op zijn kop staat. Wij hebben daarom gepleit voor een uitstel van het besluit, omdat er nog veel vragen en bezorgdheid bij ons en inwoners leven. Die extra tijd is er nu.
We hebben al veel vragen gesteld maar als CDA zullen we deze periode benutten om alle inhoudelijke voor- en tegenargumenten op een rij te zetten. Ook willen we in beeld krijgen wat de mogelijkheden zijn om het plan te versoberen zonder tot ‘goedkoop = duurkoop’ te vervallen.
Doel hiervan is ook dat inwoners zich in het besluit herkennen dan wel begrijpen waarom welke keuze is gemaakt. Het zal u duidelijk zijn: een groot bedrag uitgeven in deze tijden doen wij als CDA niet over één nacht ijs. Er moet een stevige ijsvloer liggen.
De afspraak is nu om in december het besluit te nemen. Van harte willen wij u uitnodigen om uw gedachte over het nieuwe gemeentehuis aan ons kenbaar te maken zodat wij deze mee kunnen nemen in de besluitvorming: cda.b.de.lange@rheden.nl.

Bert de Lange
fractievoorzitter CDA Rheden

Het Rhedens Dieren luidt herfstvakantie in met boswandeling

DIEREN – Vrijdag 16 oktober hebben alle brugklasleerlingen van Het Rhedens Dieren een gezonde herfstwandeling gemaakt. Dit deden zij verdeeld in kleinere groepjes en onder begeleiding van hun coaches.
Terwijl de wandelaars genoten van de frisse buitenlucht en de mooie natuur, werd op school door de afdelingsleiders en de locatiedirecteur een flinke stapel pannenkoeken gebakken, waar de wandelaars na afloop gezellig in de klas van konden smullen.
“Even de school uit, wat beweging, een frisse neus, dat is goed,” zegt locatiedirecteur Marion Krabbenborg. “Deze groep eerstejaars is onder wel zeer bijzondere omstandigheden hun schoolcarrière in het voortgezet onderwijs gestart, ik gun hen dit buitenuitje van harte. Het was een geslaagde activiteit om de herfstvakantie mee in te luiden.”

Rhedense raad wil nog niet besluiten over nieuw gemeentehuis

GEM. RHEDEN – De gemeenteraad van Rheden wil meer tijd om een besluit te nemen over het nieuwe gemeentehuis. In de voorbereidende vergadering van dinsdag 13 oktober is besloten besluitvorming uit te stellen.

Het college stelt voor een gedeeltelijk nieuw gemeentehuis te bouwen op de oude locatie. Omdat er in de toekomst minder werkruimte nodig is, kan een deel van het pand worden gesloopt en de rest herbouwd tot een modern, energiezuinig gemeentehuis. Hier is nogal wat haast mee, omdat overheidsgebouwen per 1 januari 2023 over energielabel C moeten beschikken. Uitstellen van het besluit tot december gaat bovendien 40.000 tot 80.000 euro meer kosten in verband met prijsstijgingen, laat het college weten na vragen die hier eerder door de raad over zijn gesteld.

De raadsleden hadden nog te veel vragen om richting een besluit te gaan. In de vergadering werden vragen gesteld over locatiekeuze, de consequenties van uitstel op de eis voor een energielabel, de kosten, participatie en invulling van het pand. Verantwoordelijk wethouder Haverkamp stelde voor de besluitvorming te verschuiven naar december. Raadsleden krijgen tot uiterlijk 23 oktober de tijd om vragen te stellen over wat zij nog uitgezocht willen hebben voor besluitvorming in december.
Enkele raadsleden vroegen zich nog af wat dit voor zin zou hebben, aangezien de locatiekeuze voor het college vaststaat. De raad ging alsnog akkoord met het voorstel van de wethouder om toch meer duidelijkheid te krijgen voor er een besluit wordt genomen.

Ons Huis blijft SC Rheden trouw

RHEDEN – Sportclub Rheden kan ook het komend seizoen rekenen op sponsoring van Ons Huis. Het café en partycentrum aan het Meester B. van Leeuwenplein in Rheden is al vele jaren een trouwe sponsor van de voetbalclub. Om de goede relatie te benadrukken, biedt Ons Huis het eerste elftal altijd een ontbijt aan bij uitwedstrijden. Onder genot van een broodje wordt dan de tactiek van de wedstrijd besproken. Trouwe supporters van de club kijken in Ons huis de livestreams van het eerste.