Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 218)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Vergadering PCOB Doesburg

DOESBURG – Het bestuur van PCOB Doesburg houdt op dinsdag 20 november een ledenvergadering in het restaurant van Grotenhuys in Doesburg. Iedereen is vanaf 14.45 uur welkom. Na de pauze is er een powerpointpresentatie met de titel Wetenswaardigheden over Doesburg. Dorien Lensink en Ans Woudenberg geven de presentatie.

Eén boom mot kun’n: gratis boom

BRONCKHORST – Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst kunnen een gratis boom aanvragen. Deze wordt aangeboden door enkele initiatiefnemers uit Bekveld, Vereniging Bomenbelang en Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt onder het motto Eén boom mot kun’n.

In het Bronckhorster landschap zijn de afgelopen jaren verschillende vrijstaande bomen verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met deze actie, die is gestart in 2015/2016, worden markante bomen teruggebracht in het landschap. Er zijn inmiddels 328 bomen geplant, zoals eiken, lindes en beuken.
Grondeigenaren kunnen een boom aanvragen. De gemeente en provincie betalen de kosten van de boom en de aanplant. Aan de aanvraag zijn wel wat voorwaarden verbonden, zoals de locatie van de boom en de soort, die in het landschap moet passen.
De actie wordt gecoördineerd door Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt. Grondeigenaren met ruimte voor een boom kunnen zich tot 1 december bij de vereniging aanmelden via info@onderholt.nl of tel. 0575 – 550593. Vermeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de gewenste locatie voor de boom.

Bridgeclub Doesburg bestaat 25 jaar

DOESBURG / HUMMELO – Bridgeclub Doesburg bestaat 25 jaar en dat wordt op zaterdag 17 november gevierd met een bridgedrive, borrel en buffet voor leden in restaurant De Gouden Karper in Hummelo. Het programma begint om 14.00 uur. Leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Bridgeclub Doesburg werd op 3 september 1993 bij akte bij de notaris opgericht. De oprichtingsvergadering vond plaats op 22 juni 1993. Ad van den Brink en Bert Lodeweges, toentertijd buren van elkaar en wonende aan de Paardenmarkt, waren de initiatiefnemers. Een mooi begin van 25 jaar bridgen in clubverband.

Om leden te werven zijn in het verleden vaak bridgecursussen gegeven door de vereniging, onder andere ook aan bewoners van IJsselzicht, het huidige Grotenhys. Het eerste lustrum werd gevierd met een bootreis van Doesburg naar Zutphen, gesponsord door de Rabobank. In 2013 werd het twintigjarig jubileum gevierd met een mooi feest in de Peerdestal in Ellecom.
Ad van den Brink was 22 jaar voorzitter van bridgeclub Doesburg en is nu erelid. Hij is opgevolgd door de huidige voorzitter, Landa de Graaf. Ceremoniemeester is secretaris Johan Willemstein. De leden van bridgeclub Doesburg spelen in De Onderbouw aan de Juliana van Stolberglaan 5 in Doesburg.

www.nbbclubsites.nl/.club/7058

Raad Bronckhorst unaniem akkoord met begroting

BRONCKHORST – De gemeenteraad van Bronckhorst heeft unaniem ingestemd met de begroting voor de komende vier jaar. Alle fracties gingen daarbij akkoord met een motie van D66 en CDA over het beter digitaal inzichtelijk maken van de begroting, die te vinden is op www.bronckhorst.nl/financieel.

De begroting is het huishoudboekje waarin de inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn opgenomen. De grootste inkomstenbron is de uitkering van het Rijk. Daarnaast heeft de gemeente inkomsten uit gemeentelijke belastingen, leges en grondexploitaties. Het geld wordt weer uitgegeven aan zaken als zorg, uitkeringen, afvalinzameling, scholen en onderhoud van groen en wegen.
In 2019 bedraagt de begroting circa 76 miljoen euro, met een overschot van 1,9 miljoen euro. De begroting die nu voorligt, is beleidsarm. Dat wil zeggen dat het enkel bestaand beleid bevat vanuit de begroting 2018 en geen nieuwe onderwerpen en/of kosten.
Dit heeft te maken met de nieuwe coalitie van GBB, VVD en GroenLinks die in juni aantrad. Deze partijen werken vanuit een nieuw coalitieprogramma en gaan de komende periode nieuwe plannen ontwikkelen om hun speerpunten samen mét en voor Bronckhorster inwoners, ondernemers, het landschap en dergelijke vorm te geven.
Hoe B en W de komende vier jaar aan de slag willen, werken ze uit in een programmaplan dat in december in de raad behandeld wordt. Hierin komen ook de tarieven voor de gemeentelijke belastingen voor 2019 aan bod. Ook het financieel overschot van bijna 2 miljoen euro wordt hierin ingevuld.
Over het programmaplan komt de ‘traditionele’ begrotingsraadsvergadering met onder andere de algemene beschouwingen van de raadsfracties.

