Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 10)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Definitief eind vrouwenbond NVV

DOESBURG- Afgelopen zaterdag 1 augustus kwam er een definitief einde aan de vrouwenbond NVV. Eigenlijk is de vrouwenbond al eerder opgeheven maar negen dames van de vrouwenbond bleven bij elkaar komen. Hennie Heezen bood aan om elke twee weken een gezellige avond bij haar thuis te verzorgen. Haar moeder en zuster waren lid van de vrouwenbond. Zo gezegd zo gedaan. En het was gezellig in huize Heezen, dan een avond kaarten, dan weer handwerken, een film kijken of bingo en met kerst een kerstdiner. Voor de “grote vakantie” met zijn allen heerlijk chinees eten. Kortom de dames vonden het geweldig. Maar zoals het gaat, vallen er ook dames af door verschillende oorzaken. Nu zijn er nog zes dames over en daarvan zijn er al een paar die over niet al te lange tijd niet meer kunnen doen. Na overleg met de groep is dus besloten om per 1 augustus er definitief een eind te maken aan de super gezellige avonden. Hennie heeft voor alle dames een fraaie mok met heerlijke snoepjes laten maken met het embleem van de vrouwenbond erop, dit gebaar werd zeer gewaardeerd.
Hiermee komt er een einde aan een vrouwenbond die, voor zover we weten, in 1948 werd opgericht en speciaal was voor vrouwen waarvan de mannen lid waren van de NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen).
In het begin kwamen de dames van het NVV bij elkaar in het voormalige postkantoor in de Heerenstraat. Daarna in gebouw de Binding op de Paardenmarkt en als laatste naar de Bonte Os in de Ooipoortstraat. Echter bleek het vinden van bestuursleden toen ook al een probleem en werd formeel de bond opgeheven en de dames die toen door gingen was dat onder de naam Vrouwen contact. In 2011 was de groep zo klein dat de huur voor de Bonte Os niet meer op te brengen was en werd er naar huize Heezen verhuisd.
De Plusbus heeft al die jaren enorm meegewerkt omdat de dames toch niet al te vroeg ’s avonds weer naar huis gebracht moesten worden en dat wel eens buiten de gangbare uren viel. Daar zijn de dames enorm dankbaar voor en natuurlijk ook voor de goede zorgen van Hennie zonder haar zou het niet nog 9 jaar hebben kunnen bestaan.

Foto: Hanny ten Dolle

Dochter KNIL-militair neemt vaders onderscheidingen in ontvangst

DOESBURG – Ruim 40 jaar na zijn dood krijgt Eduard Ernst van Ginkel alsnog erkenning voor zijn militaire verdiensten. Zijn dochter Veebe van Ginkel mocht donderdag 29 juli drie militaire onderscheidingen in ontvangst nemen op het gemeentehuis in Doesburg.

Eduard van Ginkel werd geboren op 1 mei 1914 op Java. Hij diende als Soldaat der 1ste klasse bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in Nederlands-Indië. Een groot deel van de Tweede Wereldoorlog bracht hij door in krijgsgevangenschap in Singapore, Birma en Siam. Na de Japanse capitulatie in 1945 werd hij bevrijd en diende hij nog enkele jaren tijdens de politionele acties. In 1948 verliet Van Ginkel het leger. In 1979 stierf hij in Rotterdam.

Gedurende zijn leven deelde Van Ginkel niet veel over zijn belevenissen in het leger. Heel soms vertelde hij een komische anekdote of iets verdrietigs dat hij had meegemaakt of gezien, vertelt dochter Veebe. “Als kind begreep ik zijn verhalen nooit zo goed. Pas later ging ik me erin verdiepen en kon ik beter begrijpen wat hij heeft meegemaakt.”
Ze ontdekte dat er in de jaren na de oorlog weinig begrip en respect is geweest voor wat haar vader had meegemaakt. Ook hoorde ze van anderen, veelal ook kinderen van veteranen, dat zij alsnog voor haar vader erkenning aan kon vragen in de vorm van militaire onderscheidingen. “Hij wilde zelf nooit veel ruchtbaarheid geven aan zijn militair verleden, maar ik denk dat hij erg trots zou zijn geweest op deze medailles.”

