Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Kindervoorstelling Pappa, ik wil clown worden

VELP – Pappa, ik wil clown worden is de titel van de kindervoorstelling die woensdag 12 augustus te zien is in Openluchttheater de Pinkenberg in Velp. De voorstelling is te zien om 14.00 èn om 16.00 uur.

De voorstelling Pappa, ik wil clown worden gaat over een vrolijk mannetje die ervan droomt de wijde wereld in te trekken om niet de hele dag op het kantoor van zijn vader te zitten. Hij gaat op avontuur en komt er uiteindelijk achter wat hij het liefste wil zijn, clown. En dan gaat het feest pas goed beginnen met vrolijke en supergrappige clownsacts, van glimlach tot schaterlach.
Pappa, ik wil clown worden wordt gespeeld door het duo Arno Huibers en Paul van der Heijden. Arno is acteur, clown en mimespeler. Paul is virtuoos bespeler van bijzondere instrumenten zoals marimba, vibrafoon, djembé. Samen houden zij hun kinderpubliek en volwassenen een voorstelling lang op het puntje van de tribunes. Vrolijkheid en plezier zijn troef in deze muzikale theatervoorstelling. Maar daaronder speelt ook een serieus thema: kiezen voor wie je bent en wat je het liefst wilt worden.

Pappa, ik wil clown worden is geschikt voor de hele familie. De voorstelling duurt 45 minuten en wordt zonder pauze gespeeld. Kaartjes kosten 10 euro, kinderen tot en met twee jaar mogen gratis mee. Bezoekers mogen hun eigen eten en drinken meenemen. Kaartjes zijn alleen online verkrijgbaar via www.depinkenberg.nl.

Weggeefwinkel 4Noppes drie weken gesloten

DIEREN – Weggeefwinkel 4Noppes gaat even dicht om vakantie te vieren. De winkel in Dieren is van zaterdag 8 tot en met maandag 31 augustus gesloten. In die weken kunnen geen spullen worden ingebracht of uitgezocht.

4Noppes wordt goed bezocht en krijgt ongeveer vijftig tot zestig bezoekers per week. Er worden veel artikelen gebracht, zeker nu in de coronatijd veel mensen hun zolders en schuren hebben opgeruimd. Hier kwamen veel mooie, nuttige en leuke spulletjes tevoorschijn, die dan ook snel een nieuwe eigenaar vonden.
Wel moest het aantal gelijktijdige bezoekers aan de winkel worden beperkt, zodat iedereen voldoende afstand van elkaar kon houden. Vandaar dat 4Noppes alleen op afspraak te bezoeken is. Een afspraak maken kan via tel. 06-44881557.

4Noppes bestaat inmiddels al meer dan vier jaar. Het is een winkel waar iedereen kostenloos spulletjes af kan komen halen, maar ook een ontmoetingsplek. Na de vakantie, per 1 eptember, is iedereen weer welkom, maar wel op afspraak. 4 Noppes is gevestigd aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 47 in Dieren. De winkel is bereikbaar via nfo@4noppes.nl en tel. 06 44 88 1557, hoewel in de vakantieperiode beperkt.

www.4noppes.nl

Opknapbeurt bedrijventerrein De Beemd Noord van start

VELP – Op maandag 10 augustus start het bedrijf KWS in opdracht van de gemeente Rheden met het opknappen van het bedrijventerrein De Beemd Noord in Velp. Samen met ondernemers is er een revitaliseringsplan opgesteld. Provincie Gelderland heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de opknapbeurt. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind van het jaar klaar.

De wegen krijgen een nieuwe asfaltverharding, de trottoirs worden opnieuw bestraat, er komen extra parkeerplaatsen en de riolering wordt vervangen. Ook worden er bomen geplant en er komt meer groen zodat de uitstraling beter aansluit op het bedrijventerrein De Beemd Zuid. Alle ondernemers zijn in het hele proces actief betrokken bij de plannen.
Uitvoering van het revitaliseringsplan verbetert het vestigingsklimaat voor ondernemers in de gemeente Rheden in het algemeen en voor de ondernemers van De Beemd Noord in het bijzonder.Door dit plan sluit de inrichting van De Beemd Noord beter aan bij De Beemd Zuid zodat het totale bedrijventerrein meer gezien wordt als een eenheid. Het draagt bovendien bij aan een robuuste en duurzame (Rhedense) economie. Wethouder Ronald Haverkamp: “Een goede uitstraling van het terrein is erg belangrijk voor de ondernemers maar ook voor de economische ontwikkeling van onze gemeente.”
De provincie hecht ook belang aan het verbeteren van bestaande bedrijventerreinen. Het totale project gaat rond de 1 miljoen euro kosten. Een belangrijk deel van dit bedrag wordt bijgedragen door provincie Gelderland. Vanuit de provincie is een subsidie van maximaal 336.000 euro beschikbaar gesteld.

