Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 30)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Visie Wijkraad Beinum 2021 gepresenteerd

DOESBURG – Wijkraad Beinum heeft op 1 december haar visie voor het komend jaar gepresenteerd. Hierin ligt de focus op vier elementen: de vernieuwing van het wijkcentrum, vergroening van de wijk, duurzaamheid en het bevorderen van buurtcontact.

De wijkraad Beinum vindt het erg belangrijk dat wijkbewoners kunnen meedenken met de plannen voor de vernieuwing van het wijkcentrum. “De gemeente heeft besloten dat de sporthal nog vijf jaar blijft staan. Het wijkcentrum is echter meer dan alleen de sporthal. Als wijkraad vinden we het belangrijk dat de wensen van de inwoners worden gehoord bij de inrichting van het vernieuwde wijkcentrum”, aldus Dick Hoed, voorzitter van de wijkraad.
Het tweede speerpunt is de vergroening van de wijk. Dick: “We zien steeds meer verstening in de tuinen en ook het openbaar groen is minder groen geworden. Groene wijken worden als meer leefbaar gezien dan wijken met veel steen. We willen ons daarom hard maken voor de vergroening van de wijk.”
De wijkraad wil meer aandacht voor duurzaamheid en energie en op zoek gaan naar alternatieven voor energieopwekking. Door hier pro-actief in mee te denken, hoopt de wijkraad dat Beinum de meest duurzame wijk van Doesburg wordt. Wijkbewoners die mee willen denken over duurzaamheid en energie zijn van harte welkom om contact op te nemen met de wijkraad Beinum via info@wijkraadbeinum.nl.
Tot slot wil de wijkraad het buurtcontact in de wijk bevorderen door verschillende activiteiten te initiëren, zowel online als offline. Onder andere door te komen met een kwartaalnieuwsbrief.
Mochten wijkbewoners aanvullende ideeën hebben, dan hoort de wijkraad ze graag. De gehele visie is terug te lezen op www.wijkraadbeinum.nl.

Woningbrand op nieuwjaarsdag

DOESBURG – Vrijdag 1 januari om 15.39 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een zolderbrand in een woning aan de Bingerdenseweg in Doesburg. De rook kwam uit het dak en raam. Door snel ingrijpen van de Doesburgse brandweer, met hulp van de hoogwerker uit Dieren, werd erger voorkomen. Echter de schade is toch aanzienlijk en Salvage zal de bewoners helpen met de schade. Waarschijnlijk is de CV-ketel de schuldige, maar dat moet nader onderzoek nog uitwijzen.

Foto: Hanny ten Dolle

Inleveren kerstboom in Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – De kerstboominzameling voor de jeugd in de gemeente Bronckhorst gaat dit jaar niet door. Inwoners krijgen op woensdagen 6 en 13 januari wel de mogelijkheid hun kerstboom in te leveren. Dit kan in Achter-Drempt op het Willibrordusplein, in Voor-Drempt op de parkeerplaats aan de Kerkstraat, in Hoog-Keppel bij de sporthal aan de Monumentenweg en n Hummelo vlakbij de school aan de Keppelseweg. De bomen kunnen op deze dagen tussen 9.00 en 17.00 uur worden gebracht. De gemeente zorgt dat de bomen worden opgehaald en afgevoerd. Bronckhorst hoopt volgend jaar weer een ouderwetse inzameling te kunnen houden, waarbij kinderen op pad gaan om een extra zakcentje te verdienen.

Afhaalbieb weer open in Doesburg

DOESBURG – De Afhaalbieb is weer in vol bedrijf in de bibliotheek in Doesburg. Op deze manier is het toch mogelijk boeken te lenen, nu dat de bibliotheek gesloten is in verband met de coronamaatregelen.Leden kunnen via een contactformulier op de website aangeven wat hun favoriete genre is en medewerkers van de bibliotheek stellen daarop een mooi en passend tasje met boeken samen dat op naam klaarstaat. Afhalen kan in de bibliotheek in Doesburg op woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur en op zaterdag tussen 11.00 en 14.00 uur.
Voor mensen die slecht ter been zijn of in quarantaine zitten, blijft de Boek aan Huis service gehandhaafd, zo lang er vrijwilligers en/of medewerkers zijn die dit kunnen uitvoeren. Bibliotheekleden die op deze manier boeken willen ontvangen, kunnen zich aanmelden via de klantenservice, per mail of via de website.

