Home / Tag Archives: redafact

Tag Archives: redafact

Raad Apeldoorn vergadert digitaal

APELDOORN – Donderdag 2 april zal de gemeenteraad Apeldoorn voor het eerst digitaal vergaderen. Het gemeentelijk bestuur, politiek en organisatie volgen daarmee de richtlijnen van het RIVM om geen bijeenkomsten te organiseren en thuis te blijven. De vergadering is voor iedereen live te volgen via apeldoorn.parlaeus.nl. Op deze wijze wil de raad van Apeldoorn ook in deze periode invulling geven aan haar taak als volksvertegenwoordiger en politieke verantwoordelijkheid.
De Politieke Markt Apeldoorn van 2 april wordt gehouden via Microsoft Teams en live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Het is op dit moment nog niet mogelijk om live in te spreken. Om burgers de gelegenheid te geven om hun reactie te geven kunnen zij deze tot en met woensdag 1 april sturen naar otgriffie@apeldoorn.nl. Deze reacties worden geanonimiseerd geplaatst bij de vergaderstukken. De raadsfracties kunnen deze reacties meenemen tijdens de politieke bespreking.
Op de agenda staan de onderwerpen Vaststelling bestemmingsplan Imkersplaats 38, Regiovisie Samen tegen Huiselijk Geweld: aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023 en MeerjarenPerspectief Vastgoedexploitaties (MPV) 2019-2020.

Geen schaapscheerdersfeest in Loenen

LOENEN – Velen zullen het betreuren dat het Loenense schaapscheerdersfeest, dat zou worden gehouden op 6 juni, dit jaar niet door kan gaan. Het hele evenement met schapen scheren, kramen, oude ambachten en muziek, is afgeblazen. De organiserende commissie heeft moeten besluiten het feest af te gelasten. Erg jammer, omdat dit jaar het evenement dit jaar voor de vijftigste keer zou worden gehouden en daarom een extra feestelijke tintje zou krijgen. De plannen voor het scheerdersfeest op 6 juni waren al grotendeels rond. Ondanks de bouwwerkzaamheden kreeg het bestuur toch toestemming om het aloude gebeuren te laten plaatsvinden op het terrein bij Den Eikenboom. Het scheren kan niet uitgesteld worden omdat de schapen rond die tijd verlost moeten zijn van hun warme vacht. De commissie verwacht dat ieder hier begrip voor zal hebben. Volgend jaar wordt wellicht op de eerste zaterdag van juni het gouden scheerdersfeest gehouden.

Ophalen oud papier Eerbeek

EERBEEK – Ook in deze coronacrisis blijven de vrijwilligers van muziekvereniging Eendracht oud papier ophalen in Eerbeek. Dit doen zij natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIMV, uit zorg voor de gezondheid van de bewoners van Eerbeek en de vrijwilligers. Zaterdag wordt er papier opgehaald in de volgende straten: het gebied binnen de (incl.) Loenenseweg, Veldkantweg en de (excl.) Coldenhovenseweg. De containers dienen voor 8.30 uur klaar te staan met de handvatten richting de weg en met het papier in de container.

Gemeente Doesburg steunt ondernemers

DOESBURG – De gemeente Doesburg biedt ondernemers steun om de komende crisistijd door te komen. Dit heeft het gemeentebestuur vorige week besloten, vooruitlopend op eventuele maatregelen die het kabinet nog gaat nemen.

De gemeente Doesburg kent, mede door het florerende toerisme, een gunstig ondernemersklimaat. De crisis treft de ondernemers hard en dat heeft het gemeentebestuur doen besluiten om een aantal steunende maatregelen alvast uit te werken, om tot een snelle afhandeling van de aanvragen te komen ten gunste van de ondernemers.
Ten eerste krijgen ondernemers tot 1 september uitstel van betaling van de zakelijke gemeentelijke belastingen (de OZB voor niet-woningen en reclamebelasting). Daarna kan in termijnen worden betaald. Ondernemers die al hebben betaald, kunnen het bedrag terugvragen. Daarnaast wordt de voorlopige aanslag toeristenbelasting niet opgelegd. Begin 2021 vindt afrekening plaats op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus op 17 maart uitzonderlijke economische maatregelen genomen. Doel is om naast onze gezondheid ook banen en daarmee inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De hiervoor aangekondigde maatregelen zijn fors. Gemeente Doesburg heeft een gezonde economie en vindt het belangrijk om deze te behouden. De mogelijkheden hierin voor een gemeente zijn op zich beperkt, maar wel aanwezig.

