Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode (page 10)

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Ik vind: Theothorne: laat het doek niet alsnog vallen

Recent is bekend geworden dat de toekomst van het theater in Theothorne nog allerminst zeker is. De onderhandelingen tussen de stichting Cultuur en Sport Veluwezoom i.o. en de eigenaar, familie Reusink zijn stukgelopen en er kon geen huurovereenkomst worden gesloten. De Stichting Cultuur & Sport Veluwezoom i.o. is sinds september vorig jaar in beeld als nieuwe mogelijke exploitant voor het theater/zalencentrum.
Vorig jaar heeft de SP samen met GPRB en vele andere organisaties actie gevoerd voor het behoud van het theater in Dieren. In mei 2019 werd het manifest ‘Laat het doek niet vallen’ overhandigd aan de wethouder en de gemeenteraad met ruim 2100 steunbetuigingen.
De SP Rheden doet hierbij nogmaals een oproep aan het college van burgemeester en wethouders, de familie Reusink en de Stichting Cultuur & Sport Veluwezoom i.o. om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en het doek niet alsnog te laten vallen voor de schouwburg in Dieren en zich ook in te zetten voor behoud van de overige maatschappelijke voorzieningen in Theothorne.
Het kan niet zo zijn dat na de huidige coronacrisis de inwoners uit Dieren, de gemeente Rheden en omstreken, niet meer naar het theater kunnen en dat de culturele verenigingen en organisaties dan hun podium kwijt zijn.

Tamara Koppelaar,
afdelingsvoorzitter SP Rheden

Ik vind: Compliment

Mogen we onszelf een compliment geven? Ja zeker; dat mogen we! Want we houden ons (op een enkeling na) heel goed aan de strenge afstandsregels van anderhalve meter. Het valt me op dat mensen in de supermarkt minder gehaast zijn en keurig op elkaar wachten voor het schap. Ook lopen ze in een wijde boog om elkaar heen. We lijken er zo langzamerhand al aan gewend te raken.
Maar houden we het nog langer vol? Een te vroege versoepeling van die strenge regels zou desastreus kunnen zijn. Ik mis de sociale contacten heel erg, net als de sportclubjes en de lekkere wekelijkse lunch bij Het Wapen van Rheden. Met grote verbazing en bewondering kijk ik naar de vindingrijkheid van vele mensen. Bijvoorbeeld familiebezoek op hoogte en door het raam aan iemand in een verpleeghuis. Of een optreden op het grasveld voor het tehuis. Wanneer zou het weer ‘normaal’ kunnen of mogen? Voorlopig nog niet. Dus laten we flink zijn; het gaat de goede kant op. Nog even doorzetten en vooral afstand houden!

Maria Bode,
Rheden

Brand in paardenstal

LAAG-SOEREN – Een paardenstal aan de Professor Pellaan in Laag-Soeren heeft woensdagmiddag 22 april vlam gevat. Fietsers zagen de brand en alarmeerden rond 15.45 uur de brandweer. Buurtbewoners begonnen al snel met blussen en konden voorkomen dat de stal volledig uitbrandde. De brandweer heeft de stal nageblust. De bewoners zelf waren op dat moment niet thuis.
De schade aan de stal is groot, door de brand is de constructie verslecht. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.
Foto: Melvin/Persbureau Heitink

Parkeerontheffingen voor zorgverleners tijdens coronacrisis

RHEDEN – Mantelzorgers en zorgverleners kunnen in de gemeente Rheden een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen. Doordat veel mensen thuiswerken hebben mantelzorgers en zorgverleners soms moeite met het vinden van een parkeerplek dichtbij de woning van een cliënt of naaste. De gemeente Rheden helpt hen door tijdens de coronacrisis ontheffing van een aantal parkeerverboden te verlenen.

Mantelzorgers kunnen een ontheffing voor zichzelf aanvragen. Bedrijven die zorgtaken verlenen mogen dit doen voor ambulant personeel. De tijdelijke corona-parkeerontheffing is een kaartje achter de voorruit, in combinatie met een parkeerschijf. Zorgverleners krijgen alleen ontheffing als zij iemand verzorgen in een straat waar te weinig parkeerplaatsen zijn. De ontheffing is twee uur geldig.
Wethouder Gea Hofstede: “Zorgverleners en mantelzorgers zijn belangrijk voor onze inwoners. Er gaat nu soms veel kostbare tijd verloren met het zoeken naar een parkeerplek. Tijd die veel beter kan worden besteed aan zorg. De gemeente vindt het werk van zorgverleners en mantelzorgers belangrijk en wil hen daarom op deze wijze ondersteunen door ervoor te zorgen dat ze makkelijker kunnen parkeren. Zo kunnen ze meer tijd besteden aan hun cliënt of dierbare.”