De overhandiging van de onderscheidingen en bijbehorende certificaten zou eigenlijk op Bronbeek in Arnhem plaatsvinden, maar dat werd al meerdere malen uitgesteld. Dus werd besloten dit bijzondere moment te verplaatsen naar Doesburg, de woonplaats van mevrouw Van Ginkel. Aan burgemeester Loes van der Meijs de eer om, namens de minister van Defensie, de onderscheidingen uit te reiken. Iets dat maar heel zelden voorkomt en dus ook voor haar een bijzonder moment. “Ik voel me vereerd dat ik deze onderscheidingen mag overhandigen, als uiting van respect en wardering voor de inzet van uw vader voor ons land in een buitengewone tijd. Dankzij hem en andere mannen als uw vader leven wij nu in vrijheid,” sprak ze dochter Veebe toe.

Eduard Ernst van Ginkel is postuum onderscheiden met het Mobilisatie-oorlogskruis, het Ereteken voor Orde en Vrede en het Demobilisatie-insigne KNIL. Het Mobilisatie-Oorlogskruis is bestemd voor militairen en oud-militairen, die na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste 6 maanden in dienst waren, een periode die Van Ginkel met zijn lange staat van dienst ruimschoots heeft overschreden. Het Ereteken voor Orde en Vrede is uitgereikt aan militairen van de drie krijgsmachtonderdelen en van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Zij moeten in Nederlands-Indië en de aangrenzende zeegebieden tussen 3 september 1945 en 4 juni 1951 ten minste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest. Het Demobilisatie-insigne KNIL is een teken van eervol ontslag van militairen die in de periode 1940 – 1945 in het KNIL hebben gediend.

Foto: Linda Peppelman

Vieringen in St. Martinuskerk

DOESBURG – De St. Martinuskerk aan de Juliana van Stolberglaan in Doesburg is weer open voor vieringen. Elke zondag in augustus is er een woorddienst. De begeleiding op het orgel wordt dan verzorgd door Jos Mijland. Mensen die willen deelnemen aan de viering en het koffiedrinken, kunnen zich aanmelden via tel. 0316-523468 tijdens het spreekuur op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur of mailen naar secretariaat@rkliemers.nl. Kerkgangers wordt verzocht op tijd te komen, de ontvangst vergt meer tijd dan voorheen.

Ik vind: Energietransitie

Waar het in de energietransitie primair om gaat, is de verlaging van de uitstoot van de broeikasgassen CO2 (kooldioxide) en CH4 (methaan). Opwekken van stroom middels zonnepanelen en windmolens is vragen om problemen, beweert Jouke van Wijngaarden in de Regiobode week 30. Ik denk echter dat het meevalt.
Zijn voorgestelde oplossing, namelijk waterstof, is een goede zaak, omdat waterstof opgeslagen kan worden en daar is geen accu voor nodig. Maar moet die waterstof weer gebruikt worden om stroom te maken als er ondercapaciteit is? Dat is de omgekeerde wereld, toch? Waterstofproductie door middel van elektrolyse (stroom leiden door water) kost veel stroom. Daar kunnen de windmolens en zonnepanelen een helpende hand bieden.
Een aanzet die wellicht de moeite is om te onderzoeken, is de gasgestookte elektriciteitcentrales lekker door te laten draaien op gas (niet uit Groningen, maar uit bijvoorbeeld Rusland, maakt de relatie stabieler), de CO2-uitstoot af te vangen en op te slaan. Een techniek die al bestaat . Dat scheelt een heleboel zonnepanelen en windmolens, goed voor de leefomgeving.
De CO2 kan gebruikt worden voor de groei van planten en bomen, ook een bestaande techniek toegepast in de tuinbouw. Wat gaan we doen met de gas-infrastructuur? Waterstof gemengd met stikstof er doorheen leiden naar gasfornuis en CV-ketel. Naar verluid gebruikte men dat mengsel ook al voor verwarmingsdoeleinden vóór de komst van het Gronings gas. Rheden is rijk aan aqua-energie door de stromende IJssel en heeft een mooie locatie om water gerelateerde industrie te realiseren. Nou dan.

