Home / Label Archief: Doesburg-Regiobode

Label Archief: Doesburg-Regiobode

Zadenruilbeurs in Grotenhuys

DOESBURG – Op vrijdag 22 maart vindt in Grotenhuys in Doesburg de eerste jaarlijkse zadenruilbeurs van de Volkstuinders Vereniging in Doesburg plaats. Het idee van een zadenruilbeurs is om speciale en/of overtollige zaden en plantgoed uit te wisselen, zogezegd te ruilen.

Zadenruilbeurzen zijn erg populair in het Verenigd Koninkrijk en komen ook steeds vaker voor in Nederland. Bij een zadenruilbeurs neem je groente- en bloemenzaden, bollen en knollen of ook zelf gekweekte planten mee en ruil je deze met anderen. Voor hobbytuinders is het een ideale manier om bijzondere zaden te ontdekken, en het draagt ook bij aan de biodiversiteit van onze tuinen.
“Het mooie van de beurs is dat je informatie kan geven én krijgen over hoe de plant groeide, in welke weersomstandigheden zij het goed doet en wanneer de beste tijd is om te zaaien, te oogsten én hoe het gewas gegeten kan worden. En als speciaal informatief onderdeel, komt een ervaren tuinder van de Vereniging vertellen over zaaitechnieken en zaden winnen”, aldus de tuindersvereniging.
Mensen die interesse hebben, kunnen hun groente- en bloemenzaden meenemen en komen ruilen. “Zorg ervoor dat je de Nederlandse naam en misschien zelfs de Latijnse naam van het zaad kent. Ook nuttig om te weten zijn het jaartal waarin de zaden geoogst zijn, de houdbaarheid, land van herkomst, waar gekocht, wel of niet biologisch.”
Voor en nadat de zaden geruild zijn is er tijd voor een bakje koffie en een koekje of een borrel. Entree is gratis maar er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de consumpties. De deuren openen om 19.45 uur en vanaf 20.30 uur wordt er geruild. Men kan de ingang van Grotenhuys aan de Coehoornsingel gebruiken.

Hummelo, Keppel en Drempt doen mee aan Landelijke Opschoondag

BRONCKHORST – Zaterdag 23 maart is het Landelijke Opschoondag. Ook in de gemeente Bronckhorst wordt hieraan meegedaan en gaan vrijwilligers op pad om zwerfafval op te ruimen.

De actie wordt op diverse plaatsen lokaal georganiseerd. De gemeente Bronckhorst helpt de inwoners door afvalknijpers, werkhandschoenen en vuilniszakken beschikbaar te stellen. Hulp is natuurlijk altijd welkom, wie een handje toe wil steken, kan zich melden bij de verschillende organisatoren.
In Laag-Keppel en omgeving is dat de heer G. van Heusden. Wie mee wil helpen, kan zich om 09.30 uur helpen bij Eethuis de Olde Schole aan de Rijksweg. In het buitengebied van Hummelo wordt de actie gecoördineerd door de heer H. ten Zijthoff, tel. 0314 – 381688. De vrijwilligers verzamelen zich hier om 09.15 uur bij De Gouden Karper. Mevrouw Peters, tel. 0313 – 476946, coördineert de actie in Drempt. Hier gaat de groep om 09.30 uur van start vanaf het milieuparkje in Voor-Drempt.

Pianokwartet in Doesburg

DOESBURG – Pianokwartet Acanthus zal op dinsdag 19 maart een optreden verzorgen bij Podium Acanthus aan de Koepoortstraat 20 in Doesburg. Het kwartet bestaat uit Hans Rijkmans (viool), Anna Wiersum (altviool), Frank Lange (cello) en Heleen Vegter (piano). De muzikanten brengen het ééndelige Strijktrio van Schubert, het pianokwartet no.1 van Mozart en tot slot het tweede pianokwartet van de Franse componist Fauré, dat bestaat uit vier delen. Het concert begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 17,50 euro per persoon. Jeugd tot en met 15 jaar betaalt 8,50 euro toegang. Deze prijzen zijn inclusief consumpties in de pauze en na afloop van het concert. Inlichtingen en reserveringen bij: Podium Acanthus; Koepoortstraat 20 in Doesburg.

tel. 0313-484176

podium@acanthus.demon.nl

Bronckhorst zoekt ander kostensysteem voor afvalinzameling

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst nodigt haar inwoners uit om mee te praten over de herziening van kosten en tarieven van de afvalinzameling in de gemeente. Hiervoor wordt op dinsdag 19 maart een informatiebijeenkomst gehouden.

