Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 68)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Eten voor alleengaanden

DREMPT – Woensdag 11 december is er weer een maaltijd voor alleengaanden in het dorpshuis in Drempt. Aanvang is 17.00 uur, de zaal is open om 16.45 uur. Opgeven kan tot en met 9 december, uiterlijk 12.00 uur bij Joke van het Bolscher, tel. 0313-473114.

Welfare in Angerlo

ANGERLO – De dames en heren van de Welfare in Angerlo komen woensdag 11 december weer bijeen. In de Meent wordt weer gehandwerkt en geknutseld. De activiteit duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

Koken voor kerst bij Komdersuut

ANGERLO – Roel Dijkstra, de kok van Komdersuut in Angerlo, organiseert een kookworkshop voor de kerstdagen. Hier leren deelnemers hoe ze een heerlijke maaltijd kunnen bereiden. Onder leiding van de chef zelf gaat het gezelschap lekker aan de slag met een aantal recepten die zij na afloop ook meekrijgen. Op het menu staan haringsalade met zure room en appel op kruidkoek, spruitjessalade met buikspek en zoete aardappel, De IJssel loopt over en Koffie met een tic. Bijzonder is dat er nagedacht is over een goede voorbereiding, waarbij het eten vlot afgemaakt kan worden. Zo hoeft de gastheer of -vrouw niet het halve etentje in de keuken te staan. De workshop duurt ongeveer 3 uur en deelname kost 17,50 euro per persoon. Inschrijven kan via info@komdersuut tot donderdag 5 december. Meer informatie is verkrijgbaar via tel. 06-34232355 of info@komdersuut.nl. Op 5 december ontvangen deelnemers een datumprikker. Na het vaststellen van de datum en tijd, krijgen de mensen die daadwerkelijk kunnen een factuur per e-mail.

Leescafé in Gasthuiskerk

DOESBURG – In het maandelijkse leescafé van Gasthuiskerk Doesburg gaat het op woensdag 11 december vanaf 10.00 uur over romans en gedichten, fictie en non-fictie, dagbladen, glossy’s en magazines. Boek en Buro Doesburg presenteert de laatste literaire oogst en wie wil kan vertellen over een boek van zijn of haar keuze. Gastvrouw is schrijfster en columniste Tineke Beishuizen. Toegang is gratis.

Ik vind: Niet bezuinigen op bibliotheek Doesburg

Een aantal weken geleden startten wij een handtekeningenactie, omdat de bibliotheek door forse bezuinigingen dreigt te moeten sluiten. De komende jaren zal de bibliotheek respectievelijk 60.000, 80.000 en 100.000 euro minder subsidie krijgen van Gemeente Doesburg. Tijdens de gemeenteraadsvergadering bleek gelukkig dat iedereen de bibliotheek open wil houden, maar de bezuinigingen zijn niet van tafel.
Een groot probleem voor de bibliotheek is de jaarlijkse huur van iets meer dan een ton. De organisatie van de bibliotheek, Bibliotheek West Achterhoek, en verschillende partijen in de raad opperden daarom naar een andere grotere en goedkopere locatie te kijken. Uiteraard vindt SP dat een goed idee, want de huur is heel erg hoog! Maar zolang er geen andere locatie is gevonden en de bezuinigingen toch doorgaan, komt de bibliotheek in de problemen. Het lijkt ons dan ook vreemd eerst te bezuinigen en dan te zoeken naar een oplossing voor de hoge huur. Eerst het huisvestingsprobleem oplossen en dan kijken of er bespaard kan worden vindt SP een logischer volgorde.
Daarbij moet overigens ook goed gekeken worden of er zelfs niet meer geïnvesteerd moet worden in de bibliotheek. Ze heeft immers belangrijke taken als de strijd tegen laaggeletterdheid, cursussen, voorlezen, boekenstart, gratis internet, boekuitleen, de educatiegroep, taalcafé en hulp bij invullen van formulieren, van Nederlands als 2e taal en het gebruik van computers. Bovendien is de bibliotheek een ontmoetingsplek voor jong en oud. Lang niet al die taken kunnen worden uitgevoerd door vrijwilligers. Dat betekent dat er waarschijnlijk juist mankracht, en dus geld, bij moet.

