Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Ik vind: Energietransitie

Waar het in de energietransitie primair om gaat, is de verlaging van de uitstoot van de broeikasgassen CO2 (kooldioxide) en CH4 (methaan). Opwekken van stroom middels zonnepanelen en windmolens is vragen om problemen, beweert Jouke van Wijngaarden in de Regiobode week 30. Ik denk echter dat het meevalt.
Zijn voorgestelde oplossing, namelijk waterstof, is een goede zaak, omdat waterstof opgeslagen kan worden en daar is geen accu voor nodig. Maar moet die waterstof weer gebruikt worden om stroom te maken als er ondercapaciteit is? Dat is de omgekeerde wereld, toch? Waterstofproductie door middel van elektrolyse (stroom leiden door water) kost veel stroom. Daar kunnen de windmolens en zonnepanelen een helpende hand bieden.
Een aanzet die wellicht de moeite is om te onderzoeken, is de gasgestookte elektriciteitcentrales lekker door te laten draaien op gas (niet uit Groningen, maar uit bijvoorbeeld Rusland, maakt de relatie stabieler), de CO2-uitstoot af te vangen en op te slaan. Een techniek die al bestaat . Dat scheelt een heleboel zonnepanelen en windmolens, goed voor de leefomgeving.
De CO2 kan gebruikt worden voor de groei van planten en bomen, ook een bestaande techniek toegepast in de tuinbouw. Wat gaan we doen met de gas-infrastructuur? Waterstof gemengd met stikstof er doorheen leiden naar gasfornuis en CV-ketel. Naar verluid gebruikte men dat mengsel ook al voor verwarmingsdoeleinden vóór de komst van het Gronings gas. Rheden is rijk aan aqua-energie door de stromende IJssel en heeft een mooie locatie om water gerelateerde industrie te realiseren. Nou dan.

Wim Bladergroen,
Doesburg

Inzamelingsactie brillen

DOESBURG – De Wereldwinkel Doesburg vraagt de inwoners van Doesburg om brillen en zonnebrillen op sterkte in te leveren. Deze brillen worden ingezameld om te doneren aan de oogkliniek in Kep, Cambodja. Deze kliniek richt zich op het voorkomen en behandelen van oog blindheid. Goede oogzorg is in Nederland vanzelfsprekend maar dat is in Cambodja een ander verhaal. Wanneer je niet goed kunt zien heeft dat grote invloed op het (ontbreken van) inkomen en daarmee directe gevolgen voor het welzijn van de bevolking. Inleveren kan bij de winkel aan de Kerkstraat 6.

Opening coronabank voor maatschappelijke organisaties Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – Instellingen en organisaties binnen Bronckhorst die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, kunnen bij de gemeente aankloppen voor hulp. De provincie Gelderland heeft 101.000 euro beschikbaar gesteld voor noodhulp.

Het college van de gemeente Bronckhorst heeft besloten van die 101.000 euro een bedrag van 53.000 euro te verdelen onder dorps- en buurthuizen en culturele instellingen en organisaties met liquiditeitsproblemen. 15.000 Euro is bestemd voor dorpshuizen, 17.000 euro voor zwembaden, 15.000 euro voor culturele organisaties met acute liquiditeitsproblemen en 6.000 euro voor particuliere sportaccommodaties.
Daarnaast wordt er 48.000 euro gestort in een zogenoemde ‘coronabank’. Verenigingen en organisaties kunnen hier een aanvraag indienen voor financiële hulp of ondersteuning om een toekomstbestendige vereniging of organisatie te blijven. Een aanvraag indienen kan vanaf 1 september. Hierbij moet een vereniging aangegeven wat het verschil is in inkomsten en uitgaven ten opzichte van de jaarrekening van 2019 en wat zij zelf hebben gedaan om de tekorten te dekken.

Doel van de verenigingssteun is dat er gericht financiële noodhulp wordt geboden aan de Bronckhorster samenleving. Ontmoeting blijft belangrijk en daarom vindt het college dat maatschappelijke ontmoetingsplekken veilig gesteld moeten worden voor de toekomst. De hoogte van het noodfonds is gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente. De provincie wil wel weten waar het geld naartoe gaat, maar de gemeente mag zelf bepalen welke verdeling er wordt gemaakt. Er wordt gekozen voor snelle ondersteuning van organisaties met sociaal maatschappelijke activiteiten die aangegeven hebben dat ze het moeilijk hebben.

