Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 200)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Vragen CDA Doesburg over stilstand uitvoering projecten

DOESBURG – Raadslid WIm Robbertsen van het CDA in Doesburg heeft in de raadsvergadering van donderdag 25 april vragen gesteld over diverse projecten in de stad. Kern van zijn vragen: ‘waarom gebeurt er ogenschijnlijk niets?’

In Doesburg staan al langere tijd diverse projecten op stapel, maar tot uitvoering is het nog niet gekomen. Robbertsen: “Vanuit het perspectief van veel Doesburgers is er ook weinig veranderd. De Kloostertuin ligt er nog net zo bij, het Centrumplan Beinum en de uitvoering daarvan lijken ver weg en de binnenstad is onveranderd.”
Wethouder van Veldhuizen gaf aan de geschetste teleurstelling van veel Doesburgers te begrijpen en dat de uitvoering van de projecten om forse investeringen vraagt en ze daarom met een financieringsvoorstel naar de Raad komt. “Als college staan we op het punt een en ander breed met u te delen, daar zullen we u als raad bij betrekken”, aldus van Veldhuizen.

Het CDA ziet openbare bespreking van de plannen als een positieve volgende stap. Robbertsen: “We vinden het goed dat hier in de openbaarheid, aan de volksvertegenwoordigers, duidelijkheid wordt gegeven over de actuele status van al deze projecten.” In de komende maand zal het college meer duidelijkheid gaan geven over de status van de diverse projecten, laat het CDA weten.

Samen zingen in St. Elisabeth

DOESBURG – In mei en juni komt zangeres Suus Bijleveld wekelijks naar woonzorgcentrum St. Elisabeth in Doesburg. In het project Zingen met Suus zingt ze met mensen met dementie èn hun familie.

Suus kent honderden liedjes en heeft voor iedere gelegenheid wel een liedje paraat. Voor als de zon schijnt of voor wanneer het regent, voor als er koffie wordt gedronken, voor als iemand een goede bui heeft of juist niet en voor als er iets te vieren valt. Ze begeleidt de liedjes op gitaar of piano. Suus is professioneel musicus, maar is ook als vrijwilliger betrokken bij het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap, dat kunstactiviteiten voor ouderen organiseert.
Dat muziek positieve gevoelens oproept, is een breed gedragen opvatting van zorgprofessionals en wordt ook wetenschappelijk onderbouwd. Muziek verbindt en activeert, samen zingen is gezond. De kracht van muziek is sterk en kan herinneringen, emoties en verhalen oproepen.

Ik vind: Feestelijke middag op Maartenshof

Nadat Attent zich enkele jaren geleden terugtrok van Maartenshof, bleef er voor de bewoners weinig plezier meer over. De gezelligheid van het Elisabeth, waar velen voor de renovatie nog gewoond hadden, raakten ze immers ook kwijt.

Gelukkig waren er enkele Doesburgse dames die zich als vrijwilliger in gingen zetten voor de mensen op Maartenshof. Zij organiseerden maandelijks een leuke activiteit, denk daarbij aan een bingo, een creatieve middag of gezellig samen spelletjes doen. En wat dachten jullie van de gezellige Kerstmarkten? Ik was zondag 14 april gevraagd om een middag bij te wonen waar de Bolandy’s optraden en liedjes zongen uit de jeugd van de bewoners. Wat zag ik ze genieten!

Dat is natuurlijk prachtig, maar wat dan jammer is hoe de mensen moeten zitten. In een koude tochtige hal waar velen de jas maar aanhielden. Ook moesten de dames zich de benen van verdieping naar verdieping onder het lijf uit rennen om te zorgen dat er koffie en thee geschonken kon worden. Want in de hal is daar natuurlijk geen voorziening voor.

Dat zet je toch aan het denken, is daar niets voor te regelen? Natuurlijk wel, de wensen zijn niet groot. Een niet gebruikte fietsenschuur voorzien van een raam, een kachel en een eenvoudig keukenblok, dat is alles wat er nodig is om de bewoners vele gezellige middagen te bezorgen. Vooralsnog geeft de woningstichting niet thuis. Is er niemand te vinden om dit voor de bewoners bij de woningstichting en de gemeente aanhangig te maken, een beetje te lobbyen? Want eerlijk is eerlijk, de ouderen van Doesburg hebben toch wel wat verdiend. Dus wie staat er op voor hen?

Marion Berends,
Doesburg

Ik vind: Reactie op tradities in Doesburg

Het ingezonden stuk van Eric Pasman ‘Tradities in Doesburg’ (Regiobode, 17 april 2019, pagina 13) heeft mij als Doesburger geraakt. Wij zijn gewend dat het Muziekkorps der Voormalige Schutterij bij festiviteiten en feesten altijd zorgde voor een muzikale aanwezigheid in ons mooie stadje. We misten hun deelname dit jaar ook weer aan Koningsdag.

