Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 32)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Vlaggen voor de vrijheid

LAAG-KEPPEL – 75 Jaar vrijheid. Een bijzonder moment dat groots gevierd zou worden, ook in onze regio. Maar alle inspanning van de organisatoren ten spijt, dit kan allemaal niet doorgaan. Hier en daar wordt al bekeken of er misschien in het najaar aandacht kan worden besteed aan deze herdenking, maar op dit moment blijft het stil. Daarom vroeg de gemeente Bronckhorst vorige week aan de inwoners om de vlag uit te hangen op de dag van de bevrijding van hun dorp. Dat betekende dat in Laag-Keppel en Hummelo donderdag 2 april de vlag uitging en vrijdag 3 april in Drempt en Hoog-Keppel. Zo werd in alle stilte toch nog stilgestaan bij 75 jaar bevrijding.

Foto: Linda Peppelman

Unitas collecteert digitaal

DOESBURG – Gymnastiekvereniging Unitas in Doesburg zou deze week gaan collecteren voor het Fond voor Gehandicaptensport in Doesburg. Deze collecte kan natuurlijk niet doorgaan, maar omdat de vereniging sport voor alle doelgroepen heel belangrijk vindt, is een online collecte gestart. Op www.unitasdoesburg.nl is een digitale collectebus geopend, waar iedereen biijdrage kan doen.

Gemeente Doesburg steunt ondernemers

DOESBURG – De gemeente Doesburg biedt ondernemers steun om de komende crisistijd door te komen. Dit heeft het gemeentebestuur vorige week besloten, vooruitlopend op eventuele maatregelen die het kabinet nog gaat nemen.

De gemeente Doesburg kent, mede door het florerende toerisme, een gunstig ondernemersklimaat. De crisis treft de ondernemers hard en dat heeft het gemeentebestuur doen besluiten om een aantal steunende maatregelen alvast uit te werken, om tot een snelle afhandeling van de aanvragen te komen ten gunste van de ondernemers.
Ten eerste krijgen ondernemers tot 1 september uitstel van betaling van de zakelijke gemeentelijke belastingen (de OZB voor niet-woningen en reclamebelasting). Daarna kan in termijnen worden betaald. Ondernemers die al hebben betaald, kunnen het bedrag terugvragen. Daarnaast wordt de voorlopige aanslag toeristenbelasting niet opgelegd. Begin 2021 vindt afrekening plaats op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus op 17 maart uitzonderlijke economische maatregelen genomen. Doel is om naast onze gezondheid ook banen en daarmee inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De hiervoor aangekondigde maatregelen zijn fors. Gemeente Doesburg heeft een gezonde economie en vindt het belangrijk om deze te behouden. De mogelijkheden hierin voor een gemeente zijn op zich beperkt, maar wel aanwezig.

Alle informatie voor ondernemers rondom het coronavirus is te vinden op www.doesburg.nl/coronavirus-en-doesburgse-ondernemers. Ondernemers die vragen hebben over hun financiële situatie of een medewerker van de gemeente willen spreken kunnen iedere ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar het nummer 0313 -481342.

Bazaar Martinikerk verplaatst naar oktober

DOESBURG – De bazaar in de Martinikerk in Doesburg wordt verplaatst naar vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. Hiervoor worden op 26, 28, 29 en 30 september inzameldagen gehouden. Iedereen die spullen heeft kan deze dan naar de Martinikerk brengen. De organisatie is erg blij met de nieuwe vrijwilligers die zich hebben gemeld. Mochten er nog meer mensen enthousiast zijn om een handje toe te steken, dan kunnen zij zich melden via
diana@house-of-innovation.nl.

Reconstructie Zomerweg- Eekstraat duurzaam èn sneller

DOESBURG – Doesburg gaat het traject Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat opknappen. De gemeente heeft samen met aannemer Hoornstra Infrabouw en GWW Ingenieurs en de gemeente Doesburg besloten dit zo duurzaam mogelijk te doen.

Zo wordt er gekozen voor een andere wijze van opbouw van de nieuwe weg, waarbij het aanwezige teer uit de keten wordt gehaald. Het overige asfalt wordt hergebruikt. Zo wordt de nieuwe weg straks 100 procent circulair. De technische levensduur van de weg wordt verhoogd naar 50 jaar en de kosten blijven gelijk, meldt de gemeente Doesburg.
Prachtig nieuws volgens wethouder Birgit van Veldhuizen: “Ik ben blij met de constructieve manier van meedenken van onze partners. Aandacht voor duurzaamheid is zo wenselijk. Zo kunnen we er straks gewoon weer 50 jaar tegenaan. Maar er is nog een enorm voordeel van deze andere constructie: we verwachten dat de werkzaamheden eerder dan gepland te kunnen afronden.”

