Home / Tag Archives: redafact

Tag Archives: redafact

Ik vind: Toekomstvisie Doesburg?

Tijdens de commissievergadering van donderdag 10 juni is er gesproken over het vaststellen van de Toekomstvisie voor Doesburg. Deze ingekorte toekomstvisie is een slecht leesbaar stuk geworden dat een collage van onderdelen uit een rapport van Berenschot is. Tegelijk constateren we dat door partijen ingeleverde input niet is behandeld noch verwerkt. Bijvoorbeeld een visie over het omgaan met grote maatschappelijk thema’s als vergrijzing. En al die mensen die hun inbreng hebben gegeven voor de Nota van Bevindingen hebben ook geen terugkoppeling gehad.
Daarbij is er ineens een zin ingeslopen die zegt dat bij te maken keuzes in de toekomst de zelfstandigheid van Doesburg geborgd blijft. Ten koste van alles. Dit gaat veel verder dan het aangenomen amendement waarin zelfstandigheid een vertrekpunt is (een feit). Je kunt immers niet voorafgaand aan een onderzoek door een adviesbureau bepalen wat er uit moet komen. Wat er wel uit zou moeten komen is wat goed is voor Doesburg en haar burgers. Doesburg is een klein stadje en zal dus slim samen moeten werken met andere gemeenten en partijen. Dat is kiezen voor kwaliteit. Helaas was tijdens de commissie een inhoudelijke discussie hierover amper mogelijk.
De Stadspartij en VVD willen met stoom en kokend water het huidige stuk er door. Dan kijken we daarna wel hoe we dat gaan invullen. Alle partijen lijken wel consensus te hebben over de hoofdkeuzes uit het stuk. Dat is een belangrijke basis. Ga vanuit daar verder naar de politiek meest haalbare optie, start het gevraagde onderzoek naar regionale oriëntatie en ambtelijke kwaliteit en schrijf een prettig leesbaar stuk waar je alle Doesburgers mee onder de ogen kunt komen.

Wim Robbertsen
Raadslid CDA Doesburg

Voorspoedige herstart buurtbus

SPANKEREN – In de twee maanden dat de buurtbus Spankeren-Dieren weer mag rijden, maken meer mensen dan verwacht gebruik van deze vorm van openbaar vervoer. Het bestuur van buurtbusvereniging BBSD ging ervan uit dat de bus, zeker in het begin, veelvuldig leeg zou rijden, maar intussen is het gemiddeld aantal passagiers al terug op dertig procent van voor de corona-uitbraak.

Ook de ervaringen met de aangepaste bus zijn over het algemeen positief. Passagiers en chauffeur zijn goed van elkaar gescheiden door een doorzichtig spatscherm, het permanent actieve ventilatiesysteem werkt goed. Hopend op (nog) betere tijden begint het BBSD-bestuur plannen te maken voor de viering van het tienjarig bestaan. Na de oprichting van de vereniging in september 2011 maakte de buurtbus Spankeren Dieren zijn eerste rit in december daarna. Wanneer de jubileumviering zal zijn, en in welke vorm, dat wordt natuurlijk mede bepaald door de coronamaatregelen.

BBSD heeft voldoende chauffeurs beschikbaar om de hele dienstregeling uit te voeren, met enige moeite ook in de aankomende vakantieperiode. Om wat ruimer in het jasje te zitten, zijn nieuwe vrijwillige chauffeurs (m/v) echter hartelijk welkom. Rijbewijs B is voldoende. Wel is het wenselijk dat chauffeurs niet al te ver van het opstappunt in het centrum van Dieren wonen. Aanmelden kan via de website bbsd.nl.

Oecumenische dienst in Klarenbeek

KLARENBEEK – Op zondag 27 juni wordt in de Protestantse kerk aan de Woudweg in Klarenbeek weer een oecumenische kerkdienst gehouden. Het thema van de dienst is ‘Aanraking’. In coronatijd zijn veel aanrakingen niet mogelijk. Toch is het volgens de organisatie goed om elkaar te omhelzen. Al is het op afstand of digitaal. Door de oecumene reikt men elkaar te hand om samen op te trekken. De viering wordt verzorgd door dominee Marrit Bassa en Agnes Schiphorst. Opgave voor het bijwonen van deze dienst kan via pgkvw.nl. Men kan ook kijken en luisteren via kerkdienstgemist.nl.

