Home / Tag Archives: redafact

Tag Archives: redafact

Ondersteuning en cadeautje voor jonge mantelzorgers

GEM. BRUMMEN – Het is de week van de jonge mantelzorger, waarin kinderen centraal staan die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus of ander gezinslid. De gemeente Brummen vraagt meer aandacht voor deze groep mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek is of een beperking of een psychische aandoening heeft. Jonge mantelzorgers hebben zorgtaken en kunnen zich zorgen maken Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven.
Ook voor hen is deze coronatijd extra zwaar. Bijvoorbeeld omdat school, dagopvang of therapie zijn stopgezet. Het gebruikelijke dagritme is verstoord en de zorgen nemen toe. Even sporten om aan de situatie te ontsnappen kon lange tijd niet en ook nu nog maar in beperkte mate.

In de gemeente Brummen biedt het Knooppunt Mantelzorg ondersteuning aan mantelzorgers en dus ook aan deze specifieke jonge groep. Kinderen en jongeren kunnen terecht voor hulp bij het combineren van school met mantelzorg, vragen over hoe ze tijd kunnen maken om te sporten of zorgen over wie er voor hen zorgt. Ze kunnen ook bij het Knooppunt Mantelzorg terecht om gewoon even te praten en hun verhaal kwijt te kunnen.
Bij Knooppunt Mantelzorg werken twee mantelzorgconsulenten: Ellen Lammersen en Karin van Aalst. Zij komen graag met jonge mantelzorgers in contact om hun verhaal te horen en met ze mee te denken. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Naast ondersteuning heeft de gemeente Brummen een cadeautje voor jonge mantelzorgers. Als zij zich aanmelden bij het Knooppunt Mantelzorg, krijgen zij een VVV-bon van 25 euro, waarmee ze iets leuks voor zichzelf uit kunnen doeken. Dit kan door in de maand juni een mail te sturen naar mantelzorg@welzijnbrummen.nl, met daarin naam, adres, leeftijd en e-mailadres. Iemand anders aanmelden kan ook, maar vraag dan toestemming voor het versturen van de gegevens.

Het Knooppunt Mantelzorg is op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur bereikbaar via tel. 0575 – 561988 of mantelzorg@welzijnbrummen.nl.

Hoge Veluwe verruimt de openingstijden en opent meer faciliteiten

HOENDERLOO – Sinds vrijdag 15 mei gaat Het Nationale Park De Hoge Veluwe terug naar zijn standaardopeningstijden. Dit houdt in dat de door velen zo gemiste avondopenstelling weer van kracht is en het Park dagelijks via de entrees bij Hoenderloo, Otterlo en Schaarsbergen van 8.00 tot 21.00 toegankelijk is Het Parkrestaurant en het Museonder gaan weer open per 1 juni. De camping per 1 juli.

Gedurende de coronacrisis is het motto van De Hoge Veluwe: ruimte, veiligheid en genieten. Met ruim 5.400 hectare aan bossen, heide, zandverstuivingen en open vlaktes is er binnen het Park voldoende ruimte om de Coronameters in acht te kunnen nemen en het Park zorgt op grond van een strak Coronaprotocol voor een veilige omgeving om in te recreëren.
Per 1 juni zijn ook de huurfietsen weer beschikbaar, zodat het ook weer mogelijk is om met elektrische fiets, rolstoelfiets of bakfiets op pad te gaan. Wandelaars en fietsers zijn van harte welkom om op een veilige manier te genieten van de natuur, kunst en architectuur. Op de fietspaden geldt vanwege de coronaregels eenrichtingsverkeer. Op de autowegen mag niet worden gefietst. De fietsroutes staan aangegeven met bebording.

