Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 30)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Ik vind: Wirwar van informatie

De Gestichten hebben veel mooie maatschappelijke doelen voor Doesburg gerealiseerd. Ooit opgericht met de zorg voor armen en behoeftigen als voornaamste doelstelling. Momenteel is de gepubliceerde doelstelling van de Stichting het Algemeen Maatschappelijk Welzijn. Men geeft aan mee te willen bewegen naar de toekomst, door aan te sluiten bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
Wij hebben ons als partij dan ook zeer verbaasd over de uitlatingen in onder andere gekochte stukken in de krant, waarin de Gestichten zich hebben geuit. We zien hier in plaats van een Algemeen Maatschappelijk Welzijnsbelang, een eenzijdig en opiniërende berichtgeving naar onze burgers.
Aangezien de Gestichten op hun site aangeven dat het van groot belang is dat ‘de lezer erop moet kunnen vertrouwen dat hetgeen wat voorgesteld wordt juist is’, vragen wij het college of de zaken zoals door de Gestichten zijn beschreven en uitgetekend de waarheid zijn? Bijvoorbeeld met betrekking tot de getekende hoogte van Rotra ten opzichte van de Waag, zoals in de berichtgeving geschetst. Als dit het geval is, zijn wij erg benieuwd hoe het mogelijk is dat de Gestichten beter geïnformeerd zijn dan de raad? Indien dit niet het geval is, vragen wij het college wat er gedaan kan worden tegen het verspreiden van onjuiste informatie en insinuaties die voor onrust zorgen binnen de Doesburgse gemeenschap.
Voor alle duidelijkheid willen wij nog stellen dat het ons hier gaat om de wirwar van berichtgeving en klaarblijkelijke belangen. Wij hebben ons als partij nog geen oordeel gevormd over de mogelijke bouwwerkzaamheden en vergunningswijzigingen, omdat wij eerst alle mogelijke en geverifieerde informatie willen ontvangen om een gewogen en integrale afweging te kunnen maken als deze zaak bij ons in de raad besproken wordt.

Fractie Stadspartij Doesburg

Geen tulpenactie van Lionsclub Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – De tulpencommissie van Lionsclub Bronckhorst heeft zich de afgelopen tijd, net als voorgaande jaren voorbereid op de jaarlijkse tulpenactie. Helaas is besloten dat de actie dit jaar niet door kan gaan.

Ieder jaar verkopen de Lions in de hele gemeente Bronckhorst huis-aan-huis en op sommige weekmarkten bossen tulpen voor het goede doel. In maart 2020 is de actie na één zaterdag afgebroken om de voor iedereen bekende reden.
Dit jaar werd gezocht naar mogelijkheden om de tulpenactie ondanks de coronarichtlijnen toch veilig uit te kunnen voeren. Allerlei mogelijkheden zijn onder de loep genomen, variërend van een bestelwebsite, telefonisch bestellen, tot ondernemers motiveren om flinke aantallen bossen te kopen voor klanten of werknemers. Er ontstond een ‘wat uitgekleed plan’: de verkoop beperken tot de laatste twee dagen voor Pasen. Aan die vraag kon de vaste leverancier helaas niet voldoen en er werd nog een alternatief gevonden voor een week eerder.
De gemeente Bronckhorst gaf echter het dringende advies om nu en de komende periode geen acties te ondernemen waarbij er bewegingen en ontmoetingen plaatsvinden. Net als alle andere verenigingen die verkoopacties van deur tot deur doen, moet de Lionsclub pas op de plaats doen. In overleg met het bestuur heeft de tulpencommissie besloten om zicht aan het dringende advies te houden en dit jaar dus geen tulpen te verkopen. De club beraadt zich over andere acties of acties later in het jaar.

