Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Ik vind: Windturbines maken wel degelijk ziek

Bezinning is hard nodig, want de wespendief betekent voor wethouder Klomberg alleen vertraging. Ik heb informatie gezocht om de geluidsoverlast te kunnen beoordelen van windturbines op 600 meter van mijn slaapkamerraam in Dieren. Nu maak ik me ècht zorgen, want we meten alleen wat we kunnen horen en niet wat het effect op de gezondheid is!
Enkele feiten: Gezondheid en hinder is volledig gericht op hoorbaar geluid (frequenties 16-16.000 Hz). Alle normen voor omgevingsgeluid (RIVM) worden uitgedrukt in decibel dB(A), de sterkte van geluid gecorrigeerd voor gevoeligheid van menselijke oor. In het lage frequentiebereik wijkt de dB(A) steeds meer af van aanwezige geluidsterkte.
Infra frequent geluid ligt tussen 0,01-16 Hz. Windturbines produceren Infra Frequent geluid tussen 1-10 Hz. Dit kun je niet horen, wordt niet gemeten en niet geanalyseerd. Lager frequent geluid draagt verder en dringt verder door dan hoger frequent geluid. Bekende maatregelen voor geluidsisolatie zijn irrelevant voor infra frequent geluid. Uit bovenstaande feiten blijkt dat infra frequent geluid, zoals van windturbines, gewoon wordt genegeerd.
Vragen en onrust over klachten van inwoners worden beoordeeld naar hoorbaar geluid en dan is er geen duidelijk verband. Stress wordt aangenomen als verklaring voor klachten. Voor de gezondheid maakt iedereen onderscheid tussen zichtbaar licht, UV-licht en röntgenstraling. Maar bij blootstelling aan geluidsgolven meten en beoordelen we alleen wat we kunnen horen!
De wetenschappelijke wereld roert zich steeds meer dat infra frequent geluid van invloed is op de gezondheid van mensen. Zie het opvallende initiatief van bezorgde artsen, www.windwiki.nl: “Wij signaleren onvoldoende kennis bij beleidsmakers, artsen en algemene bevolking”.
In een presentatie van Prof. Dr. Alves-Pereira, getiteld Infrasound and Low Frequency Noise – Ljubljana 2018, worden zaken heel duidelijk uitgelegd. Zij meet en analyseert het hele frequentie bereik van aanwezige geluidsterkte (dB lineair). Genoemde effecten van windturbines zijn: moe bij opstaan, geheugen- en concentratieproblemen, irritatie bij geluid (zelfs muziek), depressiviteit, stille hartinfarcten, abnormale verdikkingen van weefsels. Confronterende resultaten zijn aangetoonde problemen bij meer dan 50 procent van omwonenden, onder andere binnen 4 jaar bronchitis, binnen 10 jaar bloed in urine en na langer dan 10 jaar ernstige gewrichtsklachten.
Mijn zoektocht toont aan dat de term ‘geluidsoverlast’ misleidend is. Werkelijke gezondheidsrisico’s voor bewoners in de wijde omtrek van windturbines worden genegeerd. Ik hoop dat onze gemeente en raadsleden de wetenschap kunnen hóren!

Joan Reuver
Dieren

Verdachte Posbankmoord krijgt in hoger beroep 18 jaar cel

DEN HAAG – Het gerechtshof Den Haag heeft Souris R., een van de verdachten van de Posbankmoord, veroordeeld voor doodslag op Alex Wiegmink en voor brandstichting. Hij kreeg een gevangenisstraf van 18 jaar opgelegd.

Samen met zijn reeds onherroepelijk veroordeelde mededader werd Souris R. eerder door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor het medeplegen van moord op Wiegmink en brandstichting. Beiden kregen een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren opgelegd. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had voor het bewijs de bekennende verklaringen van de verdachte gebruikt, die hij tijdens een undercovertraject tegenover politieagenten had afgelegd (de zogenoemde mr Big methode). De verdachte stelde dat deze bekentenis vals en niet in vrijheid was afgelegd en stelde vervolgens beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad oordeelde op 17 december 2019 dat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ontoereikend had gemotiveerd waarom de verklaringen van de verdachte in vrijheid waren afgelegd en bruikbaar waren voor het bewijs en verwees de zaak vervolgens naar het gerechtshof Den Haag.
Het gerechtshof Den Haag heeft de door de verdachte afgelegde verklaringen tegenover de undercoveragenten niet gebruikt voor het bewijs. Het hof heeft andere bewijsmiddelen geselecteerd, die tot het bewijs hebben bijgedragen. Daartoe behoren de belastende verklaringen van zijn mededader, alsmede de bivakmuts met aan de binnenkant DNA van de verdachte. Deze muts is dichtbij de uitgebrande auto in Erp aangetroffen.

