Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 20)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Nieuwbouw in Hoog-Keppel kan doorgaan

HOOG-KEPPEL – De procedure voor de verkoop van percelen voor woningbouw in Hoog-Keppel is zorgvuldig verlopen. Dat concludeert de gemeente Bronckhorst uit onderzoek naar het proces. De verkoop van de locaties kan dan ook doorgaan.

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft vragen gesteld over het proces rondom de verkoop van de voormalige school en gemeentewerf in Hoog-Keppel. Na selectie van woningbouwinitiatieven voor deze twee locaties ontstond onrust over het gevolgde proces. Hierop besloot de gemeenteraad te gaan onderzoeken of dit proces zorgvuldig is verlopen.
Deze onderzoeken leveren aandachtspunten op voor het borgen van wensen van omwonenden, zoals behoud van bomen en maximale bouwhoogte, meldt de gemeente. “Daarnaast blijkt dat juridisch de juiste procedure is gevolgd, er was geen aanbesteding nodig, en dat de beoordeling van de ingediende initiatieven uiteindelijk eerlijk en transparant is verlopen.” De gemeente ziet nu geen verdere aanleiding om de procedure langer stil te leggen of over te doen. De verkoopprocedure kan nu dus doorgaan.

Voor de voormalige gemeentewerf in Hoog-Keppel ligt een conceptplan voor zes grondgebonden seniorenwoningen, ingediend door De Bunte vastgoed BV uit Ede. Voor de locatie de Bongerd is er een conceptplan voor 12 levensloopbestendige appartementen van Zegers Ontwikkeling uit Doetinchem. De verkoopovereenkomsten worden nu verder uitgewerkt, waarin alle randvoorwaarden, die in participatie zijn opgesteld, leidend zijn in de verdere uitwerking. Het gaat hierbij onder andere om de kwaliteit en gewenste uitstraling van woningen, passend bij het dorpse karakter, het behoud van waardevolle bomen en stedenbouwkundige eisen zoals maximale goothoogtes.
Zodra de verkoopovereenkomsten zijn getekend, organiseren de ontwikkelaars bijeenkomsten voor de betrokken bewoners van Hoog-Keppel. Dat is de start van de participatie met omwonenden in de volgende fase om de inrichting en uitwerking van de woningbouwinitiatieven verder vorm te geven.

De gemeente hoopt met deze nieuwbouwplannen de doorstroom op de woningmarkt te stimuleren. De intentie in Keppel is dat met deze woningbouwinitiatieven wordt voorzien in type woningen die de doorstroom bevorderen. Senioren kunnen doorstromen naar seniorenwoningen en de bestaande woningen komen vrij voor jonge gezinnen.

Gasthuiskerk verzet evenementen en verlengt seizoen

DOESBURG – Gasthuiskerk Doesburg probeert zoveel mogelijk om voor geannuleerde voorstellingen andere data te vinden. In een aantal gevallen is dat inmiddels gelukt. Vooruitlopend op eventuele versoepelingen vanaf half mei is besloten het seizoen te verlengen tot minimaal eind juli.

De twee optredens van de Brabantse singer-songwriter Robin Borneman, die eerder op 13 februari stonden gepland, zijn verzet naar vrijdag 14 mei, om 20.00 en om 22.00 uur. Beide concerten zijn inmiddels uitverkocht; mochten er alsnog kaartjes beschikbaar komen dat wordt dit bekendgemaakt op de website.
Het concert l’Esprit du Temps van Anastasia Feruleva en Frank van de Laar is verzet naar zaterdag 15 mei, om 20.00. Het optreden van pianiste Nicole Rudi is verplaatst naar zondag 30 mei, om 15.00. Nirvana’s MTV Unplugged speelt op zaterdag 12 juni, om 20.00. Het muziekcafé met Emma Luca gaat naar vrijdag 18 juni. Voor het duo Tangerine, bekend van onder andere De Wereld Draait Door, wordt nog een andere datum gezocht.; dat wordt mogelijk ergens in juli. De voorstelling van Meindert Talma is verplaatst naar zaterdag 23 oktober om 20.00 uur.
De open podia, onderdeel van de Doesburgse Culturele Zondag, zijn vanwege het veelvuldig in- en uitlopende publiek tot aan het einde van het lopende seizoen wel definitief van de baan.
Houd de website in de gaten voor definitieve data en wijzigingen. Gekochte tickets blijven geldig, maar wie het aankoopbedrag van haar of zijn tickets wil laten terugstorten kan dat laten weten via het teruggaveformulier op de website.