Help met het maken van mondkapjes

DOESBURG – In Doesburg is een actie gestart om mondkapjes te maken. Ondertussen is al een aantal mensen aan de slag gegaan. Vanuit een doneeractie is al wat geld binnengekomen om stof en band te kunnen kopen. Het tekort aan mondkapjes is echter erg groot en daarom is er meer geld nodig. Mensen die niet kunnen naaien, maar het project wel willen steunen, kunnen dit met elk bedrag doen, hoe klein ook. Dit kan via www.doneeractie.nl/aktie-mondkapje-doesburg.
Wie mee wil helpen door mondmaskers te maken, kan zich aanmelden bij Ineke van Elk, via ccjvanelk@hotmail.com of tel. 06-34647314.

Op berenjacht in Angerlo

ANGERLO – Op steeds meer plekken in Nederland wordt meegedaan aan ‘berenjacht’, een idee dat is overgewaaid uit Australië. Mensen zetten een knuffelbeer achter hun raam, zodat kinderen tijdens een wandelingetje op zoek kunnen. De inwoners van Angerlo doen in grote aantallen mee na een oproepje van de Dorpsraad op donderdag 26 maart. Steeds meer bewoners zetten een beer achter het raam en maken zo een heuse ‘berenjacht’ mogelijk. Natuurlijk is het niet de bedoeling om nu in grote drommen de straat op te gaan, ‘denk aan de richtlijnen die er nu zijn, houd 1,5 meter afstand’, roept de Dorpsraad op. Foto’s van de beren zijn te vinden op www.facebook.com/dorpsraadangerlo.

Hang de vlag uit op Bronckhorster Bevrijdingsdagen

GEM. BRONCKHORST – Omdat het groots vieren van 75 jaar bevrijding niet door kan gaan, stelt de gemeente Bronckhorst voor op een andere manier stil te staan bij dit bijzondere moment. Inwoners worden gevraagd de vlag uit te hangen op de dag van de bevrijding van hun dorp.

Op het moment dat we stil staan bij het feit dat we 75 jaar in vrijheid leven, zijn we juist in onze vrijheid beperkt. In Bronckhorst waren vele activiteiten in voorbereiding om de vrijheid te vieren en te herdenken. Deze zijn komen te vervallen of uitgesteld. Het coronavirus vraagt veel van ons, maar brengt ook saamhorigheid, mensen letten op elkaar en iedereen die op dit moment zijn nek uit kan steken helpt mee. Samen staan we sterk en dat is waar vrijheid om draait. We moeten thuis blijven, maar toch kunnen we stil staan bij 75 jaar vrijheid.

Daarom doet de gemeente, samen met vele andere gemeenten in Nederland, de oproep: hang de vlag uit op de Bevrijdingsdag van uw dorp. De Bronckhorster dorpen zijn bevrijd tussen 1 en 17 april. Hummelo en Laag-Keppel zijn bevrijd op 2 april 1945, Achter- en Voor-Drempt en Hoog-Keppel op 3 april 1945.

Digitale collecte voor ZOA in Doesburg

DOESBURG – In ‘normale’ tijden vind de nationale collecte voor de ZOA (hulp aan vluchtelingen wereldwijd) plaats als huis-aan-huis collecte. Dat is nu vanwege het coronavirus niet mogelijk. Om toch geld in te kunnen zamelen voor hulp aan vluchtelingen wereldwijd, organiseert Barbara Akkerman uit Doesburg de collecte online. Via de website kan iedereen een bijdrage leveren: klik hier.

Doesburg zichtbaar vanaf de IJssel

DOESBURG – Doesburg geniet als historische Hanzestad al grote bekendheid, maar ondertussen wordt er door veel mensen hard aan gewerkt om dit nog te vergroten. Niet alleen in de media, maar ook via billboards en toeristische evenementen. Zo waren medewerkers van de plaatselijke VVV onlangs nog te gast op de jaarlijkse vakantiebeurs om hun stad te promoten.

Wat er nog aan ontbrak was de zichtbaarheid vanaf de IJssel. Daar komen dagelijks veel schepen langs, waaronder veel cruiseboten. Daarom heeft de VVV met medewerking van de gemeente Doesburg , Waterschap en Rijkswaterstaat een prachtig logo laten aanbrengen op de grote kademuur ter hoogte van Stadshotel Doesburg. Het wordt woensdag 1 april onthuld, helaas zonder publiek vanwege de coronacrisis.
In de namiddag wordt op de kade een vitrine geplaatst met speldjes en hangers met dat mooie embleem erop. Deze zouden tijdens de opening worden uitgedeeld, maar wat gaat dus niet door. Fietsers en wandelaars die er ‘s middags langskomen, kunnen er alsnog een meenemen als herinnering. Men wordt nadrukkelijk verzocht er echt maar één mee te nemen.