Exploitatievergunning Faya Foroe terecht ingetrokken

DOESBURG – Burgemeester Loes van der Meijs – van de Laar van de gemeente Doesburg trok op 22 juli 2020 de exploitatievergunning van cateringzaak Faya Foroe aan de Meipoortstraat 26 in. Zij nam dit besluit op basis van een bestuurlijke rapportage van de politie. Hierin stond dat de horecazaak een rol zou spelen in een georganiseerd drugscircuit. De ondernemer tekende bezwaar aan tegen het besluit. Dit bezwaarschrift is behandeld door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie concludeerde in zijn advies dat het op 2 februari uitbracht, dat de burgemeester de vergunning terecht heeft ingetrokken.
De feitelijke exploitatie bleek niet in overeenstemming te zijn met de daadwerkelijke exploitatie. De constateringen in de rapportage van de politie zijn dermate ernstig dat de belangen van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en woon- en leefomgeving in het gedrang komen. “Ik ben blij met de uitspraak van de bezwarencommissie. Uit de rapportage van de politie blijkt dat dat de ondernemer en zijn zaak betrokken zijn bij druggerelateerde activiteiten. Dat vind ik onacceptabel. De inwoners van Doesburg moeten zich veilig kunnen voelen. Voor dit type ondernemer is in Doesburg geen plaats”, aldus Burgemeester Van der Meijs.

Het project Broze Aarde gaat officieel van start met prijsuitreiking gedichtenwedstrijd

DOESBURG – Burgemeester Loes van der Meijs zet zich in als beschermvrouwe van het project Broze Aarde. Afgelopen week nam zij daarvoor een boekje met het gelijknamige gedicht in ontvangst. Komende zaterdag vervult zij haar eerste officiële taak: dan maakt ze bekend wie de jaarlijkse gedichtenwedstrijd heeft gewonnen.

Het is begonnen met het gedicht Broze Aarde dat de Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog een jaar geleden schreef, en dat in boekvorm uitgegeven werd. ‘Een mis voor het universum’ noemde ze het. En wie het las, werd getroffen door haar hartstochtelijke liefde voor onze planeet en haar minstens even grote wanhoop nu ze diezelfde planeet steeds sneller haar ondergang tegemoet zag gaan.
Het gedicht sprak een aantal Doesburgers zo aan en werkte zo inspirerend dat besloten werd ‘er iets mee te doen’. Dat ‘iets’ is vervolgens een ambitieus project geworden dat over dit jaar uitgespreid een aantal activiteiten zal gaan bevatten, die allemaal te maken hebben met onze broze aarde. Met als hoogtepunt de uitvoering van het inmiddels op muziek gezette gedicht van Antjie Krog door musici uit Doesburg en omgeving.