Heidy Melissen, fractievoorzitter SP Doesburg

Kerstklokjes en bloemstukjes bij verkoop Welfare

ANGERLO – Woensdag 27 november hielden de dames en heren van Welfare uit een Angerlo een verkoop in de Meent. Twee keer per maand komen zij bijeen om te handwerken en te knutselen. Het resultaat van deze vele gezellige middagen was afgelopen woensdag te bewonderen. Van kerstklokjes gemaakt van bloempotjes, kerstkaarten tot bloemstukjes, er was van alles te koop. Bezoekers konden ook een gokje wagen bij de verloting. Nadat het winkelen kon er onder het genot van een kopje koffie of thee worden bijgekletst.

Foto: Cynthia Vos

Het HuisDoesburg roept op: Doe mee met het posterlint ’Niet zwijgen, maar getuigen’

DOESBURG – Op zaterdag 7 december is het 75 jaar geleden dat Paulus Hermanus Borgers, toen de dominee van de gecombineerde Evangelisch-Lutherse Gemeenten van Apeldoorn en Doesburg werd gearresteerd door de Duitse Sicherheitsdienst. Dit wordt zaterdag in Doesburg herdacht met een zogenoemd ‘posterlint’.

Tijdens de oorlog viel Borgers op door zijn krachtige stellingname tegen de Duitse bezetter. Dr. Lou de Jong schrijft in zijn standaardwerk ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’ over Borgers: ‘Tot de felst protesterenden in het Lutherse kamp behoorde de Lutherse predikant in Apeldoorn en Doesburg, ds. P.H. Borgers’. Borgers vertaalde zijn lijfspreuk ’Niet zwijgen, maar getuigen’ in zijn preken door te bidden voor de Koningin en de joden.

In een preek die hij hield op zondag 21 mei 1944 zegt Borgers: ‘Ik hoorde van een dominee, die zei: ‘Ik bid maar niet voor de joden. God weet dat immers toch wel, hoe ik erover denk. Dat hoeven wij niet te zeggen. Zeker, dat is in ieder geval veiliger, maar die dominee is een lafbek …’ Tegen degenen die meenden dat het toch niet hielp als er bij de Duitse bezetter werd geprotesteerd, omdat de Jodentransporten toch niet werden gestaakt zei Borgers: ‘Naar mijn gevoelen heeft dit protest, zoal niet voor de joden, dan toch voor de kerk groot nut gehad. De kerk heeft haar stem dan doen horen tegen gruwelijk onrecht. Zij heeft gesproken daar waar zwijgen verloochenen was.’

Borgers stelde ook misstanden aan de kaak die door de bezetter werden gepleegd.. Als de lichamen van gefusilleerde verzetsstrijders in Apeldoorn, als afschrikwekkend voorbeeld, langs de kant van de weg worden gelegd met het bord ‘Terrorist’ reageert hij in zijn preek op 8 oktober 1944 fel: ‘Dit is ongehoord (….). Moet men vergeven? De duivel vergeeft men niet. Die bestrijdt men. Ik blijf met alle kracht en felheid, die in mij is, protesteren tegen hen, die dit walgelijke deden.’

Dominee Borgers zwijgt niet. Hij getuigt, en dat wordt hem noodlottig. Op donderdag 7 december 1944 wordt hij gearresteerd als hij op het punt staat een huwelijk in te zegenen. Via de Willem III Kazerne in Apeldoorn wordt Borgers naar Kamp Amersfoort overgebracht. Van daaruit bereiken briefjes zijn familie in Apeldoorn. Op 2 februari 1945 wordt hij in een goederenwagon op transport gesteld naar concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg, waar hij meer dood dan levend aankomt. Hij wordt meteen overgebracht naar een ziekenbarak maar overlijdt binnen een paar dagen.

Borgers’ motto ‘Niet zwijgen, maar getuigen’ heeft ook in 2019 nog niets aan zeggingskracht verloren. Voor HetHuisDoesburg is dat aanleiding zijn gedachtegoed onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt na de Stadsvertelling in Gasthuiskerk Doesburg van 1 december en op de dag van zijn arrestatie: zaterdag 7 december.