De Theekoepel bij Jachthuis Sint Hubertus en Theehuis De Kemperberg zijn reeds in gebruik genomen als afhaallocatie voor diverse kleine versnaperingen. Ook kunnen de bezoekers van het Park picknickpakketten en andere Hoge Veluwe to go-producten in het Park Paviljoen kopen. Ook de Parkwinkel is geopend volgens de richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt het weer mogelijk om het Parkrestaurant en het Museonder te bezoeken en is het Park Paviljoen beschikbaar voor het huren van zalen, zowel zakelijk als particulier.

Vanaf de uitbraak van het coronavirus werd Het Nationale Park De Hoge Veluwe genoodzaakt om stap voor stap steeds striktere maatregelen te nemen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Het Park kon gelukkig geopend blijven, maar de maatregelen hebben grote gevolgen gehad voor de bezoekersaantallen. De entreegelden bedragen 85 procent van de inkomsten van het Park en afname had dus ook grote gevolgen voor de financiële situatie. De Hoge Veluwe is een vrijwel subsidieonafhankelijke organisatie en de bezoeker draagt dus in belangrijke mate bij aan de instandhouding van het Park. Het Park roept bezoekers en Parkrelaties op om het Park financieel te steunen in deze moeilijke tijd.

ww.hogeveluwe.nl/steunhetpark

Foi, foi: Belastingcontrole

Ambtenaren van de belasting kom ie oaveral tegen. A’j zelfstandige ondernemmer bint, dan komt ze van tied tot tied controleren of ie de zaak niet bedondert. Ze goat d’r al vanuut dat d’r wat te halen völt. Ok op ut boerenbedrief komp ze. Mo’j is heuren wat ik heb eheurd van boeren in darpen kört bie de Iessel.
Bie boer Willem kwamen ze ok geregeld in de boeken snuffelen. Meestal vonden ze wel iets dat volgens hun niet goed in orde was. Meestal flauwekul, maar ja un ambtenaar is un ambtenaar. Willem was un klein boertjen. De controleur kwam wel wat ongelegen, want de boer had nog heel wat andere dingen te doen die hartstikke neudig mos gebeuren. Maar dat vond de ambtenaar niet arg. Willem deed um uut de doeken dat hee bar druk was en d’r niet bie um kon zitten. “Geef mij de boekhouding maar, daar red ik me wel mee” zei de man. De belastingkeerl ging an toafel zitten en de boer zetten de schoenendeuze vol met papieren noast um neer. “Um twaalf uur bin ik d’r wel weer” zei Willem en ging vot. Toen hee um twaalf uur thuus kwam zat de ambtenaar nog steeds in de papieren te wruuten. Ut zweit liep um langs ut gezichte hen. “Hier kan ik niet uitkomen”, zei de man. “Nee ik ook niet”, zei de boer. “Ik kon er ok niks mee beginnen.”
Willem dach de man te pakken te hebben, maar kwam van de kolde kermis thuus. Wat later kreeg hee de blauwe brief in de busse en ut was un beste anslag, doar sloeg hee bienoa van ondersteboaven. Maar hee kon niet bewiezen dat ut niet goed was. Hee had immers de pruttel niet goed op orde.

Bie boer Gaart kwam ok un controleur. Ok doar wörden alles van A tot Z noa ekeken of d’r nog wat extra te halen viel veur de belasting. En ja heur, de man vond wat. Hee vond ut raar dat d’r veul kippenvoer was ekoch en weinig eier verkocht. “U betrok kippenvoer van de molenaar voor een flink aantal kippen dat zag ik door de rekeningen, maar u leverde weinig eieren af aan de eierhandelaar. Hoe komt dat?”, wol de man weten.
De boer zei: “Och de kippen waren lange tied in de ruu en dan leg ze gien eieren. Wist ie dat niet?” De ambtenaar snappen d’r niks van, vertrok maar d’r kwam wel un beste blauwe brief.
Ok bie boer Bart kwam de controleur op bezoek. Ok hier weer in de boekholding snuffelen en nog is loeren. Rekeningen noakieken en mar vargelieken of d’r nog iets scheef zat. Verduld doar had de belastingman wat ontdekt.
Ut viel de man op dat hee verschillende keren zag dat d’r geld was betaald an un stierenholder veur ut dekken van de pinken en koeien. “Dat is toch wel heel veel geld wat je daaraan hebt uitgegeven gezien het aantal koeien dat je bezit”, zei hee. Tja, dat kon de boer ok niet ontkennen maar wol ok niet zeggen dat hee eigenlijk meer pinken had dan hee op egeven had. Maar hee had zien antwoord zoals altied al kloar. Hee vroeg an de belastingcontroleur: “Bin ie ok etrouwd?” De man zei: “Jazeker, maar waarom vraagt u dat?” Bart zei met un kwinkslag: “Dan zal meneer ok wel weten dat niet ieder schot raak is!”