Alle informatie voor ondernemers rondom het coronavirus is te vinden op www.doesburg.nl/coronavirus-en-doesburgse-ondernemers. Ondernemers die vragen hebben over hun financiële situatie of een medewerker van de gemeente willen spreken kunnen iedere ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar het nummer 0313 -481342.

Crisisservice met thuisbezorgen bij winkeliers van Veelzijdig Velp

VELP – Veelzijdig Velp, de ondernemersvereniging in het centrum van Velp, introduceert een crisisservice voor alle klanten. Wie niet meer naar het centrum durft om aankopen te doen, kan deze bestellen en thuis laten bezorgen.

Door de inmiddels bekende omstandigheden zijn klanten huiverig om hun huis te verlaten en te gaan winkelen in het centrum van Velp. Alle ondernemers hebben allerlei voorzieningen getroffen om optimaal gehoor te geven aan de oproep van de overheid. Zo zijn de openingstijden zo her en der aangepast en wordt direct contact met de klanten geminimaliseerd middels schermen en eenrichtingsverkeer in de winkels. Veilig betalen en gebruik maken van gereinigde winkelwagentjes en -mandjes horen daarbij. Ondanks alle maatregelen blijven bezoekers weg uit het centrum van het dorp. Veelzijdig Velp denkt dat het verlangen om te shoppen er wel is, maar begrijpt dat angst om het coronavirus terecht erg groot is.

Ondanks dat een aantal winkels hun deuren al enige tijd heeft gesloten, is er nog een breed aanbod in het centrum waar klanten gebruik van kunnen maken. Veelzijdig Velp heeft daarom een crisisservice in het leven geroepen. Zo is op de website van Veelzijdig Velp alle informatie te vinden over welke winkels, met al hun veiligheidsvoorzieningen, nog open zijn en op welke tijden.
Een groot deel van die bedrijven levert zogenoemde crisisservice. Dit betekent dat bestellingen die voor 16.00 uur worden gedaan, de volgende dag thuis worden bezorgd. Veel bedrijven hebben zelf zo’n bezorgdienst, maar Veelzijdig Velp stelt indien nodig ook een eigen bezorgservice in om zoveel mogelijk klanten op hun wenken te bedienen.

Een overzicht van alle deelnemende bedrijven, ingedeeld in categorieën, is te vinden op www.veelzijdigvelp.nl onder het kopje winkelen. Bij elke ondernemer staat vermeld of de zaak open is, op welke tijden en of er crisisservice wordt verleend. Bestellen gaat bij de winkelier zelf.
De winkeliers van Veelzijdig Velp denken met deze service hun klanten op een speciale manier van dienst te kunnen zijn en het centrum weer een beetje meer open te stellen: “In deze tijd van crisis is het doen van aankopen bij de lokale ondernemers van cruciaal belang.”

Roofvogeltuin blijft dicht

KLARENBEEK – Roofvogeltuin De Havikshof in Klarenbeek zal dit jaar niet zoals gebruikelijk vanaf april geopend zijn. In verband met coronavirus blijft de tuin voorlopig gesloten. Als de tijd het toelaat is iedereen weer van harte welkom bij valkenier Tjipke Zuidema en zijn echtgenote Annie.

Gelreband speelt voor Oude Plataan

DIEREN – Overal ontstaan mooie en leuke initiatieven om elkaar deze vreemde tijd door te helpen. Zo ook in Dieren, waar de Vriendenstichting van de Oude Plataan de Gelreband uitnodigde om te komen spelen voor de bewoners van het zorgcentrum.