Herinneringsschilderij met as

BRUMMEN – Kunstenares Ans Leeflang uit Brummen maakte onlangs een heel bijzonder werk. Iemand vroeg haar een schilderij te maken met daarin niet alleen dierbare herinneringen verwerkt, maar ook de as van een overledene. Aan de hand van meegebrachte foto’s maakte Ans een schets, waarin de gewenste ondergaande zon, warme kleuren en diverse wandelpaden die het echtpaar had belopen, werden samengebracht. De treurwilg waar zij beiden vaak bij stil stonden staat centraal in het schilderij en hierin is dan ook de as verwerkt.

www.ansleeflang.com

Lezing over de energietransitie

DOESBURG – In de Gasthuiskerk verzorgt het Nut Doesburg op donderdagavond 24 juni een lezing over de energietransitie door Marco Bijkerk. Hij werkt sinds 22 jaar in de energie- en verwarmingsindustrie en is vakmatig bezig met langetermijnstrategie, waarbij techniek, innovatie, de consument, politiek, geopolitiek en bedrijfseconomie met elkaar moeten worden verbonden om succesvol nieuwe technieken naar de markt te brengen. Daarnaast heeft hij een persoonlijke passie een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie. Hij geeft regelmatig presentaties en workshops over energie en de energietransitie. Het zal deze avond niet zozeer gaan over wel of geen windmolens, maar over de samenhang tussen mobiliteit, industrie en woningbouw naar een betaalbare route voor CO2-reductie. Mario Groot Kormelink zal in het kort over de warmtetransitievisie van de gemeente Doesburg vertellen.
De lezingen zijn in de kerkzaal van de Gasthuiskerk en beginnen om 20.00 uur. Voor leden van het Nut is de entree gratis. Niet-leden betalen 7,50 euro. Vooraf aanmelden via nutdoesburg@gmail.com is noodzakelijk.

Bloemen op het Marktplein

BRUMMEN – Het Marktplein in Brummen ziet er weer fleurig uit. Op donderdag 3 juni zijn hier de bloembakken weer geplaatst. De bloemen staan er fris en kleurig bij, maar door het koude voorjaar zijn ze nog niet erg gegroeid.

Eind april zijn de bakken door een aantal vrijwilligers van de werkgroep Groen van de Dorpsraad Brummen en hovenier Arno Kroes uit Vaassen op het depot van de gemeente aan de Arnhemsestraat gevuld met nieuwe aarde en verse bloemen. Om de bloemen water te kunnen geven tussen het moment van vullen en plaatsen op het Marktplein heeft de gemeente gezorgd voor een waterreservoir, maar door de overvloedige regenval in het voorjaar is hier weinig gebruik van gemaakt.
Nu de bloembakken weer op het Marktplein staan, houdt een groot aantal vrijwilligers zich bezig met het regelmatig water geven van de bloemen. Dit gebeurt elke woensdag en zaterdag. De bakken zullen blijven staan tot eind oktober, waarna ze weer leeg teruggeplaatst worden op het depot van de gemeente.

Online Walk en Talk

DOESBURG – Donderdag 24 juni is er een online bijeenkomst van Walk & Talk, verzorgd door Bibliotheek West-Achterhoek. Bij deze koffiepauze voor werkzoekenden is iedereen welkom, ongeacht of hoe lang de deelnemer al naar werkt zoekt. Deze keer is Seesing Flex uitzendbureau te gast. Intercedente Suzan Kniest vertelt wat de mogelijkheden zijn bij Seesing Flex. De bijeenkomst is van 10.00 tot 11.30 uur. Aanmelden kan door te mailen naar m.luiten@bibliotheekwestachterhoek.nl of te bellen naar de klantenservice, tel. 0314-333445. Deelnemers krijgen een mail met een uitnodiging om online deel te nemen via Teams.

Gezellig bezig in Loenens Haak- en Breicafé

LOENEN – Het heeft even geduurd, maar het Haak- en Breicafé in het Ontmoetingscentrun De Bruisbeek in Loenen is weer open. Het bestuur nodigde creatieve vrouwen uit om samen hier weer te gaan handwerken.

Ria Blom, die twee jaar geleden het initiatief nam voor dit café, kon na de gedwongen pauze weer een groep dames welkom heten. De dames uit Loenen en omgeving brachten hun brei- of haakwerkjes mee om hier verder te gaan onder het genot van een kopje koffie en natuurlijk een gezellig praatje. Dat het soms wel moeilijk is om precies het patroon te volgen, ontdekte ook een van de dames die een leuk kleedje aan het haken was. Door het gezellige gepraat had zij niet goed opgelet en zat er een storende fout in. Dan maar weer uithalen en opnieuw beginnen. Zij vertelde dat zij het weer prettig vindt om op de vrijdagmiddag hier samen te zijn. “Je bent weer gezellig bij elkaar en maakt ook nog wat. Bovendien leer je van elkaar. Kun je er niet uitkomen dan geeft Ria de juiste aanwijzingen.”
Het Haak- en Breicafé is om de twee weken in de grote zaal van De Bruisbeek. De deelname is gratis. De eerstvolgende bijeenkomst is op 25 juni om 14.00 uur. Opgeven is niet nodig. Iedereen is welkom. Graag wel zelf brei- en haakpennen meenemen.

Foto: Martien Kobussen

Herenfiets gestolen

BRUMMEN – Op woensdag 16 juni tussen 8.10 en 12.30 uur is bij een school aan de Troelstralaan te Brummen een herenfiets gestolen. Het ging om een Gazelle, Heavy Duty, kleur grijs met een zwart fietskrat voorop. De fiets stond op slot.