Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 30)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

CD-presentatie l’Esprit du Temps

DOESBURG – Gasthuiskerk Doesburg maakt alvast bekend dat celliste Anastasia Feruleva en pianist Frank van de Laar op zaterdag 23 januari hun nieuwe CD l’Esprit du Temps presenteren. Dit doen zij met een concert van ongeveer een uur, waarin de muzikanten een uitgebreide bloemlezing uit het album spelen.

In deze roerige en onzekere tijden, waarin de confrontatie met de coronacrisis grote en ongekende problemen opwerpt voor het muziekleven en uit deze bevreemdende perspectieven een nieuwe tijdsgeest lijkt op te doemen, brengen Anastasia Feruleva op cello en Frank van de Laar op piano in januari officieel hun CD l’Esprit du Temps uit.
Het album is opgenomen op het avontuurlijke label TRPTK. Het repertoire omvat onder andere de Suite Italienne van Stravinsky, de 2e cellosonate van Enescu, Trois pièces van Nadia Boulanger en D’un soir triste van Lili Boulanger in de originele manuscript-versie voor cello en piano, een CD-primeur.

Met l’Esprit du Temps schetsen Feruleva en Van de Laar een klankbeeld van Parijs in de eerste decennia van de 20e eeuw. Met op de achtergrond de spirituele impact van de Eerste Wereldoorlog bouwen grootheden als Stravinsky en Enescu aan een volstrekt uniek oeuvre. Beide knopen innige banden aan met Nadia Boulanger, die een grote groep componisten en musici om zich heen verzamelt. Haar salon is een brandpunt waar grote muzikale geesten elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Nadia’s uiterst getalenteerde zus Lili sterft op 24-jarige leeftijd in het laatste oorlogsjaar, en laat een bijzonder verfijnd oeuvre na.

Het concert vindt plaats op zaterdag 23 januari en begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 14 euro. Reserveren is verplicht en kan via www.gasthuiskerkdoesburg.nl.

ZON en Ongedwongen delen kerstdiners uit

DOESBURG – Collectief Zakelijke Ondernemers Doesburg (ZON) sloeg de handen ineen met restaurant Ongedwongen in Doesburg. Samen boden de ondernemers mensen met een kleine beurs en alleenstaanden een gratis driegangenmenu aan. Dit werd bereid in het restaurant van uitbater Ruud Wijlhuizen (foto). Het keukenteam heeft, aangevoerd door chefkok Niels Grootendorst, zo’n 110 menu’s klaargemaakt, die op Eerste Kerstdag dankbaar werden afgehaald. Een mooie manier om een kerstgedachte te delen en om te zetten in een goede daad. Alle partijen kijken dan ook terug op een geslaagde actie.

Nieuwbouwplannen voor De Bongerd en oude gemeentewerf Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL – De gemeente Bronckhorst heeft een keuze gemaakt voor een nieuwe invulling van de locaties De Bongerd en de gemeentewerf in Hoog-Keppel. Beide terreinen stonden vanaf juli te koop. Alle binnengekomen plannen zijn beoordeeld, er is voorbeide locaties een geschikt plan geselecteerd en de gemeente wil overgaan tot verkoop.

Voor beide locaties is een plan geselecteerd. De gemeente Bronckhorst gaat met beide initiatiefnemers in gesprek om een verkoopovereenkomst te bereiken. Het gaat in beide gevallen om plannen voor woningbouw. Wethouder Willem Buunk van Vastgoedzaken: “Het zijn prachtige locaties om te wonen en ik ben blij dat er een nieuwe invulling in zicht komt met deze verkoop.” Als gemeente hebben wij deze locaties niet meer nodig en is het nu aan de markt er iets moois van te maken dat past binnen de omgeving.”

Beoordeling

De ingediende initiatieven zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie, die verschillende voorwaarden èn de geboden koopprijs in haar oordeel meenam. Zo werd er rekening gehouden met het behoud van een aantal bestaande bomen, een levensvatbare en duurzame invulling van het terrein en een duidelijke afbakening van waar wel en nieuw mag worden gebouwd. De gemeente en omwonenden willen een initiatief dat bijdraagt aan de leefbaarheid van Hoog-Keppel, dat past binnen de uitgangspunten van de woonvisie van de gemeente Bronckhorst. Een snelle herontwikkeling heeft daarbij de voorkeur.
De beoordelingscommissie, die bestond uit leden van de Dorpsraad Keppel en Eldrik, de adviserende makelaar Rebo en medewerkers van de gemeente, koos voor elk terrein één initiatief dat is voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Gemeentewerf

Voor de gemeentewerf zijn in totaal zeven initiatieven ingediend. De Bunte vastgoedontwikkeling uit Ede heeft een plan voor zes grondgebonden seniorenwoningen. Het initiatief zoals er nu ligt moet nog verder worden uitgewerkt op basis van enkele aandachtspunten vanuit de beoordelingscommissie. Hierover zullen op korte termijn nadere afspraken worden gemaakt. Het is daarna aan De Bunte om het plan verder invulling te geven en hierin de buurt te laten participeren.