Goed goan,
Martien,
de Platschriever uut Loenen

Hoe varre ie ok bint op de verkeerde weg, keer umme

Ik vind: Zorgen om Soerense poort

Wij wonen in de Soerense poort. Een natuurlijke omgeving die zich met de jaren steeds mooier ontwikkelt, mede dankzij investeringen in de afgelopen jaren van Natuurmonumenten en de gemeente Rheden. Wij wonen daar omdat wij de keuze hebben gemaakt om in dit mooie natuurrijke gebied te gaan wonen.
Nu is ons in januari ter ore gekomen dat er plannen zijn om twee windmolens midden in dit gebied te gaan plaatsen. Het weidegebied aan de Broekdijk zou geschikt zijn, omdat er amper bomen of huizen staan.
In februari heeft de gemeente Rheden een avond georganiseerd voor alle inwoners met de boodschap dat het klimaatakkoord zal leiden tot forse ingrepen in het landschap door noodzakelijk grootschalig opwekken van duurzame energie. Hiervoor kwamen twee grote kaarten tevoorschijn. Eén voor mogelijke windmolenlocaties en één voor zonnevelden. En wat blijkt, in deze plannen wordt aangegeven dat de Broekdijk in Spankeren voor beide als uitermate geschikt wordt gezien. U snapt dat wij zeer overvallen naar huis zijn gegaan.
Wat wij niet snappen is dat de Soerense poort wordt aangewezen. Dit omdat de provincie met het Natuurbeheerplan ook bezig is om natuur aan te wijzen om dit gebied groter te maken. Zowel richting de Soerense kant als richting de Bockhorst liggen gebieden die nu zijn aangemerkt om voor omvorming tot natuur.

Wat wij ons afvragen is waarom gaat men nu vol voor wind- en zonne-energie velden in onze gemeente? Zijn windmolens überhaupt geschikt zo dicht bij de (hooggelegen) Veluwe? We hebben hier bijvoorbeeld last van valwind. In onze visie kun je windmolens beter plaatsen in gebieden waar het waait en ze daar dan clusteren. Dus niet overal een paar.
Wij vinden dat je beter kunt starten met het grootschalig opwekken van zonne-energie op daken van huizen, openbare gebouwen, industriepanden en langs industriegebieden. En niet in en om natuurgebieden.
Er zijn meer oplossingen die ons groene landschap in de gemeente Rheden niet zo vervuilen. Denk bijvoorbeeld aan waterkracht, bodemwarmte, restwarmte, bio-energie of kernenergie. En als we eerst eens met z’n allen het eigen verbruik verminderen?
De vraag aan de gemeente Rheden: waar gaat u voor? Past dit grootschalige bij onze groene gemeente? Was er niet al in regionaal samenwerkingsverband een volgorde afgesproken: eerst zon, dan wind en niet in natuurgebieden?