Donderdagmiddag 2 april kwam een flinke delegatie muzikanten naar De Oude Plataan, om te spelen voor de bewoners en medewerkers. Ze speelden onder andere een You’ll Never Walk Alone, een arrangement dat dirigente Sandra van Luijtelaar kortgeleden heeft gemaakt. Omdat de band niet meer samen kan repeteren, was dit de eerste keer dat de muzikanten het stuk samen ten gehore brachten. Natuurlijk hielden ze ook hierbij keurig 1,5 meter afstand van elkaar.
Niet alleen op het terras aan de voorkant, ook op twee andere plekken rondom het gebouw werd gespeeld, zodat zoveel mogelijk bewoners konden genieten van de muziek. Een aantal was samengekomen in de zaal, maar in verband met het afstand houden, konden hier niet veel mensen komen luisteren. De meesten keken en luisterden vanuit hun eigen kamer.
Het optreden was een initiatief van de stichting Vrienden van de Oude Plataan, die ook nog eens cadeautjes uitdeelde. Voor de medewerkers waren er prachtige rozen, alle bewoners kregen een zakje lekkere paaseitjes. Een opsteker in een tijd waarin hard wordt gewerkt en bezoek niet mogelijk is.

Foto: Linda Peppelman

Dorpsgenoten samen aan de slag voor gratis maaltijd voor kwetsbaren

GEM. BRUMMEN – Maar liefst 400 gratis maaltijden werden vorige week vrijdag bezorgd bij inwoners in de gemeente Brummen. Een anonieme weldoener benaderde Johan van Zadelhoff van De Korenmolen en samen met collega-ondernemers en SWB werd in no-time een ‘maaltijddienst’ opgezet. Ook de komende weken worden gratis maaltijden uitgedeeld aan inwoners die het goed kunnen gebruiken.

De plek waar in de maand april iedere week de gratis maaltijden worden voorbereid is de keuken van De Korenmolen in Eerbeek. Johan van Zadelhoff werd benaderd door een dorpsgenoot, die anoniem wil blijven, die wat wilde doen voor inwoners die het op dit moment lastig hebben. De Korenmolen is nu tijdelijk gesloten en Van Zadelhoff bood direct zijn leegstaande keuken aan om maaltijden te gaan bereiden voor kwetsbare inwoners. “De dorpsgenoot was bereid de kosten als een soort van sponsoring voor zijn rekening te nemen. Samen met deze weldoener ben ik op zoek gegaan naar partners om dit plan verder vorm te geven.”, aldus Van Zadelhoff.
Burgemeester Alex van Hedel bracht het tweetal in contact met Stichting Welzijn Brummen. “Ik was meteen enthousiast en heb onze medewerking toegezegd,” laat SWB-directeur Martine Jurriens weten. “Wij hebben vanuit ons dagelijks werk veel contacten met inwoners en zicht op mensen die het nu extra lastig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze krap bij kas zitten, niet naar buiten durven of vanwege gezondheidsredenen zelf niet kunnen koken. Een team van medewerkers en vrijwilligers heeft afgelopen week honderden telefoontjes gepleegd om juist bij deze mensen te polsen of ze behoefte hebben aan de maaltijd. Ook partnerorganisaties hebben we benaderd, om na te gaan of zij inwoners kennen voor wie deze maaltijd goed van pas komt. En natuurlijk vergeten we de bezoekers van voedselbank niet.” Zonder uitzondering reageerden de mensen die werden opgebeld vol lof. “Niet alleen de geste van de gratis maaltijd werd er op prijs gesteld, maar ook dat men gebeld werd en even zijn of haar verhaal kwijt kon.”

