Home / Tag Archives: ik vind!

Tag Archives: ik vind!

Ik vind: Nu echte stappen zetten

Het was een groot en belangrijk besluit. In de gemeenteraad van Rheden werd afgelopen week gesproken over de manier hoe windmolens en zonnevelden kunnen worden ingepast in onze groene omgeving. In deze krant zijn hier al vaak brieven over verschenen. Inwoners gaven aan zich zorgen te maken of grootschalige opwek wel past in onze gemeente. Torenhoge masten in een kleinschalig landschap? Lappen met zonnepanelen in plaats van groen? En hoe zit het met de gezondheid?
De zorgen van inwoners zijn heel begrijpelijk. Tegelijkertijd hebben we wel te maken met een enorm én urgent klimaatprobleem. We kunnen de generaties na ons niet belasten met een erfenis van niks doen. Het is dus goed dat onze gemeente met veel ambitie beleid is gaan ontwikkelen. Dat hebben we hard nodig, want zonder beleid gebeurt er óf niks, óf het landschap verrommelt met alle schade van dien aan plant en dier.
Het is duidelijk dat de zoektocht voor de gemeente niet altijd even gemakkelijk was. Veel inwoners bleven moeite hebben met de concrete voorstellen die in de stukken staan. In Spankeren en in Velp zijn petities opgezet, bijna 2.500 inwoners hebben deze ondertekend, vaak met een heldere toelichting.
Als CDA hebben we het initiatief genomen om via een amendement de richting zo te kiezen dat alle inwoners zich kunnen herkennen in het beleid. De belangrijkste elementen zijn dat we twee jaar uitstel hebben gevraagd voor grootschalige opwek en dat er een visie dient te worden geformuleerd om versnippering van het landschap te voorkomen. Met ons amendement vangen we twee vliegen tegelijkertijd: aan de ene kant is er tijd om beter in de regio af te stemmen wat onze verantwoordelijkheid wordt voor natuurontwikkeling, woningbouw en energietransitie, en aan de andere kant kunnen duurzame initiatieven van inwoners nu echt worden opgepakt. In de tussentijd kan een nieuw op te richten burgerforum onderzoek gaan doen naar de klimaatopgave die we met z’n allen hebben.
Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar een meer duurzame maatschappij. Wij zijn blij dat ons amendement is aangenomen, want de daken moeten vol, huizen moeten worden geïsoleerd en uit het stopcontact horen geen steenkolen te komen.

CDA-fractie gemeenteraad Rheden

Reekalfjes door inzet van drone gered van maaimachine

REGIO – Met behulp van een dronemet warmtecamera heeft Natuurmonumenten een tiental reekalfjes in het hoge gras van de IJsselvallei gered van de maaimachine. De zoekactie is uitgevoerd in samenwerking met de boeren die grasland van Natuurmonumenten pachten.

Coördinator natuurbeheer Esther Rust en faunabeheerder Frank Theunissen van Natuurmonumenten speuren jaarlijks de graslanden af naar reekalfjes om te voorkomen dat ze in de maaimachine belanden. Voor het derde jaar op rij zetten zij hiervoor een drone met warmtebeeldcamera in.
“Voor de ontwikkeling van de terreinen van Natuurmonumenten is het belangrijk te blijven maaien om mooie bloemrijke graslanden te krijgen. De zoogtijd waarin reeën hun jongen in het hoge gras verstoppen, valt echter precies in de periode dat er wordt gemaaid. Je moet er toch niet aan denken dat een kalfje met zijn pootjes in de vlijmscherpe messen van een maaimachine terechtkomt? Daarom weten de boeren die grasland van Natuurmonumenten pachten dat ze onze hulp kunnen inschakelen”, aldus Esther Rust.
Het zoeken met een drone gaat veel zorgvuldiger en werkt veel efficiënter dan in een rij met verschillende vrijwilligers het perceel aflopen. Vlak voordat de boer begint met maaien, vliegen Esther en Frank met hun drone over het grasland op zoek naar reekalfjes en andere kleine dieren. De camera geeft de precieze locatie aan waar warmte in het weiland wordt gesignaleerd. Levende dieren zijn door de warmtebeeldcamera goed te herkennen als witte vlekken in een donkere omgeving. Hoe vroeger op de dag wordt gevlogen, hoe beter het contrast tussen warmte en kou.

Frank Theunissen licht toe: “Eenmaal opgespoord worden de reekalfjes voorzichtig opgepakt met handschoenen aan. Om te voorkomen dat de kalfjes naar mensen gaan ruiken, wikkelen wij ze in gras. Vervolgens verplaatsen wij ze naar de bosrand, gaan ze piepen en vindt de moedergeit haar jong door op het geluid af te gaan. Elke keer is het bijzonder als we een reekalfje vinden. Een pasgeboren reekalfje is kleiner dan een haas en in gras van een halve meter hoog moeilijk te vinden. De moeder blijft zorgen voor de kalfjes, maar laat ze steeds achter om ongestoord te kunnen eten. Een pasgeboren reekalf is ook niet in staat de moeder voortdurend te volgen. Zo’n gecamoufleerd reekalfje drukt zich tegen de grond als er gevaar dreigt en je ziet het pas als je er een halve meter voor staat.”

In de komende jaren hoopt Natuurmonumenten dat er meer vrijwilligers komen die ervaring hebben met het vliegen met een drone, maar ook mensen die kunnen helpen met het veiligstellen van de kalveren en daarmee de dronepiloot ondersteunen zijn van harte welkom. De vrijwilligers dienen wel goed ter been en bereid te zijn om in de maanden mei en juni ‘s morgens rond 5.00 uur ergens in de IJsselvallei paraat te staan.
Mensen die een reekalfje zien liggen in het gras, moeten hier niet naartoe gaan en het diertje vooral niet aanraken, hoe schattig het er ook uitziet. “Het jonge dier is niet verlaten. De waakzame moeder is in de buurt om haar kalfje te zogen. Een reekalfje dat door mensenhanden is aangeraakt, draagt een mensengeur en wordt door de moeder verstoten”, leggen de medewerkers van Natuurmonumenten uit. De boswachters vragen ook om op de officieel toegankelijke paden te blijven en de hond aan de lijn te houden. Reeën zien honden als een gevaar en zullen vluchten uit een gebied waar een hond losloopt. Zo blijft het reekalfje achter en zal het door honger sterven.