Namens de bewoners rondom de Soerense poort,
Anita Werkman,
Spankeren

Katholieke Illustraties te geef

ELLECOM – Bij het opruimen stuitte Joop Zijlsta uit Ellecom op een flinke stapel Katholieke Illustraties, om precies te zijn de jaargangen van 1951 tot en met 1962. Dit katholieke weekblad werd in de 101 jaar van zijn bestaan goed gelezen. De uitgave stopte in 1967. Zijlstra heeft negen dozen vol met deze historische krant en hoopt dat er iemand is die hier belangstelling voor heeft. “Ik kan ze met het oud papier meegeven, maar het zou kunnen dat er iemand geïnteresseerd is in de oude weekbladen, misschien zelfs wel uit enig wetenschappelijk oogpunt”, zegt hij. Zijlstra heeft de dozen om niet in handen gekregen en ze kunnen ook om niet door naar een volgende eigenaar. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met Zijlstra via tel. 0313 – 419 213.

Weggeefwinkel 4Noppes geopend op afspraak

DIEREN – 4Noppes in Dieren is per 21 maart gesloten en dat blijft voorlopig ook nog even zo. Wel zorgt de Weggeefwinkel ervoor dat het weggeven van spullen door kan gaan. Zo kunnen bezoekers op afspraak wel terecht.

De sluiting van de winkel geeft de medewerkers van 4Noppes de gelegenheid de organisatie anders in te richten. Zo is er een nieuw bestuur dat taakgericht werkt, bijvoorbeeld aan fondsenwerving. Ook wordt er geklust in en om het pand.
Daarnaast is de werkwijze in de winkel veranderd. Omdat de ruimte beperkt is en het bezoekersaantal doorgaans hoog, is besloten de winkel voorlopig gesloten te houden. Het is te moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.
Al direct na de sluiting op 21 maart startte 4Noppes met het actief benaderen van mensen die behoefte hebben aan bepaalde spullen, zodat zij toch geholpen konden worden. Daarnaast is het mogelijk om de winkel op individuele afspraak te bezoeken, zowel voor het brengen als het uitzoeken van goed bruikbare spullen of voor een adviesgesprek.

Een afspraak maken kan via tel. 06-44881557, info@4noppes.nl of de chat via www.facebook.com/4noppesdieren. De weggeefwinkel in Dieren is te vinden aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 47.

Voetbalvereniging HC ’03 zoekt vrouwen

DREMPT – Voetbalvereniging HC ’03 uit Drempt is op zoek naar vrouwelijke leden. Daarmee kan de vereniging het nieuwe seizoen starten met twee vrouwenteams en tegelijkertijd invulling geven aan haar ambitie om het vrouwenvoetbal naar een hoger niveau te tillen.

HC ’03 draait binnen het vrouwenvoetbal al jaren mee. De afgelopen jaren zelfs met een tweede seniorenteam. Daarnaast spelen er ook veel meisjes in de jeugd. Vrouwen- en meisjesvoetbal blijft groeien is de landelijke tendens. Al is er bij de Dremptse voetbalvereniging dit seizoen sprake van veel uitstroom. Voorzitter Mart de Kruif: “We hebben twee vrouwenteams. Het tweede team is een hecht vriendinnenteam met voldoende spelers. In het eerste team hebben enkele vrouwen om verschillende redenen zoals verhuizing of zwangerschap besloten na dit seizoen te stoppen met voetballen. Erg jammer, maar ook best begrijpelijk. Dit leidt nu tot een situatie dat het team volgend seizoen niet voldoende speelsters heeft om aan de competitie te beginnen. En we willen in september het nieuwe seizoen heel graag starten met twee vrouwenteams.”
Maar er is nog een reden waarom twee vrouwenteams nodig zijn. “We zijn bezig met het ontwikkelen van beleid binnen het vrouwenvoetbal”, gaat de voorzitter verder. “Twee seniorenteams maakt het makkelijker om over enkele jaren te starten met een eventuele selectie en tegelijkertijd kunnen we als vereniging met twee teams de vele meiden uit de jeugd ook wat bieden. Vrouwen- en meisjesvoetbal blijft groeien en daar willen we op anticiperen.”

