Home / Tag Archives: redafact

Tag Archives: redafact

Orgelconcert in Schaarsbergen

SCHAARSBERGEN – Lars Alexander Mensonides, kantor-organist in Eidskog Noorwegen, verzorgt zondag 26 januari een orgelconcert in de Dorpskerk in Schaarsbergen. Hij speelt deze middag een gevarieerd programma; een keuze uit de Noord-Europese en Scandinavische orgelmuziek. Klassiek en tegelijkertijd toegankelijk voor een breder publiek. Na afloop van het concert is er een ‘meet and greet’ onder het genot van een drankje. Reserveren is niet nodig, een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van deze middag is van harte welkom. Het concert begint om 15.30 uur, de kerk opent om 15.00 uur.

Amnesty zoekt collectanten

DOESBURG – In de week van 9 tot en met 14 maart wordt de landelijke collecte van Amnesty International gehouden. In Doesburg worden nog collectanten gezocht. Amnesty International is een organisatie die zich wereldwijd inspant voor de vrijlating van politieke gevangenen. Vaak is Amnesty de enige hoop voor mensen die door het uiten van hun menig soms jarenlang het gevang in gaan. Aanmelden als collectant kan via bert@stulp.net of tel. 0313-474961.

Ik vind: Oud- en nieuwfeest in De Bhoele

In het jaar 2000 werden in sporthal De Bhoele al Silvesterfeesten gehouden. Toen telde de organisatie, de Stichting Welzijn Brummen (SWB) , zo’n 700 tot 800 bezoekers in de nacht van 31 december 1999 op 1 januari 2000. De SWB had zo’n 40 vrijwilligers ingelijfd om de jongelui onder andere van muziek, een drankje en een hapje te voorzien. De ingehuurde beveiliging hoefde niet of nauwelijks in te grijpen. Van de kosten nam de gemeente Brummen een deel voor haar rekening. Ook de plaatselijke middenstand droeg haar steentje bij. Met 40 vrijwilligers en entreegeld kreeg de SWB alles rond. De politie keek op afstand toe. Rondom de sporthal geen onvertogen woord. Dit terwijl er tijdens dit feest, naast een groot aantal snacks, maar liefst 1.000 liter bier, 250 liter frisdrank en 50 liter wijn werd geconsumeerd. Dat was het mooie nieuwjaarsfeest 2000, nu geschiedenis.
Nu, twintig jaar later: Tijdens de nieuwjaarstoespraak op 2 januari jongstleden door de besnorde burgemeester Alex van Hedel sprak hij van een ondersteuning richting de jeugd van Brummen, om wederom met elkaar zo’n feest te organiseren. “Ik nodig de jeugd (25 stuks) uit om samen met mij en de jongerenwerker van de SWB voor de volgende jaarwisseling letterlijk en figuurlijk een ‘knalfeest’ te organiseren. Ik heb hierbij slechts één voorwaarde. Diegenen die mee willen organiseren verbinden zich aan het bijwonen van vijf gezellige workshops over democratie, politiek en bestuur, onder leiding van diezelfde snor”, zei hij toen.
Een prachtig aanbod van onze burgervader. Het woord is nu aan de Brummense jeugd. Na het succes van 2000 kan er nu ook witte rook uit de schoorsteen komen. De feestvierders van toen kunnen zich nu opgeven als vrijwilliger om de huidige jeugd dit feestje te gunnen. Om zo’n groot publiek te kunnen ontvangen is de Eerbeekse sporthal een uitstekende locatie! Bovendien kan er naast dit gebouw op de gronden van Last Gear om 00.00 uur een prachtig professioneel vuurwerk worden afgestoken. Hierdoor worden buurten gevrijwaard van storend straatvuil en een week lang stank- en geluidsoverlast, met soms ernstige verwondingen als vervolg. Organiseer een veilige fietsroute vanaf Brummen en Hall richting de sporthal in Eerbeek door patrouillerende ouders en het feest kan beginnen. Oude tijden kunnen herleven! Onze Alex zij met u.