Wim Bladergroen,
Doesburg

Inzamelingsactie brillen

DOESBURG – De Wereldwinkel Doesburg vraagt de inwoners van Doesburg om brillen en zonnebrillen op sterkte in te leveren. Deze brillen worden ingezameld om te doneren aan de oogkliniek in Kep, Cambodja. Deze kliniek richt zich op het voorkomen en behandelen van oog blindheid. Goede oogzorg is in Nederland vanzelfsprekend maar dat is in Cambodja een ander verhaal. Wanneer je niet goed kunt zien heeft dat grote invloed op het (ontbreken van) inkomen en daarmee directe gevolgen voor het welzijn van de bevolking. Inleveren kan bij de winkel aan de Kerkstraat 6.

Opening coronabank voor maatschappelijke organisaties Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – Instellingen en organisaties binnen Bronckhorst die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, kunnen bij de gemeente aankloppen voor hulp. De provincie Gelderland heeft 101.000 euro beschikbaar gesteld voor noodhulp.

Het college van de gemeente Bronckhorst heeft besloten van die 101.000 euro een bedrag van 53.000 euro te verdelen onder dorps- en buurthuizen en culturele instellingen en organisaties met liquiditeitsproblemen. 15.000 Euro is bestemd voor dorpshuizen, 17.000 euro voor zwembaden, 15.000 euro voor culturele organisaties met acute liquiditeitsproblemen en 6.000 euro voor particuliere sportaccommodaties.
Daarnaast wordt er 48.000 euro gestort in een zogenoemde ‘coronabank’. Verenigingen en organisaties kunnen hier een aanvraag indienen voor financiële hulp of ondersteuning om een toekomstbestendige vereniging of organisatie te blijven. Een aanvraag indienen kan vanaf 1 september. Hierbij moet een vereniging aangegeven wat het verschil is in inkomsten en uitgaven ten opzichte van de jaarrekening van 2019 en wat zij zelf hebben gedaan om de tekorten te dekken.

Doel van de verenigingssteun is dat er gericht financiële noodhulp wordt geboden aan de Bronckhorster samenleving. Ontmoeting blijft belangrijk en daarom vindt het college dat maatschappelijke ontmoetingsplekken veilig gesteld moeten worden voor de toekomst. De hoogte van het noodfonds is gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente. De provincie wil wel weten waar het geld naartoe gaat, maar de gemeente mag zelf bepalen welke verdeling er wordt gemaakt. Er wordt gekozen voor snelle ondersteuning van organisaties met sociaal maatschappelijke activiteiten die aangegeven hebben dat ze het moeilijk hebben.

Brandje in bloempot

DOESBURG- Maandagmorgen om 5.10 uur werd de brandweer van Doesburg opgeroepen voor een brandgerucht in de Philip Gastelaarstraat. Ter plaatse werd er binnen wel rook geroken maar een brandhaard was moeilijk te vinden. Nadat de warmtedetector was ingezet werd er buiten het pand tegen de muur een bloempot gevonden die smeulde. Waarschijnlijk heeft iemand hier een sigaret niet goed gedoofd en is de droge aarde en wortels van de plant gaan smeulen. Een straal water uit de tankautospuit doofde het smeulende vuur en gaf gelijk de plant water.

Foto: Hanny ten Dolle

Ik vind: Fietsen in de binnenstad

Doesburg zou beter gaan letten op het fietsen in de binnenstad, nu deze is afgesloten. Nou, vergeet dat maar. Er wordt nog heel erg veel gefietst en vooral op zondag. Mensen lezen geen borden en de voetgangers moeten heel erg uitkijken om niet ondersteboven te worden gereden.
Doesburg, handhavers: doe hier iets aan.

