Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 29)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Doesburg vlagt voor de vrijheid

DOESBURG – Op donderdag 16 april was het 75 jaar geleden dat Doesburg werd bevrijd. Het stadje had de weken daarvoor flink onder vuur gelegen. De Duitsers die zich hier hadden verschanst, hadden het bevel gekregen de schipbrug over de IJssel te verdedigen tegen de Canadezen. Toch vertrokken zij uiteindelijk op 15 april, maar niet zonder eerst een flinke ravage aan te richten. Alle plekken waar de Canadezen een mooi uitzichtpunt, werden vernietigd. De toren van de Martinikerk werd verwoest, evenals de watertoren, walmolen en brug over de IJssel. De bevrijding was een grote opluchting in de getroffen stad. Een grote viering van 75 jaar bevrijding zit er dit jaar niet in, maar aan de oproep om op deze bewuste dag de vlag uit te hangen, werd breed gehoor gegeven. De wapperende driekleur stond prachtig in de toch al pittoreske Windmolenstraat.

Foto: Linda Peppelman

Honderdjarig St. Gregorius viert jubileum volgend jaar

GIESBEEK – Muziekvereniging St. Gregorius bestaat dit jaar een eeuw en had zich voorgenomen dit jubileum groots te vieren. Helaas gooit de corona-uitbraak roet in het eten en hebben de Giesbeekse muzikanten moeten besluiten al hun activiteiten tot de zomer af te blazen.

Alle repetities komen te vervallen tot aan 1 juni en qua activiteiten zijn de jubileumverloting in april, de geraniumverkoop in mei en de vlooienmarkt in juli afgelast. Het jubileumweekend, dat gepland stond voor het eerste weekend van juni, wordt uitgesteld en verzet naar 2021. Dat geldt ook voor het gezamenlijk buitenconcert dat St. Gregorius samen met de eveneens 100-jarige Muziekvereniging Nieuw Leven uit Angerlo eind juni wilde geven op Landgoed Bingerden. “Het zijn lastige besluiten, aangezien er door leden en bestuur al veel tijd is gestoken in het organiseren van al deze activiteiten maar uiteindelijk staat gezondheid op de eerste plaats”, meldt de vereniging.

Ter voorbereiding van het jubileumjaar is er veel overleg geweest, wat heeft geresulteerd in een mooi en afwisselend draaiboek met een invulling voor het jubileumweekend. Aangezien het bestuur en de jubileumcommissie van St. Gregorius nog steeds achter deze invulling staan, wordt dit draaiboek gekopieerd naar volgend jaar. De verenging kan nu al melden dat op zaterdag 5 juni 2021 in de middag een receptie wordt gehouden. In de avond is er een feest voor iedereen die het 100-jarig jubileum van St. Gregorius mee wil vieren. Deze avond vindt plaats in een tent op het Dorpsplein en Coverband Cabrio is van de partij om er een groot feest van te maken. Op zondag 6 juni vindt het Muziekfestival plaats waarbij muziekvrienden van de fanfare samen muziek maken, spelen en zingen.
“We gaan er van uit dat iedereen begrip heeft voor deze besluiten. Wij hadden ons jubileumjaar natuurlijk anders voorgesteld maar door deze onmacht kunnen wij niet anders”, aldus het bestuur. “We hopen dat we weer snel samen muziek mogen maken en de mensen in Giesbeek kunnen verblijden met een muzikale rondgang of buitenconcert.”

Galerie Grietje toont werk rond 75 jaar bevrijding

DOESBURG – Doesburg werd op 16 april 1945 bevrijd. In dat kader toont kunstenares Helmi de Vaan een tweetal werken rond het thema 75 jaar vrijheid in haar Galerie Grietje aan de Ph. Gastelaarsstraat in Doesburg. De werken zijn vanaf de straat te zien.

De galerie kan in verband met de coronamaatregelen geen bezoekers ontvangen. Daarom heeft De Vaan haar werken voor het raam geplaatst, zodat iedereen ze vanaf de straat kan zien. De beelden zijn oorspronkelijke bestemd voor de expositie die in het kader van 75 jaar vrijheid in Wageningen van mei tot september 2020 zou worden gehouden. Wegens de corona-maatregelen is die expositie voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Het eerste stuk is getiteld Wachters van de Vrijheid (foto). Het beeld is geïnspireerd op de praatpalen langs de snelweg in Frankrijk. Als je er snel langs rijdt, lijken die net reigers op een paal. Ze staan langs de weg te wachten tot iemand met pech hen aanspreekt. De wachters van de vrijheid symboliseren hetzelfde. Ze wachten en waken. Je kunt er altijd op vertrouwen dat ze er zijn en hen aanspreken.
Daarnaast is het beeld Geallieerden te zien. Dit beeld symboliseert de vier bondgenoten die opkomen voor de wereld. Hier zit daadkracht in. De bondgenoten zijn van brons gemaakt en de wereld waarover ze beraadslagen is een ijzeren bal.