Oogstmarkt bij de Boecop

DE STEEG – Zaterdag 8 augustus wordt er weer een oogstmarkt gehouden in de theetuin van Boecop in De Steeg. Er is groente, fruit, honing en conserven te koop. Biologische hobbytuinders die wat oogst over hebben bieden dit aan. Tafeltjes worden gratis ter beschikking gesteld, wie wat over heeft kan zich om 10.00 uur melden. De markt duurt tot 12.00 uur.

Dierense speeltuin ivm hitte beperkt geopend

DIEREN – De Dierense speeltuin is in verband met de hitte de komende dagen beperkt geopend. Omdat het vrijdag en zaterdag extreem warm wordt zijn de poorten op deze dagen alleen tussen 9.00 en 13.00 uur geopend. De situatie voor maandag en dinsdag wordt later bekeken en wereldkundig gemaakt.

Kunst in openluchttheater De Pinkenberg in Rozendaal

ROZENDAAL – Elke zondagmiddag is Openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal vrij toegankelijk om een wandeling te maken langs de tientallen beelden die daar door een vijftal kunstenaars zijn geplaatst. Kunstenaars Lambertz, Veld, De Weger, Wilson En Van Middelkoop kozen opmerkelijke en aansprekende kunstwerken die goed passen in het bosachtige park. Zo zwemt er een enorme kwal in de lucht, balanceert een lange gestalte, opgebouwd uit sleuteldrop, op een boomstronk, staan er veertig houten koppen, doemen verborgen beesten op uit grillige takken en doet een enorm insect zich tegoed aan het malse gras.
De expositie is elke zondagmiddag tot en met 23 augustus te zien van 13.00 tot 17.00 uur. Het openluchtmuseum is te vinden aan de Kluizenaarsweg 4, op de grens tussen Velp en Rozendaal. De entree is gratis.

www.dedingenfabriek.nl/nieuws

Ik vind: Besluit bomenkap park Daalhuizen Velp

In 2018 presenteerde de gemeente het ontwerp voor Park Daalhuizen. Na langdurig overleg, inspreken bij de raad, heeft een groep bewoners bedongen mee te praten over het ontwerp. Maart 2020 was het laatste overleg. Bestuur en leden van Belangen Vereniging Daalhuizen hebben constructief meegedaan in dit overleg.
Het ontwerp zoals het er ligt is een consensus waar meerderheid mee instemt. Onder voorwaarde: uitsluitend bomen te kappen waar nodig voor realisatie van de fase waarvoor budget is. Het park mag niet verminkt worden. “Je laat je tanden ook niet trekken, als je het geld niet hebt voor een kunstgebit”.
De uitvoering van het totaalplan vergt een 10-15 jarig planning. Uitvoering in 4 fasen gekoppeld aan beschikbaar budget. Er is budget voor aanleg van wadi’s (hemelwaterwaterbuffers). Daarvoor dienen 8 bomen gekapt te worden. Hier is begrip voor.
Fase 1 wordt eind 2020 uitgevoerd. Bij realisatie fasen 2 t/m 4 verdwijnen er nog eens 26 bomen.
In het collegebesluit staat dat er 26 van de in totaal 34 bomen gekapt worden in fase 1. Gemeente heeft de kap geclusterd voor herstel historische zichtlijnen. Dit is tegen onze afspraken in. Ook tegen uitdrukkelijk advies van Commissie Cultuurhistorie: “Voer het plan gefaseerd uit en bekijk na elke fase of het nieuwe inzichten oplevert, met name ten aanzien van beplanting. ‘Bezint eer ge begint’: een boom is zo omgezaagd, maar heeft tientallen jaren nodig om weer enige maat te krijgen.” De geraamde kosten zijn: 582.000 euro waarvan 50.000 euro voor aanleg wadi’s. Resterend bedrag van 532.000 euro moet binnen het tekort van 9 miljoen gevonden worden.
De gemeente heeft, op advies van landschapsarchitect, besloten om in fase 1, 26 van de 34 bomen te kappen. Met als argument: herstel van historische zichtlijnen op het verdwenen landhuis Daalhuizen.
Het gevolg: een voorbarige, onnodige kaalslag in park Daalhuizen.
Zonder de zekerheid van uitvoering resterende fasen is dit onwenselijk en zinloos.
Herstel van zichtlijnen krijgt betekenis zodra de “Huisplaats” gerealiseerd wordt.

