Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 9)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Dit jaar geen Molenweekend

GIESBEEK – Er zal dit jaar in Giesbeek geen Molenweekend plaatsvinden, zo laat de organiserende vereniging Red & Black weten. Het evenement stond gepland voor komend weekend, maar kan door de coronamaatregelen niet doorgaan. De gezondheid van bezoekers van de markt, de vele vrijwilligers en de inwoners van Giesbeek staat voorop. “We verwachten tijdens het evenement duizenden bezoekers die veelvuldig in contact kunnen komen met anderen. Dat brengt allerlei risico’s met zich mee gezien, waardoor het duidelijk werd dat het Molenweekend niet kan plaatsvinden”, aldus de organisatie. Behalve dat het voor de Giesbeekse muziekvereniging een financiële aderlating is, vindt zij het ook erg voor een aantal ondernemers die voor een deel van hun inkomsten mede afhankelijk zijn van dit evenement. De organisatie laat weten nu gewoon door te gaan met de voorbereidingen voor volgend jaar.

Val onder de brug

DOESBURG – Maandagavond 25 mei om 21.30 uur werd de brandweer in Doesburg opgeroepen om ambulancepersoneel te assisteren. Een jongen bleek te zijn gevallen onder de Alexander Ver Huellbrug over de IJssel. In verband met het ruwe terrein was het voor de ambulancemedewerkers moeilijk de jongen te verplaatsen. Daarom werd een brandweerboot ingezet, zodat het slachtoffer veilig naar de ambulance kon worden vervoerd.

Foto: Hanny ten Dolle

Bestedingsplan kinderarmoede Bronckhorst in overleg met kinderen bepaald

GEM. BRONCKHORST – Het college van Bronckhorst heeft een bestedingsplan armoedebestrijding kinderen vastgesteld. Met deze regeling kunnen gezinnen met weinig geld bijvoorbeeld een laptop of mobiele telefoon, schoolspullen of een bijdrage aan een dagje uit aanvragen.

Het gaat hier om de verdeling van de zogenaamde Klijnsmagelden, bedragen die door het Rijk aan gemeenten worden gegeven om armoede onder kinderen te bestrijden. De gemeente Bronckhorst vroeg aan kinderen hoe zij het beschikbare budget zouden besteden. De aanbevelingen van de kinderen zijn verwerkt in het plan. Het bestedingsplan is bedoeld om kinderen die opgroeien met armoede te helpen met voorzieningen, waardoor zij gelijke kansen hebben zich te ontwikkelen als kinderen die niet met armoede opgroeien.

De inbreng van de kinderen is opgehaald via een sessie met de jeugdburgemeester van Bronckhorst en andere 11-jarige kinderen. Zij dachten na over hoe kinderen in armoede het beste geholpen kunnen worden. Daarnaast zijn er gastlessen gegeven aan de onderbouw van het Kompaancollege. De vraag die daar voorlag was ‘wat zou jij het meest missen als jij in armoede zou opgroeien’. eel ideeën kwamen overeen met de opgenomen bestedingsdoelen in het conceptplan. Nieuw zijn bijvoorbeeld kosten van schooluitjes en schoolkamp, een bijdrage voor deelname aan een vakantiekamp en schoolspullen, zoals een rugtas of etui. Ook gaven de kinderen aan dat maatwerk belangrijk is, dus ook dat is nu veel specifieker benoemd in het plan.

Gezinnen met weinig geld kunnen verschillende zaken aanvragen, alles wordt alleen in natura of via een cadeaubon verstrekt. Kinderen komen, afhankelijk van hun leeftijd, in aanmerking voor een laptop voor school, een mobiele telefoon, dagjes uit, een fiets, nieuwe zomer- of winterkleding, een vergoeding van de kosten voor schooluitjes en schoolkamp en deelname aan een vakantiekamp, een bioscoopbon en schoolspullen.

Regiegroep werkt hard door aan project Angerlo Aardgasvrij

ANGERLO – De gemeente Zevenaar is vorig jaar in Angerlo gestart met een project om het dorp aardgasvrij te krijgen. Dit past in de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Er wordt hard gewerkt, onder andere om een lokale energiecoöperatie op te richten.

De riolering in Angerlo is aan vervanging toe en dat is voor de gemeente een praktisch en financieel interessant moment om naar een nieuwe warmtevoorziening te kijken. In 2019 is daarom gestart met het traject Wijk van de Toekomst, dat twee jaar duurt. Hierin wordt de juiste informatie over het dorp verzameld en gekeken naar de financiering van het project. Zo is er een inloopbijeenkomst geweest waarin twintig inwoners zich hebben aangemeld om mee te denken over het aardgasvrij maken van het dorp. Samen met de gemeente, woningcorporatie Plavei en netbeheerder Alliander vormen zij een regiegroep. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen, voor bijvoorbeeld de techniek en financiën.
De regiegroep is vorig jaar aan de slag gegaan met vraagstukken rondom techniek, financiën, communicatie en heeft hier ook dorpsgenoten bij betrokken. Zo is onder andere door een enquête waardevolle informatie verzameld. In december was er een dorpsbijeenkomst waarin iedereen is bijgepraat over het proces en waarin de volgende stappen werden uitgelegd.