www.galeriegrietje.nl

Lalique Museum in Blauw Bloed

DOESBURG – Het Lalique Museum in Doesburg mag dan wel gesloten zijn, ondanks de crisis blijft het museum aandacht trekken. Zo is onlangs het televisieprogramma Blauw Bloed op bezoek geweest om de tentoonstelling Koninklijk Licht in beeld te brengen. In vijf minuten krijgen kijkers vanuit huis een goede indruk van de expositie.
Het museum blijft tot en met 28 gesloten, maar het team zit ondertussen niet stil. Achter de schermen wordt gewerkt aan zaken als onderhoud, herinrichting en verdere promotie van het museum. Het houtwerk krijgt een schilderbeurt, de museumshop een nieuwe inrichting en in de afgelopen weken gingen ruim 1.500 inkijkexemplaren van de tentoonstellingscatalogus op de post, naar organisaties in het hele land.

https://www.musee-lalique.nl/mediatheek/?utm_source=phplist152&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Koninklijk Licht vanuit huis

Doesburg Beweegt online

DOESBURG – Ook nu sportieve activiteiten, evenementen en bijeenkomsten niet door kunnen gaan, zit Doesburg Beweegt niet stul. Buurtsportcoach Ivet geeft via internet tips om te blijven bewegen. Dit doet zij samen met alle gymmeesters en -juffen van het Graafschap College en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Op YouTube zijn verschillende filmpjes te vinden waarmee kinderen lekker in beweging kunnen komen. Zo zijn er elke dag instructiefilmpjes voor kinderen 4 tot 12 jaar waarmee ze aan te slag kunnen met bijvoorbeeld balanceren, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspellen en bewegen op muziek. De filmpjes zijn te vinden via Facebook van Doesburg Beweegt en via www.doesburgbeweegt.nl.

Ik vind: 1940-45. Verzet in het onderwijs

Leren, studeren, rebelleren. Daar deed het onderwijs en de jeugd volop aan mee. Zo benoemde Hitler de Oostenrijze nazi Seyss Inquart tot Nederlandse Landvoogd, bijgenaamd 6 1/4. Hij liep mank. Kinderen zongen toen het liedje ‘Hinkeldepinkel, daar gaat ie heen, helemaal op zijn ene been.’ In Amsterdam liepen studenten hinkend op het Rokin. Met één been op de rijweg en met het andere been op het trottoir.
Op school werd bij de les geschiedenis veel aandacht gegeven aan de strijd van de Watergeuzen tegen de Spaanse bezetters in de 80-jarige oorlog. Tijdens de zangles werden de vaderlandse liederen uit de Valerius Gedenk Klank een topper. Scholieren leerden elkaar om met een paar latten en wat draad een richtantenne te maken. Dan kon je op de radio Radio Oranje uit Engeland beter ontvangen.
Humor was ook ruim voorradig. Straten met een Joodse naam moesten een andere naam krijgen. Het voorstel: Adolf Hitlerweg (ermee). Hoe heette Hitler in het Russisch? Slarotimof. In het Chinees: Hang Kreng Hang. En Duitsland, dat werd Mofrika.
Zo werd het onderwijs de basis van verzet.

Jaap van Ommen,
Doesburg

Toekomstbestendig wonen lening nog steeds beschikbaar in Doesburg

DOESBURG – De gemeente Doesburg heeft het afgelopen jaar 19 leningen verstrekt voor het verduurzamen van particuliere woningen en het levensloopbestendig maken daarvan. De zogenoemde Toekomstbestendig wonen lening is nog steeds beschikbaar.

In de periode van april 2019 tot en met maart 2020 heeft de gemeente Doesburg 25 aanvragen ontvangen. Inmiddels zijn 19 leningen verstrekt. Hiermee komt het totaal uitgeleende bedrag sinds de start van de lening in april 2019 op 140.000 euro. Op dit moment is er voor de ‘Toekomstbestendig wonen lening’ vanuit de gemeentelijke bijdrage nog een bedrag beschikbaar van 830.000 euro. Doesburg biedt deze lening aan in samenwerking met de provincie Gelderland. De provincie neem 50 procent voor haar rekening, waardoor er nog 1.660.000 euro beschikbaar is voor particuliere woningeigenaren die hun woning de komende jaren willen verduurzamen en toekomstbestendig maken.