Geachte gemeenteraad Rheden, wij vragen uw steun om het besluit van B&W te herzien.
Park Daalhuizen dient beschermt te worden!

Georgine van den Bosch, Daniel Doornberg, Arthur Ohm.
parkdaalhuizenvelp@gmail.com.

Onderzoek bevestigt: oefeningen in het water hebben meer effect

RHEDEN – Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen concluderen na onderzoek dat hydrotherapie – oefeningen in het water – kan zorgen voor een verbetering van het fysiek functioneren. Deze conclusie onderbouwt de visie van de gemeente Rheden dat zwemwater een belangrijke rol kan spelen bij gezondheid, fitheid en herstel. In het nieuwe Biljoenbad in Velp komt een doelgroepenbad, dat gebruikt kan worden voor hydrotherapie.

Het nieuwe zwembad in Velp wordt deels bekostigd uit Wmo-gelden, omdat de gemeente ervan overtuigd is van de gezondheidsvoordelen van zwembaden. Hiervoor heeft de gemeente in 2018 de landelijke Innovatieprijs Zwembaden gekregen.
Onlangs is door Yvonne Hartman en Mark van Eck van de afdeling Fysiologie van het Radboudumc onderzocht wat de effectiviteit van therapie in het water is bij onder meer reumatoïde artritis en artrose. Op vrijdag 26 juni werd het onderzoek gepresenteerd aan de gemeente en een aantal partners op dit gebied. De resultaten bevestigen de vernieuwende visie van de gemeente Rheden.
Wethouder Gea Hofstede van Wmo en gezondheid: “Vanuit vele kanten kregen wij destijds de vraag of het mogelijk was om een bad te realiseren dat geschikt is voor therapeutische of revalidatiedoeleinden. Omdat wij geloven in het belang van water bij behandelingen van bijvoorbeeld reuma, hebben we er bewust voor gekozen aan deze wens te voldoen.”

Behandeling van reumatoïde artritis bestaat onder andere uit lichamelijke beweging. Oefeningen verbeteren fysieke functie, pijn en spierkracht, maar zorgen ook voor belasting van de gewrichten en/of spieren. Door de oefeningen uit te voeren in het water, zorgen de de drijvende en thermodynamische eigenschappen van water voor een comfortabelere omgeving waarin patiënten kunnen trainen.
In dit onderzoek is de effectiviteit van hydrotherapie geëvalueerd op basis van metingen van het fysiek functioneren. In totaal zijn 48 studies onderzocht, waarin bij patiënten metingen zijn gedaan op het gebied van spierkracht, loopafstand en beweeglijkheid van de gewrichten. Voor een aparte analyse werden ook studies die keken naar de kosteneffectiviteit meegenomen, maar hiervoor bleek te weinig data beschikbaar. Hiervoor is meer onderzoek nodig in de Nederlandse context.

Over het algemeen verbetert het volgen van hydrotherapie het fysiek functioneren, zoals een toename in de spierkracht of beweeglijkheid, concluderen de onderzoekers. In vergelijking met therapie ‘op het land’ zijn de effecten meestal vergelijkbaar of gunstiger. Yvonne Hartman, postdoc onderzoeker fysiologie aan het Radboudumc: “Naast dat we hebben gezien dat hydrotherapie voor een verbetering van het fysiek functioneren kan zorgen, kwam vaak in de onderzoeken naar voren dat deelnemers de hydrotherapie een erg leuke manier van bewegen vinden. Zo lagen de opkomstcijfers vaak hoger voor hydrotherapie dan voor oefeningen op het land. Dit is ook erg belangrijk bij het verder ontwikkelen van deze therapievorm.”
Wethouder Hofstede is blij met deze uitkomst: “Het is fijn dat onderzoek nu ook uitwijst dat hydrotherapie een belangrijk onderdeel kan zijn in de behandeling. Daarmee voelen wij ons gesterkt in de overtuiging dat dit zwembad er is om enerzijds lekker te sporten, te spelen en te leren zwemmen, maar daarnaast ook zeker om te werken aan je gezondheid, op wat voor manier dan ook!”
Hofstede verwacht dat veel behandelaars het doelgroepenbad onderdeel maken van hun behandelplannen. “Momenteel zijn er al gesprekken gaande met partners die het bad willen huren voor therapeutische doeleinden. Maar natuurlijk kunnen mensen deze wens zelf ook aangeven bij hun behandelaars, huisarts of gemeentelijke toegang. Ontdek de energie van water!”, aldus Hofstede.