Ook in deze periode met corona ligt het project Aardgasvij Angerlo niet stil. Er zijn diverse zaken gerealiseerd. Zo is er onlangs een eerste samenvatting van mogelijke en beschikbare technieken afgerond, inclusief een globale kostenraming. Er wordt de komende periode contact gelegd met diverse bedrijven (onder andere op het gebied van warmtenet, blokverwarming en warmtepompen) om mee te kijken met de samenvatting en deze meer te concretiseren.
Op het gebied van communicatie is een Facebookpagina ‘Angerlo Aardgasvrij en Duurzaam’ gerealiseerd. Hier wordt actuele informatie gedeeld, evenals op www.dorpsraad-angerlo.nl. Via aardgasvrij.angerlo@outlook.com kan iedereen zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Er staan diverse onderwerpen op de agenda om mee aan de slag te gaan. Het kan wel zijn dat er iets geschoven moet worden in de totale planning van het project. In april was een dorpsbijeenkomst gepland, maar deze kan niet doorgaan. Een duurzame huizenroute evenmin. Er wordt gezocht naar (online) alternatieven.
De eerste stappen naar het oprichten van een energiecoöperatie van, voor en door Angerlo worden binnenkort gezet. Ook zijn de eerste twee projecten voor de coöperatie geselecteerd: een postcoderoos zonnedak en het collectief inkopen van energie.
De gemeente Zevenaar en de regiegroep werken dit jaar samen om een grootschalige inkoopactie voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen te organiseren. De actie is gericht op huiseigenaren. Dit traject is nog in voorbereiding.

Het doel is om eind dit jaar een concept-toekomstplan op te leveren, waarin mogelijke en beschikbare technieken staan beschreven en de bijbehorende investeringen inzichtelijk gemaakt zijn. Halverwege 2021 moet het plan definitief zijn.

www.dorpsraad-angerlo.nl

Foto: De dorpsbijeenkomst in 2019

Telefonische hulp bij mantelzorg

GEM. DOESBURG / ZEVENAAR – Mantelzorgers die thuis voor een partner, kind, ouder of broer of zus zorgen, hebben het in deze tijd niet makkelijk. De vrijwillige mantelzorgconsulenten van VIT Hulp bij Mantelzorg kunnen telefonisch steun bieden.

Deze telefoontjes worden zweer gewaardeerd, merken de mantelzorgconsulenten van VIT. Zo vertelt Helene dat ze veel lange gesprekken voert. “Ik merk dat mensen het op prijs stellen dat je belt. En het valt me op dat er naast de verdrietige zaken ook mooie dingen gebeuren.” Zo blijkt dat mantelzorgers ineens meer gezien worden door buren en vrienden. “Ik heb nog nooit zoveel hulp aangeboden gekregen als nu,” vertelt een mantelzorger. “Iedereen heeft meer tijd, werkt veel thuis en ziet daardoor hoe het is om met mijn dementerende partner hele dagen binnen te zitten. Normaal gaat hij twee dagen in de week naar de dagopvang, maar dat kan nu niet. Daarom ben ik blij met alle hulp die buren en vrienden nu aanbieden!”

Mensen die ook willen praten over dingen waar ze tegenaan lopen nu zij voortdurende zorg hebben voor hun naaste, kunnen bellen met VIT Mantelzorg, tel. 0544 – 8200)0, elke werkdag tussen 9.00 en 15.00 uur en op dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur.

CDA Bronckhorst wil snellere afwikkeling Tozo-aanvragen

GEM. BRONCKHORST – CDA Bronckhorst roept het College van B en W op om aanvragen van zelfstandig ondernemers voor gebruik van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) sneller op te pakken en af te handelen.

De Tozo-regeling is bedoeld voor een bijdrage in het levensonderhoud en het voorkomen van liquiditeitsproblemen van zelfstandig ondernemers die nadelen ervaren door de coronamaatregelen. Zelfstandig ondernemers hebben bij het CDA hun ongenoegen geuit over de trage afwikkeling van de Tozo-aanvragen door de gemeente Bronckhorst, meldt de lokale partij. Bronckhorst heeft deze ondernemers schriftelijk gemeld, dat zij niet in staat is binnen de vier weken na ontvangst van de Tozo-aanvraag te beslissen en toe te kennen. “Dit is absoluut onwenselijk en dit moet sneller kunnen”, vindt het CDA. “We moeten alle zeilen bijzetten om ondernemers te ondersteunen bij het overleven van deze crisis en daarbij past geen bureaucratie.”