Alex Wiegmink kwam op 20 januari 2003 net terug van een rondje hardlopen in het natuurgebied bij de Posbank op de Veluwe, toen hij bij zijn auto werd neergeschoten door de verdachte en zijn mededader. Hierdoor is hij overleden. Vervolgens hebben de mannen het lichaam van Wiegmink in zijn eigen auto geplaatst en vervoerd naar de bossen in de omgeving van Erp (in Noord-Brabant). De verdachte en zijn mededader hebben daar deze auto, met daarin het lichaam van Wiegmink, in brand gestoken.

De verdachte heeft twee weken de tijd om beroep in cassatie in te stellen bij de Hoge Raad.

Wilhelminabank in Velp nu officieel gemeentelijk monument

VELP – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden heeft de Wilhelminabank in Velp op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De bank ligt aan de kruising van de Hogeweg met de Van Galenlaan en de Evertsenlaan in de Zeeheldenbuurt.

Aanleiding voor dit besluit waren de verzoeken van de Stichting Velp voor Oranje, de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en de Stichting Behoud Karakter Velp in verband met het aanstaande honderdjarig bestaan op 4 september 2023. De bank is destijds geplaatst op initiatief van de Stichting Velp voor Oranje ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Het ontwerp is van de bekende Velpse architect J.G.A. Heineman (1889-1959).
Om de bank op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, moest er een zogeheten redengevende beschrijving worden opgesteld, waarin de geschiedenis en de waarden van de bank worden beschreven. Het oprichten van een stenen bank als dank voor bewezen diensten door één of meer personen of de herinnering aan momenten of personen die van groot belang werden geacht, is een typisch Nederlandse gewoonte tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw.
De Wilhelminabank maakt deel uit van een uniek trio herinneringsbanken in Rheden en Rozendaal. Daarvan zijn er meerdere bewaard gebleven in Nederland, maar die zijn veelal rechthoekig. Deze Wilhelminabank is één van de weinige (half)ronde herinneringsbanken. Vooral in Gelderland is een kleine concentratie halfronde banken. Voorbeelden zijn, naast de Wilhelminabank, de Posbank in de Steeg (1921), de Geërfdenbank in Rozendaal (1924) en de Tellegenbank in park Sonsbeek in Arnhem (1928).

Foto: De onthulling van de Wilhelminabank in 1923

Nieuwe sponsor vv Dieren

DIEREN – Met ingang van het nieuwe seizoen zal het Onder19-3 team van vv Dieren voorzien worden van nette tenues. Metrohm Applikon gaat dit elftal sponsoren.

Snelle Kerklaan wordt verkeersveiliger

ROZENDAAL – De Kerklaan en een deel van de Beekhuizenseweg in Rozendaal krijgen een maximum snelheid van 30 kilometer. Hiermee moet de verkeerssituatie een stuk veiliger worden.

De Rozendaalselaan loopt met flink wat hoogteverlies het dorp in, langs de oprijlaan van Kasteel Rosendael en richting Kerklaan. Met name wielrenners maken gebruik van de snelheid die dit geeft, maar ook gemotoriseerd verkeer rijdt regelmatig met te hoge snelheid over deze route. Dit levert gevaarlijke situaties op, regelmatig gaat het nèt goed, maar soms gaat het ook niet goed. Denk aan de aanrijding tussen een fietser en wielrenner, enkele jaren geleden, met dodelijke afloop. Om dit traject meer in te richten als een 30 kilometer-weg en daarmee veiliger te maken voor alle weggebruikers, is het nodig om een aantal verkeersmaatregelen te treffen, zoals wegversmallingen en een verkeersplateau.
De gemeente heeft samen met aanwonenden en andere partijen, zoals de politie, onderzocht onderzocht wat er nodig en mogelijk is. In het verkeersplan Kerklaan / Beekhuizenseweg zijn meerdere verkeersaanpassingen opgenomen. Raadsleden hebben nog een paar suggesties gedaan voor aanpassingen. Deze suggesties neemt het college mee in het definitieve verkeersplan. Het is de bedoeling dat dit voorjaar wordt gestart met de werkzaamheden.

