Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 2)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Water aan het water

DOESBURG – Het hoogwater in de IJssel inspireerde beeldend kunstenaar Rini Dado uit doesburg. Ze maakte deze foto en schreef daarbij: ‘Water is leven en levensbedreigend. Een goede balans is van levensbelang.’

Foto: Rini Dado

Zoekactie naar vermiste man

DOESBURG – De politie in Doesburg is op zoek naar een 88-jarige man, die sinds dinsdag 20 juli vermist is. Woensdag is er met man en macht gezocht met helikopters, boten en honden. Ook is een burgernetbericht verspreid met het signalement van de man.
De dochter van de Doesburger is via Facebook een zoekactie gestart. Ze meldt dat haar vader dinsdag rond 21.45 uur boos uit huis is weggelopen en nog niet is thuisgekomen. De man woont aan de Maartenshof in Doesburg en kampt met dementie. Hij is 1.75 meter lang, heeft een smal postuur en grijs haar. Ten tijde van zijn vertrek droeg hij een beige jas met een grijze broek. De politie verzoekt mensen die de man zien direct 112 te bellen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink

Expositie Fred van den Broek in Drempt

DREMPT – In de Dobbe, de binnenruimte bij Wijnboerderij ‘t Heekenbroek in Drempt, exposeert Fred van den Broek uit Laag-Keppel tot 16 augustus zijn olieverfschilderijen. Fred tekent en schildert al vanaf zijn jeugd, die hij doorbracht in Zutphen. Via diverse technieken richt hij zich nu voornamelijk op olieverf.
Na 20 jaar in Laag-Keppel te hebben gewoond vertrok Fred in 2008 met zijn gezin naar Bonaire. Daar heeft hij het schilderen actief opgepakt.
Na terugkeer in 2017 in Laag-Keppel laat hij zich weer inspireren door de omgeving van de Achterhoek, vooral oude gebouwen en rivierlandschappen.
De expositie bestaat onder andere uit schilderijen van de historische binnenstad van Zutphen en schilderijen rondom de IJssel. De expositie is op woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur te bezoeken.De wijnboerderij is te vinden aan de Tellingstraat 7 in Drempt.

www.heekenbroek.nl

Fietser gewond door val

DOESBURG – Een man is woensdagmiddag 14 juli gewond geraakt doordat hij met de fiets ten val kwam in Doesburg. Hij kwam net na 12.15 uur de brug af en wilde in de richting van de Koepoortwal. In de bocht beneden nam hij de bocht te krap, waardoor hij met het voorwiel tegen de stoeprand kwam en onderuit ging. Volgens omstanders klapte het stuur om en vloog de man van de fiets. De omstanders die het zagen gebeuren, verleenden direct eerste hulp en belden de ambulancedienst. Er kwam direct een motorrijder ter plaatse om de man te controleren. Na deze eerste controle is een ambulance opgeroepen en is de fietser met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Foto’s: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink

Ik vind: Ramp in Doesburg

Doesburg stevent af op een ramp. Letterlijk. Wat is er aan de hand? Het Doesburgse College van B&W diende een voorstel in om het bestemmingsplan voor het industrieterrein aan de Verhuellweg te wijzigen. Van industriegebied categorie 3.2 naar 4.2, voor zware en vervuilende industrie. Bijvoorbeeld fabrieken voor verwerking van vlees- en visafval. Of fabrieken voor smeerolie, verf of lak. Stinkende chemische troep, vlak naast woongebieden. Met grote risico’s: opslag van giftige of gevaarlijke stoffen zoals kunstmest, of explosies. Je vraagt je af waarom B&W dat wil.
Het Zwitserse transportbedrijf Kuehne + Nagel (vroeger Rotra) wil graag uitbreiden. Dat lukt op dat te kleine terrein niet. Dus Kuehne + Nagel vertrekt op een dag. Dan komt er ruimte en kan het Gemeentebestuur de vestiging van gevaarlijke of giftige industrie niet tegenhouden.
Inmiddels is op het terrein een grote LNG-gastank gebouwd, waar containerschepen kunnen tanken. LNG zit niet in de Doesburgse grond. Het gas wordt aangevoerd met tankwagens of bulkschepen. Nu al meren dat soort schepen af aan de IJsselkade. De tankauto’s komen over de weg, de N317. Ik zou niet blij zijn als ik aan de Lindenwal of in de Koepoortstraat woonde.
Een industrieterrein van de categorie 4.2 moet minstens 200 meter van een woonwijk liggen. Die regel wordt overtreden. Binnen die 200 meter liggen heel veel woningen, een verpleeghuis en een kinderopvang. Natuurlijk is zo’n industriegebied aan alle kanten veilig. Ja, natuurlijk – dat dachten ze tien jaar geleden in Moerdijk ook. En voor wie het vergeten is: denk ook maar eens aan de haven van Beiroet. Overdreven? Boem is ho.
Er is nog veel meer te zeggen over zaken als overlast door stank, geluid of fijnstof. Je kunt je zorgen maken over kwetsbare natuur aan de andere kant van de haven. Allemaal waar. Het meest verontrustend vind ik dit: je mag van je overheid verwachten dat die alles doet om de burgers te beschermen. Het Doesburgse gemeentebestuur doet precies het omgekeerde. Je hoort de argumenten al aankomen: werkgelegenheid, economische groei, belang van Doesburg, enzovoort.
Echt waar?
Begin september besluit de gemeenteraad over dit rampzalige plan. De raad kan het tegenhouden. Ik wens de raadsleden veel wijsheid.