Misschien is dat eerder een vergissing geweest van de betreffende organisatie, maar helaas ook dit jaar ontbrak ons Doesburgse muziekkorps weer in het summiere Oranjeprogramma. Wel waren er weer korpsen van elders ingedeeld voor Koningsdag. Dit is betreurenswaardig. We hebben hier een korps dat ruim honderd jaar muziek laat horen in onze stad en nu moeten muzikanten van elders het Oranjefeest komen opsieren. Het is toch niet normaal dat één of enkele bestuurders beslissen hoe of wat er moet gebeuren zonder inbreng van de andere bestuurders. Of je nu kijkt bij Braderie, Koningsdag, St. Nicolaas inhalen of dergelijke evenementen in Doesburg, het is niet te begrijpen dat iedereen moet dansen naar de dominantie van één enkel persoon. Zelf heb ik een dergelijk besturen ervaren en heb ik bedankt om langer een schijnbestuurder te zijn.

Nu blijkt de macht van dit soort bestuurders niet altijd even goed uit te pakken. Evenementen als St. Nicolaasintocht, braderie en Koningsdag krijgen al jaren achtereen minder kans om anders te worden georganiseerd. Medebestuurders of organisatoren bedanken ervoor om langer te besturen omdat hun inbreng niet geaccepteerd wordt. Je kunt het toch niet de schuld geven aan de economische toestand dat de festiviteiten minder groots of spectaculair worden. Als er minder geld binnenkomt voor organisatie zal het liggen aan het minder worden van leden en of donateurs. Enige jaren geleden bestond een Oranjeprogramma nog uit twee krantenpagina’s in oranje uitvoering. Ook herinner ik me nog de oranje huis- aan -huis programma’s. Ter gelegenheid van Koningsdag werden er weer de Lintjes uitgereikt aan personen die iets betekenen voor de gemeenschap. Dikwijls zijn het personen die in alle stilte veel goeds doen in de maatschappij, maar daar hoort toch niet automatisch een grotere machtsuitoefening bij.

Edy Riewald

Start hoogseizoen op Rhederlaag

LATHUM / GIESBEEK – Op woensdag 1 mei gaat het hoogseizoen officieel van start op recreatiegebied Rhederlaag. Organisatie Leisurelands heeft hard gewerkt om het gebied weer klaar te maken voor de zomer.

Tussen 1 mei en 1 oktober kan er weer gezond, gewandeld, gefietst, gekanood, gewatersport en natuurlijk gezwommen worden in het gebied. Er staan verschillende evenementen op het programma, zoals Giesbeach, op 15 en 16 juni en Dreamfields op zaterdag 6 juli en Dreampop op zondag 7 juli. De Giesbeek Triatlon op 18 augustus is een van de grootste sportevenementen die rond de Rhederlaag plaatsvinden.

De parkeertarieven zijn ongewijzigd: in het hoogseizoen (1 mei – 1 oktober) 5 euro voor voertuigen tot zes meter en 10 euro voor lange voertuigen van 6 tot 15 meter. In het laagseizoen (1 oktober – 1 mei) is het tarief 3 euro voor voertuigen tot zes meter en 6 euro voor voertuigen van 6 tot 15 meter. Voor frequente bezoekers is een parkeerjaarkaart, geldig op 18 recreatiegebieden van Leisurelands, beschikbaar via de website. In het hoogseizoen zijn honden niet welkom.

www.rhederlaag.eu

www.leisurelands.nl

Kinderen reinigen oorlogsmonumenten

DOESBURG – Dagelijks staan veel inwoners van Doesburg en bezoekende toeristen een moment stil bij het monument op de Markt in Doesburg. Het Vredesmonument, ontworpen door Jan Wolkers, is geadopteerd door Openbare Basisschool De Horizon.

Jaarlijks, vlak voor de herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei komen kinderen van De Horizon om de glazen dekplaat, de twee staande glazen kolommen en de directe omgeving van het monument schoon te maken. Ook dit jaar waren zestien kinderen van De Horizon (locaties Ooi en Stad) op donderdagochtend 25 april druk in de weer om alles weer netjes te maken. Op enthousiaste wijze werd gepoetst en geboend, waarbij de kinderen werden geholpen door enkele medewerkers van Circulus Berkel en leden van het 4 en 5 Mei Comité Doesburg. Na afloop werden de kinderen getrakteerd op een glaasje ranja bij Grand Café DUO.

Een ander oorlogsmonument – geadopteerd door Openbare Basisschool De Wetelaar – is de plaquette op de muur naast de publieksingang van het Stadhuis. Dit monument valt bijna niet op, terwijl hier dagelijks bezoekers en personeel uit het stadhuis langslopen. Op dit monument staan de namen van Doesburgers vermeld, die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog of kort daarna in voormalig Nederlands-Indië en Korea.
Met de kinderen werd ook nog even stil gestaan bij de vraag Wat is voor jou Vrijheid? Een vraag waar zij enkele weken terug (Horizon) of vlak daarvoor (Wetelaar) bij het Jongerencentrum 0313 tijdens het scholenproject 2019 mee aan de slag waren geweest, in de vorm van het tekenen over Vrijheid op een kleine wandtegel. Dit deden zij nadat eerst een veteraan iets over zijn kijk op vrijheid in een missiegebied had verteld. Meerdere vrijwilligers hielpen vervolgens de kinderen bij hun tekenactiviteit.