Dat is de reden dat HC’03 onlangs begonnen is met een ledenwerving om vrouwen te enthousiasmeren voor voetbal. Via posters, social media en berichten in de lokale media hoopt de club de komende weken voldoende aanmeldingen te ontvangen. Maar veel tijd is er niet. De Kruif: “Voor 1 juli moeten clubs bij de KNVB aangeven met hoeveel teams zij gaan spelen in het seizoen 2020/2021. Dat is krap, dat realiseren we ons heel goed. Maar het is het proberen waard. We loven een beloning uit aan nieuwe leden en ook aan bestaande leden die nieuwe leden aandragen. Word je lid van onze club, dan betaal je in eerste instantie slechts een half seizoen contributie. Op die manier kun je kijken of de sport wat voor je is. Bestaande leden die een nieuw lid werven, ontvangen een waardebon. Zo proberen we iedereen te motiveren bij ons te komen sporten en tegelijkertijd onze ambitie waar te maken”, stelt de voorzitter.

www.hc-03.nl

Foto: Het vrouwenteam van HC ’03 werd recent kampioen

Ik vind: Dit wil je

Klakkeloos overgaan op 5g is roekeloos: een zware intensivering van de straling waaraan iedereen onvrijwillig onderworpen wordt. Vodafone haalde het nieuws door al een deel van de 5g techniek over 4G masten uit te zenden.
Ken je de reclame tekst nog van een telecom provider: ‘dit wil je’? Wie wil dit nou eigenlijk echt? Wie profiteert? Wie betaalt de rekening? Happen we toe op ons nieuwe snoepje ? Of kijken we om naar elkaar ?
Er is een groeiende groep mensen die direct storende effecten ervaart bij elektromagnetische straling. Verschillende wetenschappelijke bronnen geven aan dat het effect van 5G op de gezondheid nog onvoldoende onderzocht is. Opwarming van weefsel is niet het enige effect wat straling op ons heeft.
Zolang onderzoekers nog verdeeld zijn over de schadelijkheid moeten we aan de veilige kant blijven. Er is te veel ziekte onder de mensen om nog verder te experimenteren met meer en intensievere straling.

G4, G3, G2 en gsm zijn niet meer terug te draaien omdat er afhankelijkheid is gecreëerd. Toepassingen als ‘slimme meter’, waar de infrastructuur aan is opgehangen, werken dan niet meer. Een keuze voor 5G is ook definitief. Wist u trouwens dat de lantarenpalen en bushokjes ook bij u in de buurt voorzien kunnen worden van 5G-stralers ?
Het 5G-veld in de lucht houden en zelfs rond de aarde met 20.000 satellieten vraagt een enorme toename van het energieverbruik. We proberen toch met zijn allen ons energieverbruik te beperken?
Als zelfdenkend burger, die uiteindenlijk hoe dan ook meebetaalt, wil ik graag de keuze krijgen. En geen door mij betaald experiment zonder overleg over mijn hoofd laten uitvoeren. ‘Open’ communicatie, is dat niet de kernactiviteit van de telecom?

Zullen we proberen er samen uit te komen en naar elkaar te luisteren, de dialoog aan te gaan? Het opvallend grote aantal stop5g-initiatieven die in vele gemeenten nu opstaan zijn vreedzaam en op zoek naar inspraak en overleg. Het vernielen van 5G-masten vind ik zeer spijtig en een gemiste kans voor een dialoog.
Om de publieke discussie te openen is er nu een website: rheden5gcollectief.nl, met info en links en een petitie (petities.nl, zoek op: 5G Rheden). Ook op facebook is ook een groep: rheden 5g Collectief.

Bezorgd doch hoopvol,
rheden 5G collectief
(Naam en adres bij de redactie bekend)

Caritas Klarenbeek houdt vakantiegeldactie

KLARENBEEK – De vrijwilligers van Caritas Klarenbeek zetten zich ook dit jaar weer in voor de vakantiegeldactie. Ze vragen mensen die het kunnen missen, een deel van hun vakantiegeld af te staan aan mensen die het hard nodig hebben.