Bruno de Vries, Eerbeek

Samen 260 jaar lid van de muziek

HUMMELO EN KEPPEL – Op maandagavond 6 januari heeft Muziekvereniging Hummelo en Keppel een gezellige nieuwjaarsborrel gehouden voor de leden en partners. Een zestal leden werd deze avond door de voorzitter gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap van de vereniging en voor de fusie van ofwel De Eendracht Hummelo of Olden-Keppel.
Dirk Jan Huntelaar en Karen van Maren zijn beiden 25 jaar lid. Hans Schreurs maakt al 40 jaar muziek en Ineke Boomkamp al 50 jaar. Hetty Wiedijk en Freek Jolink zijn gehuldigd voor hun 60-jarig lidmaatschap. Elke jubilaris is niet alleen al jarenlang trouw lid op muzikaal gebied, maar ook betrokken bij acties en overig vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Ze zijn allemaal samen met hun partners en (klein)kinderen in het zonnetje gezet en de voorzitter wist mooie anekdotes over hen te vertellen. De vereniging hoopt dat de muzikanten nog vele jaren met plezier kunnen blijven spelen.

Koersballers gezocht in Loenen

LOENEN – In het ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen wordt elke maandagmiddag koersbal gespeeld vanaf 14.00 uur. Om verschillende redenen loopt het aantal koersballers wat terug. Het bestuur zoekt daarom versterking. Dames en heren die dit spel willen proberen, zijn van harte welkom. Zij kunnen vooraf contact opnemen of gewoon binnenlopen en een kijkje nemen.

Teun van de Kuit, tel. 055-5052249

Huldigingen bij Rheko

RHEDEN – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Rhedense korfbalvereniging Rheko zijn verschillende spelers in het zonnetje gezet. Niet alleen voor de jubilarissen waren er bloemen, ook zijn toppers Anke en Jetste gehuldigd.

Anke en Jetske zijn door de leden verkozen tot Topper van 2019 voor hun grote inzet voor Rheko. Anke verzet veel werk voor de vereniging. Ze heeft zitting in de Jeugdcommissie en enthousiasmeert ouders om mee te denken en mee te doen bij Rheko. Ze zorgde er mede voor dat er voor elk jeugdteam een trainer en coach is. Anke verricht hand- en spandiensten, bijvoorbeeld bij wervingsacties en in de kantine, en heeft het Rheko-programmaboekje gemaakt. Daarnaast zit zij ook nog in het bestuur van Rivalen.
Jetske runt het wedstrijdsecretariaat van de A-, B- en C-jeugd. Ze helpt ook nieuwe leden om snel hun plek te vinden in hun team en bij Rheko. Ze is op allerlei plekken bereid om te helpen. Verder is Jetske bijna altijd aanwezig bij de Rheko-Kanoside, wat natuurlijk ook erg belangrijk is.
Ook huldigde Rheko deze avond haar jubilarissen. Negen leden waren 10 jaar lid. Daarnaast zijn Marcel en Jorik beiden al 25 jaar lid en spelen Edgar, Oedse, Dicky en Gerrit al 40 jaar bij de Rhedense club.
Rheko kijkt terug op een mooi jaar, met als hoogtepunt het kampioenschap op het veld, dat werd behaald door Rheko 1 onder leiding van coach Gerben. Ook de speculaastaartenactie, met inzet van vele vrijwilligers, was ook dit jaar weer een succes.

Rheden staat voor keuze snelfietsroute Velp

VELP – Een route met zo min mogelijk kruispunten, voorrangssituaties en verkeerslichten, dat is de bedoeling van de snelfietsroute tussen Arnhem en Dieren. De gemeente Rheden is enthousiast over dit plan, maar zit met een knelpunt: hoe komt de snelle fietser Velp door?

De snelfietsroute is een gezamenlijk plan van de gemeente Rheden, gemeente Arnhem, de Fietsersbond en provincie Gelderland. De route wordt ongeveer 17 kilometer lang en loopt van Arnhem naar Dieren. De snelle route voor fietsers kan deels over de bestaande fietspaden lopen, maar niet overal. Zo blijkt Velp nog een knelpunt. De gemeente twijfelt tussen een route via de Hoofdstraat of via de Zuider Parallelweg.
Over deze keuze wordt gesproken tijdens twee bewonersbijeenkomsten. Deze zijn op maandag 20 en dinsdag 21 januari om 19.30 uur in de aula van Larenstein in Velp en op donderdag 23 januari, tussen 19.30 en 22.15 uur in het Dorpshuis in Rheden. De gemeente wil belanghebbenden uitleggen wat de snelle fietsroute voor voordelen biedt en welke aanpassingen aan de weg hiervoor nodig zijn. Ook de voor- en nadelen van beide tracés worden besproken.

