Home / Tag Archives: Rheden-Regiobode

Tag Archives: Rheden-Regiobode

Geslaagde NIO-Netwerk wandeling

RHEDEN – Hoe word je weer blij van je vrijwilligerswerk en wat heb je ervoor nodig? Dat was de vraag die centraal stond in de netwerkwandeling, die het Netwerk Informele Ondersteuning (NIO) donderdag 10 juni verzorgde.
Ruim 25 enthousiaste vrijwilligers hadden zich aangemeld om mee te lopen en te praten over dit onderwerp. Ook wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden gaf met haar deelname waardering van de gemeente voor het NIO aan. De mooie wandeling door het dorp Rheden had twee aandachtspunten: de buurttuin aan de Zwarteweg en de onlangs geopende pumptrackbaan nabij de kanovijver. De bijeenkomst werd afgesloten met een korte nabespreking op het terras van Ons Huis, waarna hier nog even kon worden nagepraat.

Als ondersteuning om het verenigingsleven weer op gang te krijgen na deze moeilijke coronaperiode komt er na de zomer maandelijks een NIO Café, in ieder geval tot eind dit jaar. Het NIO Café is elke eerste donderdag van de maand bij Ons Huis. De eerste bijeenkomst is op donderdag 2 september en is bedoeld voor iedereen die vrijwilligerswerk doet.

Tel. 06-36324778
netwerknio@gmail.com

Afscheid van ds. Kees Bochanen bij de Ontmoetingskerk

DIEREN – Op de prachtige zonnige zondag 13 juni heeft de protestantse gemeente Dieren afscheid genomen van Dominee Kees Bochanen. Hij is ruim 24 jaar predikant geweest in de Ontmoetingskerk en gaat nu met emeritaat. De gemeente kijkt met dankbaarheid terug op deze periode.
Na een mooie afscheidsdienst waren er warme woorden en geschenken voor de dominee. Kees Bochanen had zelf ook een prachtig aandenken voor de gemeente: een stola, een kleed voor de liturgietafel en een loper op de gedachtenistafel. Alles in de liturgische kleur roze, want die ontbrak nog in de Ontmoetingskerk.
Na de heerlijke lunch hebben bijna twintig commissies, ieder op haar eigen wijze, een verrassend aandeel geleverd aan het middagprogramma. Dominee Kees en zijn vrouw Ingrid werden in een klassieke open auto door Dieren gereden langs zeven haltes, zoals het plein voor de Moskee, het Duijnhuis en de Synagoge. Voor onderweg hadden ze een goed gevulde knapzak mee gekregen.
Aan het eind van de dag werd Dominee Kees uitgezwaaid op de parkeerplaats voor de Ontmoetingskerk, waar veel gemeenteleden bij aanwezig waren.

Foto: Gert Jan Bollen

The Singing Club en Nomadland

DIEREN – Filmhuis Dieren vertoont zondag 27 juni de film The Singing Club. Op dinsdag 29 juni is Nomandland te zien. Beide films zijn vanaf 20.00 uur te zien in Schouwburg Theothorne in Dieren. Reserveren is verplicht.
The Singing Club draait om een groep Amerikaanse vrouwen. Terwijl hun partners op missie zijn in Afghanistan, vormen zij aan het thuisfront een koor. Al snel worden ze een mediasensatie.
Nomadland draait om Fern. Na de economische ondergang van haar bedrijf op het platteland van Nevada gaat ze met een bus op pad om de wereld te verkennen als een moderne nomade. Ze krijgt nieuwe vrienden die haar steunen tijdens haar ontdekking van het Amerikaanse westen.

www.filmhuisdieren.nl

Mevrouw Lenselink uit Velp viert 100e verjaardag

VELP – Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden bracht op zaterdag 19 juni een bezoek aan mevrouw Grada Willemina Lenselink-Hulshof in Velp. Hij kwam haar feliciteren met haar 100e verjaardag.

Mevrouw Lenselink-Hulshof is geboren op 20 juni 1921 in Borculo, als op één na jongste van een boerengezin. Ze had echter weinig op met het boerenleven en ging werken in de verpleging, wat ze ook tijdens de Tweede Wereldoorlog deed. Ze trouwde in 1951 met haar man, die toen terugkwam uit Indonesië. Het jonge paar trok in bij zijn ouders op de boerderij, omdat er geen huisvesting voor hen beschikbaar was.
Toen hun oudste zoon Henk werd geboren, zijn meneer en mevrouw Lenselink verhuisd naar Doetinchem. Daar zijn ook de andere drie zonen, Bert, Joop en Geert, geboren. Toen het werk van de heer Lenselink verhuisde naar Velp, verhuisde het hele gezin mee. De heer Lenselink is in 1996 overleden.