www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Nieuw volleybalveld voor Focus

HOOG-KEPPEL – Coffee Fresh uit Drempt heeft, naast grote betrokkenheid bij veel plaatselijke verenigingen en georganiseerde activiteiten, ook een groot paars hart: het paarse Focus-hart. Het bedrijf richtte een veld van volleybalvereniging Focus uit Hoog-Keppel opnieuw in. Met een nieuw netsysteem met antennes en zuilen voorzien van een stootkussens, bedrukt met het logo van Coffee Fresh, kunnen de volleyballers weer jaren vooruit.

Foto: Commercieel directeur Menno Meester van Coffee Fresh en voorzitter Chantal Sesink van Focus

Gestichten Doesburg vertrekt subsidies

DOESBURG – De Gestichten Doesburg hebben in 2020 vele subsidies en leningen toegekend. De laatste subsidie van 2020 was voor Korfbalvereniging Rivalen uit Doesburg. Dankzij de bijdrage van de Gestichten kan de vereniging starten met de realisatie van een nieuwe materialenberging en een nieuw dak op de kantine.

De Gestichten Doesburg voeren een actief beleid om elk jaar subsidies en leningen te verstrekken aan diverse doelen en aanvragers uit Doesburg. De verleende subsidies dienen bij te dragen aan nieuwe en sterke initiatieven en activiteiten met een (langdurig) positief effect op de Doesburgse samenleving. Door, bijvoorbeeld, bezuinigingen en een terugtredende overheid is het voor personen, sociale organisaties en (sport-) verenigingen steeds moeilijker om voldoende geld te vinden bij onvoorziene situaties, nieuwe initiatieven en versterking/continuering van de bestaande activiteiten. In 2020 zorgde corona er bovendien voor dat in Doesburg nauwelijks activiteiten konden plaatsvinden waardoor verschillende organisatoren in de problemen raakte. De Gestichten Doesburg roept organisaties en verenigingen op zich te melden wanneer zij door een extra bijdrage met hun activiteiten kunnen doorgaan of nieuwe activiteiten kunnen starten. Zodat zij hun belangrijke rol binnen de Doesburgse samenleving kunnen voortzetten.
Hoewel de Gestichten geen subsidies aan particulieren en bedrijven verstrekken, worden individuele gevallen vaak wel geholpen wanneer dit via sociale en/of maatschappelijke organisaties wordt aangevraagd. Alle informatie over de voorwaarden voor- en het aanvragen van subsidies van De Gestichten Doesburg staan op www.gestichtendoesburg.nl/subsidie/. Of neem contact op met het Secretariaat via info@gestichtendoesburg.nl .

Energiecoöperatie DoesWatt zoekt versterking

DOESBURG – Met ondersteuning van de gemeente heeft een groep Doesburgers de afgelopen maanden hard gewerkt aan de oprichting van de Doesburgse Energiecoöperatie DoesWatt. Voor verschillede projectgroepen zijn zij nu op zoek naar versterking.

Concreet werkt DoesWatt nu aan twee projecten: het plaatsen van collectieve zonnepanelen op grote daken en het opleiden van energiecoaches. Die zullen inwoners van Doesburg gaan adviseren hoe ze minder energie kunnen gebruiken.
De kerngroep van DoesWatt bestaat uit acht mensen die in verschillende projectgroepen samenwerken. Om de projecten goed van de grond te krijgen , zoeken we versterking van onze projectgroepen. Sommige projecten hebben te maken met de bewustwording van energieverbruik, andere projecten gaan over het opwekken van verschillende soorten energie.
De groep zoekt mensen met technische, communicatieve en/of organisatorische kennis en vaardigheden die graag een steentje willen bijdragen aan DoesWatt en aan de Doesburgse energietransitie. Ook jongeren die zich willen aansluiten, zijn van harte welkom. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met info@doeswatt.nl.