Naast het belang voor ondernemers ziet het CDA ook een groot Bronckhorster belang. “We moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers de crisis doorstaan en na de crisis de economie helpen dragen. Het is ons gezamenlijk belang dat een ‘ondernemend straatbeeld’ blijft bestaan en dat daarin geen gaten gaan vallen. Daarnaast zijn lokale ondernemers jaar in jaar uit steunpilaren geweest van de verenigingen. Kortom, lokale ondernemers zijn erg belangrijke pijlers voor de leefbaarheid van Bronckhorst en verdienen snel ondersteuning.”

CDA Bronckhorst krijgt berichten dat het buurgemeenten wel lukt om de Tozo-aanvragen spoedig af te wikkelen en snel tot uitbetaling over te gaan. Tevens heeft het college van B&W de mogelijkheid Tozo te werken met voorschotten, zegt het CDA, dat zich dan ook afvraagt waarom dit niet de keuze is van Bronckhorst.

Eerste jaargangen oude lokale krant Koning en Grondwet online

DOESBURG – Nu het Streekarchief aan de Nieuwstraat in Doesburg geen bezoekers toelaat in verband met de coronamaatregelen, heeft archivaris Alex Koster ineens tijd over. Een mooi moment om een klus op te pakken die al lang op het lijstje staat. Samen met archiefassistent Winfried Alofs is hij begonnen met het digitaliseren van enkele tientallen jaargangen van Koning en Grondwet, een lokale krant die vanaf 1860 verscheen in Doesburg en omgeving.

Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg bewaart ongeveer ‘anderhalve kilometer aan papier’. Het oudste stuk stamt uit 1230 en is een deel van de stadsbrief, een voorloper van het verkrijgen van stadsrechten in 1237. Het Streekarchivariaat beheert de gemeentelijke archieven, onder andere van de gemeente Doesburg, maar er is ook veel geschiedenis terug te vinden over verenigingen, ondernemingen en ga zo maar door. “Soms heeft een secretaris een bananendoos vol papieren op zolder staan en brengt dat naar het archief”, vertelt streekarchivaris Alex Koster. “We gaan er ook wel zelf achteraan als we weten dat er ergens iets te halen is. Als bijvoorbeeld een oude winkel sluit, vragen we na of er geen archiefmateriaal is. Dit soort persoonlijke documenten vormen een mooie aanvulling op de officiële stukken van de gemeente.” Natuurlijk krijgt Koster ook een hoop papierwerk onder ogen dat niet van belang is, maar hij ziet liever dozen vol papieren teveel dan dat er belangrijke documenten verloren gaan. “Het liefst zou ik alles bewaren, maar dat kan niet. Dus we maken keuzes. Wij beslissen in feite wat er belangrijk genoeg is om over tien of honderd jaar nog na te kunnen lezen.”

Onderdeel van het archief zijn lokale kranten, ook Regiobode wordt hier zorgvuldig opgeborgen. Een verre ‘voorloper’ was Koning en Grondwet, Nieuws- en Advertentieblad voor de Graafschap Zutphen. De eerste editie werd op 28 november 1860 uitgebracht door de Doesburgse uitgever Willem Becking, in samenwerking met de Zutphense boekhandelaar J. Schoonman. Het Streekarchief heeft een aantal jaargangen in bezit en nu de tijd er is, zijn Koster en zijn collega Alofs begonnen met het inscannen en online zetten van de pagina’s. De kranten zijn in het verleden al eens ingebonden en worden nu zorgvuldig losgemaakt, waarna de pagina’s één voor één worden gescand. Een tijdrovende klus, maar de eerste drie jaargangen zijn inmiddels in te zien via www.liemersverleden.nl.
Koning en Grondwet bevatte vooral in het begin veel internationaal nieuws, over veldslagen in Amerika en ontwikkelingen in Rusland. Daarnaast komt er in de loop der jaren steeds meer klein nieuws uit de streek in te staan. Advertenties voor dienstmeiden en knechten, rapportages van de politie en de vertrektijden van de tram. Koster en Alofs stuitten op de eerste aankondigingen van concerten door het Doesborgh’s Mannenkoor. “Maar we vinden ook vreemde berichten terug, zoals deze over een duivelsuitdrijving of het artikel over een jongen die gaten boorde in de schipbrug”, geven ze wat voorbeelden.