De Bongerd

Voor De Bongerd, de oude dorpsschool, zijn er in totaal tien initiatieven ingediend. Hiervoor is het plan van Zegers Ontwikkeling als beste plan beoordeeld. Zegers heeft een plan voor twaalf wooneenheden in de vorm van appartementen. Ook hier geldt dat het initiatief nog verder moet worden uitgewerkt op basis van enkele aandachtspunten vanuit de beoordelingscommissie. Het is daarna aan Zegers Ontwikkeling om het plan verder invulling te geven en hierin de buurt te laten participeren.

SP Doesburg zet leden in het zonnetje

DOESBURG – Afdelingsvoorzitter Magda Rijk heeft onlangs 8 leden in het zonnetje gezet. Zij waren allemaal 40 jaar lid van de lokale afdeling van de SP.

Oliebollenactie DWV Doesburg

DOESBURG – De jaarlijkse oliebollenactie is al vele jaren de belangrijkste jaarlijkse actie voor de Doesburgse Watersport Vereniging en is daarmee een échte traditie geworden. Daarnaast is de verkoop van oliebollen een mooie bron van inkomsten voor de zwemvereniging. De huisoliebollenbakker gaat aan het werk en daarnaast zorgt een groep vrijwilligers dat de bestellingen worden aangenomen en ingepakt. Omdat thuisbezorgen dit jaar niet kan, heeft DWV ervoor gekozen een oliebollen drive-inn in te richten bij zwembad Den Helder in Doesburg. De vooraf betaalde bestellingen kunnen hier op woensdag 30 en donderdag 31 december tussen 12.00 en 14.00 uur worden opgehaald. Ze worden dan door vrijwilligers door het autoraam aangereikt. De drive-inn is alleen toegankelijk voor het ophalen van vooraf bestelde oliebollen en niet bestemd voor losse verkoop. Bestellen kan via www.dwv-doesburg.nl.

Doesburgse bedrijven willen duurzame groei bedrijventerrein Verhuellweg

DOESBURG – Drie bedrijven in Doesburg, De Blikvanger, Rotra en Ubbink, willen een aantal van hun bedrijfsgebouwen en de laad- en loskade op het bedrijventerrein Verhuellweg in Doesburg aan te passen aan deze tijd. Tegelijk is er behoefte aan ruimte voor duurzame en beheerste groei. Er is uitvoerig onderzoek gedaan of de plannen passend zijn bij de bestaande regelgeving en passen in de omgeving. De provincie Gelderland en de gemeente Doesburg hebben deze onderzoeken getoetst en zijn tot de conclusie gekomen dat de plannen haalbaar en te realiseren zijn.

De gemeente Doesburg is positief over deze ontwikkelingen en heeft daarom het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht om de wensen van de bedrijven mogelijk te maken. De bedrijven hebben deels gezamenlijk en deels voor zichzelf plannen gemaakt om het bestaande bedrijventerrein en de laad- en loskade aan te passen. De grootte van het terrein wijzigt vrijwel niet, de hoogte van de gebouwen hier en daar wel. Een aantal van deze plannen zal na afronding van de procedures rond het nieuwe bestemmingsplan vlot uitgevoerd worden, bij een aantal andere plannen zal dat later gebeuren. Op die manier kunnen de bedrijven in de komende jaren beheerst groeien.

Bij het maken van deze plannen is in veel opzichten rekening gehouden met de gevoeligheid en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Het ontwerpbestemmingsplan biedt Rotra de ruimte voor nieuwbouw van een crossdock met een kantoorgebouw op de huidige plaats van het gebouw de Blikvanger, de bestaande bebouwing maakt hiervoor plaats. De laad- en loskade kan worden verlengd en de ‘zwaaikom’ voor schepen om te draaien, kan worden vergroot. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid containers duurzamer te vervoeren als milieuvriendelijk alternatief voor het vervoer over de weg. Tegelijkertijd verlaagt dit de filedruk.
Hiernaast is het plan een nieuw overdekt parkeerdek te bouwen tussen de gebouwen. Op het dak komen zonnepanelen, zodat de bedrijven hiermee ook bijdragen aan de doelstelling om Doesburg in 2050 uiteindelijk energieneutraal te maken. Zowel de voorzijde als het oostelijk deel van de bestaande bebouwing van Ubbink wordt aangepast aan de bedrijfseconomische eisen van deze tijd. Het betreft hier voornamelijk kantoor- en opslagruimtes. De maximale bouwhoogtes voor de aanpassingen aan de gebouwen op het terrein zijn in het ontwerpbestemmingsplan aangepast.