Foto: Wethouders Gea Hofstede en Marc Budel (links) nemen in het in aanbouw zijnde Biljoenbad het onderzoek Hydrotherapie in ontvangst uit handen van onderzoekers Yvonne Hartman en Mark van Eck van het Radboudumc

Geen treinen tussen Arnhem en Dieren

REGIO – Van maandag 10 tot en met woensdag 19 augustus rijden er geen treinen tussen de stations Arnhem Centraal en Dieren. Er rijden bussen op dit traject. De dienstregeling tussen Dieren en Zutphen is in deze periode aangepast. De treinen rijden niet in verband met werkzaamheden aan station Velperpoort in Arnhem.

Ik vind: Torenhoge windmolens op of bij de Beemd in Velp

Rheden gaf eind mei in een filmpje aan dat de gemeente vijf windmolens op of nabij bedrijventerrein de Beemd bij Velp projecteert. Om voldoende stroom te leveren voor het Rhedense bod binnen de Regionale Energie Strategie (RES), zouden dit molens met een tiphoogte van 240 meter moeten worden. Bewoners hebben dit zelf opgezocht en staan verbaasd. Dit is meer dan twee keer zo hoog als de Domtoren. Vijf van die molens passen volgens hen niet eens op de Beemd; hooguit in de Velperwaarden.
Bedrijventerrein de Beemd en omgeving zijn in het RES aangewezen als regionaal zoekgebied voor wind. Bewoners zijn niet geïnformeerd over mogelijke consequenties daarvan. Het is denkbaar dat eventuele windmolens het uitzicht, verblijf en woongemak in Velp-Zuidoost aanzienlijk beïnvloeden.
Tientallen bewoners in vijf straten in deze woonwijk naast de Beemd maken zich dan ook zorgen over dit regionaal energiebod en zetten er vraagtekens bij. Er is nog veel onduidelijk over grenzen van het zoekgebied en locatie van de windmolens. Ook leven er vragen over de mogelijke overlast ervan voor bewoners in de wijk, evenals voor bewoners van de drie woontorens aan de Aalscholversingel. Op locaties op of bij de Beemd zijn verder vier hectare zonnevelden gedacht. Ook hiervoor is niet duidelijk aan welke locaties de gemeente concreet denkt.

Een aantal wijkbewoners stuurde daarom eind juli een brief met vragen aan het college van B&W van gemeente Rheden, met een afschrift aan de raadsleden.
Men wil duidelijkheid over diverse aspecten, zoals slagschaduw, geluidshinder en glinstering van de wieken. De woningwaardes kunnen dalen door de nabijheid van hoge windmolens en de hinder die deze mogelijk veroorzaken. Het staat te bezien of bewoners in aanmerking komen voor een planschaderegeling; ook al is dat van later orde, toch dient ook hier aandacht voor te zijn. Door werkzaamheden bij aanleg en plaatsing van grote windmolens worden landschap en bodem van de Beemd en mogelijk van de Velperwaarden sterk aangetast, zo vrezen bewoners.
Behoud van leefbaarheid en aanzien van de woonomgeving zijn voor bewoners van Velp-Zuidoost een groot goed. Het concept voor stroomwinning op de Beemd is onderdeel van het conceptbod van de energieregio Arnhem-Nijmegen. Deze grove raming van grootschalige opwek wordt medio september naar het Planbureau voor de Leefomgeving gestuurd. Voordien moet de gemeente omwonenden van de Beemd nader informeren. Het hemd is nader dan de rok; ook voor bestuurders.

Belangengroep Klimaatrobuust
klimaatrobuust21@gmail.com

(Contactpersonen bij redactie bekend)