Het is de bedoeling dat alle edities van Koning en Grondwet die in het bezit zijn van het Streekarchivariaat, online komen. Koning en Grondwet werd in 1893 omgedoopt tot Doesburgsche Courant. Koster hoopt ook deze in de toekomst online te gaan zetten, maar dat kon maar zo een meerjarenproject worden. “Het zou mooi zijn als al die oude, kwetsbare kranten toch aandacht krijgen en ingekeken kunnen worden zonder dat ze steeds uit de kast gehaald hoeven te worden.” Koning en Grondwet is terug te vinden op www.liemersverleden.nl.

Foto: Winfried Alofs (links) en Alex Koster digitale vele edities van Koning en Grondwet, de lokale krant uit eind negentiende eeuw

50 Jaar bij PvdA

DOESBURG – De Doesburgse afdeling van de PvdA zet traditiegetrouw op 1 mei haar jubilarissen in het zonnetje. Dit jaar was er extra aandacht voor mevrouw J. Meester Van den Outenaar. Zij is 50 jaar lid van de Partij van de Arbeid en kreeg daarom, naast een prachtige bos bloemen, de gouden speld die hoort bij dit jubileum.

Eindexamens voor beiaard-master vrijdag te horen in Doesburg

DOESBURG – Inwoners en bezoekers aan Doesburg kunnen vrijdag 29 mei genieten van heel bijzondere carillonconcerten. Beiaardiers Jan en Piet doen dan het eindexamen voor de masterstudies Beiaard aan de HKU Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Ze worden begeleid door Doesburgse stadsbeiaardier Frans Hagen.

Om 14.30 uur is het eerst de beurt aan Vincent Hensen – Oosterdijk (1986). Hij begon zijn muzikale carrière als organist van de huidige protestantse gemeente Oude Pekela. Vanaf 2006 dirigeert hij verschillende koren en sinds 2012 is Vincent cantor-organist van de Nicolaïkerk in Appingedam. Daarnaast is hij beiaardier in Winschoten, Veendam en Leeuwarden.
Hensen – Oosterdijk studeerde vanaf 2005 voor Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, met als eerste musiceervak orgel. Na deze studie begon hij met de hoofdvakopleiding orgel aan hetzelfde conservatorium. Hij behaalde in juni 2014 zijn tweede bachelor. Ondertussen bereidde hij zich voor op de master aan de Nederlandse Beiaardschool. In juni 2015 is hij toegelaten tot de masteropleiding Beiaard, die valt onder de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en waarvoor hij vrijdag eindexamen doet.
Op het programma staan deze middag Pavana Lachrimae van J.P. Sweelinck, Partita nr 2 voor vioolsolo van Johann Sebastian Bach, het Thème varié van Joseph Haydn, de Prelude nr 1 uit Préludes Melodiques van J.F. Volckerick, de Fantasie II voor beiaard van Jef Rottiers en Fantasia con corale Te lucis Ante Terminum van J. Dragt. Ook geeft hij een improvisatie op een gegeven thema.

Tommy van Doorn (1990) speelt om 16.00 uur. Hij is beiaardier van Boxtel, Geldrop en Schijndel en tevens organist van de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel, waar hij de vaste bespeler is van het monumentale Smitsorgel.
Hij begon op zevenjarige leeftijd met pianolessen. Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma studeerde hij hoofdvak orgel en bijvak piano aan het Fontys Conservatorium in Tilburg, waarvoor hij in 2014 cum laude afstudeerde. Ook verdiepte hij zich in het bespelen van het Franse drukwindharmonium. Deze zomer studeert hij af voor de masterstudies Beiaard aan de HKU Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort (bij Frans Haagen) en Muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
In de Martinitoren in Doesburg speelt Van Doorn Les Folies Françoises, ou Les Dominos van François Couperin, Sonata a Cembalo Solo van Sybrandus van Noordt, Passacaglia uit: Uranie, suite voor klavecimbel van Johann Kaspar Ferdinand Fischer en Variaties over Unser dummer Pöbel Meint van Wolfgang Amadeus Mozart, van Chr. W. v. Gluck.

www.vincenthensen.com
www.tommyvandoorn.com

Dubbel jubileum bij Unitas

DOESBURG – Hoewel de lessen op dit moment stilliggen, heeft gymnastiekvereniging Unitas stilgestaan bij het jubileum van Gerrit en Willemien Hesselink. Op 5 mei waren zij beiden 12,5 jaar lid van de Doesburgse vereniging. Gerrit en Willemien komen trouw elke woensdagochtend naar de gymzaal aan de Armgardstraat om daar te lijnballen. Leidster Mirjam Klein Herenbrink verraste de twee thuis met een oorkonde en een bloemetje. Gerrit en Willemien vonden het heel erg leuk dat er, vooral in deze bizarre tijd, aandacht werd geschonken aan hun jubileum. Ze missen het sporten en hopen snel weer samen te kunnen komen met de andere leden.