Sportpark onder de rook na brandje in Dieren

DIEREN – De brandweer is zaterdagmiddag 27 februari opgeroepen voor een bermbrand aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren. Even voor 15.45 uur werd de brand opgemerkt op het parkeerterrein van de sportvelden waarna de brandweer werd gebeld. Ter plaatse stond een berg groenafval in brand en zorgde voor een flinke rookwolk rondom het sportpark.De brandweer had het vuurtje snel geblust. Het is onbekend is hoe de brand is ontstaan.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink

Hans Westdijk adopteert eerste lammetje

RHEDEN – Ze is geboren op 21 januari, heet Grietje en is het eerste lammetje dat dit jaar werd geboren bij de Rhedense schaapskudde. Hans Westdijk van Pannekoekhuis Strijland adopteerde het diertje en gaf daarmee het startsein voor het nieuwe adoptieseizoen bij de kudde. Iedereen die dat wil, kan een lammetje financieel adopteren en zo de Rhedense kudde een steuntje in de rug geven. De familie Westdijk heeft het overigens niet bij Grietje gelaten, ook twee rammetjes zijn geadopteerd en zij kregen de namen Cas en Hans. Meer over de Rhedense schaapskudde en de adoptie van lammetjes verderop in deze krant.

Foto: Theo Jansen

Ondernemers in Dieren blijven samenwerken in BIZ

DIEREN – In het bijzijn van een aantal bestuursleden van de ondernemersvereniging Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Centrum Dieren maakte wethouder Ronald Haverkamp dinsdagavond 9 februari 2021 online de officiële uitslag bekend van de draagvlakmeting Centrum Dieren. Net als de vorige draagvlakmeting in 2015 was er voldoende draagvlak tot het vormen van een BIZ.

De uitslag bepaalt dat de BIZ in Dieren per 1 januari 2021 door kan gaan. Een verlenging van de BIZ was zowel de wens van het bestuur van ondernemersvereniging BIZ Centrum Dieren als van de gemeente Rheden. In een BIZ-zone is iedere ondernemer verplicht een bijdrage te betalen aan een gezamenlijk budget waaruit activiteiten voor het aantrekkelijker maken van het winkelgebied worden betaald. Het betekent dat zogenaamde ‘free riders’ – ondernemers die wel meeprofiteren van de activiteiten die worden georganiseerd maar niet meebetalen – buitenspel worden gezet.

Wethouder Ronald Haverkamp: “Ik ben verheugd dat ook de komende jaren de ondernemers in het centrumgebied van Dieren zijn verenigd in een BIZ. Zelfs in deze moeilijke tijd zie je dat de saamhorigheid en het belang van een aantrekkelijk centrum doorslaggevend is voor de ondernemers die hun stem hebben uitgebracht. Ik kijk ernaar uit om samen met de ondernemers de komende jaren te werken aan een aantrekkelijk winkelgebied in centrum Dieren.”

Voor de ondernemers van Centrum Dieren was het een spannend moment of de draagvlakmeting voldeed aan de wettelijke eisen. Hiervoor moet namelijk minimaal 50 procent van de ondernemers het stembiljet ingeleverd hebben, én moet 66 procent positief gereageerd hebben. In totaal was het opkomstpercentage 57 procent (55 stemmen). Hiervan heeft 78 procent (43 stemmen) voor gestemd. Het percentage tegenstemmers lag op 22 procent (12).
Voorzitter ondernemersvereniging BIZ Centrum Dieren Nancy Gielink: “Ik ben trots op het feit dat ook komende jaren de ondernemers in het centrum van Dieren gaan samenwerken. Het belang van een aantrekkelijk centrumgebied is groot. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het winkelgebied aantrekkelijk blijft en concurrerend is ten opzichte van andere winkelgebieden. Samen met het bestuur en de leden gaan we de komende periode alles uit de kast halen om het winkelgebied levendig te houden. Ik doe ook een oproep aan alle leden om mee te denken en te helpen aan de verdere invulling van de activiteiten voor de komende jaren.”