Ruud Smit,
Doesburg

Raad stelt lokale spelregels voor windenergie in Bronckhorst vast

GEM.BRONCKHORST – De gemeenteraad van Bronckhorst heeft de lokale spelregels voor windenergie vastgesteld met het ‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’. Er zijn spelregels als maximale hoogte en afstand tot de dorpen in vastgelegd. Het gebied Eldrik wordt in het kader aangewezen als mogelijk locatie voor windenergie.

De keuze voor het gebied Eldrik is gemaakt omdat deze locatie aan de voorwaarden kan voldoen en dat hier zo min mogelijk mensen mogelijke hinder ondervinden van windmolens. De gemeente Bronckhorst wil haar verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame energievoorziening, maar kiest er voor om terughoudend te zijn en maar één windpark in de toekomst te overwegen, onder strenge voorwaarden.
De gemeente heeft op dit moment geen aanvragen voor windenergie. Maar met heldere spelregels wil zij zelf de regie houden bij mogelijke toekomstige initiatieven. Het beleidskader is te vinden op www.bronckhorst.nl/windenergie.
Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal zijn, voor het klimaat en een gezonde leefomgeving. De Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 is het plan om hier mee aan de slag te gaan. Er wordt al volop ingezet op energiebesparing en zonnepanelen op daken. Maar er moet veel meer gebeuren. Voor initiatieven voor kleine zonneparken is al vastgesteld hoe omwonenden worden betrokken en wat de ruimtelijke randvoorwaarden en procedures zijn.De raad besloot echter een besluit over de voorwaarden voor grote windmolens op te schorten tot 2022. In oktober 2020 stemde de raad in met een stappenplan om tot die lokale voorwaarden te komen. Met het besluit van 5 juli liggen de lokale voorwaarden vast. Tot 2024 verleent Bronckhorst geen medewerking aan windinitiatieven.

Meer groen moet Doesburg in de toekomst leefbaar houden

DOESBURG – De goot voor regenwaterafvoer in het Colenbranderplantsoen laat mooi zien hoe de gemeente Doesburg bezig is met klimaatadaptatie. Het voert het overtollig regenwater uit de Koepoortstraat naar de stadsgracht en de aanleg bood de kans voor aanleg van een bloemrijk stadsparkje, dat op hete dagen zorgt voor verkoeling. “We zoeken in elke ontwikkeling in de stad naar mogelijkheden om deze te koppelen aan klimaatadaptatie”, aldus wethouder Peter Bollen.

Het kwam de laatste jaren in de oude binnenstad steeds vaker voor dat bij hevige plensbuien al het regenwater niet goed kon worden afgevoerd en in sommige straten zelfs over de drempel stroomde. Bij het aanpassen van de riolering is daarom de regenwaterafvoer afgekoppeld van de riolering, wat onder andere in de Windmolenstraat goed te zien is. “We hebben gekozen voor een lang rooster in het midden van de straat waar het regenwater door wegstroomt”, legt André Kersten uit, hij is beheermedewerker riolering bij de gemeente Doesburg. “Daarmee kan regenwater oppervlakkig worden afgevoerd, zonder dat je diep hoeft te graven, maar blijft ook de regenwaterafvoer zichtbaar.”
En zichtbaarheid van klimaatmaatregelen, dat is iets waar de gemeente Doesburg hard aan werkt. Daarom is er ook voor gekozen om de afvoergoot in het Colenbranderplantsoen bovengronds te houden. “We hadden het natuurlijk weg kunnen werken, maar we vinden het ook belangrijk dat mensen zien wat we doen. We hopen inwoners daarmee te motiveren ook zelf een aandeel te gaan leveren aan de klimaatadaptatie”, aldus wethouder Bollen.
Het klimaat verandert, de komende jaren worden hevige regenbuien en hogere temperaturen verwacht. “We krijgen te maken met grote hoeveelheden water in korte tijd, maar ook met grote periodes van droogte”, vertelt André Kersten. “Dus waar we vroeger het regenwater zo snel mogelijk via de riolering probeerden af te voeren, willen we dat nu zo lang mogelijk vasthouden en in de bodem infiltreren. We willen droogte voorkomen.”