www.gasthuiskerkdoesburg.nl

Foto: Emma Luca

Regionale energiecoöperatie Agem op zoek naar nieuwe directeur

REGIO – Na ruim zeven jaar een grote rol gespeeld te hebben in de Achterhoek, draagt Agem-directeur Guus Ydema binnenkort het stokje over. Met het openstellen van een vacature voor een nieuwe directeur gaat Agem dit jaar een nieuwe fase in.

Regionale energiecoöperatie Agem is een van de resultaten uit het programma Achterhoek Agenda 2020 en werd in 2013 opgericht. Agem startte met acht Achterhoekse gemeenten als leden. In 2018 konden ook burgerinitiatieven toetreden als lid. Inmiddels heeft de coöperatie 23 leden: acht gemeenten én vijftien lokale energiecoöperaties.
Vanaf de eerste dag was Guus Ydema betrokken en hij wist Agem op te bouwen tot een organisatie met landelijk aanzien binnen de wereld van de energietransitie en daarmee een mooie ambassadeur voor de Achterhoek. Ydema kijkt met trots terug op de afgelopen jaren: “De energietransitie in de Achterhoek is goed van de grond gekomen, het speelt en leeft bij inwoners en het bedrijfsleven. Met ons team, onze leden en alle partijen met wie we samenwerken, hebben we inmiddels iets fantastisch neergezet. De afgelopen tijd heb ik voor mezelf de balans opgemaakt en mijn plannen voor de toekomst doordacht. Na ruim zeven jaar Agem vind ik het tijd voor nieuwe uitdagingen en heb ik besloten om mijn functie als directeur van Agem beschikbaar te stellen voor een opvolger.”

De Raad van Commissarissen van Agem is Ydema zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de Achterhoekse energietransitie en de onder zijn leiding bereikte resultaten. Het traject om een nieuwe directeur voor Agem te vinden is inmiddels opgestart. Momenteel wordt, in samenspraak met vertegenwoordigers vanuit de coöperatie en het Agem-team, het profiel voor de toekomstige directeur opgesteld. Guus Ydema zal medio mei zijn verantwoordelijkheden overdragen aan Maarten van Oostveen, die zal waarnemen tot er een nieuwe directeur aangesteld is.
Agem ziet de nieuwe fase vol vertrouwen en met positieve energie tegemoet. Woordvoerder Tamara Tijdink: “Natuurlijk zullen wij ‘onze Guus’ erg gaan missen, maar hij heeft een mooie, energieke groep mensen met hart voor de Achterhoek samen weten te brengen. Wij hebben er vertrouwen in dat we een waardige opvolger zullen vinden, die samen met ons hele team de organisatie naar het volgende niveau kan tillen. We groeien door en hebben nog genoeg te doen op weg naar een duurzaam sterke Achterhoek.”

Echtpaar Van der Blom-Tjerkstra 65 jaar getrouwd

DOESBURG – Burgemeester Loes van der Meijs – van de Laar van de gemeente Doesburg bracht maandag 19 april een bezoek aan het echtpaar Van der Blom. Zij feliciteerde Laurens Van der Blom en Nans van der Blom-Tjerkstra met hun 65-jarig huwelijk.

Laurens van der Blom leerde Nans Tjerkstra kennen doordat Nans bevriend was met de zus van Laurens. Het paar trouwde op 19 april 1956 in Zeist en kreeg drie kinderen en vijf kleinkinderen. Om dichterbij hun (klein)kinderen te wonen zijn Laurens en Nans in november 2020 verhuisd van Venlo naar Doesburg.
Allebei zijn ze jarenlang actief geweest voor de Protestantse Kerk en de tijd die ze over hadden werd besteed aan klussen en handwerken. Tot bijna hun 80ste hebben zij veel plezier gehad aan hun boot en maakten zij vele zeiltochten. Nu genieten Laurens en Nans met volle teugen aan het water in de Hanzestad.