De Doesburgse burgemeester Loes van der Meijs is enthousiast over dit plan en heeft zichzelf beschikbaar gesteld als beschermvrouwe van het project Broze Aarde. Haar eerste officiële taak als beschermvrouwe: het op zondag 21 februari onthullen van het aan de zuidmuur van de Martinikerk in Doesburg bevestigde winnende gedicht van de gedichtenwedstrijd die afgelopen januari uitgeschreven werd in het kader van ‘de week van de poëzie’.
Dit is een jaarlijks weerkerende wedstrijd, waarvan het thema dit jaar door de organisatie werd gewijzigd in – u raadt het al – Broze Aarde. Niemand had verwacht dat de wedstrijd zo’n succes zou worden, en dat de kwaliteit van de gedichten zo hoog zou zijn! Kennelijk is de toestand waarin onze planeet zich bevindt iets dat veel mensen bezighoudt. Het was dan ook een behoorlijk zware taak voor de jury om uit al die voortreffelijke gedichten dat ene winnende gedicht te kiezen. Maar uiteindelijk is het gelukt.
Daarna deed zich het probleem voor: voorafgaande jaren vond de bekendmaking van de winnaar en de nummers twee en drie plaats in een feestelijke sfeer met hapjes en drankjes en met veel publiek. Iets dat dit jaar natuurlijk niet mogelijk is. Toch vindt de jury dat de prijsuitreiking door moet gaan, al is het dan op een sobere en een anderhalve meter afstandelijke manier. De jury, bestaande uit Chris Kors, Petra Spaan, Marian Grandia, Tineke Beishuizen en Jan Ravensteijn, zal komende zondag live aanwezig zijn in de Martinikerk, samen met de prijswinnaar en niet te vergeten beschermvrouwe Loes van der Meijs. Er zal mooie muziek te horen zijn, uitgevoerd door pianiste Lucian Venderink, en Tineke Beishuizen zal in een bloemlezing een aantal van de ingezonden gedichten laten horen.
Het publiek zal de bekendmaking van het winnende gedicht alleen online kunnen meemaken. Het compacte maar mooie programma is live te volgen via het YouTube-kanaal van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg (te vinden op www.youtube.com en dan zoeken op ‘Kerk Angerlo-Doesburg’ waar de livestream aangeklikt moet worden). “En ook al zien wij u niet, wij vinden het een fijn gevoel als we weten dat u deze gebeurtenis met ons meebeleeft”, aldus de jury.
Na de bekendmaking van de winnaar gaat het gezelschap naar buiten, waar Loes van der Meijs na een korte toespraak het doek aan de buitenmuur van de Martinikerk zal onthullen.

Foto: Onderschrift foto: burgemeester Loes van der Meijs ontvangt uit handen van Jan Vijn en Patricia Meuws het boekje Broze Aarde als start van het project

Online gesprek over duurzame energie

REGIO – Inwoners van de Achterhoek kunnen donderdag 11 februari aansluiten bij een online dialoogsessie over keuzes en dilemma’s rond het duurzaam opwekken van energie in de Achterhoek. In het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) kan iedereen meedenken en meepraten, in dit gesprek gaat het over de uitgangspunten van de regionale aanpak van duurzame energie. Er is gelegenheid om vragen te stellen, een visie te delen of mogelijke zorgen te uiten. Het gesprek duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via www.res-achterhoek.nl/inwoners.

Winterse kunst

DOESBURG – Het winterweer levert meer op dan alleen sneeuw en ijspret. Fotograaf Harm Jan Otten wist deze prachtigee foto’s te schieten bij de vistrap in Doesburg. “Deze ijsblokken blezen achter in de afrastering na het hoge water en de vorst van de afgelopen dagen”, legt hij uit.

Foto’s: OT10 | Fotografie

Fotowedstrijd rond thema Broze Aarde

DOESBURG – Jong en oud kan dit voorjaar meedoen aan een fotowedstrijd rondom het thema Broze Aarde. Doel is om in beeld te brengen wat de invloed is van de natuur op de mens. En omgekeerd.

Het thema Broze Aarde is gebaseerd op een gedicht van de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog, dat begint met de regels: “Hoe kunnen wij zorgen voor de aarde als wij niet zorgen voor elkaar; hoe kunnen wij zorgen voor elkaar als wij niet zorgen voor de aarde.” In het gedicht uit ze haar bezorgdheid over het welzijn van de aarde en de rol die de mensen daarbij spelen.
Voor een groep inwoners van Doesburg, die haar bezorgdheid deelt, is het gedicht aanleiding geworden om een aantal activiteiten te organiseren rond het thema Broze Aarde, om daarmee de aandacht voor dit thema verder te stimuleren. Een van die activiteiten is het uitschrijven van een fotowedstrijd.