Brandje in bloempot

DOESBURG- Maandagmorgen om 5.10 uur werd de brandweer van Doesburg opgeroepen voor een brandgerucht in de Philip Gastelaarstraat. Ter plaatse werd er binnen wel rook geroken maar een brandhaard was moeilijk te vinden. Nadat de warmtedetector was ingezet werd er buiten het pand tegen de muur een bloempot gevonden die smeulde. Waarschijnlijk heeft iemand hier een sigaret niet goed gedoofd en is de droge aarde en wortels van de plant gaan smeulen. Een straal water uit de tankautospuit doofde het smeulende vuur en gaf gelijk de plant water.

Foto: Hanny ten Dolle

Ik vind: Fietsen in de binnenstad

Doesburg zou beter gaan letten op het fietsen in de binnenstad, nu deze is afgesloten. Nou, vergeet dat maar. Er wordt nog heel erg veel gefietst en vooral op zondag. Mensen lezen geen borden en de voetgangers moeten heel erg uitkijken om niet ondersteboven te worden gereden.
Doesburg, handhavers: doe hier iets aan.

Mevr. Mulder,
Angerlo

Inloop bij Imkersvereniging Doesburg

DOESBURG – De Doesburgse imkersvereniging heeft elke maand een inloopochtend. Belangstellenden zijn elke tweede zaterdag van de maand, dus ook 8 augustus, tussen 9.00 en 12.00 uur welkom in de bijentuin aan de Panovenweg. De imkers vertellen graag over hun hobby en het belang van bijen voor de natuur. Bezoekers kunnen een wandeling maken door de naastgelegen bijenweide. Natuurlijk is er ook honing te koop.

Vrijwilligers thuiszorg weer aan de slag

DOESBURG – De afgelopen periode hebben de vrijwilligers van VIT-hulp bij mantelzorg niet de hulp kunnen bieden die zij normaal gesproken geven. Nu de coronaperikelen afnemen en de begeleiding van kwetsbare mensen ook binnen de anderhalve meter weer mogelijk is pakken ze geleidelijk aan hun vrijwilligerswerk bij mensen thuis weer op.

VIT-hulp bij mantelzorg biedt ondersteuning aan mantelzorgers: mensen die zorgen voor iemand in hun nabije omgeving die chronisch ziek is of een beperking heeft. Soms is dat een partner, of een ouder, maar ook ouders die voor kinderen met een beperking zorgen zijn mantelzorgers. Eén van de vormen van hulp van VIT is de inzet van een vrijwilliger bij die mensen thuis. Deze vrijwilliger houdt degene die zorg nodig heeft gezelschap of onderneemt activiteiten, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van deze persoon. Hierdoor heeft de mantelzorger even tijd voor andere zaken. Soms is ook juist het ontbreken van een mantelzorger in de buurt reden voor de inzet van een vrijwilliger.

“Momenteel zijn we onder andere op zoek naar mensen die houden van wandelen en een rolstoel kunnen duwen. We hebben hier best veel vraag naar”, zegt coördinator Carla Snelder. Zij in samen met Marieke Verhulst verantwoordelijk voor het matchen van vraag en aanbod. “Ook zoeken we een vrijwilliger die houdt van tuinieren en dit samen met één van onze hulpvragers wil doen.” “Eigenlijk kunnen we voortdurend vrijwilligers gebruiken” zegt Marieke. “Ook om zorgvragers thuis gezelschap te houden, samen een spelletje te doen of om gewoon even een praatje te maken. Van de vrijwilligers hoor ik dat het hen zelf ook veel oplevert; een stukje invulling van je dag, gezelschap en zingeving. De dankbaarheid van de hulpvragers is een extraatje.”
Leeftijd is hierbij niet van belang, de jongste vrijwilliger is net de 30 gepasseerd, de oudste is in de 80. “Wel belangrijk is interesse in de ander en betrouwbaarheid, want mensen moeten op je kunnen rekenen”, voegt Marieke toe. “Onze vrijwilligers bezoeken gemiddeld één keer per week de hulpvragers en bouwen daardoor ook een band op met hen. Dat betekent ook dat je niet zo maar kunt wegblijven want er wordt op je gewacht.”

De mantelzorgconsulent in Doesburg, Helene den Breeker, regelt samen met Carla en Marieke dit vrijwilligerswerk. Helene: “Onze vrijwilligers kunnen altijd bij ons terecht als ze eens ergens tegenaan lopen. Ook is het goed om te weten dat alle gemaakte kosten vanzelfsprekend vergoed worden. Iedereen die geïnteresseerd is in dit vrijwilligerswerk of behoefte heeft aan de inzet van een vrijwilliger kan contact met mij opnemen.”
Helene is bereikbaar via een telefoontje, app of sms naar tel. 06 – 10108366 of te mailen naar h.denbreeker@vithulpbijmantelzorg.nl. Het kantoor van VIT is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur via tel. 0544 – 820000.