Foto: Theo Jansen

Zadeldekjes van Kieskleurig

DOESBURG – Kieskleurig, het naaiatelier voor anderstaligen in Doesburg, houdt van woensdag 21 april tot en met zaterdag 8 mei een moederdagactie, in samenwerking met Sonneveld Rijwielen. Klanten die 100 euro besteden in de rijwielhandel, krijgen een uniek zadeldekje cadeau. Deze zadeldekjes zijn allemaal met de hand gemaakt door anderstaligen. Elk dekje is uniek en gemaakt van duurzame stoffen. Vanwege de coronamaatregelen worden de zadeldekjes nu thuis gemaakt. Zo worden de anderstaligen, meestal vluchtelingen, thuis ondersteund met activiteiten, zodat zij niet in een isolement raken. De deelnemers hopen zo snel mogelijk weer bij elkaar te komen in het gebouw van Kindervreugd.
Het naaiatelier Kieskleurig heeft inmiddels diverse opdrachten gerealiseerd. Wie belangstelling heeft voor de mogelijkheden van het atelier, kan contact opnemen via antoinette.hovingh@gmail.com. Wie belangstelling heeft om deel te nemen als vrijwilliger is ook welkom om te reageren.

Enquête over aanvullende regels voor zon en wind in Doesburg

DOESBURG – Binnen enkele weken start de gemeente Doesburg met enquête onder inwoners om te weten te komen hoe zij denken over de energietransitie en het lokaal opwekken van duurzame energie. De resultaten worden gebruikt voor het opstellen van het lokale afwegingskader.

De gemeente Doesburg wil graag weten hoe inwoners over de energietransitie denken. Daarnaast wordt hen gevraagd wat zij belangrijk vinden bij het opstellen van lokale voorwaarden voor het opwekken van duurzame energie binnen de gemeente Doesburg, die worden opgenomen in het afwegingskader.
Het afwegingskader bestaat uit aanvullende regels voor aanvragen voor zon-en windenergie. Hierin worden onder andere wensen vastgelegd op het gebied van landschappelijke inpassing, beschermen van de leefomgeving, hoe een projectontwikkelaar of energiebedrijf de omgeving moet betrekken, meedelen in de opbrengsten en ga zo maar door. Het afwegingskader wordt toegepast als een projectontwikkelaar zich bij de gemeente meldt met plannen voor bijvoorbeeld plaatsing van windmolens of zonnevelden. De ontwikkelaar moet dan zorgen dat de plannen binnen het afwegingskader passen, anders krijgt hij geen vergunning.

Om te inventariseren hoe inwoners van de gemeente Doesburg over dit onderwerp denken, wordt nog in april een enquête uitgezet. In mei worden er door het betrokken onderzoeksbureau ook gesprekken gevoerd met inwoners, partijen en andere belanghebbenden.
In gemeente Bronckhorst is dit onderzoek eind 2020 uitgevoerd voor windenergie (voor zonne-energie bestaat er al een kader). De resultaten daarvan zijn te vinden op www.bronckhorst.nl/nieuws. Resultaten uit dit onderzoek zullen ook gebruikt worden voor het afwegingskader van Doesburg, net als de resultaten uit de volksraadpleging van Windmolens Drempt.

www.doesburg.nl/afwegingskader

Doesburgse kunstenares te zien in Sterren op het Doek

DOESBURG – Zaterdag 24 april is de Doesburgse kunstenares Wencke Vinks te zien in het programma ‘Sterren op het Doek’ van Omroep Max. In deze televisieserie portretteren drie kunstenaars elke week een bekende Nederlander. Wencke kreeg de opdracht om actrice en zangeres Hadewych Minis te schilderen.

Wencke Vinks, die sinds 2012 in Doesburg woont, werd door collega kunstenaars getipt bij de programmamakers van Sterren op het Doek. “Vorig jaar werd ik al gevraagd of ik interesse had, maar toen had ik een drukke agenda. Toen kwam corona en viel er veel weg. Een paar maanden later werd ik nogmaals gevraagd en dacht: nu moet ik mijn kans grijpen. “
Wenckes moeder was aanvankelijk enthousiaster dan zijzelf over de deelname aan het programma. “Mijn moeder vond gelijk dat ik mee moest doen, zelf had ik eerst nog wat bedenkingen, want je komt wel op televisie. Maar het was een mooie kans.”