De opdracht van deze fotowedstrijd is om de broosheid van de aarde en hoe wij daarmee omgaan in beeld te brengen. Een voorbeeld daarvan is de beroemde foto van de eenzame ijsbeer die hulpeloos ronddrijft op een smeltende ijsschots. Maar smeltende ijsschotsen en beren zijn ver te zoeken als je in onze omgeving woont, dus zullen de deelnemers aan de fotowedstrijd op zoek moeten gaan naar een ander beeld dat duidelijk maakt wat de invloed van mensen op de natuur is en omgekeerd.
“Je kunt het onderwerp dichtbij huis zoeken: mensen scheiden afval of gooien het nonchalant uit het autoraampje, zie het zwerfafval langs snelwegen. Het kan ook een foto worden van een bedreigde plantensoort, of een dier dat met uitsterven bedreigd wordt. En waar zijn eigenlijk al die bijen en vlinders gebleven die tot voor enige jaren onze natuur zo opvrolijkten? Er zijn genoeg situaties denkbaar die het fotograferen waard zijn, maar het is wel een kwestie van denken, zoeken en vooral heel goed kijken”, somt de organisatie op.

De prijsvraag is uitgeschreven voor drie leeftijdscategorieën: een groep van 10 t/m 12 jaar, een groep van 13 t/m 18 jaar en een groep van 18 jaar en ouder. Iedereen mag één foto insturen of één serie van drie foto’s. “Foto’s in een serie moeten iets met elkaar te maken hebben. Samen moeten ze een verhaaltje vertellen, bijvoorbeeld over groei of ontwikkeling of ze moeten opeenvolgende gebeurtenissen in beeld brengen. Stuur je foto’s in een mail met een korte toelichting: welk verband zie je tussen de foto’s en het thema van de wedstrijd”, luidt de oproep.
Het is mooi als de fotograaf over een goede camera beschikt, maar de organisatie benadrukt dat ook met een smartphone mooie foto’s te maken zijn. De foto’s worden beoordeeld op originaliteit en of ze de boodschap van zorg voor de aarde voldoende laten zien. Technische eisen als compositie en kleurgebruik zijn minder belangrijk.
De foto’s dienen te worden ingeleverd als JPG in 3:2 of 1:1 verhouding. In eerste instantie mag een kleiner bestand worden aangeleverd, de winnaars worden gevraagd foto’s in een groter formaat te sturen (een minimale resolutie van 2835 x 1890 of 2520 x 2520).
Een jury zal uit alle drie de leeftijdscategorieën de prijswinnende foto’s kiezen. Voor elke categorie is een prijs beschikbaar van 100 euro. Daarnaast is het de bedoeling dat de beste foto’s zullen worden uitvergroot en worden getoond in een expositie die op een later moment, samen met andere activiteiten rond het thema, zal worden gehouden. Als deze expositie er komt krijgen de eigenaars na afloop van de expositie hun foto(‘s) in groot formaat mee naar huis.
Foto’s kunnen, voorzien van een korte toelichting, tot 1 mei worden toegestuurd naar de jury via mailadres h.y.hoogink@wxs.nl, met vermelding van naam, tel.nr. en leeftijd. De uitslag wordt in juni bekend gemaakt.

Heerlijk schaatsen op het Kanaal

DOESBURG – Na dagenlange voorpret kon er dit weekend overal volop worden geschaatst. Zo bonden ook Iziz, Eva en Loiz de schaatsen onder voor een heerlijk rondje over de Doesburgse wateren. Het is alweer flink wat jaren geleden dat dit kon, dus deze drie dames waren zeker niet de enigen die zich op het ijs waagden. Overal in de regio werd heerlijk geschaatst. Zowel zaterdag als zondag stond er een heerlijk zonnetje en dat betekende volop genieten zolang het nog kon, want maandagochtend trad de onvermijdelijke dooi in.

Foto: Han Uenk

Sportclub Doesburg maakt succes van Grote Clubactie

DOESBURG – In 2020 ging alles anders. Zo ook de Grote Clubactie. Toch is het de enthousiaste leden van Sportclub Doesburg gelukt dit jaar een clubrecord te breken met een netto-opbrengst van maar liefst 4000 euro.