De Blikvanger, Rotra en Ubbink zijn blij met aangepaste mogelijkheden in Doesburg. Al eerder, tussen 2016 en 2018, hebben de drie bedrijven samen met vijf overheidsorganisaties plannen ontwikkeld voor de uitbreiding van de laad- en loskade en het bedrijventerrein aan de Verhuellweg. Deze plannen zijn uiteindelijk niet in procedure gebracht vanwege de hoge kosten voor de bedrijven en de lengte van de periode waarin de investeringen moesten worden terugverdiend. Met het nieuwe bestemmingsplan dat nu in ontwerp voorligt, is het mogelijk de laad- en loskade en het bedrijventerrein bij de tijd te brengen en bescheiden groei mogelijk te maken in Doesburg. De bedrijven zijn daar blij mee. Nu het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan hebben vastgesteld en gaan publiceren op de website van de gemeente staat de mogelijkheid open om vanaf 24 december 2020 gedurende zes weken zienswijzen in te dienen. Voorzien is in een besluit door de gemeenteraad binnen twaalf weken.

Snappenburg de Vriesprijs voor Het Hoge Huys

DOESBURG – De Snappenburg de Vriesprijs is uitgereikt aan de familie Jansen, eigenaars van het rijksmonumentale pand Het Hoge Huys aan de Ooipoort 15, dat stamt uit 1855. Deze prijs wordt jaarlijks door Monumentenvereniging Doesburg toegekend aan een pand of object in de stad waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd. Het afgelopen jaar is het voegwerk van de gevels van Het Hoge Huys vervangen door een originele snijvoeg met kalkmortel. De jury prijst de zorg waarmee het voegwerk is uitgevoerd met de juiste kleur en het juiste materiaal. Het pand heeft door het vervangen van het voegwerk een frisse uitstraling gekregen.
De prijs bestaat uit een kleine bronzen erepenning, ontworpen door Marcel Blok, ter bevestiging aan de gevel en een gravure van de Stad Doesburg, vervaardigd door Jacob van Deventer. Het was de bedoeling dat de prijs op 16 december feestelijk in het stadhuis door Burgemeester Loes van der Meijs zou worden overhandigd aan de eigenaren van het pand, de heer en mevrouw Jansen. Vanwege de recente lockdown is de prijs op 16 december vóór het huis van de familie Jansen uitgereikt door de voorzitter van de Monumentenvereniging, Peter van den Brandhof (links), en de voorzitter van de jury, Harm Claus.

Carillonspel in de Kerstnacht

DOESBURG – Na de online kerstavondviering in de Martinikerk van Doesburg zal stadsbeiaardier Frans Haagen kerstliederen spelen op het carillon van de toren. Door de coronamaatregelen gaat er rondom de kerstdagen veel niet door, maar het carillon blijft klinken. De ervaring leert dat het beluisteren van kerstliederen die zo door de stille kerstnacht in de binnenstad te horen zijn, een bijzondere belevenis is. Frans Haagen speelt op 24 december, vanaf 22.00 uur, een half uur lang.

Nieuwjaarsconcert Hummelo via livestream

HUMMELO – Het coronavirus leek in eerste instantie ook de organisatie van het twaalfde Nieuwjaarsconcert door Stichting Nieuwjaarsconcert Hummelo in de weg te staan. De stichting wilde echter niet opgeven en bedacht een alternatief: het concert wordt live uitgezonden.

Organisator Henk van Weeghel vertelt: “Met massaal annuleren van concerten en evenementen wordt de culturele sector hard geraakt, waaronder de Nederlandse musici. We moeten met elkaar positief blijven en ons er niet onder laten krijgen. Vandaar dat wij dit jaar het nieuwjaarsconcert via een livestream gaan organiseren. Zo zit iedereen op de eerste rij.” Trots vertelt Henk van Weeghel dat de Stichting Nieuwjaarsconcert Hummelo het Matangi Quartet en Carel Kraayenhof heeft weten te boeken voor het nieuwjaarsconcert.

Het Matangi Quartet is al 20 jaar een graag geziene gast op Nederlandse en internationale podia. De vier leden wagen zich aan diverse muziekstijlen; van klassiek tot dance en van jazz tot pop. Matangi neemt regelmatig deel aan avontuurlijke crossover-projecten en treedt op 1 januari 2021 op met bandoneonspeler Carel Kraayenhof.
Carel Kraayenhof is al vele jaren de Nederlandse ster van de Argentijnse tango. Wereldwijd beroert hij het publiek met zijn betoverende spel. In Nederland heeft Carel Kraayenhof naamsbekendheid verworven door het prachtige Adiós Nonino, dat gespeeld werd tijdens het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.
Een kaart voor de livestream kost 10 euro Dit betekent dat iedereen thuis, met behulp van een laptop of computer, mee kan kijken naar het concert. Er is op die dag een directe verbinding met de kerk in Hummelo, waar de musici op 1 januari vanaf 15.30 uur zullen optreden. De livestream duurt ongeveer 75 minuten.
Meer informatie over het concert, het programma en de artiesten is te vinden op www.nieuwjaarsconcerthummelo.nl.

Kerstwens van Chris Kors

Eén ster
Maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
Maakt de nacht minder zwart

Eén hand
Maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
Maakt de dag minder stil

Eén vonk
Kan een begin van nieuw vuur zijn

Eén noot
Het begin van een lied

Eén kind
Het begin van een toekomst

Ik wens u een hartverwarmend Kerstfeest
en voor het nieuwe jaar: goede moed en gezondheid!
-Chris Kors