Mauri Wolff uit Velp treedt op als woordvoerder van ‘bijna alle bewoners van de Zuider Parallelweg’. Hij is fel tegenstander van een snelfietsroute door zijn straat. “De weg is te smal voor een snelfietsroute en in combinatie met geparkeerde auto’s wordt het hier levensgevaarlijk.” Overigens ziet Wolff net zo weinig in een alternatieve route door de Hoofdstraat. “Het dorp is daar gewoon niet geschikt voor.”
Wolff roept bewoners van Velp-Zuid, maar ook van de Hoofdstraat op om vooral naar de informatieavonden te komen. “Vooral de bewoners van de Brugweg, Kastanjelaan en Hofkeslaan weten volgens mij nauwelijks waar het om gaat. Ze hebben voor deze avond wel een uitnodiging gehad, maar zijn eerder nooit op de hoogte gebracht.”
De gemeente Rheden laat weten dat ze op de hoogte zijn van de zorgen van bewoners en dat ze daar zeker aandacht voor heeft. De gemeente staat wel achter het plan om een snelfietsroute te realiseren en gaat ervan uit dat er naar aanleiding van de bewonersavonden een definitieve keuze voor een bepaald tracé kan worden gemaakt. Op maandag 10 februari komt er een terugkoppelavond, waarin de gemeente vertelt wat de bewoners hebben aangegeven en welk voorstel wordt gedaan aan de gemeenteraad. Naar verwachting neemt de raad dan eind maart een besluit over de tracékeuze.

Overigens willen de gemeenten Arnhem en Rheden náást de snelle fietsroute graag een fietspad aanleggen tussen de hogescholen HAN in Arnhem en Larenstein in Velp. “De verbinding HAN – Larenstein ontbreekt in het fietsnetwerk in onze gemeente”, laat Rheden weten. “Bovendien willen we meer eenheid krijgen tussen de campussen. De A12 vormt hier een barrière die we oplossen door deze fietsverbinding aan te leggen.” Wanneer dit pad wordt aangelegd is nog niet bekend, die staat los van de snelfietsroute.
Bewoner Wolff ziet weinig in dit pad. “Het is nergens voor nodig. De provincie drukt dit pad er maar door, zodat daar alvast een deel van de snelle route komt te liggen. De provincie zet de gemeente onder druk door de subsidie per 1 mei te laten vervallen.”
De gemeente Rheden bevestigt dat de provinciale subsidie van 579.000 euro dreigt te vervallen, maar benadrukt dat de aanleg van dit pad niets met de snelfietsroute te maken heeft. “Het is niet de provincie, maar de gemeenten Arnhem en Rheden die dit pad willen aanleggen.”

Brummen geeft subsidie voor vernieuwing in het sociaal domein

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen stelt geld beschikbaar voor initiatieven op het gebied van zorg en ondersteuning aan inwoners. Vernieuwende ideeën op sociaal gebied komen in aanmerking voor een innovatiesubsidie. Hiervoor wordt dit jaar 40.000 euro uitgetrokken.

De gemeente Brummen is op zoek naar initiatieven waarmee zorg en ondersteuning aan inwoners beter en eenvoudiger kunnen maken en/of slimmer kunnen organiseren. Initiatiefnemers kunnen hiervoor innovatiesubsidie aanvragen. Met deze nieuwe regeling wil het gemeentebestuur inwoners en organisaties stimuleren om vernieuwing in het sociaal domein mogelijk te maken. Brummen wil investeren in initiatieven die nieuw en vernieuwend zijn, maar die ook aansluiten bij de lokale behoeften.

Er zijn wel wat ‘spelregels’ voor deze subsidie. Niet alleen moet een initiatief uitgaan van de behoeften van inwoners, ook moet het gaan om een vernieuwende aanpak. Daarnaast moet er sprake zijn van een aantoonbare kwaliteitsverbetering en vermindering van de individuele zorgvraag. De regeling is uitsluitend van toepassing op het verstrekken van subsidie voor een innovatief project binnen het sociaal domein. Het kan dan gaan om maatschappelijke ondersteuning, participatie of jeugdhulp.
Meer informatie over deze Innovatiesubsidie Sociaal Domein 2020 – 2021 is te vinden op www.brummen.nl. Hier is ook het digitale aanvraagformulier te vinden, waar zowel organisaties als inwoners gebruik van kunnen maken. Vragen kunnen worden gesteld via innovatiesubsidie@brummen.nl.