De verkoop van de loten voor de Grote Clubactie ging er wat anders aan toe. Voor de actie is gebruik gemaakt van QR-codes, verkooplinks, verkoopboekjes en de bekende papieren loten. Alles om de verkoop coronaproof te kunnen doen. Wat niet was veranderd, was de inzet van de leden, trainers en leiders, leden van de activiteitencommissie en de sponsoren en kopers. Iedereen heeft zich geweldig ingezet om van de actie een succes te maken.
En dat is, gezien de prachtige opbrengst, gelukt. De verdiende 4000 euro is bestemd voor de jeugdafdeling van de club, bijvoorbeeld voor de aanschaf van kleding en materialen als nieuwe ballen, hesjes, pionnen of doeltjes. Ook wordt de opbrengst gebruikt voor de organisatie van activiteiten als Sinterklaas, een FIFA-toernooi en de Avondvierdaagse.

Sportclub Doesburg is iedereen dankbaar die heeft geholpen door het verkopen of het kopen van de loten. Er is een extra bedankje voor verschillende sponsoren die één of meerdere superloten hebben gekocht. Eén superlot staat gelijk aan 50 loten en kost 150 euro. Dit zijn: Kees & Annemarie Bongers, Edo & Agnes Das, Vink Kunststoffen BV, Fair Care BV, Bennie’s Barber Shop, Habru Aluminium Lastechniek BV, Habru Aluminium Lastechniek BV, Kunststofshop BV, HANS-Ouderwets lekker!, You got skills (JO19-1), Tweede elftal Sportclub Doesburg en Vakkie Bordes.
De volgende leden zijn in de prijzen gevallen: 1ste prijs Bram De With (JO9-1), 2de prijs Jax Wolsing (JO8-1), 3de prijs Konstantin Gielissen (JO12-2), 4de prijs Naut van Sommeren (JO10-1), 5de prijs Silvester Verhey (JO10-1), 6de prijs Crijn (JO11-2), 7de prijs Giërmo Trentelman (Mini’s), 8ste prijs Tijn de Bruijn (JO8-1), 9de prijs Farley Schmidt (JO8-1) en 10de prijs Gianno Latuputty (JO11-2).
De elftalprijs is gewonnen door JO8-1. De prijzen zijn inmiddels uitgereikt en hiervan is een fantastische vlog gemaakt die op social media is gedeeld.

Foto: Ferry van Middelkoop

Foto: Activiteitencommissielid Annemarie Hartgers overhandigt een mooie cheque aan voorzitter Christiaan Bruins

Nieuwe sportgroep voor jongeren

GEM. BRONCKHORST – Op 27 januari is in de gemeente Bronckhorst een nieuwe sportgroep voor jongeren van start gegaan. De sportgroep is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 20 jaar, die niet bij een sportvereniging zijn aangesloten. Voor hen is het soms lastig om contacten op te bouwen, bijvoorbeeld door een taalachterstand of omdat ze onzeker zijn. Combinatiefunctionaris Berend Betting verzorgt de sportgroep, waarin gezelligheid en het ontmoeten van nieuwe mensen voorop staat.
Op dit moment is het niet toegestaan om binnen te sporten. Maar buiten op 1,5 meter afstand kan Berend, naast combinatiefunctionaris ook leerkracht bewegingsonderwijs, zeker ook een hele leuke training aanbieden. “Gezelligheid is het belangrijkste, dus je hoeft niet heel goed te zijn in sport. Maar natuurlijk willen we conditioneel wel wat stappen maken met z’n allen”, legt Berend uit.
De eerste proeftrainingen zijn net zoals bij een sportvereniging gratis. De groep traint iedere woensdag van 15.00 tot 16.00 uur. Normaal gebeurt dit in de gymzaal Keijenborg (De Horst), maar nu het buiten is, wordt gekeken waar de meeste jongeren vandaan komen.

b.betting@bronckhorst.nl
Tel. 0575 – 750250