De gezondheid van mevrouw Lenselink-Hulshof is op haar 100e nog goed. Ze woont in Oosterwolde, loopt elke dag nog met de rollator buiten en gaat graag mee in de auto voor een ritje. Op een terras mag zij graag mensen kijken en een chocolademelk of bitterlemon drinken.
Mevrouw Lenselink-Hulshof heeft een sterke wil en haar gezondheid laat toe dat zij gelukkig nog veel kan. Zij leest de krant, lost de puzzels op en kijkt graag naar een wat moeilijkere quiz op tv. Ook vindt ze voetbal leuk, ze is er door de kinderen en kleinkinderen mee in aanraking gekomen. Ze geniet van haar vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen, die verspreid over Nederland wonen.

Fietsen Alle Jaren op televisie

GEM. RHEDEN – Het nieuwe initiatief Fietsen Alle Jaren in de regio Arnhem – Rheden is donderdag 24 juni bij RTV Arnhem te zien op televisie. Fietsen Alle Jaren is een initiatief waarbij met elektrische fietsriksja’s ritjes kunnen worden gemaakt met mensen die het zelf niet (meer) kunnen.
Jaap Huurman nam het initiatief om een werkgroep op te zetten voor de regio Arnhem-Rheden en zoekt hulp. Er zijn mensen nodig die de riksja willen besturen en mensen die een stichting FAJ Arnhem-Rheden willen helpen opzetten. Daarnaast zoekt Huurman steun van seniorenorganisaties.
In het item van RTV Arnhem, dat donderdagavond 24 juni vanaf 18.00 uur elk uur wordt herhaald, vertelt Huurman over zijn plannen. Wie nu al meer informatie zoekt, kan contact opnemen via jaaphuurman@hotmail.com.

Foto: Van Raam – Richard Arnoldus

www.fietsenallejaren.nl
www.rtvarnhem.nl

Foto: Bestuurder Jaap Huurman neemt een passagier, een bewoner van Nieuw Schoonoord, mee voor een ritje over de Posbank

Opfriscursus zwemdiploma

RHEDEN – Kinderen die net tijdens of de coronaperiode hun zwemdiploma hebben behaald, hebben waarschijnlijk weinig kunnen oefenen. RFC Rheden biedt voor hen een opfriscursus. In vijf lessen worden alle zwemvaardigheden nog eens goed doorgenomen. Alle kinderen met een zwemdiploma zijn welkom. De kosten bedragen 30 euro voor vijf lessen, op vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur in het Biljoenbad in Velp. De eerste les is op vrijdag 25 juni, maar een week later starten is eventueel ook nog mogelijk. Stuur voor informatie en aanmelding een e-mail naar superspetters@pfcrheden.nl. Vermeld bij aanmelding naam en leeftijd van het kind en welk zwemdiploma al behaald is.

Oranjefestival bij VVO

VELP – Op vrijdag 18 juni werd het eerste Oranjefestival bij VVO in Velp gehouden. Zo’n 200 kinderen van groep 3 en 4 hebben allerlei voetbalspelletjes gedaan. Ondanks de hitte, maar dankzij een watersproeier en met veel extra waterpunten konden de kinderen het goed volhouden. Helaas moesten de laatste rondes door het naderende onweer afgebroken worden.
De Roncallischool, onder leiding van Bjorn, won de sportiviteitsprijs. De kinderen hielpen elkaar goed en stonden heel geduldig te wachten. Alle kinderen kregen na afloop een diploma en leuke goodiebag. Ouders kunnen op www.vvo.nu hun kinderen inschrijven voor een proeftraining.

Kaders voor energieopwek in Rheden vastgesteld

GEM. RHEDEN – De gemeenteraad in Rheden heeft woensdagavond 9 juni ingestemd met het beleidskader Energie & Landschap en het beleidskader Samen Energie Opwekken. Ook stemde de raad in met het RES bod 1.0. Voor grootschalige projecten wordt de komende 2 jaar nader onderzoek gedaan naar wat wel en niet mogelijk is. Gedurende die periode worden aanvragen daarvoor niet in behandeling genomen. t.

Met het vaststellen van de kaders liggen gemeentelijke uitgangspunten en wensen voor de opwek van duurzame energie vast. Er zijn criteria opgesteld waaraan initiatieven kunnen worden getoetst. Zo zijn initiatiefnemers verplicht om belanghebbenden te informeren, een omgevingsraad aan te stellen en gebiedstafels te organiseren. Zo worden bewoners en andere belanghebbenden actief betrokken en kunnen ze invloed uitoefenen op de te maken keuzes. In het projectplan dat de initiatiefnemer opstelt moet staan dat er naar 50 procent lokaal eigendom wordt gestreefd en hoe dit bereikt kan worden. In alle gevallen neemt de raad uiteindelijk een besluit over specifieke en definitieve locaties bij de behandeling van de wijziging van het bestemmingsplan.

