Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Repair Café Velp zoekt vrijwilligers

VELP – Repair Café Velp is op zoek naar vrijwilligers. Gezocht worden mensen die handig zijn met elektrische apparaten en hiermee aan de slag willen. Het Repair Café vindt sinds 2015 plaats in De Poort. Bezoekers kunnen meubeltjes, kleding, elektrische apparaten, fietsen en dergelijke laten repareren door vrijwilligers. Reparatie bespaart de eigenaar geld, maar helpt ook mee de groeiende afvalberg te verkleinen. Het Repair Café in Velp is elke vierde zaterdag van de maand tussen 14.00 en 15.45 uur, in de maanden juni, juli en augustus is er een zomerstop. Het eerstvolgende Repair Café is op zaterdag 25 september. Meer informatie over het Repair Café is te vinden op de eigen facebookpagina en verkrijgbaar bij de beheerder, tel. 026-8481753.

Huisvesting voor dementerenden in Johanneshof en op locatie Opstandingskerk

DIEREN – De gemeente Rheden werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de voormalige Opstandingskerk en de historische villa Johanneshof aan de Zutphensetraatweg in Dieren. Het plan moet het voor een initiatiefnemer mogelijk maken op deze plek huisvesting te realiseren voor dementerende ouderen.

Een initiatiefnemer wil op de locatie aan de Zutphensestraatweg 20 en 40 huisvesting realiseren voor dementerende ouderen. De bedoeling is dat de voormalige Opstandingskerk wordt afgebroken. Deze kerk is geen monument. Hier komt nieuwbouw. De historische villa Johanneshof, het voormalige internaat Van Kinsbergen, blijft bestaan in de plannen. De gemeente staat positief tegenover de voorgestelde ontwikkelingen en geeft de initiatiefnemer graag de mogelijkheid deze plannen te realiseren volgens de gebruikelijke planologische procedures.

Er is al langer sprake van dat er huisvesting voor ouderen zou komen op beide locaties aan de Zutphensestraatweg 20 en 40. In 2016 heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen voor het terrein van de Opstandingskerk (nummer 20) en in 2017 een ontwerpbestemmingsplan voor de Johanneshof (nummer 40).
In de afgelopen periode is om diverse redenen gebleken dat de ontwikkelingen op beide locaties in samenhang moeten worden gezien. Er is nu één zorgaanbieder en de exploitatie van beide zorglocaties zijn financieel van elkaar afhankelijk. Door het opnemen van beide plannen in één bestemmingsplan wordt de haalbaarheid van de plannen vergroot.
Daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 14 juli 2020 besloten deze ontwerpbestemmingsplannen uit 2016 en 2017 niet verder in procedure te brengen. Er wordt nu één bestemmingsplan opgesteld, waarin de bestemming voor beide locaties is vastgelegd. In het nieuwe bestemmingsplan krijgen de locaties waarschijnlijk de bestemming ‘Maatschappelijk 2’, met de bedoeling hier huisvesting te realiseren voor dementerende ouderen. De initiatiefnemer gaat in overleg met de buurt om de plannen te bespreken. De verwachting is dat het nieuwe ontwerpbestemmingsplan eind dit jaar ter inzage wordt gelegd.