Eind maart hebben kinderen van de Scouting Doesburg de Stolpersteine gepoetst. Een initiatief van vrijwilligers van museum De Roode Tooren. Op 4 mei zullen kinderen van de Scouting het 4 en 5 Mei Comité Doesburg ondersteunen bij alle activiteiten voor, tijdens en na de herdenking op de Markt.
De jeugd is zo op verschillende momenten en manieren bezig geweest met herdenken en vrijheid.

Cliniclowns bij de koffie

DOESBURG – Ambassadeurs Ben Bouwhuis en Joke Reijken van CliniClowns komen woensdag 8 mei naar Doesburg om de gasten van ‘Wat hebben we bij de koffie?’ een inkijkje te geven in hun bijzondere wereld. Iedereen is welkom vanaf 10.00 uur in de Aandachtschenkerij van de Martinikerk. Rond 11.30 uur is de bijeenkomst afgelopen.

chris.kors@gmail.com

Zevenaar verwacht nadelig resultaat over 2019

ZEVENAAR – Het college van B&W verwacht een negatief resultaat van 7,2 miljoen euro over 2019. De voorspelling staat in de zogeheten eerste voortgangsrapportage.

Deze rapportage beschrijft de financiële stand van zaken en de voortgang en bijsturing van de activiteiten en projecten die in de begroting van 2019 zijn opgenomen.
Ruim 6,5 miljoen van het tekort wordt veroorzaakt door de stijgende zorgkosten binnen het sociale domein. Zo verwacht het college onder andere een stijging van de kosten van jeugdzorg van 16 procent ten opzichte van 2018. De stijgende zorgkosten zijn een trend die ook regionaal en landelijk zichtbaar is. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per 1 april 2019, echter het verwachte nadeel is een prognose van hoe de gemeente financieel verwacht uit te komen over geheel 2019. Het tekort geldt niet alleen voor 2019. Ook in 2020 worden rode cijfers verwacht. Deze cijfers komen in de kadernota 2020-2023 naar voren.
“Naast de ambities uit het collegeprogramma is het belangrijkste doel om na de herindeling in control te komen waarbij een gezonde en solide financiële huishouding de basis vormt. Het is van belang grip op de stijgende kosten in het sociale domein te krijgen”, aldus de gemeente Zevenaar. “Hierbij zijn aanvullende maatregelen nodig. De gepresenteerde financiële situatie is zorgelijk. Bij de kadernota presenteren we oplossingsrichtingen en voorstellen waarmee we het tekort kunnen ombuigen en (voor een deel) oplossen. Het uitgangspunt is dat onze inwoners de voor hen noodzakelijke zorg blijven ontvangen.”
Behandeling van de voortgangsrapportage vindt in de raadscommissies op 21, 22 en 23 mei plaats waarna besluitvorming door de gemeenteraad volgt op 5 juni. De openbare raadsvergadering is in het Liemers College, locatie Zonegge en begint om 19.30 uur.

Oranjemiddag voor ouderen

DOESBURG – Natuurlijk is het Oranjefeest voor iedereen van jong tot oud. De ouderen zijn alleen niet altijd meer in staat om op Koningsdag naar de stad te komen en daarom houdt Doesburg en Oranje in samenwerking met de Zonnebloem dan ook altijd een speciale middag voor deze ouderen.

In het Gildecafé op het Gildehof waren maar liefst bijna negentig bezoekers gekomen, ook van de Hessengracht en Elisabeth waren er mensen aanwezig. Sjaco van der Speld met zijn programma ‘voor de jeugd van vroeger’ zette een heerlijke muzikale middag neer. Vele meezingers werden volop meegedaan.
Het Gildecafé sponsorde koffie of thee en van Hans Ouderwets Lekkers was er een lekker soesje. Daarmee was het nog niet op, want ook Rotary Doesburg trakteerde de aanwezigen twee keer op een heerlijk hapje tussen de mooie liedjes door. Het was een geweldige middag waarvan de ouderen, de vrijwillige helpers en de organisatie nog lang nagenieten.

Foto: Hanny ten Dolle

Armand Vree is nieuwe schutterskoning

DOESBURG – Het Koningsschieten is een vast onderdeel van Koningsdag in Doesburg en wordt al jaren georganiseerd door Schutterij Oranje. Dit jaar deden in totaal 73 schutters mee, waarvan in totaal 15 vrouwen, tot teleurstelling van burgemeester Loes van der Meijs: “Dat kan toch veel beter dames?” De vogel viel na 196 schoten en de gelukkige was Armand Vree, hij mag zich een jaar lang schutterskoning van Doesburg noemen. De kop werd door Fabian van Beek getroffen. De rechtervleugel door Ruud Vree,de linkervleugel door Hendrik Vels en de staart door Angeline Schennink. De kersverse koning is onder begeleiding van Muziekcorps MdVS naar de Koepoorstraat gebracht, waar hij werd gehuldigd door de burgemeester.

Foto: Hanny ten Dolle