Succesvol ouder-kindtoernooi TVD2002

DOESBURG – Tennisvereniging TVD2002 stond de eerste zondag van november geheel in het teken van het ouder-kindtoernooi. In twee poules gingen de deelnemers met elkaar de strijd aan. De ochtend begon koud, maar rond 11.00 uur kwam de zon steeds meer door. “Er werden mooie partijen gespeeld en de sfeer was super. Iedereen heeft met veel enthousiasme op de baan gestaan. En dat is waar de tennisclub voor staat: met elkaar veel plezier beleven op de club. Spelniveau is niet belangrijk. En leeftijd ook niet. De combinatie jong-oud, ervaren-onervaren maakte het jaarlijks terugkerend evenement weer een succes”, aldus de vereniging.

Bronckhorst pleit voor kinderpardon

BRONCKHORST – De gemeenteraad van Bronckhorst heeft aan het college gevraagd ervoor te zorgen dat de gemeente zich aansluit bij de 64 andere zogenoemde Kinderpardongemeenten. Bronckhorst zal dan bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon. Deze motie is tijdens de raadsvergadering op donderdag 8 november ingediend en aangenomen door PvdA, D66 en GroenLinks. CDA en ChristenUnie/SGP stemden voor. GBB en VVD stemden tegen het voorstel, omdat zij vinden dat het kinderpardon een zaak voor de Rijksoverheid is.

Lezing over de koloniale geschiedenis van Nederlands-Indië

LATHUM – Nagalm van een Trots Imperium is de titel van de lezing die Hans van den Akker vrijdag 23 november verzorgt in de Lathumse Kerk. Hij vertelt deze avond over de koloniale geschiedenis van ons land in Nederlands-Indië.

Hans van den Akker is historicus en de conservator van Bronbeek, het Arnhemse museum waarin het Indische verleden centraal staat. Zoals de titel van zijn presentatie al aangeeft, galmt de koloniale Nederlandse geschiedenis door tot in onze huidige tijd. De discussie over ons koloniale verleden is springlevend. Als historicus én conservator is Van den Akker als geen ander in staat een overzicht te geven van de Nederlands-Indische geschiedenis en dit te relateren aan de collectie van museum Bronbeek. Hij betrekt het publiek in zijn presentatie en zal volop gelegenheid geven tot het stellen van vragen.
De lezing in de Lathumse kerk begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 7 euro, inclusief koffie vooraf en een drankje in de pauze. Kaarten bestellen kan via vvlk@chello.nl of tel. 0313-631915. Tevens zijn kaarten, zolang de voorraad strekt, te koop voor aanvang van de lezing.

Meisjes A-team Focus in het nieuw gestoken

HOOG-KEPPEL – IJsboer on Toer uit Hummelo is de nieuwe shirtsponsor van volleybalvereniging Focus uit Hoog-Keppel. IJsboer on Toer is de naam voor de ijswagens en foodtrucks van IJsboerderij De Steenoven uit Hummelo. Eigenaar Ronald Pelgrom heeft het meisjes A-team van volleybalvereniging Focus, dat op een mooie vierde plek in de competitie staat, verrast met nieuwe shirts. Focus en de dames van het team bedanken Ronald hartelijk voor zijn mooie gebaar naar de volleybalvereniging.

Foto: Gerrit Kempers

Sinterklaas-poppenspel

DOESBURG – Op donderdag 29 november is er in de bibliotheek in Doesburg een interactieve Sinterklaas-poppenkastvoorstelling. Jan Klaassen en Katrijn verheugen zich enorm op Pakjesavond en de komst van Sinterklaas en Piet. Helaas vindt niet iedereen dit even leuk. Zou Pakjesavond wel door kunnen gaan? De voorstelling begint om 15.00 uur en duurt ongeveer 30 minuten. Komen kijken is gratis, maar aanmelden is wel gewenst. Dit kan via www.biebnieuws.nl of via tel. 0314 – 333445.

Damestasjes lezen bij Vrouwen van Nu

ANGERLO – De volgende bijeenkomst van Vrouwen van Nu Angerlo e.o. op donderdag 29 november staat in het teken van damestasjes. Een damestas geeft zwijgend antwoord op levensvragen, toont ongebruikte kwaliteiten en talenten van de draagster van de tas. Yoeke Nagel, journalist, psychosociaal therapeut en spreekster heeft zich verdiept in de damestas. Zij vertelt over de geschiedenis van de handtas en ze gaat een aantal damestasjes ‘lezen’. De avond begint om 19.45 uur en wordt gehouden in de Meent.