Ik vind: RES

In Regiobode van 8 juli stond een ingezonden stuk van de heer Geelen van het CDA. Het gaat over de RES en de gemoederen die hierdoor worden beziggehouden. Hij constateert dat er nogal wat weerstand is en dan heet dit in zijn woorden ‘een niet constructieve dynamiek’. Blijkbaar moet je het met de RES eens zijn, anders is het niet constructief.
Nu heeft de heer Geelen samen met de VVD een plan bedacht. Inwoners moeten financieel gaan meeprofiteren van de niet gewenste plaatsing van ontsierende windmolens op de Beemd en velden vol zonnepanelen bij kasteel Biljoen. Hij zegt letterlijk: “Als inwoners flink kunnen meeprofiteren dan gaan de hakken niet in het zand.” Ik kan niet anders constateren dan dat de heer Geelen weerstand af wil kopen met financiële voordelen voor tegenstanders. Ik vind dit een zeer kwalijke praktijk.
Het is een manier om niet gewenst beleid er op een slimme manier door te drukken. Helaas zullen er altijd mensen zijn die gevoelig zijn voor een financiële prikkel en op die manier het ongewenste beleid legitimeren. Ik adviseer iedereen stelling te nemen tegen dit voor Velp desastreuze beleid. Windmolens op de Beemd zijn dodelijk voor vele vogels en horizonvervuilend en zonnevelden bij Biljoen (i.p.v. koeien in de wei) een enorm verlies voor de mooie natuur!
Sluit u aan bij Rheden Rationeel, rhedenrationeel.nl, dat strijdt tegen windmolens en zonnevelden in onze mooie gemeente!

F.Starink
Velp

Ik vind: Onrendabele windmolens in Gelderland

Er zijn fantastische oplossingen bedacht om administratief de landelijke CO2-uitstoot omlaag te brengen. We maken administratieve groene stroom die aan consumenten wordt verkocht als echte stroom, die CO2-vrij is opgewekt. Als consumenten alleen echte groene stroom zouden gebruiken, valt hun stroom uit als de zon niet schijnt en er geen wind is. De opgewekte groene stroom kan niet worden gekocht door consumenten, maar alleen worden verkocht aan stroomproducenten die het mengen met hun gewone grijze stroom en doorverkopen. Groene netstroom voor consumenten bestaat echt niet.
Bij het ontwerp van windmolens worden de opbrengsten overschat door gebruik van de nominale stroomopbrengst van een windmolen, die uitgaat van wind met windkracht 5. Bij het NPO weerbericht wordt een windkracht 5 vaak genoemd op de Noordzee en aan de kust. In oostelijk Nederland is de windkracht dan meestal 3. Dit betekent dat de windsnelheid in Gelderland hooguit de helft is van de windsnelheid aan de kust. De energieopbrengst van eenzelfde windmolen zal aan de kust minstens 4 keer hoger zijn dan in Dieren. Windmolens in Gelderland zullen nooit voldoende stroom kunnen opwekken om enigszins rendabel te kunnen zijn, omdat de windsnelheid te laag is. Stroomproducenten bouwen in Gelderland geen windmolens. De eis vanuit D66 en GroenLinks dat er minimaal 50 procent lokaal eigendom moet zijn van de onrendabele windmolens in Gelderland houdt feitelijk in dat de gemeentes de financiële verliezen moeten betalen. Het in stand houden van de administratieve milieumythes over windmolens moeten de burgers van Rheden betalen.
Ambtenaren en politici hopen dat kiezers en burgers deze truc niet doorzien. Ons gemeentebestuur moet laten uitrekenen wat deze onrendabele windmolens gaan kosten per inwoner en per jaar, uitgaande van de echte stroomopbrengsten, die bekend zijn van de aanwezige windmolens in de regio. Zij kan dit doen met alle gemeentes in Gelderland. Ook kan zij aanbieden om windmolens te ‘kopen’ uit een windpark op de Noordzee in plaats van deze onrendabele windmolens door te drukken. Meer CO2-vermindering voor hetzelfde geld, minder kosten voor de burgers in Gelderland en geen ontsierd landschap. We zouden beter alle burgers vrij kunnen laten in hun methodes om hun CO2-uitstoot per huishouden te verlagen, door ieders persoonlijke CO2-uitstoot door hun energieverbruik te belasten. Echte oplossingen krijgen dan een betere kans dan dure bureaucratische oplossingen.

