Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 3)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Getuigen gezocht van val van de fiets

DOESBURG – Wie heeft op zaterdag 3 juli aan het begin van de middag gezien dat een man ten val kwam op de dijk langs de IJssel bij Doesburg? Bij een stom ongeluk kwam de Doesburger ten val, maar de tegenliggers die bij de val betrokken waren, fietsten gewoon door.

De Doesburger van 71, die liever niet met zijn naam in de krant wil, reed zaterdag 3 juli rond 13.00 uur over het fietspad langs de dijk van Doesburg richting camping het IJsselstrand, op weg naar een familiefeestje in Warnsveld. “Op het eerste stuk kwam ik een groepje van een stuk of vier fietsers tegen. Ze gingen keurig achter elkaar rijden, maar bij een van de fietsers zat een jongetje achterop, dat met een schepnetje zat te zwaaien”, vertelt de fietser. “Het was zo’n schepnet met een lange stok, dat hij liet vallen toen ik hem passeerde. Ik schrok, week uit en rolde het gras in.” De Doesburger kwam ten val en kwam met zijn hand terecht op het beton van het fietspad. Een ernstige verwonding is het gevolg en er moet een operatie aan te pas komen om de hand te herstellen.
Een ongeluk zit een klein hoekje, dat weet de fietser, maar wat hem stoort, is dat de tegenliggers met het jongetje niet even zijn gestopt. “Ik hoorde de vader nog ‘pas op’ zeggen tegen het kind. En na mijn val heb ik het uitgeschreeuwd van de pijn. Het kan niet zijn dat ze niets hebben gemerkt.” De Doesburger werd gelukkig goed opgevangen door twee wielrenners, maar het steekt hem dat de betrokken fietsers gewoon zijn doorgereden. “Door mijn verhaal te doen in de krant hoop ik aan de ene kant dat er nog getuigen zijn, maar vooral dat de fietsers zelf zich melden.”

Orgelconcert van Wilbert Berentsen in Martinikerk

DOESBURG – De serie zomeravondconcerten van StiDoMu in de Martinikerk in Doesburg gaat weer van start. Op donderdag 22 juli om 20.00 uur bijt Wilbert Berentsen, cantor-organist van de Martinikerk, het spits af.

Op het programma staat de uitvoering van een aantal zeer diverse orgelwerken, waarbij de drie orgels bespeeld worden die de Martinikerk rijk is: het intieme Freytag kabinetorgel (1805), het robuuste, heldere neobarokke Flentrop orgel (1953) en het grote romantische Walcker orgel (1916). De werken van Telemann, Beeftink, Mobach, Willan en Langlais worden uitgevoerd op de meest geschikte orgels, zodat luisteraars optimaal kunnen genieten van de specifieke kenmerken van de muziek.
Wilbert Berendsen studeerde orgel bij Hans van Nieuwkoop en behaalde in 1997 zijn diploma Uitvoerend Musicus. Daarnaast studeerde hij kerkmuziek en volgde hij een applicatie-opleiding koordirectie voor vakmusici. Berendsen heeft een bloeiende lespraktijk voor organisten en is tevens koordirigent van enkele koren. Hij geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland. In augustus 2020 behaalde hij zijn beiaardiersdiploma na een studie bij Frans Haagen, stadsbeiaardier van onder andere Doesburg. Wilbert werkt momenteel ook als programmeur op het gebied van digitaal gesampelde orgels.

Kaarten voor dit concert kosten 12,50 euro en zijn uitsluitend te bestelling bij de Stichting Doesburgse Muziekcultuur (StiDoMu) via www.stidomu.nl. In de kerk is plek op 85 bezoekers.Tot nem et 9 september is er elke donderdagavond een orgelconcert in de Martinikerk, uitgevoerd door bekende organisten uit Nederland en Duitsland.