Zorgverleners kunnen een ontheffing aanvragen bij een gele onderbroken streep, bij een parkeerverbod buiten de vakken in een parkeerverbodszone, blauwe parkeerschijfzone of (woon)erf, bij een parkeerverbod voor een inrit van een zorgcliënt, met instemming van de eigenaar, bij een parkeerverbod op het trottoir, waardoor er tijdelijk met twee wielen op de stoep geparkeerd mag worden of voor overschrijding van de maximale parkeertijd in de blauwe parkeerschijfzone (60 tot 90 minuten langer). De ontheffing zorgt ervoor dat de houder ervan geen bekeuring krijgt en bij ongeval of schade verzekerd is.

Mantelzorgers en bedrijven die zorgtaken verlenen vragen ontheffing aan via gemeente@rheden.nl. Bij vragen kan contact opgenomen worden met de gemeente via telefoonnummer 026 – 4976911. De ontheffing is geldig zolang de maatregelen ter bestrijding van het COVID-19 virus gelden.

Digitale Koningsspelen bij Sportbedrijf Rheden

RHEDEN – Sportbedrijf Rheden houdt op vrijdag 24 april, in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie, de Digitale Koningsspelen 2020. Tijdens een livestream via YouTube kunnen kinderen in de gemeente Rheden toch sporten, koken en knutselen.

Omdat alle officiële koningsspelen zijn afgelast, heeft de GSF het initiatief genomen om de Gelderse Online Koningsspelen te organiseren. Gemeente Rheden doet hier ook aan mee. Kinderen kunnen vanaf 8.55 uur online meedoen vanuit hun eigen woonkamer of tuin. Deze livestream wordt verzorgd door team sportstimulering van Sportbedrijf Rheden en verschillende docenten bewegingsonderwijs. Tijdens deze ochtend worden er verschillende spelletjes aangeboden. Kinderen kunnen vervolgens deze spelletjes zelf thuis onder begeleiding van ouders/verzorgers uitvoeren.

Om 8.55 uur begint de Livestream op deze link: YouTube. De kinderen worden hier verwelkomd op de Gelderse Online Koningsspelen van de gemeente Rheden. Daarna wordt snel doorgeschakeld naar Omroep Gelderland, want daar zal de officiële opening plaatsvinden. Dit kunnen de kinderen via de televisie volgen. De koningsspelen op YouTube duren daarna tot 12.10 uur.

Om deel te kunnen nemen heeft Sportbedrijf Rheden een materialenlijst en scoreformulier ontworpen. Deze kan worden gedownload op de website van het Sportbedrijf. Kijk op www.sportbedrijfrheden.nl voor meer informatie. Ook is het mogelijk om foto’s te sturen naar de livestream. Deze foto’s worden getoond tijdens de live-uitzending. De foto’s kunnen worden gestuurd naar w.dekker@rheden.nl.

Tijdens de ochtend zullen er letters verstopt zitten in het beeld, kinderen kunnen die verzamelen en zo het woord van de dag vormen. Ook kunnen ze een foto maken van hun scoreformulier en dit doorsturen. Dan wordt het op de livestream getoond.

Geen ALV Vrienden van Hofstaete & Intermezzo

DIEREN – De Vereniging Vrienden van Hofstaete & Intermezzo in Dieren heeft de Algemene Ledenvergadering af moeten blazen. Deze zou plaatsvinden op 6 mei. Wanneer de situatie het toelaat wordt een nieuwe vergaderdatum geprikt en bekendgemaakt.

Bloemenactie RFC gaat niet door

RHEDEN – De gebruikelijke bloemenactie van het Rhedens Fanfare Corps voor moederdag gaat niet door. De actie stond gepland voor vrijdag 8 en zaterdag 9 mei. Wie de bloemen van Bloemendaal mist, kan de rechtstreeks bij het Dremptse tuincentrum kopen. Het RFC hoopt volgend jaar weer rond te kunnen gaan met een breed assortiment fleurige planten.