Steeds meer vrijwilligers, ondernemers en verenigingen haakten aan. “Slager Gert-Jan van de Horst levert niet alleen het vlees voor de maaltijd, maar stelde ook zijn seal-apparatuur ter beschikking, waardoor de maaltijden gekoeld en vers op vier vrijdagen in april bezorgd kunnen worden,” laat Johan van Zadelhoff weten. Zelf ziet hij er in zijn keuken op toe dat de maaltijd volgens de strenge normen worden vervaardigd. “Niet alleen als het gaat om kwaliteit van de maaltijd, maar natuurlijk ook dat alle richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen.” Mooi is dat de dames van het naaigroepje van SWB mondkapjes hebben gemaakt voor de koks en inpakkers van de maaltijden.
Van Zadelhoff is trots op zijn eigen team van medewerkers, die zich ook belangeloos voor dit project in zetten. “De maaltijden worden van dinsdag tot en met vrijdag gemaakt. We zorgen dat er in de keuken een beperkt aantal mensen volgens een rooster aan de maaltijden werkt. Dit met gepaste afstand van elkaar en met alle voorzorgsmaatregelen die gelden.”

Het initiatief duur vier weken. Niet alleen afgelopen vrijdag 3 april, ook op 10, 17 en 24 april worden maaltijden bezorgd. “Het bezorgen aan de deur gebeurt door vrijwilligers van onder andere De Korenmolen,” licht Johan van Zadelhoff toe. Martine Jurriens vult aan: “Dit spontane project is een prachtig voorbeeld van wat je met samenwerking met elkaar kunt bereiken. Het toont aan dat we in deze gemeente oprechte zorg hebben voor elkaar. Grote waardering voor al die vrijwilligers die hun steentje bijdragen.”
Burgemeester Alex van Heldel is trots op de inwoners van zijn gemeente: “Het is hartverwarmend om te zien hoe er allerlei initiatieven ontstaan om de medemens die het juist in deze bizarre periode extra moeilijk heeft, de helpende hand te bieden.”

Foto’s: Léontine van Geffen – Lamers

Foto: Burgemeester Alex van Hedel neemt een kijkje in de keuken van De Korenmolen, waar hard wordt gewerkt
​​​​​​​Foto2: Mevrouw Reinders uit Eerbeek ontvangt een maaltijd van een vrijwilliger

Wolf laat zich zien op Zuid-Veluwe

REGIO – De wolven laten zich steeds vaker zien op nieuwe plekken op de Veluwe. Natuurmonumenten meldt begin april dat het dier het behulp van een wildcamera nu ook is gezien in het gebied Zuid-Veluwe.

Op beelden van een camera op de Zuid-Veluwe is een wolf te zien bij een dood edelhert. Het is de eerste bevestigde waarneming van een wolf in dit gebied. Boswachter André ten Hoedt is niet verrast: “We zaten er al een tijdje op te wachten. Dit gebied is uitgestrekt en heeft veel wild. Een ideaal leefgebied voor de wolf. Gaaf dat hij ons gebied nu gevonden lijkt te hebben, het is nu afwachten of hij of zij zich hier ook zal vestigen.”
Het is onbekend of de wolf die op de camerabeelden te zien is, een wolf is die al eerder is gesignaleerd. Mogelijk is het de wolvin die zich al een tijdje ophoudt op de Midden-Veluwe. Ook is nog niet duidelijk of de wolf op de camerabeelden het hert zelf heeft gedood. Op het kadaver van het edelhert is veldonderzoek uitgevoerd en zijn DNA-monsters genomen. Uit het genetisch onderzoek zal duidelijk worden of de wolf ‘een bekende’ is en of deze wolf het edelhert heeft gedood.

Op de Noord-Veluwe leeft sinds een jaar een roedel wolven. Daar ziet Natuurmonumenten dat de wolven gedurende de winter een steeds groter gebied verkennen. Wildcamera’s legden een wolf vast in een cultuurlandschap op de Noord-Veluwe. Boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer: “Het is een overgangsgebied van de Veluwe naar de nattere graslanden en veengronden, met beken, vennen en agrarisch gebruik. Dat laat zien dat ze niet alleen het natuurgebied, maar ook het aangrenzende buitengebied aan het verkennen zijn. Aan de Noordoostkant van de Veluwe nabij Heerde, is ook een wolf door een wildcamera vastgelegd. Deze wolf bevindt zich buiten het Leefgebied Wolf, zoals door de Provincie Gelderland vorig jaar is vastgesteld, en lijkt dus ook de omgeving te verkennen.” Of er ruimte is op de Noord Veluwe voor een tweede roedel is niet duidelijk. Dit zal de wolf in de toekomst zelf bepalen.