Doesburg bekijken met gidsen van VVV

DOESBURG – Bij VVV Doesburg is komende zomer weer van alles te doen. Zo zijn op meerdere momenten in de week interessante standswandelingen te volgen langs de mooiste plekjes van de binnenstad. Wie Doesburg eens van boven wil bewonderen, kan onder begeleiding van een gids de Martinitoren op. Zo snel mogelijk gaan ook de sloepvaarten en ritten met de huifkar weer van start en het is de bedoeling om later deze zomer rondleidingen te gaan verzorgen bij de vispassage.
Omdat het onzekere tijden blijven, is het verstandig om de website bezoek-doesburg.nl in de gaten te houden. In de agenda staan alle activiteiten, data en starttijden vermeld. Reserveren voor de activiteiten kan bij het VVV, zowel online als in de winkel aan de Gasthuisstraat.

www.bezoek-doesburg.nl

Volleybalvereniging ACE’19 bereid zich weer voor op het nieuwe seizoen

DOESBURG – Nadat het afgelopen seizoen vrijwel geheel in het water is gevallen bereid volleybalvereniging ACE’19 in Doesburg en Angerlo zich nu weer voor op het nieuwe seizoen. ACE’19 is een vereniging met leden vanuit Angerlo en Doesburg waar voor elk individu een plek is. Er zijn meerdere teams met verschillende niveaus en leeftijden.

Volleybal is niet de makkelijkste sport om te leren. Om die reden is er speciaal voor kinderen Cool Moves Volley (CMV). Via zes CMV-niveaus leren kinderen stap voor stap, op een speelse manier, alle volleybaltechnieken. Kinderen spelen Cool Moves Volley zo lang ze op de lagere school zit. Daarna gaan ze naar de C-jeugd.
Ook heeft ACE’19 heeft twee recreantengroepen. De ene groep is een mix van dames en heren. Zij trainen iedere woensdag om 19.30 uur in sporthal Beumerskamp. De andere groep is een herengroep. Deze groep traint iedere donderdagavond van 20.30 uur in de sportzaal in Angerlo.
ACE’19 kent bij de senioren ook voor komend seizoen een drietal seniorenteams, twee damesteams en een herenteam. Beide damesteams spelen in de 3e klasse in het district Oost van de Nevobo. Het herenteam speelt komend seizoen weer in de 1e klasse in het district. Trainingen van de teams zijn voor de dames op maandag, dinsdag of woensdag en de heren trainen op woensdagavond vanaf 20.30 uur tot 22.00 uur in sporthal de Beumerskamp. Geïnteresseerden kunnen vrijblijven een keer meetrainen.

www.ace19.nl

Leger des Heils Doesburg meer open

DOESBURG – Nu de maatregelen het toelaten gaat het Leger des Heils in Doesburg, aan Zandbergstraat 15, weer wat meer open. Elke woensdag van 10.00 uur tot 12.30 uur en zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur is de winkel met tweedehandskleding open en staat de koffie klaar. Daarnaast zijn de creatieve clubs op dinsdagavond en is de maaltijdkring weer begonnen, er is nog plek voor velen. Ook kleding is meer dan welkom. Dit kan via het luik, links van het pand, worden ingeleverd.

Dierenambulance Gelderland Oost zoekt vrijwilligers

REGIO – Dierenambulance Gelderland Oost is op zoek naar goede en gemotiveerde vrijwilligers, die zich het vak van dierenhulpverlener eigen willen maken. Een hulpverlener die het hart voor dieren op de goede plek heeft zitten en die samen met collega’s gewonde dieren ophaalt, eerste hulpverleent, dieren naar de opvang brengt en zoekgeraakte huisdieren met hun baasjes herenigt.

www.ikwordjouwredder.nl

Verkoop woningbouwlocaties Hoog-Keppel bijna rond

HOOG-KEPPEL – De gemeenteraad van Bronckhorst heeft onlangs gesproken over vragen die leefden bij bewoners en de uitkomsten van de onderzoeken rond het verkoopproces van de percelen De Werf en de Bongerd in Hoog-Keppel. De afronding van de verkoop van beide percelen kan nu doorgaan en wordt naar verwachting binnenkort afgerond.