Mevr. Mulder,
Angerlo

Inloop bij Imkersvereniging Doesburg

DOESBURG – De Doesburgse imkersvereniging heeft elke maand een inloopochtend. Belangstellenden zijn elke tweede zaterdag van de maand, dus ook 8 augustus, tussen 9.00 en 12.00 uur welkom in de bijentuin aan de Panovenweg. De imkers vertellen graag over hun hobby en het belang van bijen voor de natuur. Bezoekers kunnen een wandeling maken door de naastgelegen bijenweide. Natuurlijk is er ook honing te koop.

Vrijwilligers thuiszorg weer aan de slag

DOESBURG – De afgelopen periode hebben de vrijwilligers van VIT-hulp bij mantelzorg niet de hulp kunnen bieden die zij normaal gesproken geven. Nu de coronaperikelen afnemen en de begeleiding van kwetsbare mensen ook binnen de anderhalve meter weer mogelijk is pakken ze geleidelijk aan hun vrijwilligerswerk bij mensen thuis weer op.

VIT-hulp bij mantelzorg biedt ondersteuning aan mantelzorgers: mensen die zorgen voor iemand in hun nabije omgeving die chronisch ziek is of een beperking heeft. Soms is dat een partner, of een ouder, maar ook ouders die voor kinderen met een beperking zorgen zijn mantelzorgers. Eén van de vormen van hulp van VIT is de inzet van een vrijwilliger bij die mensen thuis. Deze vrijwilliger houdt degene die zorg nodig heeft gezelschap of onderneemt activiteiten, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van deze persoon. Hierdoor heeft de mantelzorger even tijd voor andere zaken. Soms is ook juist het ontbreken van een mantelzorger in de buurt reden voor de inzet van een vrijwilliger.

“Momenteel zijn we onder andere op zoek naar mensen die houden van wandelen en een rolstoel kunnen duwen. We hebben hier best veel vraag naar”, zegt coördinator Carla Snelder. Zij in samen met Marieke Verhulst verantwoordelijk voor het matchen van vraag en aanbod. “Ook zoeken we een vrijwilliger die houdt van tuinieren en dit samen met één van onze hulpvragers wil doen.” “Eigenlijk kunnen we voortdurend vrijwilligers gebruiken” zegt Marieke. “Ook om zorgvragers thuis gezelschap te houden, samen een spelletje te doen of om gewoon even een praatje te maken. Van de vrijwilligers hoor ik dat het hen zelf ook veel oplevert; een stukje invulling van je dag, gezelschap en zingeving. De dankbaarheid van de hulpvragers is een extraatje.”
Leeftijd is hierbij niet van belang, de jongste vrijwilliger is net de 30 gepasseerd, de oudste is in de 80. “Wel belangrijk is interesse in de ander en betrouwbaarheid, want mensen moeten op je kunnen rekenen”, voegt Marieke toe. “Onze vrijwilligers bezoeken gemiddeld één keer per week de hulpvragers en bouwen daardoor ook een band op met hen. Dat betekent ook dat je niet zo maar kunt wegblijven want er wordt op je gewacht.”

De mantelzorgconsulent in Doesburg, Helene den Breeker, regelt samen met Carla en Marieke dit vrijwilligerswerk. Helene: “Onze vrijwilligers kunnen altijd bij ons terecht als ze eens ergens tegenaan lopen. Ook is het goed om te weten dat alle gemaakte kosten vanzelfsprekend vergoed worden. Iedereen die geïnteresseerd is in dit vrijwilligerswerk of behoefte heeft aan de inzet van een vrijwilliger kan contact met mij opnemen.”
Helene is bereikbaar via een telefoontje, app of sms naar tel. 06 – 10108366 of te mailen naar h.denbreeker@vithulpbijmantelzorg.nl. Het kantoor van VIT is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur via tel. 0544 – 820000.

Foto: Van links naar rechts: mantelzorgconsulent Helene den Breeker en Carla Snelder en Marieke Verhulst van VIT Hulp bij Mantelzorg