Ik vind: Tradities

“Leg het me uit alsof ik een kind van vijf ben,” het is een bekende filmquote van Denzel Washington in Philadelphia maar het geldt nu ook voor mij. Wie kan mij uitleggen hoe de traditie van vuurwerk afsteken om het oude jaar te verjagen uitgegroeid is tot maandenlang in het wilde weg knallen en zelfs in de zomer een verjaardag afsluiten met vuurwerk?

Zaterdagavond 12 januari om 10.00 uur slaat het vuurwerk weer toe, met als gevolg dat de hond van schrik op tafel staat. Het duurt uren voor hij weer wat gekalmeerd is en dan, om 12.00 uur volgt nog een vuurwerksalvo. Er mag niet aan die traditie getornd worden vinden velen, maar houd het dan bij de traditie zoals deze bedoeld is, op oudejaarsavond vanaf 22.00 tot een eindje in nieuwjaarsnacht. Zodat de hond niet terug stuitert voor vuurwerk zoals deze 1 januari toen ik om 19.30 uur met hem wilde gaan wandelen. Want het beestje had vanaf 14.00 uur ‘s middags de vorige dag zijn neus niet meer buiten durven laten zien.

En als dat allemaal niet kan, daar niet op gehandhaafd kan worden, wil ik ook geen woord meer horen over die andere traditie waar zoveel over te doen is en waar blijkbaar wel aan getornd kan worden. Natuurlijk heb ik het over het sinterklaasfeest en zijn Zwarte Piet. Want ik wil geen roetveegpiet of wat voor naam ze ook ervoor verzinnen. Ik wil gewoon aan de kade staan met onze toekomstige kleindochter en haar Sinterklaas en Zwarte Piet laten zien. Net als ik bij haar moeder en zus heb gedaan.

Nee, dit is geen appels en peren vergelijken. Het gaat om tradities in ere houden. Misschien moet er eens wat aangepast worden, maar dan niet het ene wel en het andere niet. Het komt ook mij over dat de groep die het hardst schreeuwt zijn zin krijgt. Voor mij, en met mij heel veel anderen gelukkig, geldt dat de overlast, de vernielingen, de ongelukken die door vuurwerk worden veroorzaakt moeten stoppen. Voor de dieren, voor mensen met PTSS, voor wie vuurwerk ook een ware hel is en ook nog eens voor het milieu.

Marion Berends,
Doesburg

G-team wint nieuwjaarswedstrijd Loenermark

LOENEN – Vaste prik tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging Loenermark is de wedstrijd tussen het G-team en het eerste elftal. Een penaltyreeks moest uitkomst bieden in deze spannende wedstrijd.

De spelers van het G-team waren enthousiast, maar wel wat gespannen voor de wedstrijd. Ze hadden er zin in en toen de scheidsrechter het startsignaal gaf, gingen beide partijen er dan ook fanatiek tegenaan. De eerste goal viel al snel voor het G-team en al snel volgde de tweede. Loenermark 1 moest dus flink aan de bak om niet met grote cijfers te gaan verliezen. Toen ook het eerste team wat beter in het spel kwam, werd het nog spannend. Het ging mooi gelijk op. Er werd fanatiek gevoetbald, onderling werd er flink wat uitgedaagd en gesteggeld als de scheidsrechter even niet goed oplette, maar er kwam nog geen duidelijke winnaar uit. Wel werden aan beide kanten mooie goals gemaakt.
een penaltyreeks moest bij een 6-6 stand bepalen wie de winnaar zou worden van deze spannende wedstrijd. De G-spelers schopten daarbij heel wat ballen in het net en de keeper van het G-team stopte juist veel ballen voor ze het net ingingen. De G-spelers hebben het super gedaan, want uiteindelijk wonnen zij met 17-12. De spelers van beide partijen feliciteerden en bedankten elkaar voor de leuke en sportieve wedstrijd. Na afloop werd in de kantine gezellig nagepraat en getoost op een sportief nieuw jaar.

Nieuwe spelers zijn welkom bij het G-team van vv Loenermark. Er is al een team voor jeugd vanaf ongeveer zes jaar, maar ook een seniorenteam dat nieuwe spelers kan gebruiken. Er wordt getraind op vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 uur, te beginnen op vrijdag 17 januari. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via g-voetbal@vvloenermark.nl.

www.vvloenermark.nl/434/g-voetbal-bij-loenermark