Foto: Screenshot wildcamera

Een Stief Kwartiertje: Theatraal

Als er één gebouw is dat symbool staat voor de huidige staat van de samenleving, dan is het wel Theothorne in Dieren. Het is een schouwburg en derhalve wordt al het menselijk geploeter in allerlei doorwrochte voorstellingen aan ons gepresenteerd. Het bijzondere van Theothorne is echter dat de voorstellingen niet alleen op het toneel plaatsvinden, maar dat het hele gebouw ermee doortrokken is; de schouwburg is lief en vooral leed, het is doorweekt met dramatiek. Vandaag de dag zouden we zeggen dat het gebouw besmet is. Bij de bouw, decennia terug, heeft een of ander schadelijk virus zich in de spleten, kieren, voegen en zelfs in de coulissen genesteld en zeer regelmatig heeft in de lange geschiedenis van Theothorne het virus zichzelf het toneel opgehesen om daar een stuk op te voeren waarin al onze menselijke zwakheden aan het volk worden getoond. Om maar in toneelsferen te blijven: in één woord: drama. En iedereen dacht: wat een theater!

In al die jaren trokken de voorstellingen over ons lief en leed in allerlei variaties voorbij, een echte schouwburg waardig, tot het moment dat het virus de uitbater, de eigenaar en de gemeenteraadsleden van Rheden weer in haar greep kreeg. Op het toneel vlogen de beschuldigingen wie dan nu weer debet was aan de ontstane ellende over en weer en braken zelfs door de muren heen om de voorstelling voort te zetten in het Steegse theater en bij de eigenaar die bij dat theater om de hoek woont. Onderwijl zaten de toeschouwers angstig op hun stoel te draaien in bange afwachting waar dit drama nu weer zou eindigen. Telkens dreigde er een lockdown.

Geheel passend in het huidige tijdsbeeld is het nu crisis aldaar. Het virus waart opnieuw met haar vernietigende kracht door het gebouw en wanhopig probeert men te redden wat er te redden valt. Het is nu ernstiger dan ooit tevoren; de vraag is of het virus nog te stoppen is, laat staan definitief te vernietigen. Allerlei apparatuur en zelfs alle stoelen worden spoorslags in veiligheid gebracht in de hoop dat ze nog niet dusdanig besmet zijn dat ze elders hun vernietigende werk doen. Het kan echter bijna niet anders dan dat de stoelen besmet zijn, ze hebben nooit de kans gekregen van hun plaats te gaan.

We zouden kunnen zeggen dat Theothorne haar tijd ver vooruit was. In de afgelopen decennia heeft er om de zoveel jaar een groot rood plakkaat gehangen met de welluidende en haast smekende tekst: ik kan wel wat hulp gebruiken, met daaronder een gironummer en de indringende slogan ‘samensterktegenopheffing’ . En zoals het gaat in de wereld als de nood echt aan de man is, kwam er dan na enige tijd een groot groen plakkaat naast te hangen met de hoopvolle tekst: ik kan je helpen, met daaronder een paar uitgestoken handen. Ook dat heeft in de afgelopen tijd plaatsgevonden. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt in het Dierense laboratorium om het juiste vaccin te vinden dat een heilzame werking heeft op alle acteurs, die in en rond de schouwburg dwalen. En….het is gevonden, maar het moet ingenomen worden en wel door iedereen, anders werkt het niet. Alles en iedereen moet worden ontsmet. Er gaan zelfs geruchten dat de lokale overheid gevraagd is een noodverordening uit te vaardigen, waarin gesteld wordt dat alle betrokkenen het vaccin dienen in te nemen en nog wel bij een adembenemende voorstelling in het bijzijn van heel cultuur liefhebbend Dieren. Wat er ook gebeurt…theatraal is en blijft het.

Desiderius Antidotum
.