Volgens Kersten is het aanleggen van meer groen in de stad de kern van alle maatregelen in de toekomst. “Heel kleine dingen, zoals het aanleggen van een geveltuintje, zijn al heel belangrijk. Het regenwater kan daar de bodem in zakken en groen verkoelt de stad. Het Colenbranderplantsoen heeft een verkoelende uitwerking op het gebied tot 200 meter in de omtrek.” Hij vindt het daarom heel belangrijk dat groene plekken in de stad, zoals de hofjes en de oude begraafplaats, blijven bestaan. Liefst ziet hij meer van dit soort plekken. “Als het ‘s zomers 40 graden is, is het niet te harden in de stad. Dan moet je je afvragen of je liever de auto voor de deur parkeert of verkoelend groen in de binnenstad hebt.”
De gemeente vervult een voortrekkersrol door bij alle ontwikkelingen te zoeken naar mogelijkheden voor vergroening. Toch benadrukken Kersten en Bollen dat het belangrijk is dat ook inwoners hun steentje bijdragen. “De gemeente kan dit niet alleen. De meeste mogelijkheden liggen op privéterrein. We zijn blij met bewonersinitiatieven zoals aan de IJsselkade, een van de heetste plekken van de stad, waar de bewoners zelf een parkje hebben aangelegd”, aldus André Kersten. Wethouder Bollen voegt toe: “Gelukkig krijg ik steeds meer vragen over wat mensen kunnen doen op het gebied van klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit. Daar ben ik blij mee, want hier ligt een opgave voor ons allemaal.”

Foto: Wethouder Peter Bollen en beheermedewerker André Kersten van de gemeente Doesburg bij de afwatering in het Colenbranderplantsoen

Montmartre Markt in Doesburg

DOESBURG – Zondag 25 juli van 10.00 tot 17.00 uur wordt de eerste Montmatre Markt van het seizoen gehouden. De markt wordt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet in de binnenstad gehouden, maar bij LOC 17 aan de Turfhaven. Op de Montmartre markt zijn leuke kramen met Frans gerelateerde producten, maar ook antiek, veel brocante, kunst, curiosa en boeken te vinden. De Franse musette muziek ontbreekt niet. Bezoekers wanen zich even in Frankrijk. De in- en uitgang van de markt is uitsluitend via de Turfhaven. De bezoekersstroom wordt gereguleerd. De toegang is gratis. Ook op 29 augustus, 26 september en 14 november is de Franse markt te bezoeken.

www.henksteinvoort.nl

Plusbus Doesburg weer volop op de weg

DOESBURG – Plusbus Doesburg, oftewel Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken, rijdt weer volop. De vrijwillige chauffeurs vervoeren minder mobiele ouderen vanaf 50 jaar en mensen met een beperking in Doesburg en dorpskernen in de directe omgeving. Een eventuele begeleider mag gratis mee. De Plusbus vervoert van deur tot deur en de medewerkers doen graag iets extra’s voor de klant.
Er wordt gereden van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Passagiers maken uiterlijk een dag vantevoren een afspraak via tel. 06-41917757. Het kantoor is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur. Om de telefonische bereikbaarheid te vergroten zijn er nu telefoonvrijwilligers die tussen 13.30 en 16.30 uur de telefoon aannemen. Wie dan belt, kan zijn gegevens doorgeven en wordt de volgende ochtend door een kantoormedewerker teruggebeld over het inplannen van de rit.

www.plusbusdoesburg.nl

Hessenrijders komen in actie

LAAG -KEPPEL – Schaats- en skeelervereniging De Hessenrijders uit Laag-Keppel is volop in beweging. Zo heeft deze vereniging op zondag 27 juni een prachtige skeelertocht door de Achterhoek en Liemers gemaakt.

De toertocht van ongeveer 30 kilometer was bestemd voor de volwassenen en ervaren jeugdige skeeleraars. De deelnemers hadden prachtig skeelerweer. Bij het bruggetje aan de Bevermeerseweg in Angerlo moest er even worden gekluund vanwege een ‘open wegdek’. Daarna was er tijd voor een welverdiende pauze. Na afloop van de skeelertocht werd er nog even gezellig nagepraat op het terras van de Gouden Karper in Hummelo.

Dat de Hessenrijders volop skeeleren en actief zijn, blijkt ook uit het groot aantal jeugdige skeeleraars bij de vereniging. Elke donderdagavond krijgt de jeugd les van gediplomeerde trainers. Ter afsluiting van het zomer-skeelerseizoen werd donderdag 8 juli een mini-Elfstedentocht voor deze jeugdleden gehouden. Er was een mooi elfstedenparcours uitgezet in de straten van Hoog Keppel. De jeugd kon tijdens deze Elfstedentocht zoveel mogelijk rondes skeeleren. Bij de gezellige Koek & Zopie kon men even ‘bijtanken van de vele kilometers’. Vanzelfsprekend ontbrak het niet aan de bekende stempelposten in de Friesche Elfsteden en het bruggetje bij Bartlehiem. Na afloop van de tocht ontving elke skeeleraar een unieke Elfsteden skeelermedaille en een lekkere traktatie.

Foto: Wim van Hof