Foto: Het bestuur en de huidige leden van DoesWatt, v.l.n.r.: Jeroen Naterop, Monique Dirven, Paul van Rheenen, Han Janssen, Guido Wezenberg, Hemke de Weijs, Hans Wonink en Henk Visser. Anna Pietersma ontbreekt.

Kerst doe-boek

DOESBURG – De Doesburge kunstenaar André Bikker heeft een bijzonder doe-boek uitgebracht. In het boek ‘Het Kerstfeest van de Timmerman’, wordt een kerstverhaal verteld, gebrand met vuur. Het bevat 21 zoekprenten met een mooie harde kaft. Op een speciale pagina is het mogelijk om in eigen woorden het verhaal te schrijven,Daarnaast is het papier uitstekend geschikt om de prenten in te kleuren of te schilderen. Het boek is voor 14,95 euro te koop. Meer informatie is te vinden op www.gravuur.nl.

Bronckhorst roept op: sla carbidschieten jaartje over

GEM. BRONCKHORST – Hoewel het afschieten van carbid onder voorwaarden is toegestaan, doet burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst een beroep op de inwoners. “Sla een jaar over.”

De regels staan nu toe dat er twee mensen buiten samen mogen zijn. Dat betekent niet twee mensen per bus en dus meer mensen per weiland of perceel, er zijn maximaal twee mensen per perceel toegestaan. Daarnaast vreest de burgemeester dat er dit jaar meer beginners zich aan carbid wagen, omdat gewoon vuurwerk niet is toegestaan. “Carbid schieten kan gevaarlijk zijn en is daarom zeker niet iets voor beginners of amateurs,”aldus burgemeester Besselink.

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft aanvullende voorwaarden bepaald voor het carbidschieten. Schieten mag alleen als dit uiterlijk 29 december is gemeld bij de gemeente. Dit kan via www.bronckhorst.nl/meldingcarbid. Carbid schieten mag alleen op oudejaarsdag tussen 10.00 en 18.00 uur. Daarnaast gelden onder andere de volgende regels: er wordt gebruikgemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter, de bussen mogen niet worden afgesloten met harde voorwerpen en er wordt alleen geschoten buiten de bebouwde kom, door volwassenen of onder toezicht van een volwassene.

CD-presentatie l’Esprit du Temps

DOESBURG – Gasthuiskerk Doesburg maakt alvast bekend dat celliste Anastasia Feruleva en pianist Frank van de Laar op zaterdag 23 januari hun nieuwe CD l’Esprit du Temps presenteren. Dit doen zij met een concert van ongeveer een uur, waarin de muzikanten een uitgebreide bloemlezing uit het album spelen.

In deze roerige en onzekere tijden, waarin de confrontatie met de coronacrisis grote en ongekende problemen opwerpt voor het muziekleven en uit deze bevreemdende perspectieven een nieuwe tijdsgeest lijkt op te doemen, brengen Anastasia Feruleva op cello en Frank van de Laar op piano in januari officieel hun CD l’Esprit du Temps uit.
Het album is opgenomen op het avontuurlijke label TRPTK. Het repertoire omvat onder andere de Suite Italienne van Stravinsky, de 2e cellosonate van Enescu, Trois pièces van Nadia Boulanger en D’un soir triste van Lili Boulanger in de originele manuscript-versie voor cello en piano, een CD-primeur.

Met l’Esprit du Temps schetsen Feruleva en Van de Laar een klankbeeld van Parijs in de eerste decennia van de 20e eeuw. Met op de achtergrond de spirituele impact van de Eerste Wereldoorlog bouwen grootheden als Stravinsky en Enescu aan een volstrekt uniek oeuvre. Beide knopen innige banden aan met Nadia Boulanger, die een grote groep componisten en musici om zich heen verzamelt. Haar salon is een brandpunt waar grote muzikale geesten elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Nadia’s uiterst getalenteerde zus Lili sterft op 24-jarige leeftijd in het laatste oorlogsjaar, en laat een bijzonder verfijnd oeuvre na.

Het concert vindt plaats op zaterdag 23 januari en begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 14 euro. Reserveren is verplicht en kan via www.gasthuiskerkdoesburg.nl.