Postzegels gezocht

DIEREN – Thuiszitten is voor niemand leuk. De organisatie #nietalleen helpt waar dat kan. Zo doet #nietalleen een oproepje voor een meneer in Dieren. Hij zit al vijf weken thuis en wil om de dagen te korten zijn postzegelverzameling weer oppakken. Daarvoor is hij op zoek naar postzegels vanaf 2016, het moment dat hij een dwarslaesie kreeg. Ook bijzondere postzegels uit eerdere periodes zijn welkom. Wie zegels voor deze meneer heeft, kan deze sturen naar Patrijslaan 94, 6951 JX in Dieren.

Stichting Sari start inzameling voor coronahulp in sloppenwijken in India

ELLECOM – De Ellecomse Stichting Sari maakt zich grote zorgen over wat het coronavirus in de sloppenwijken van India aan kan richten. Oprichter Gerard Helmink start een inzameling om de plaatselijke hulpverleners te ondersteunen.

Stichting Sari is al vanaf 2007 actief in India. In de loop der jaren heeft Helmink geld ingezameld voor onder andere schoolgebouwen en hostels. Alles om de kansarme bewoners van het Indiase Chennai te ondersteunen. Eerder dit jaar bracht een benefietdiner nog bijna 9000 euro op. Hiervoor worden toiletten en een nieuwe keuken gebouwd bij een school voor kinderen met een beperking.

De huidige situatie rond het coronavirus is zorgwekkend. “Als er nu niet wat gebeurt, zullen heel veel mensen in sloppenwijken sterven”, zegt Helmink. “Door de lockdown, die ook in India van kracht is, kan niemand uit die wijk nog werken of bedelen. Deze mensen hebben helemaal niets meer. Normaal staan ze op ophaalplekken aan de rand van de wijk, om als dagloner aan de slag te gaan. Nu dreigt er een ramp waarbij ‘s nachts veel mensen dood op diezelfde plek worden neergelegd om opgehaald te worden.”
Stichting Sari begint een inzamelingsactie om plaatselijke hulpverleners te ondersteunen. Wilde Ganzen zal het opgehaalde bedrag verdubbelen. Stichting Sari werkt samen met Uma en Muthuram, oprichters van de Suyam Charitable Trust in Chennai. Zij helpen de armsten in de stad aan scholing. Op dit moment probeert het stel met vrijwilligers zoveel mogelijk mensen in de sloppenwijken van eten te voorzien. Het doel van Stichting Sari is om 10.000 euro te doneren. Door de verdubbeling door Wilde Ganzen kan dan voor 20.000 euro eten worden gekocht en verdeeld.

Gerard Helmink hoopt dat velen een financiële bijdrage willen doen via NL28 ABNA 048.43.90.120 t.n.v. Stichting Sari o.v.v. Corona support. Meer informatie is verkrijgbaar bij Gerard Helmink, tel. 06-22415328 of stichtingsari@gmail.com.

www.stichtingsari.com

Gebak op bevrijdingsdag

DIEREN – Donderdag 16 april was het 75 jaar geleden dat Dieren bevrijd is. Wat een mooi bevrijdingsfeest had moeten worden op Hofstaete en Intermezzo in Dieren, moest nu binnenshuis worden gevierd, zonder bezoek van familie en vrienden.

De vereniging Vrienden van Hofstaete heeft de bewoners laten weten dat ze meeleven en heeft ervoor gezorgd dat alle cliënten en medewerkers van Intermezzo en Hofstaete een gebakje aangeboden kregen.
Tijdens de koffie met gebak werd er gesproken over 75 jaar bevrijding en kwamen er heel wat verhalen los. Sommige cliënten waren zichtbaar ontroerd. Er was ook veel vreugde bij de herinnering aan de bevrijding. Een mooi moment voor vele cliënten.
Ook eind maart, toen de meeste activiteiten stil lagen en geen bezoek meer ontvangen mocht worden, heeft de vereniging Vrienden van Hofstaete en Intermezzo de cliënten en medewerkers verrast met een klein gebakje. Ook dit ondersteunende gebaar werd enorm op prijs gesteld.
Deze donatie werd mogelijk gemaakt door alle leden van de vereniging. Mensen die lid willen worden van de Vrienden van Hotstaete en Intermezzo, kunnen contact opnemen met secretaris Chris de Ruiter, tel 0313-313843 of vriendenhofstaeteintermezzo@gmail.com.