Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode (page 10)

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Feest met Bolandy bij St. Elisabeth

DOESBURG – Zaterdagmiddag onder een heerlijk zonnetje trad het duo Bolandy op in de tuin van St. Elisabeth. De bewoners zaten allemaal buiten en op de balkons van Maartenshof stonden ook vele bewoners te genieten van het muzikale optreden. Ook buiten het hek waren veel stoelen neergezet waar bewoners van de Maartsenshof konden plaatsnemen, uiteraard keurig op 1,5 meter afstand van elkaar. Bolandy speelde nummers uit de jaren 50, 60 en 70 en er werd volop meegezongen door de aanwezigen. Een paar bewoners van Elisabeth waagden zelfs nog een dansje. Mensen die langskwamen bleven even staan kijken en luisteren naar de heerlijke liedjes.

Foto: Hanny ten Dolle

Uitstel van betaling gemeente Bronckhorst

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst biedt ondernemers de mogelijkheid om betaling van gemeentelijke belastingen uit te stellen, als hun inkomsten zijn weggevallen door de corona-maatregelen. De uitstel van betaling geldt tot 1 oktober 2020 voor de onroerend zaak belasting (OZB), toeristenbelasting, reclamebelasting en rioolheffing. Dit besloten burgemeester en wethouders op vrijdag 20 maart, in lijn met de rijksafspraken over uitstel van betalingen gedurende de coronacrisis. Ondernemers kunnen een aanvraag tot uitstel indienen bij Gbtwente, via www.gbtwente.nl/maatregelen-corona-voor-ondernemers.
Boven op deze maatregel gaat de gemeente Bronckhorst zelf per direct over op versneld betalen van binnenkomende facturen. Met deze maatregelen wil de gemeente voorkomen dat ondernemers die het moeilijk hebben door de coronacrisis, nog verder in de problemen komen.

Inzamelen oud papier Giesbeek

GIESBEEK – Elke eerste zaterdag van de maand halen de mensen van drumfanfare Red & Black het oud papier op in Giesbeek. Zaterdag 4 april kunnen de inwoners dus weer hun oude papier aan de weg zetten, graag voor 9.15 uur, maar niet vrijdagavond al.

Zonnebloemen langs maïsland

BRONCKHORST – Boeren in Bronckhorst kunnen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. De gemeente vraagt hen de vier buitenste rijen van hun maïsperceel in te zaaien met zonnebloemen of een overblijvend bloemenmengsel. Zo wordt samen een zonnebloemlint gemaakt, waar veel bijen en andere insecten op af komen.
Boeren die hieraan meedoen, krijgen via de gemeente Bronckhorst een vergoeding. Er kunnen zonnebloemen worden gezaaid, die aan het eind van het seizoen meegehakseld kunnen worden met de maïs. Hiervoor is de vergoeding 0,50 euro per strekkende meter. Een andere mogelijkheid is een bloemenmengsel met zonnebloemen, dat overwintert. De vergoeding hiervoor is 0,70 euro per strekkende meter. Aanmelden kan tot 15 april via www.zonnebloemlint.nl/boeren of info@zonnebloemlint.nl.

Caleidoz en WeHelpen bundelen hulpvraag en -aanbod

GEM. DOESBURG / ZEVENAAR – Welzijnsorganisatie Caleidoz bundelt haar krachten met het professionele platform WeHelpen. Samen willen de organisaties vraag en aanbod op het gebied van hulp aan elkaar verbinden.

“In de gemeenten Zevenaar en Doesburg zien we steeds meer vragen rond eenzaamheid, angst, geen kinderopvang of niet zelf boodschappen kunnen doen.”, meldt Caleidoz. “Gelukkig wordt er overal hulp aangeboden. Studenten willen oppassen, buren doen graag boodschappen en mensen bieden telefonisch een luisterend oor aan.” Samen met WeHelpen wil Caleidoz dit vraag en aanbod aan elkaar koppelen.
WeHelpen heeft ruime ervaring in het matchen van hulpvragen. Er is een team van vrijwilligers dat aanbod en vraag toetst. En er worden adviezen gegeven over het veilig gebruiken van hun dienst. Ook zorgorganisaties kunnen WeHelpen gebruiken om hulpvragen voor hun cliënten te plaatsen.