C. Bos,
Dieren

Lorentzhof geopend met feestje voor bewoners

VELP – Het Lorentzhof, een woonproject voor zelfstandige ouderen van Stichting Innoforte in Velp, is klaar. Donderdag 23 juli werd het nieuwe hofje feestelijk geopend. Veel van de huurders waren hierbij aanwezig.

Marie-José de Dreu opende de middag met een terugblik op de werkzaamheden in de afdelopen jaren, “Al in 2015 werden de eerste plannen gemaakt”, vertelde ze. Eind april dit jaar konden de eerste bewoners de sleutel van hun nieuwe woning in ontvangst nemen.
De Lorentzhof bestaat uit dertig duurzame huurwoningen, rondom een gezamenlijke tuin. Iedere woning heeft een eigen terras, is voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp. Er is een nauwe verbinding met het naastgelegen Lorentzhuis, waar de bewoners terechtkunnen in het Huis van de Buurt, voor bijvoorbeeld een maaltijd of bezoek aan kapper of pedicure.

Wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden was present bij de opening en gaf aan blij te zijn met deze nieuwe woningen. “Er wonen steeds meer oudere mensen in onze gemeente. Dat is niet erg, maar houdt wel in dat we na moeten denken over een andere manier van wonen. Daarom was de gemeente Rheden ook meteen enthousiast over dit plan.” De wethouder denkt dat het samen wonen het omzien naar elkaar bevorder en de eenzaamheid tegengaat. Ook is ze erg enthousiast over het feit dat de woningen duurzaam zijn gebouwd.

Er vond deze middag ook nog een officieel moment plaats, de opening van het Ella Schadd-pad, dat de kortste verbinding vormt met het Lorentzhuis. Marie-José de Dreu onthulde het straatnaambordje, terwijl Schadd zelf een confettikanon liet knallen. Ella Schadd is oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van Innoforte.

Foto: Linda Peppelman

Zomerclinics bij Sios ’61

VELP – Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 5 tot 9 jaar elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur meedoen met de zomerclinics bij korfbalvereniging Sios ’61 in Velp. Sios speelt op het veld op sportpark Overhagen. Kinderen kunnen zich aanmelden via www.sjorssportief.nl.

Kindervoorstelling over je stamboom

VELP – Kinderboekenschrijfster Magali de Fremery verzorgt samen met Nicky ten Bosch op woensdag 5 augustus een voorstelling in openluchttheater De Pinkenberg in Velp. De voorstelling Stamboom is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar.

Stamboom gaat over familie. Iedereen heeft opa en oma, die ook weer een opa en oma hadden, die ook weer grootouders hadden en ga zo maar door. Kinderen zien stukjes leven van hun voorouders voorbijkomen, wanneer zij worden meegenomen naar een andere tijd. Ook kijken ze vooruit naar de toekomst, als zij zelf opa en oma zullen zijn. Stamboom is een vrolijke en spannende reis door de tijd met veel humor en live-muziek.

De voorstelling duurt 45 minuten en wordt gespeeld zonder pauze. Bezoekers mogen zelf iets te eten en drinken meenemen. Hij begint om 14.00 uur èn om 16.00 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn dit jaar alleen online te koop via www.depinkenberg.nl.

www.depinkenberg.nl

In september kick-off Sport- en Beweegakkoord Rheden en Rozendaal

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Ruim zestig partners hebben in juni het Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal ondertekend. Sportverenigingen, sportscholen, beweegclubs, onderwijsinstellingen, zorgverleners, welzijnsorganisaties, bedrijven en betrokken inwoners werkten de afgelopen maanden samen aan het akkoord. Het akkoord bestaat uit concrete ideeën en plannen met als doel om zoveel mogelijk inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal aan het sporten en bewegen te krijgen.