Eind februari waren de opnames voor het programma en dat was nieuw en spannend voor de Doesburgse. “We moesten naar een locatie komen en wisten niet welke BN’er daar zou zijn. Ik had van tevoren wel een idee, maar dat bleek niet te kloppen.” Hadewych Minis bleek centraal te staan in de aflevering van Wencke. “Ik kende haar niet”, bekent Wencke. “Ik kijk weinig televisie en zij was voor mij helemaal nieuw. Dat was helemaal niet erg en daar was Hadewych zelf ook relaxed over. “
Wencke moest gelijk aan de slag tijdens de poseersessie. Ze maakte veel notities en kleine schetsjes. Vervolgens kon ze in haar eigen atelier op de zolderverdieping van haar huis aan de slag met de opdracht. Wencke schildert realistisch/impressionistisch. Ze schildert naast portretten ook landschappen en andere impressies die ze mooi vindt.
Tijdens haar werk aan het portret van Hadewych kwam Özcan Akyol, de presentator van het programma, bij haar op bezoek. Ook dit is zaterdag terug te zien in de uitzending. Twee weken daarna was het moment van de onthulling. “Het was best spannend. Ik het vanaf het begin proberen te relativeren. Er is een kans van 33 procent om te winnen en het is natuurlijk vooral een kwestie van smaak.”
Zaterdag 24 april is de aflevering om 20.35 uur bij NPO 2 te zien.

Foto:Robbin van Turnhout

Extra opening Sportpark Doesburg

DOESBURG – De voetbalkooi op Sportpark Doesburg is vanaf deze week geopend voor de jeugd en jongeren uit Doesburg en voor inwoners die gebruik willen maken van de beweegtuin. Lidmaatschap van Sportclub Doesburg is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

De gemeente Doesburg heeft samen met verschillende organisatie en inwoners het Sport- en Beweegakkoord Doesburg gerealiseerd. “Eén van onze ambities is het realiseren van meer sport- en beweegmogelijkheden in de buitenruimte. Met het openen van de deuren op Sportpark Doesburg aan de Oranjesingel maken we een goede stap binnen deze ambitie”, meldt Ward Terpstra van Doesburg Beweegt. Daarnaast heeft de jeugdafdeling van de Stadspartij Doesburg in een notitie deze aanbeveling ook gedaan.

Jongeren kunnen op dinsdag en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur gebruik maken de voetbalkooi, evenals op vrijdag tussen 14.00 en 15.30 uur en van 19.30 tot 20.30 uur. De beweegtuin is geopend op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur.

www.doesburgbeweegt.nl/corona-en-sport

De Keizershut weer open

DOESBURG – Galerie de Keizershut in Doesburg gaat weer open voor publiek. Een afspraak maken kan per telefoon of mail, tel. 0313 410581 of 06-22011114 of via mvdgulik@kpnplanet.nl. De galerie is gevestigd aan de Kosterstraat 4 in Doesburg.

Winactie Lalique Museum

DOESBURG – In oktober vorig jaar startte het Lalique Museum in Doesburg een crowdfundingactie, waarmee geld werd ingezameld om twee zeldzame juwelen voor het museum te behouden. Voor deze aankoop is een totale investering van 55.000 euro nodig, een bedrag dat het museum niet geheel uit eigen middelen kan voldoen. Zelf draagt het museum 10.000 euro bij en het overige deel bijeen probeert men via het publiek en fondsenwerving bij elkaar te krijgen. In oktober stond ‘de teller’ op ruim 4.000 euro, inmiddels is dat al 19.000 euro.
Voor de donateurs van onze Crowdfundingactie wil het museum graag iets extra’s doen. Als het streefbedrag bereikt is wordt er, onder de donateurs die 10 euro of meer hebben geschonken, een authentieke vaas van René Lalique verloot. Deze vaas ‘Palmes’ ontwierp Lalique in 1923 en is uitgevoerd in een zeldzame kleur. De vaas vertegenwoordigt een waarde van 1.500 euro. Op de website van het museum is de vaas te bekijken. Meedoen kan door een mail te sturen naar noreply@laliquemuseum.nl o.v.v. winactie met daarin de naam en bewijs van betaling (of betalingsinformatie). Dit geldt ook voor diegenen die reeds eerder gedoneerd hebben.