Foto: Van links naar rechts: mantelzorgconsulent Helene den Breeker en Carla Snelder en Marieke Verhulst van VIT Hulp bij Mantelzorg

Filmhuis Doesburg vertoont buitenfilm Brassed Off

DOESBURG – Filmhuis Doesburg draait vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus weer een film in de buitenlucht. Dit keer wordt op beide dagen de film Brassed Off vertoond in de tuin van de Gasthuiskerk,

De film Brassed Off is een tragikomedie uit 1996 en gaat terug in de tijd. De inwoners van een mijndorpje in Noord-Engeland zijn in rep en roer: de mijn waar zo’n beetje alle mannen werken wordt met sluiting bedreigd. Het is een hechte gemeenschap, waar iedereen elkaar kent en met elkaar meeleeft. Twee ontmoetingsplekken zorgen voor verbinding: het plaatselijk café met biljarttafel en het repetitielokaal van de plaatselijke muziekband: de Grimley Colliery Brass Band.
Als de muzikanten de nationale competitie zouden kunnen winnen, staat hun mijndorpje op de kaart en kunnen ze sympathie vragen voor hun actie om de mijn open te houden. Bovendien valt er een aanzienlijk bedrag te winnen. De vraag is alleen of het niveau van de muzikanten goed genoeg is en of ze erin slagen hun band ondanks alle tegenslagen bij elkaar te houden. Gaat het puur om de winst?
De film begint tussen 21.15 en 21.30 uur. Er is op beide avonden plaats voor maximaal zestig mensen. Bezoekers moeten vooraf een plekje reserveren via de site van het filmhuis, www.filmhuis-doesburg.nl. Dit kan tot uiterlijk 6 augustus. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Klimaateffecten in kaart met klimaatatlas

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst heeft samen met waterschap Rijn en IJssel de klimaatatlas opgesteld. Hierin is te zien welke gevolgen de klimaatveranderingen hebben als er geen maatregelen worden getroffen, zoals wateroverlast, overstroming, droogte en hitte. Op basis van de atlas gaat de gemeente zich voorbereiden op toekomstige weerextremen.

De effecten van de klimaatverandering zullen ook in Bronckhorst merkbaar zijn. Bewoners van de kernen krijgen te maken met hitte-overlast, een toename van de energievraag, droogteschade in tuinen en groenstroken, meer neerslag in korte tijd, waardoor de kans op wateroverlast en overstromingen toeneemt. Het verkeer zal hinder ondervinden van wateroverlast op straat en stormschade. In de landbouw en natuur zal droogteschade merkbaar zijn, wordt schade aan ecosystemen verwacht, verminderde waterkwaliteit en toename van exoten als de eikenprocessierups en buxusmot.
Waterschapsbestuurder Peter Schrijver: “Met de klimaatatlas wordt iets abstracts toch heel concreet, toegankelijk en bespreekbaar. Mensen en organisaties worden bewust wat klimaatverandering betekent voor hun eigen leefomgeving.”De klimaatatlas laat de mogelijke effecten van klimaatverandering zien tot op perceelniveau en op een interactieve manier. Zo is voor iedereen duidelijk te zien waar het risico op overlast het grootst is. Er is ook aangegeven wat mensen nu al kunnen doen om de overlast te verminderen, zoals je tuin vergroenen tegen droogte en voor verkoeling. De klimaatatlas is te vinden via www.bronckhorst.nl/klimaatatlas.

Wethouder Paul Hofman van de gemeente Bronckhorst: “We willen voorbereid zijn op de klimaatverandering. Daarom moeten we samen aan de slag, om ervoor te zorgen dat Bronckhorst in de toekomst bestand is tegen weersextremen. Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties vragen we een bijdrage, omdat zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Iedereen moet een steentje bijdragen.”
Samen met waterschap Rijn en IJssel geeft de gemeente Bronckhorst voorlichting over water en klimaatontwikkeling aan kinderen op basisscholen. Met behulp van een klimaattafel wordt de jeugd bewust gemaakt van het belang van schoon water. Ook zien ze wat er gebeurt als het in de toekomst vaker en harder gaat regenen.

Uitverkoop bij Naaiatelier

DOESBURG – Het Naaiatelier voor anderstaligen in Doesburg houdt op woensdag 5 augustus uitverkoop in het historische pand aan de Ooipoortstraat 41 in Doesburg. Van 14.00 tot 16.00 uur is een ieder welkom om materialen en stoffen te kopen. Ook zijn er handgemaakte mondkapjes, kussens en vlaggenslingers te koop. Op 12, 19 en 26 augustus is er ook uitverkoop. Meer informatie is verkrijgbaar via antoinette.hovingh@gmail.com.