In navolging op het landelijk Sportakkoord wordt in vrijwel alle Nederlandse gemeenten in 2020 gewerkt aan een lokaal akkoord, zo ook in Rheden en Rozendaal. Er zijn veel sportverenigingen, volop sport- en beweegaanbieders en bovendien zijn Rheden en Rozendaal omringd door prachtige natuur die uitnodigt tot sporten en bewegen. Tegelijkertijd zien we de motorische vaardigheden van kinderen in snel tempo afnemen. Er zijn groepen mensen die nooit of weinig sporten omdat het aanbod niet meer bij hun wensen en behoeften aansluit, zoals jongeren of ouderen. Daarom maken vrijwel alle gemeenten in 2020 een sport- en beweegakkoord, om te bereiken dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben.

Ideeën

In het akkoord staan twee thema’s centraal: ‘Een leven lang met plezier sporten en bewegen’ en ‘Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders’. De ideeën zijn innovatief en uiteenlopend. Zo is er voor vitale ouderen het idee om een programma op te zetten die mensen begeleid van therapie naar structureel bewegen. Voor jongeren in de leeftijdsgroep 12-18 jaar ligt er een plan voor een beweegchallenge-app, waarmee zij elkaar sportief kunnen uitdagen. Ook vernieuwde vormen van samenwerking komen veel naar voren. Zo worden ideeën als flexibele lidmaatschappen en een sportrouleerprogramma onderzocht. Het Sport- en beweegakkoord kun je vinden op www.sportbedrijfrheden.nl.

Energiek traject

In 2020 vonden er meerdere live- en onlinesessies plaats. Bestuurders van verenigingen, fysiotherapeuten, gymdocenten, sporttrainers, begeleiders van beweegclubs en andere betrokkenen staken de koppen bij elkaar om tot concrete plannen te komen. Een lijst van ruim 50 ideeën was het resultaat van een eerste brainstorm. De ideeën met het meeste draagvlak zijn in het akkoord gekomen. Het hele proces werd begeleid door een onafhankelijk sportformateur. Het Sport- en beweegakkoord is een plan van de samenleving en vooral van de partijen die het akkoord hebben gesmeden. Zij gaan met elkaar aan de slag met de uitvoering. Het rijk stelt hiervoor in de jaren 2020 t/m 2022 geld beschikbaar.

Kick-Off

Op maandagavond 21 september vindt de Kick-Off van het Sport- en beweegakkoord plaats. Het is het officiele startschot voor de uitvoering van de ideeën binnen het akkoord. Tijdens de Kick-Off stelt een kerngroep zich voor en geeft uitleg hoe de uitvoering van de ideeën tot stand gaat komen. De kerngroep bestaat uit ambassadeurs die verbonden zijn aan thema’s in het akkoord. Zij zorgen ervoor dat de uitvoering tot stand komt, brengen mensen met elkaar in verbinding en verdelen het beschikbare uitvoeringsbudet van het rijk.

60 Partners

In juni ondertekenden ruim 60 partijen het akkoord. Zij willen meewerken aan de uitvoering ervan. De één doet dat met de complete uitvoering van een activiteit, de ander door mee te denken over een plan of te helpen in bijvoorbeeld communicatie. Alle bijdragen, groot en klein, in de vorm van persoonlijke inzet, beschikbaar stellen van faciliteiten, advies, materialen en middelen zijn welkom.

Het enthousiasme is merkbaar bij de partners. “Sport en bewegen dragen onmiskenbaar bij aan een goede gezondheid; daarom steunen we dit akkoord als lokale zorgverleners van harte!” Zo laat Stichting EenPlus weten. “Wat een prachtige ideeën zijn er inmiddels al! En complimenten voor de wijze waarop dit akkoord tot stand komt. Wij willen graag meedoen als atletiekclub!” reageert AV Gelre.
Marc Budel, wethouder Sport in Rheden vertelt: “Als gemeente Rheden sluiten wij ons uiteraard aan als partner. Laten we met elkaar in Rheden en Rozendaal de handen ineen slaan om de sport- en beweegaanbieders te versterken. Om innovaties te stimuleren en samen te werken aan een vitaal en weerbare inwoners in Rheden en Rozendaal. Van jong tot oud.”