In de afronding van de verkoop heeft de gemeente veel aandacht voor de wensen die in het afgelopen proces door de dorpsraad en omwonenden zijn geuit. Deze wensen zijn in de strikte voorwaarden vastgelegd en leidend in de uitwerking van de conceptplannen van de ontwikkelaars. Het gaat hierbij onder andere om behoud van het dorpse karakter, bomen en waardevol groen. En het gaat om stedenbouwkundige eisen, zoals maximale bouwhoogtes en privacy. Een voorwaarde is ook dat beide ontwikkelaars omwonenden betrekken bij het maken van het definitieve ontwerp van de woningbouw en de inrichting van het terrein.
De overeenkomsten worden gesloten met Zeegers voor de locatie De Bongerd en De Bunte voor De Werf-locatie. Hun plannen zijn getoetst aan de woonvisie van de gemeente Bronckhorst. De woonvisie richt zich op het bouwen van woningen voor de groepen waarin de meeste vraag is: senioren en starters. Voor de locatie De Werf ligt momenteel een plan voor het bouwen van levensloopbestendige (senioren-)woningen. Voor de locatie De Bongerd is er een plan voor 12 appartementen, die geschikt zijn voor zowel ouderen als starters.
De gekozen type woningen zijn er nog niet in Hoog-Keppel en bieden een kans op een appartement of woning met kleinere tuin. De inzet is om voor beide initiatieven vooral bewoners uit Keppel een nieuwe huisvestingsmogelijkheid te bieden. Mogelijk ontstaat hierdoor doorstroming binnen Keppel, omdat er dan woningen op de markt komen die aantrekkelijk zijn voor gezinnen met kinderen. Deze beweging op de woningmarkt is een van de doelen van de woonvisie.

De gemeente Bronckhorst gaat graag met starters in gesprek over de wensen en behoeften om in Keppel te blijven wonen. Jongeren die interesse hebben in een koopwoning worden verzocht zich te melden bij de gemeente via tel. 0575-750250 of info@bronckhorst.nl. Mogelijk blijft het niet bij deze twee woningbouwinitiatieven.

www.bronckhorst.nl/locatieshoogkeppel

Aardgasvrij en duurzaam in Angerlo

ANGERLO – De Regiegroep Angerlo Gasvrij en Duurzaam is de afgelopen twee jaar intensief bezig geweest om samen met de gemeente vorm te geven aan de energietransitie. Op maandag 19 en dinsdag 20 juli zijn er twee bijeenkomsten in de Meent in Angerlo. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners meepraten en vragen stellen.

“Wat is een goed alternatief voor aardgas, maar misschien nog wel belangrijker hoe maken we een start in ons mooie dorp om die weg in te slaan. Hoe gaan we zuiniger om met onze energie, hoe verduurzamen we ons dorp en onze huizen? Corona heeft een enorme impact gehad op onze maatschappij, op ons doen en laten. Zeker ook op de manieren en de momenten waarop we met u kunnen delen waar we als Angerlo Gasvrij en Duurzaam staan”, aldus de regiegroep. “Welke mogelijke routes we kunnen lopen om te komen tot een gasvrij dorp maar ook vooral tot een duurzaam dorp, waarin we de regie houden over onze eigen energietransitie en verduurzaming. Over deze voortgang, het transitieplan, de eventuele richting die we kunnen kiezen, de onderzoeken en al de activiteiten willen we graag met u, de inwoners van Angerlo, in gesprek.”
De bijeenkomsten starten om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Hulpdienst Vervoer Doesburg

DOESBURG – De Hulpdienst Vervoer van Caleidoz regelt op afspraak vervoer en begeleiding naar medische afspraken in Doesburg en de regio. Mensen die door een beperking niet zelfstandig kunnen reizen, kunnen een beroep doen op de hulpdienst. Het vervoer is, het liefst drie dagen van tevoren, aan te vragen bij de receptie in de Linie 4. Een vrijwilliger haalt de aanvrager thuis op. Een eventuele rollator mag worden meegenomen. Reiskosten dienen contant te worden afgerekend. Hiervoor gelden vaste tarieven. Meer informatie is te verkrijgen via tel. 0313 – 820030.

Naaldenberg steunt Sportclub Doesburg

DOESBURG – Autoservice Naaldenberg verlengt de sponsorovereenkomst met Sportclub Doesburg. Sander Naaldenberg heeft onlangs een nieuwe overeenkomst getekend voor de komende drie jaar. Sportclub Doesburg bedankt Autoservice Naaldenberg voor het vertrouwen met de bekende rood-blauwe paraplu.