Kleinschalig

De komende twee jaar is het niet mogelijk om windturbines en zonnevelden groter dan 2 hectare te plaatsen. Hiervan kan worden afgeweken als er landschappelijke argumenten zijn of bij groot draagvlak onder inwoners. Voorbeelden zijn de lopende initiatieven in de oksel van de A348, De Beemd Velp en het talud bij diverse op- en afritten van de A348.
Bij het Soerens Broek in Spankeren is het wel mogelijk om kleinschalig energie op te wekken door zon en zijn kleine windmolens op boerenerven mogelijk. In het gebied De Beemd – Velperwaarden is het niet mogelijk om in de uiterwaarden energie op te wekken door zon en wind. Op de Beemd zelf tot aan de A348 is het wel mogelijk kleinschalige opwek door zon te realiseren, ook voor initiatieven die iets meer dan 2 hectare groot zijn, als de raad daartoe besluit.Voor grootschalige projecten wordt de komende 2 jaar nader onderzoek gedaan naar wat wel en niet mogelijk is. Gedurende die periode worden aanvragen daarvoor niet in behandeling genomen. Over de resultaten van het onderzoek en de gevolgen hiervan voor de verkenningsgebieden neemt de gemeenteraad in 2023 bij het RES bod 2.0 een besluit.

Geen versnippering

Middels het aangenomen amendement ‘Energietransitie; voorkom onnodige schade’ kreeg het college van B&W de opdracht om het instrument burgerforum verder uit te werken, om te zorgen dat er voldoende draagvlak is, maar dat de klimaatdoelen niet uit het oog worden verloren. Het uitgewerkte voorstel hiervoor moet in november 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering bleek dat de partijen nog uitgebreid met elkaar moeten debatteren over hoe zo’n forum eruit moet zien en welke rol en bevoegdheid het krijgt.
Daarnaast wil de gemeenteraad dat het college een visie opstelt om ‘versnippering’ van het landschap door een stapeling van (kleinschalige) projecten. Ook daarover wil de raad dan in november een besluit nemen. Hoewel het college in het huidige besluit voldoende aanknopingspunten ziet om ieder initiatief op een goede wijze te kunnen beoordelen hoe het zicht verhoudt tot het landschap, is zij bereid om deze nog een keer helder aan de raad voor te leggen om de zorgen hierover weg te nemen.

RES 1.0

Tijdens dezelfde raadsvergadering stemde de gemeenteraad ook in met het RES bod 1.0. In dit bod staat een set regionale afspraken over onder andere ruimtelijke kwaliteit, participatie, samenwerking en warmtebronnenverdeling. In dit bod staat tevens dat de regio de voorkeur heeft voor groepering van windturbines in een cluster of lijnopstelling. De gemeente verbindt zich met dit besluit aan de verplichting om in 2030 0,022 TWh te realiseren met zon op grote daken en 0,001 TWh met het project De Bocht in Dieren. De komende jaren worden de verkenningsgebieden Spankeren en de Beemd-Velperwaarden nader verkend.

Rhedens college op bezoek bij Veteranen

GEM. RHEDEN – Donderdag 24 juni gaan burgemeester Carol van Eert en de wethouders van het Rhedens college langs bij alle veteranen die in de gemeente Rheden wonen, in verband met de Nederlandse Veteranendag. De collegeleden rijden met oude legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog door de gemeente en bieden iedere veteraan bij de voordeur een presentje aan.

De Veteranendag is een eerbetoon aan de Nederlandse veteranen – jong en oud, man en vrouw – die zich hebben ingezet of nog steeds inzetten voor de vrede. Voorgaande jaren werd er altijd een bijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis in De Steeg, maar wegens de coronamaatregelen kan dit voor het tweede jaar op rij niet doorgaan. Daarom is er gezocht naar een alternatief en dat is gevonden in deze tour van het college.

De gemeente Rheden kent bijna 280 (gewezen) veteranen; waarvan een aantal nog in actieve dienst. De veteranen zijn rechtstreeks betrokken geweest bij oorlogshandelingen of vredesmissies. Niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, Korea en Indië, maar ook in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak of Afghanistan en Nieuw Guinea. Alle geregistreerde veteranen bij het Nederlands Veteraneninstituut van de gemeente Rheden kunnen deze dag iemand aan de deur verwachten.
De Nederlandse Veteranendag is sinds 2005 jaarlijks rond de geboortedag van Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. In 2006 heeft de ministerraad besloten de Nederlandse Veteranendag tot nationaal evenement uit te roepen. Nederland telt ruim 125.000 veteranen: van Tweede Wereldoorlogveteranen tot en met militairen die zijn ingezet bij de vredesmissies van nu.

Aanrijding op Harderwijkerweg

DIEREN – Op de kruising Harderwijkerweg/Valeriuslaan in Dieren heeft maandagochtend 21 juni een aanrijding plaatsgevonden. Even voor 10.00 uur kwam de melding binnen dat er twee auto’s op elkaar waren geklapt op de kruising, waarna de politie en ambulance met spoed te plaatse kwamen. Op de kruising hebben de bestuursters elkaar vermoedelijk over het hoofd gezien waarna ze elkaar raakten. Een van de auto stond stil op de Harderwijkerweg, waardoor het overige verkeer er enige hinder van had. Een van de bestuursters is gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink