Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 201)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Nieuw bestuur voor Doesburgse Watersport Vereniging

DOESBURG – De Doesburgse Watersport Vereniging (D.W.V.) hield onlangs een ledenvergadering. De vereniging verkeerde in zwaar weer. Naast de hoge badhuur, het dalende aantal leden, stapte het voltallige bestuur enige tijd geleden op. Eind vorig jaar hebben de twee oud bestuursleden Walther Eenstroom en Henkjan Kets de handschoen opgepakt om de vereniging nieuw leven in te blazen en een andere weg in te slaan. Zij schreven een plan van aanpak, politieke partijen werden benaderd. Ook werd er werd er intensieve samenwerking gezocht met het Stichtingsbestuur Overdekt Zwembad om samen plannen te smeden voor de toekomst. Alle inspanningen hadden succes want de vereniging installeerde tijdens de ledenvergadering een nieuw bestuur. Voorzitter Walter Eenstroom hield na zijn aanstelling een vurig pleidooi. Hij riep de leden op om er samen de schouders onder te zetten. Tevens deed hij een beroep op de politiek om deze actieve verenging nu te steunen om weer te groeien naar een ledental van boven de 200, zodat het op alle fronten weer de eigen boontjes kan doppen. Als dit is bereikt kan de vereniging ook veel meer gaan betekenen voor alle leden die D.W.V. en de zwemsport een warm hart toe dragen.

Ik vind: Stadsgezicht Doesburg opnieuw bedreigd

Het aanzicht van Doesburg vanaf de kant van de IJsselbrug is een zeer bijzonder stadsgezicht. Er zijn nog maar weinig plekken in ons land waar stad en ommeland nog zo’n, tamelijk ongestoord, geheel vormen.
In 1974 vond de Minister van Cultuur dit stadsbeeld, samen met de binnenstad, al zó waardevol dat het beschermd moest blijven voor nu en later. Die bescherming is bij de wet vastgelegd, maar gemeenteraadsleden moeten dit proces bewaken en zijn daar verantwoordelijk voor. De gemeentelijke nota Ruimtelijke Kwaliteit spreekt van het ‘landschappelijk casco’ dat behouden en versterkt moet worden. In die nota uit 2011 worden de ideeën van het behouden van een beschermd stadsgezicht nog omarmd.
Het Rotra-Ubbink industrieterrein schuurt aan tegen het bijzondere stadsgezicht. Maar ook hier dreigt het grote gevaar van ‘verdozing’, bebouwing met mega-hallen. De plannen om zo’n hal in de Fraterwaard te bouwen zijn vorig jaar gestrand, maar het idee is gebleven. Nu dreigt het bestemmingsplan van dit industrieterrein zodanig te worden veranderd, dat de maximale bouwhoogte van 12 naar 22 meter gaat. Als de gemeenteraad dat toelaat, wordt het mogelijk om pal naast dat eeuwenoude stadsbeeld ook een mega-hal te bouwen. Het stadsprofiel zal onherstelbaar worden beschadigd.
Daarnaast zullen de duizenden vrachtwagens, die nodig zijn om de hal te vullen en weer leeg te maken, een enorme extra milieubelasting geven: fijnstof en andere uitstoot, lawaai en onveiligheid. Het is bekend dat opslag en overslag van goederen sterk geautomatiseerd kan worden, dus niet of nauwelijks voor extra werkgelegenheid zal zorgen.
Verandering van maximaal toegestane bouwhoogte van 12 naar 22 meter lijkt een eenvoudige stap. Maar de menselijke maat gaat daarmee totaal verloren. Bovendien is er geen enkele reden om aan te nemen dat het daarbij stopt. Immers, er is efficiëntie te halen door hoger te bouwen en die trend is voorlopig nog niet gestopt. Een mega-hal zal het stadsprofiel tot in de verre omtrek totaal overheersen en het eeuwenoude stadsbeeld zal voorgoed verloren gaan.
Namens de Bond Heemschut roep ik raadsleden en bewoners op zich te verzetten tegen deze ontwikkelingen. Een mega-hal past niet in dit landschap. De Bond Heemschut zal er ook alles aan doen wat binnen haar (juridisch) bereik ligt om deze ontwikkeling te stoppen.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut,
Meindert W. van den Berg,
Doesburg

Doesburgse wethouder Ellen Mulder stopt na tekort

DOESBURG – Wethouder Ellen Mulder heeft haar taken als wethouder neergelegd. In de commissievergadering van afgelopen donderdag las zij een brief voor, waarmee zij haar ontslag aanbood.

Mulder stapt op vanwege het tekort rondom het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen in Doesburg, deze taak was onderdeel van haar portefeuille. In 2016 is door de raad een meerjarenonderhoudsplanning vastgesteld. Bij de uitvoering van onderhoud in 2017 en 2018 kwam achterstallig onderhoud aan het licht. Door deze extra kosten werd het budget met meer dan 375.000 euro overschreden.
Omdat niet alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden in het plan van 2016 bleken te zijn meegenomen, werd er in 2018 een nieuwe begroting gemaakt. Uit dit tienjarenplan bleek het tekort af te stevenen op 1,5 miljoen euro.”Ik ben heel straight, ik was politiek verantwoordelijk en dan moet je de consequenties daarvan inzien”, aldus Mulder. Ze maakt zichzelf geen verwijten. De kwestie laat ze verder aan het college over. De beslissing om te stoppen was niet gemakkelijk. ”Ik verlaat de Doesburgse politiek met pijn in mijn hart. Ik heb Doesburg voor altijd in mijn hart gesloten. Maar heb altijd naar eer en geweten gehandeld,” liet ze tijdens de vergadering weten.
Tijdens de vergadering van volgende maand wordt er dieper ingegaan op de tekorten, dan wordt ook besproken wie verantwoordelijk gaat worden voor de portefeuille van Mulder. Maandag 17 juni is de laatste werkdag van de wethouder. Wie de nieuwe wethouder gaat worden, is vooralsnog niet bekend. ”Dat laat ik aan de fractie over”, aldus Mulder.

Onthulling van Het Laatste Avondmaal van Doesburg

DOESBURG – Het Laatste Avondmaal van Doesburg is klaar. Zaterdag 18 mei onthult burgemeester Loes van der Meijs deze moderne versie van dit iconische werk van Leonardo DaVinci.

Markante koppen uit Doesburg werden door Fotostudio 1309 vastgelegd op beeld. Samen verbeelden zij Het Laatste Avondmaal, maar wel met een knipoog naar de 21e eeuw. Op bijgaande deelfoto staan van links naar rechts Paul Staarink, Frank de Lange, Gerard Sipkes, Henk Beyen en Han Jansen. Het kunstwerk kwam mede tot stand door sponsoring van ondernemers en particulieren uit Doesburg en omgeving.

Zaterdag 18 mei om 10.30 uur wordt Het Laatste Avondmaal van Doesburg, een doek van 3 bij 1,60 meter groot, onthuld in het Grand Café Het Arsenaal 1309. Voorafgaand zal de Doesburgse sopraan Edith Weetink een tweetal aria’s ten gehore brengen, met als slot het toepasselijke Ave Maria.
Voorlopig blijft het kunstwerk hangen in het Arsenaal en zal bij inschrijving/veiling worden verkocht. De opbrengst zal gaan naar de Doesburgse Motorrun voor mensen met een beperking (IVG) en het kledingatelier van de Hanzedag Feesten.

Foto: Robbin van Turnhout Fotografie

Filmhuis Doesburg draait Shoplifters

DOESBURG – In Filmhuis Doesburg is deze week de film Shoplifters te zien. Er zijn voorstellingen op vrijdag 24 en woensdag 29 mei, beide vanaf 20.00 uur in Het Arsenaal in Doesburg.

Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste winkeldiefstal weer onderweg naar huis zijn, komen ze buiten in de kou een verloren klein meisje tegen. Als blijkt dat ze van huis is weggelopen, neemt Osamu haar mee naar huis, waar ze al snel wordt opgenomen in het hechte gezin. Hoewel de familie arm is en ze net genoeg verdienen door te stelen, hebben ze een gelukkig leven samen. Tot een onverwachte gebeurtenis verborgen geheimen blootlegt en de familiebanden hevig op de proef worden gesteld. Shoplifters is opgebouwd als een klein mysterie waarin de sociale achtergronden langzaam diepte krijgen.

www.filmhuis-doesburg.nl

Voordrachten gevraagd voor de Snappenburg de Vries-prijs

DOESBURG – De Monumentenvereniging Doesburg reikt ieder jaar de Snappenburg de Vries-prijs uit. Nog tot 1 juni kunnen panden worden voorgedragen voor deze prijs.

De Snappenburg de Vries-prijs is in 1995 ingesteld door de Monumentenvereniging Doesburg en wordt sindsdien jaarlijks toegekend aan een pand uit de binnenstad waaraan een bijzonder herstel is uitgevoerd. De prijs is genoemd naar de heer J.M. Snappenburg de Vries († 27 februari 1976), ereburger en oud-gemeentesecretaris van Doesburg en medeoprichter van de Monumentenvereniging.

Een jury, bestaande uit drie bestuursleden van de Monumentenvereniging, kiest uit de nominaties een pand voor de Snappenburg de Vries-prijs. Er is wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de prijs. Het object heeft tijd, geld en opoffering gevraagd. De resultaten zijn vanaf de openbare weg zichtbaar, of zijn toegankelijk voor publiek. De werkzaamheden zijn onverplicht verricht. De omvang van toevoegingen en/of verbeteringen doen niet ter zake. Het resultaat van de werkzaamheden is verrassend en draagt bij aan de verrijking van de stad Doesburg. Het gaat om verbeteringen die tussen juni 2018 en juni 2019 zijn gerealiseerd.

Iedereen die een pand weet dat voor een nominatie in aanmerking komt, kan deze met onderbouwing doorgeven aan het bestuur van de Monumentenvereniging, liefst per e-mail via info@monumentenverenigingdoesburg.nl of schriftelijk bij de secretaris, Paul le Blanc, Gasthuisstraat 6, 6981 CS Doesburg. De Monumentenvereniging ontvangt de voordrachten graag vóór 1 juni.
De Snappenburg de Vries-prijs wordt tijdens de Open Monumentendag, zaterdag 14 september, overhandigd aan de eigenaar van het winnende pand en bestaat uit een kleine bronzen plaquette, te bevestigen aan de voorgevel van het pand, een bijbehorende oorkonde en een gravure van Oud-Doesburg.

Activiteiten SVD Doesburg

DOESBURG – Seniorenvereniging Doesburg e.o. (SVD) komt vrijdag 24 mei weer bijeen voor een gezellige middag in Grotenhuys. Vanaf 14.30 uur staan klaverjassen, jokeren, bridge en rummicub op het programma. Dinsdag 28 mei wordt er gefietst. Wie mee wil, kan zich om 13.30 uur melden bij de Meipoort.

Lezing over pelgrimstocht naar Santiago de Compostela

DOESBURG – Henk Murraij is pelgrim, levensspecialist, levensontdekker, coach, adviseur en schrijver van de roman Durven Zijn. Op donderdag 23 mei komt hij naar Doesburg om te vertellen over zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.

Murraij liep in 2016 vanaf zijn woning in Hedel een 3.200 kilometer lange pelgrimstocht naar Santiago de Compostela in Spanje. En vervolgens nog een stukje verder naar Finisterre, om bij het einde van de wereld uit te komen. Hij is ruim vier maanden onderweg geweest en heeft ervaren hoe het is om los te zijn van de vertrouwde omgeving en volledig afgestemd op zijn eigen intuïtie. Al die tijd maakte hij zelf zijn keuzes en niemand die hem vertelde dat het anders moest of dat het beter kon, maar elke dag een gevoel van vrijheid en onderweg zijn. Onderweg leerde Murraij verder kijken dan zijn eigen neus lang is en zijn angsten te doorzien. “Wie loslaat van vertrouwde patronen en vertrouwen heeft dat het altijd goedkomt, stapt in de vrije ruimte en komt in een nieuw avontuur”, aldus Murraij.

Murraij kan prachtig vertellen over zijn bijzondere pelgrimstocht, ondersteund met foto’s die hij onderweg maakte. Hij neemt zijn publiek mee in zijn voorbereidingen, wat je zoal nodig hebt onderweg en wat je vooral thuis moet laten. De lezing is interactief en er is tussendoor voldoende gelegenheid om vragen te stellen. In de pauze en na afloop signeert Murraij zijn boek Durven Zijn, waarin hij de lezer meeneemt op zijn levensreis.
De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Meulenhuus, dat om 19.30 uur haar deuren opent. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Historische vereniging Stad en Ambt en leden kunnen deze gratis bijwonen. Andere belangstellenden betalen 5 euro entree.

Voedselbank Doesburg zoekt vrijwilligers

DOESBURG – Het uitgiftepunt van de Voedselbank in Doesburg is op zoek naar helpende handen. Gezocht worden mensen die twee diensten per maand kunnen draaien.

Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Om deze mensen een steuntje in de rug te geven, verstrekt de Voedselbank wekelijks een voedselpakket. Professionele hulpverleners melden de mensen aan. In Doesburg worden de laatste jaren steeds zo’n veertig tot zestig huishoudens geholpen.
Uitgiftepunt Doesburg verzorgt elke vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur de uitgifte van voedselpakketten voor afnemers in Doesburg en naaste omgeving. In de ochtend worden de producten aangeleverd door de chauffeurs van Voedselbank Arnhem. De Doesburgse vrijwilligers zetten alles klaar en regelen de uitgifte.
Hiervoor zijn extra mensen nodig. Er wordt gewerkt met een wisselrooster, waarbij vrijwilligers twee diensten per maand draaien, op vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur. In aanmerking komen mensen die het leuk vinden om met verschillende mensen contact te hebben, in een klein team kunnen samenwerken en positief zijn ingesteld. Vrijwilligers dienen wel enig til- en sjouwwerk te kunnen doen.
Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Joop Toeter via tel. 06-26878386 of jooptoeter47@gmail.com

www.voedselbankarnhem.nl

Lezing over zwarte gaten

DOESBURG – Op woensdag 22 mei vertelt astronoom en fysicus Henk Geuverink in Doesburg over zwarte gaten in het heelal. Dit doet hij vanaf 20.00 uur in de Gasthuiskerk.

Na de waarneming van zwaartekrachtgolven en de dood van Stephen Hawking is de focus van de astronomie gericht op deze zwaarste objecten in het heelal. Geuvering vertelt ook over de evolutie van sterren en neutronensterren. Daarbij heeft hij als altijd een paar ‘amazing facts’ paraat, verbazingwekkende feiten uit natuur- en sterrenkunde.
Drs. Henk G. Geuverink studeerde in de jaren zestig wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht. Zijn leermeesters waren professoren als Freudenthal, Minnaert en Kees de Jager. Geuverink werkte zelf in het voortgezet onderwijs en het hbo als docent wiskunde en in de schoolleiding. Tegenwoordig is Geuverink actief als docent Statistiek en Business Research Methods aan Nyenrode Business Universiteit, maar de sterrenkunde heeft hem nooit losgelaten. Vooral gedurende de laatste 10 jaar heeft hij zich naast de sterrenkunde veel beziggehouden met de relativiteitstheorie van Einstein en de consequenties daarvan op het heelal. Een kaartje kost 10 euro en is verkrijgbaar via de website.

www.gasthuiskerkdoesburg.nl