De meeste aanvragen zijn voor zonnepanelen, gevolgd door HR+++glas en gevel-/vloerisolatie. Met de lening kunnen inwoners energiemaatregelen combineren met asbestsanering van het dak en/of met het levensloopbestendig maken van de woning. Tot op heden worden de leningen alleen gebruikt voor het verduurzamen van woningen. Wethouder Peter Bollen: “Het is mooi dat onze inwoners de lening zo goed weten te vinden. Toch lijken mensen niet te weten dat de lening ook gebruikt kan worden om de woning toekomstbestendig te maken. Daar zullen we de komende tijd extra aandacht besteden.”

Doesburgse woningeigenaren kunnen een bedrag lenen tussen de 2.500 en 25.000 Euro. Deze lening vragen zij aan bij de gemeente Doesburg. Woningeigenaren kunnen kiezen uit verschillende leningsvormen met een looptijd van 10 tot 15 jaar. De gemeente vraagt een lage rente van op dit moment 1,6 procent. Doesburg was de eerste gemeente in Gelderland die de Toekomstbestendig wonen lening aanbood.

Online programma Scouting Doesburg

DOESBURG – Hoewel de bijeenkomsten in ieder geval tot 1 juni zijn afgelast, wil Scouting Doesburg haar leden niet zo lang zonder scouting laten zitten. Daarom heeft de leiding een online platform opgezet via isalaonline.wordpress.com. Elke twee weken is er een activiteit, met elke keer een ander programma. Denk bijvoorbeeld aan het lopen van een (virtuele) route of het uitvoeren van een lijst met de meest uiteenlopende opdrachten. Deze worden dan beoordeeld door de leiding. Daarnaast bevat de site tutorials en tips voor thuis. Ook kinderen die geen lid zijn van Scouting Doesburg kunnen meedoen.
“De site is een mooie oplossing in een tijd waarin sociaal contact zoveel mogelijk beperkt moet worden”, zegt Scouting Doesburg. “De jeugdleden – die ook niet naar school kunnen – krijgen op deze manier iets leuks te doen voor thuis.”

isalaonline.wordpress.com

Tekening voor opa en oma

DOESBURG – Samenleven op afstand. Het is niet makkelijk en al helemaal niet leuk. Gelukkig ontstaan er overal leuke initiatieven, vooral om ouderen een leuk moment te bieden. Artiesten komen zingen of muziek maken voor verzorgingshuizen, bakkers, snackbars en andere winkeliers bieden hen lekkers aan. Maar ook op kleinere schaal wordt er aan anderen gedacht. Zo kwamen Liv en Finn een mooie tekening maken op de IJsselkade in Doesburg, speciaal voor opa Wim en oma Gerda Bladergroen, die daar wonen. Ze missen elkaar natuurlijk ontzettend, maar zo’n leuke groet voor het raam, kan niet anders dan iedereen opfleuren.

24/7 noodopvang kinderen van ouders in cruciale beroepen

GEM. ZEVENAAR – Sinds maandag 30 maart kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen binnen de gemeente Zevenaar ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekeinde opgevangen worden. Deze nieuwe, extra noodopvang is mogelijk gemaakt op de locatie kinderopvang Toverhoed én buitenschoolse opvang Toverwereld van Humankind in Zevenaar. Dit dankzij intensieve samenwerking tussen de gemeenten, kinderopvangorganisaties en zorgpartners in de regio De Liemers.

Door de aangescherpte maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn scholen gesloten en is kinderopvang alleen geopend voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. De regionale partners, zoals de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, de sociale teams van deze gemeenten, Van Der Valk Hotel Duiven, Kinderopvang Zonnekinderen en Humankind Kinderopvang nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid; zij willen de mensen steunen die Nederland draaiende houden.
Behoud van kwaliteit en veiligheid Juist voor Nederlanders in deze beroepen is ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekeinde behoefte aan kinderopvang. “Binnen onze gemeente zijn we het idee voor een 24/7 opvang gaan onderzoeken. Kwaliteit en veiligheid staan bij alle partijen voorop. Samen met partners en onze bevlogen pedagogisch medewerkers zijn we in staat om dit in een tijdsbestek van dagen te realiseren. Daar mogen we best trots op zijn,” zegt Peggy Wentink, locatiemanager bij Humankind. Kinderdagverblijf Toverhoed en Buitenschoolse opvang Toverwereld zijn gevestigd aan de Bemlaan 1 in de wijk Groot Holthuizen. Van der Valk Hotel Duiven stelde extra bedden beschikbaar voor de opvanglocatie.
Allereerst wordt gestart op de locaties van Humankind. Mocht de vraag groeien, dan is een tweede locatie van Kinderopvang Zonnekinderen aan de Platanenlaan 11 in Zevenaar beschikbaar. Ouders die in één van de cruciale beroepen werken, wonen in de gemeenten Duiven, Westervoort of Zevenaar en behoefte hebben aan 24/7 opvang van hun kind(eren) kunnen bellen naar de gemeente Zevenaar, tel. 0316 – 595111.