Het is een onzekere tijd, waarin het gewone leven op zijn kop staat. Mensen worden ziek, maar er zijn ook mensen die zonder betaald werk zijn komen te zitten. Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend om de komende maand vakantiegeld te krijgen, maar voor gezinnen met een minimuminkomen of misschien een nog lager inkomen, lukt het niet om iets extra’s te doen in de zomer. Gewoon omdat het geld er niet voor is, misschien helemaal niet in deze crisistijd.
Om ervoor te zorgen dat deze gezinnen toch een leuk vooruitzicht hebben naar de vakantie of verlichting kunnen geven in de financiële situatie, willen de vrijwilligers van Caritas Klarenbeek zich ook dit jaar weer inzetten voor de vakantiegeldactie. Daarom vragen zij mensen die het kunnen missen een klein deel van hun vakantiegeld te doneren. “Met een kleine bijdrage van 10 of 15 euro kunt al enorm helpen, maar de hoogte van het bedrag mag u uiteraard zelf bepalen”, aldus de vrijwilligers. Een donatie kan worden gedaan op NL 79 INGB 0703 1300 64 ten name van I. Franken W.G. Caritas onder vermelding van Vakantiegeldactie 2020.
Mensen die zelf door omstandigheden in een moeilijke financiële positie terechtgekomen zijn of die iemand kennen die wel wat steun kunnen gebruiken, kunnen een bericht achterlaten op het adres van Het Boshuis, Kerkweg 2, 7382 BN, Klarenbeek ter attentie van Werkgroep Caritas.

www.franciscusenclara.com/caritas

Ik vind: Corona en vrijheid

Is de intelligente lockdown vrijheidsberoving of de bescherming ervan? Bij ons in Rheden zie ik mensen vrolijk afstand houden op straat en in de winkels. Met een buurt-app houden we al wekenlang serieus en met de nodige humor contact met elkaar. We kunnen frank en vrij naar buiten voor een wandeling of fietstocht. Minder goed ter been en je neemt de auto.
Pijnlijk is waar mensen getroffen worden in hun werk en inkomen. Wat gelukkig dat de kappers weer knippen. Waf afschuwelijk als je bedrijf op wankelen staat of je baan op de tocht. Lastig en verdrietig waar ouderen in de verzorging geen bezoek kunnen ontvangen. Dat is echter niet voor niets en wat worden er hier en daar prachtige oplossingen gevonden om contact met elkaar te hebben.
De regering staat steeds voor enorme beslissingen om de bevolking zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen. Dat de zorg tot nu toe niet zwaarder is belast dan de capaciteit van de ziekenhuizen toelaat, is te danken aan het beleid en de betrokkenheid van de bevolking daarin: ‘We moeten het samen doen.’ Dat hebben we gelukkig gedaan en we doen het nog. Door onze kinderen en kleinkinderen heel beperkt te zien. We spreken ze met beeldtelefoon, we horen hoe ze met de situatie omgaan en luisteren naar hun verhalen over de positieve kanten van thuiswerken, veel als gezin samenzijn en de rust van een ander levensritme. We nemen de ontspanning waar.
Dat de intelligente lockdown goed voor ons is, lijkt me zeker. Een lockdown die door het volk aanvankelijk als te soepel werd beoordeeld door de luide roep de scholen te sluiten nadat Rutte had laten weten dat die open konden blijven. ‘Het volk heeft anders gestemd’, dus we sluiten de scholen. Niet ons aangedaan door het crisisteam, maar uitvoering van de wil van een groot deel van het volk. Democratischer kan het haast niet.
Hoewel het uit modellen voortkomt, liet het RIVM weten dat er zonder de maatregelen 23.000 meer zieken op de IC’ s zouden zijn beland. Dat had niet gekund en we waren dus in afschuwelijke situaties beland geraakt.
Om onze vrijheid zo goed mogelijk te waarborgen, zijn beperkende maatregelen nodig. Ik maak een diepe buiging voor Mark Rutte en de zijnen.

Jan ter Avest,
Rheden