De gemeenteraad was in november 2020 al akkoord gegaan met de invoering van de BIZ per 1 januari 2021 onder voorwaarde van een positieve uitslag. In deze verordening wordt geregeld dat ondernemers gericht kunnen investeren in een afgebakend gebied. De gemeente int een heffing bij alle ondernemers in het gebied en verstrekt dit geld vervolgens aan de Ondernemersvereniging Centrum Dieren.

Politie rolt netwerk van fietsendieven op

DIEREN – Twee mannen van 40 en 44 uit Dieren zijn aangehouden omdat zij deel zouden uitmaken van een crimineel netwerk dat zich bezig hield met heling en diefstal van elektrische fietsen. De politie in Veluwe-West stuitte op bijna driehonderd aangiftes door het hele land.

In de zomer van 2020 merkte het politieteam een flinke toename in aangiftes op. Op basis van die aangiftes konden hotspots ontdekt worden: plekken waar de meeste elektrische fietsen gestolen werden. Met behulp van een lokfiets werd een werkplaats ontdekt waar fietsen werden ‘omgekat’, de gestolen fiets kon daarna als nieuw worden doorverkocht.
Een 33-jarige man uit Ermelo werd op heterdaad aangehouden op verdenking van heling. Dit was nog maar het topje van de ijsberg. De recherche heeft allerlei communicatiemiddelen onderzocht en stuitte op nog twee verdachten, een 36-jarge man uit Nijmegen en een 34-jarige man uit Arnhem. Zij worden ervan verdacht fietsen te hebben gestolen.
Het onderzoek leidde rechercheurs steeds verder door het hele land. Friesland, Noord-Holland, Midden-Nederland; overal doken aangiftes op. Het was wel duidelijk dat het om een flink lucratieve, georganiseerde handel ging. Het politieteam wist bijna driehonderd aangiftes door heel Nederland aan hun onderzoek te koppelen.
Er werden nog eens vier verdachten aangehouden, twee mannen uit Dieren van 40 en 44, een 50-jarige man uit Lochem en een 46-jarige man uit Nieuwendijk. Bij diverse huiszoekingen werden niet alleen enkele elektrische fietsen en fietsaccessoires gevonden, maar ook drugs, een vuurwapen en contant geld. Alles is in beslag genomen.

Het onderzoek is na ongeveer een half jaar inmiddels in een afrondende fase. Een aantal aangevers heeft de fiets teruggekregen. “Helaas kunnen we niet alle fietsen terugvinden, het omkatten en doorverkopen van een gestolen fiets gaat immers erg snel. We zijn op dit moment druk bezig met het informeren van alle aangevers”, meldt de politie.

Ik vind: Sprookje?

In Spankeren zijn de mensjes in rep en roer. De gemeente wil vlakbij hun huisjes in de mooie natuur grote windmolens plaatsen. Mijn grote wijze vriend Oehoeboehoe woont alweer enige tijd in het Soerense Broek. Samen met al zijn gevederde vrienden heeft hij het reuze naar zijn zin. Lekker rustig en voldoende te eten. Laatst hadden ze het er nog over dat elk dier zo blij was met het terug gegeven stuk natuur. Ik heb mijn vriend de uil de situatie uitgelegd en hem om raad gevraagd.
‘Ik vind het wel raar dat die gemeente niet aan zijn eigen mensjes denkt. Maar weet je wat’, zei hij, ‘ik heb een tijdje geleden kennis gemaakt met een paar wespendieven, leuke lui, en wat blijkt, wij zijn helaas vogelvrij, maar zij zijn beschermd. In heel Europa. Dus lijkt het me een goed idee om aan hun te vragen om nog wat vriendjes mee te nemen. Voor de duidelijkheid. Dan wordt het voor de gemeente wel heel ingewikkeld om die molens nog te plaatsen, en dan hebben de dieren en de mensjes weer rust’.
Ik ben blij met mijn vriend Oehoeboehoe.

Paulus de B.
(Naam en adres bij redactie bekend)