Verenigingen of organisaties zich zich als partner bij het akkoord willen aansluiten, kunnen voor meer informatie terecht op www.sportbedrijfrheden.nl of mailen naar sportakkoord@rheden.nl.

RhederArt slaat seizoen over

DIEREN – RhederArt gaat komend seizoen geen voorstellingen programmeren in Schouwburg Theothorne in Dieren. Dat maakt de theaterorganisatie via haar website bekend. Het is RhederArt niet gelukt een ‘aanvaardbare overeenkomst’ te sluiten met de nieuwe exploitant van Theothorne, Claudia Reusink. De organisatie schrijft op haar site geen garantie te krijgen het hele seizoen over de theaterzaal te kunnen beschikken. Ook vindt RhederArt de gevraagde zaalhuur te hoog. Dit zou zorgen voor een te hoge entreeprijs voor bezoekers.

Gemeente en infrabedrijf aan de slag met dorpspark Rheden

RHEDEN – De gemeente Rheden gaat samen met infrabedrijf NTP aan de slag met een deelproject van het masterplan Zuidflank, de groene zuidrand van het dorp Rheden. Vorige week ondertekenden Fred van Hooff, directeur NTP vestiging Zevenaar (links op de foto), en wethouder Ronald Haverkamp een bouwteamovereenkomst.

In het masterplan Zuidflank staan ideeën die zijn opgehaald bij eigenaren, verenigingen en inwoners voor het gebied dat loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. Het projectgebied heeft verschillende elementen met onder andere sportvelden, een openluchtzwembad, de entree van het dorp Rheden vanaf de snelweg A348, direct aanwonenden en tot slot heeft het gebied ook een landelijk karakter.
De eerste veranderingen in de Zuidflank zijn inmiddels te zien. Zo is de boomgaard opgeknapt en toegankelijk gemaakt en zijn de werkzaamheden voor de natuurspeelplaats in volle gang. Het is de bedoeling dat de parkeerplaats bij de natuurspeelplaats eind dit jaar wordt verkleind om hier een fraaie toegang tot het dorpspark te maken.

Om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de Zuidflank, gaat de gemeente samen met NTP een landschappelijk totaalontwerp opstellen voor een nieuw dorpspark voor Rheden. Twee onderdelen van dit totaalontwerp worden daarna daadwerkelijk uitgevoerd. Dat zijn een representatieve en veilige dorpsentree ter hoogte van de Oranjeweg met de snelweg A348 en een recreatief pad door het hele gebied. Het ontwikkelen van het totaalontwerp gebeurt in overleg met alle partijen door het instellen van een klankbordgroep. Inwoners die mee willen doen met de klankbordgroep, kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 4 september 2020 via www.rheden.nl/zuidflank

Er wordt nu eerst gestart met het maken van totaalontwerp van het nieuwe dorpspark en eind dit jaar moet het ontwerp klaar zijn. In 2021 kunnen dan de werkzaamheden voor de dorpsentree en het recreatieve pad starten. De planning is dat deze werkzaamheden eind 2021 klaar zullen zijn.

Wethouder Ronald Haverkamp is blij dat de gemeente en NTP nu écht aan de gang gaan met de Zuidflank in Rheden. “Er is al veel en lang nagedacht en gesproken over wat hier aan de zuidrand zou kunnen komen. De eerste veranderingen zijn ook al zichtbaar met de komst van de natuurspeelplaats en de opgeknapte boomgaard. Maar nu gaan we, in overleg met eigenaren, verenigingen en inwoners het ommetje door de Zuidflank realiseren zodat iedereen een mooie wandeling door het hele gebied kan maken. Met de komst van een representatieve entree krijgt Rheden de toegang tot het dorp en de Posbank die het verdient.”

www.rheden.nl/zuidflank