Oproep actie posterlint

HetHuisDoesburg roept inwoners van Doesburg en Apeldoorn op, om op die zaterdag 7 december een kleine poster op te hangen in een van de ramen van hun huis. Op die manier ontstaat een eendaags lint met Borgers’ lijfspreuk: ’Niet zwijgen maar getuigen’. De poster heeft een A4 formaat en is gratis verkrijgbaar (zo lang de voorraad strekt) bij Boek en Buro in de Doesburgse Kerkstraat en bij de publieksbalie van het Stadhuis in Doesburg. Downloaden en zelf printen kan ook via www.hethuisdoesburg.nl en de website van Gasthuiskerk Doesburg.

Gemeente Bronckhorst zoekt kampioenen

BRONCKHORST – Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2020 in het gemeentehuis huldigt de gemeente Bronckhorst de kampioenen van 2019. Inwoners die een persoon of club kennen die het afgelopen jaar kampioen geworden is op sportief gebied kunnen dit vóór 10 december doorgeven aan de gemeente.

De huldiging van de kampioenen is een blijk van waardering van de gemeente aan haar inwoners voor hun bijzondere prestatie. Om geen kampioenen over te slaan, wordt de medewerking van inwoners gevraagd. Personen of clubs kunnen worden aangemeld als zij voldoen aan een aantal voorwaarden. De persoon of club dient afkomstig te zijn uit Bronckhorst en heeft een eerste, tweede of derde prijs behaald tijdens een nationaal, Europees of wereldkampioenschap dat door een (landelijke) bond erkend wordt. De prestatie moet door een persoon of club verricht zijn, de eigenaar van bijvoorbeeld een rashond of bijzondere vogel komt niet in aanmerking.Een kampioenenaanmeldingsformulier is online in te vullen via www.bronckhorst.nl/kampioen.

Doesburg geeft alsnog subsidie aan Voedselbank

DOESBURG – De gemeenteraad van Doesburg heeft donderdag 28 november besloten alsnog een bijdrage te gaan leveren aan de Voedselbank. Door een te laat ingeleverde aanvraag ging de jaarlijkse subsidie niet door. Dit werd middels een motie op initiatief van PvdA/GroenLinks en SP alsnog rechtgezet.

Doesburg geeft al jaren subsidie aan de Voedselbank, vorig jaar was dit nog 8500 euro, melden SP en PvdA/GroenLinks. Subsidieaanvragen moeten voor 1 mei in het voorgaande jaar worden ingediend. Door vertrek van enkele vrijwilligers op het gebied van fondsenwerving is dit echter blijven liggen. Gevolg: geen subsidie voor de periode 2019 en 2020. Dat terwijl in Doesburg wel 152 mensen en 12 grote gezinnen gebruikmaken van de Voedselbank.
PvdA/GroenLinks en SP vonden dit niet kunnen en dienden, ondersteund door D66, de Stadspartij en CDA, een motie in, waarin het college werd gevraagd de subsidieaanvraag voor deze jaren alsnog in behandeling te namen, zodat deze door de Voedselbank wordt ingediend. De motie is raadsbreed aangenomen.

De Voedselbank Arnhem, waar de gemeente Doesburg onder valt, is een vrijwilligersorganisatie die gebruikmaakt van gedoneerd voedsel om pakketten samen te stellen voor mensen met een laag inkomen. Distributie en exploitatie kosten jaarlijks ongeveer 3 ton. Hiervoor is de organisatie afhankelijk van subsidies, onder andere van de gemeenten Arnhem en Rheden.

Mantelzorgcafé in De Waag

DOESBURG – Op dinsdagochtend 10 december is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé in Doesburg. Mantelzorgers kunnen elkaar tussen 10.00 en 11.30 uur ontmoeten in De Waag. Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Andere mantelzorgers begrijpen dat maar al te goed. Alle gegevens van de bijeenkomsten zijn te vinden op www.vithulpbijmantelzorg.nl. Opgeven is niet nodig. Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomsten.

.