WeHelpen is te vinden via www.wehelpen.nl, waarop een soort marktplaats te vinden is. Hier kan iedereen een account aanmaken. Daarnaast is er een app, de Whapp. Deze kan op de mobiele telefoon worden geïnstalleerd. Wie hulp nodig heeft bij het aanmaken van een profiel of het formuleren van de hulpvraag, kan contact opnemen met Caleidoz via tel. 0316 – 243204 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur) of servicedesk@caleidoz.nl.

Filmhuis Doesburg blijft gesloten

DOESBURG – Filmhuis Doesburg laat weten dat de deuren de rest van dit seizoen gesloten blijven. Indien mogelijk wordt deze zomer wel een aantal keer een buitenfilm vertoond. Als de situatie het toelaat, begint in september een nieuw filmseizoen.

Vlaggen voor de vrijheid

LAAG-KEPPEL – 75 Jaar vrijheid. Een bijzonder moment dat groots gevierd zou worden, ook in onze regio. Maar alle inspanning van de organisatoren ten spijt, dit kan allemaal niet doorgaan. Hier en daar wordt al bekeken of er misschien in het najaar aandacht kan worden besteed aan deze herdenking, maar op dit moment blijft het stil. Daarom vroeg de gemeente Bronckhorst vorige week aan de inwoners om de vlag uit te hangen op de dag van de bevrijding van hun dorp. Dat betekende dat in Laag-Keppel en Hummelo donderdag 2 april de vlag uitging en vrijdag 3 april in Drempt en Hoog-Keppel. Zo werd in alle stilte toch nog stilgestaan bij 75 jaar bevrijding.

Foto: Linda Peppelman

Unitas collecteert digitaal

DOESBURG – Gymnastiekvereniging Unitas in Doesburg zou deze week gaan collecteren voor het Fond voor Gehandicaptensport in Doesburg. Deze collecte kan natuurlijk niet doorgaan, maar omdat de vereniging sport voor alle doelgroepen heel belangrijk vindt, is een online collecte gestart. Op www.unitasdoesburg.nl is een digitale collectebus geopend, waar iedereen biijdrage kan doen.

Gemeente Doesburg steunt ondernemers

DOESBURG – De gemeente Doesburg biedt ondernemers steun om de komende crisistijd door te komen. Dit heeft het gemeentebestuur vorige week besloten, vooruitlopend op eventuele maatregelen die het kabinet nog gaat nemen.

De gemeente Doesburg kent, mede door het florerende toerisme, een gunstig ondernemersklimaat. De crisis treft de ondernemers hard en dat heeft het gemeentebestuur doen besluiten om een aantal steunende maatregelen alvast uit te werken, om tot een snelle afhandeling van de aanvragen te komen ten gunste van de ondernemers.
Ten eerste krijgen ondernemers tot 1 september uitstel van betaling van de zakelijke gemeentelijke belastingen (de OZB voor niet-woningen en reclamebelasting). Daarna kan in termijnen worden betaald. Ondernemers die al hebben betaald, kunnen het bedrag terugvragen. Daarnaast wordt de voorlopige aanslag toeristenbelasting niet opgelegd. Begin 2021 vindt afrekening plaats op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus op 17 maart uitzonderlijke economische maatregelen genomen. Doel is om naast onze gezondheid ook banen en daarmee inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De hiervoor aangekondigde maatregelen zijn fors. Gemeente Doesburg heeft een gezonde economie en vindt het belangrijk om deze te behouden. De mogelijkheden hierin voor een gemeente zijn op zich beperkt, maar wel aanwezig.

Alle informatie voor ondernemers rondom het coronavirus is te vinden op www.doesburg.nl/coronavirus-en-doesburgse-ondernemers. Ondernemers die vragen hebben over hun financiële situatie of een medewerker van de gemeente willen spreken kunnen iedere ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar het nummer 0313 -481342.

Bazaar Martinikerk verplaatst naar oktober

DOESBURG – De bazaar in de Martinikerk in Doesburg wordt verplaatst naar vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. Hiervoor worden op 26, 28, 29 en 30 september inzameldagen gehouden. Iedereen die spullen heeft kan deze dan naar de Martinikerk brengen. De organisatie is erg blij met de nieuwe vrijwilligers die zich hebben gemeld. Mochten er nog meer mensen enthousiast zijn om een handje toe te steken, dan kunnen zij zich melden via
diana@house-of-innovation.nl.