De inwoners van Bronckhorst scheiden hun afval goed en dat is belangrijk voor een duurzame samenleving. Afval kan opnieuw gebruikt worden en dat zorgt voor een schoner milieu. De kosten van de afvalverwerking stijgen echter en onze afvalinkomsten lopen terug. Om de goede resultaten voort te zetten en tegelijk inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen, maakt Bronckhorst graag samen met inwoners een toekomstbestendig plan voor afvalinzameling.

De afgelopen weken gaven ruim duizend inwoners al hun mening over een aantal vragen over dit onderwerp in inwonerpanel Bronckhorst Spreekt. De gemeente brengt dit in kaart om bij het nieuwe tariefsysteem te betrekken. Om inwoners ook persoonlijk te spreken over hun ideeën voor de toekomstige afvalinzameling en de uitkomsten van het panel houdt de gemeente op 19 maart een interactieve bijeenkomst. Belangstellenden zijn van harte welkom om 19.30 uur in het gemeentehuis in Hengelo. Aanmelden is niet nodig.

De kosten voor de inzameling van het huishoudelijk afval betalen inwoners via de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Naast een vastrecht is er een variabel tarief dat afhankelijk is van de inhoud van de grijze en groene containers en het aantal keren dat ze worden geleegd. Hiermee beïnvloeden inwoners zelf de kosten van de afvalinzameling. Wie goed scheidt of weinig afval heeft, betaalt minder. De gemeente Bronckhorst biedt meerdere voorzieningen voor afvalscheiding, zoals de inzamelwagens die routes rijden, milieuparkjes, de oranje container en de BEST-tas. Deze voorzieningen worden betaald uit de inkomsten van de afvalstoffenheffing. In 2018 ontstond echter een tekort op de afvalstoffenheffing van 500.000 euro. Dit tekort is nu gedekt uit de algemene reserve. Een ander (tarief)systeem is nodig om kostendekkend te kunnen werken. De bedoeling is dat vanaf 2020 het aangepaste kostensysteem ingaat.

www.bronckhorst.nl

Kennismaken met verhalen uit de Bijbel

ANGERLO – De Kliederkerk, in de voormalige pastorie bij de Galluskerk in Angerlo, opent zondag 17 maart haar deuren weer.Gezinnen met kinderen maken hier samen kennis met de betekenis van verhalen uit de Bijbel. Ook een gezamenlijke maaltijd staat op het programma. Deze keer is het thema Arm en Rijk. Iedereen is welkom, ook gezinnen die geen lid zijn van PKN Angerlo – Doesburg. Opgave is wel gewenst, dat kan via kliederkerkdoesburg@gmail.com. De deur is open vanaf 16 uur, het programma begint om 16.15 uur. De afsluitende maaltijd start om 18 uur. Er is geen toegangsprijs maar een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd om ook volgende Kliederkerk vieringen mogelijk te maken.

Tim Knol zingt ambachtelijke liedjes

DOESBURG – Liedjes, dat is waar het bij Tim Knol op zondag 17 maart om 15.00 uur in de Gasthuiskerk in Doesburg om draait. Liedjes van het ambachtelijke soort. ‘Op zijn album Cut The Wire neemt Knol uitgebreid de tijd om te schaven aan zijn vakmanschap’, schreef recensent Mieke Atema in muziekblad Oor. De toegang tot het liedjesconcert bedraagt 17,50 euro. Tickets zijn te verkrijgen via de website.

Foto: Paul Bergen

www.gasthuiskerkdoesburg.nl

Computercursus Klik & Tik

Computercursus Klik & Tik

DOESBURG – Voor alle mensen die moeite hebben om hun weg te vinden op internet biedt Bibliotheek West-Achterhoek de cursus Klik & Tik aan. Vanaf maandag 18 maart starten in de verschillende vestigingen, waaronder de bibliotheek in Doesburg, weer cursussen. Er zijn nog plaatsen vrij. Belangstellenden kunnen gratis deelnemen aan deze cursus. De deelnemers leren typen op de computer, schrijven met Word, internetten en e-mailen. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten waarin op eigen tempo wordt gewerkt. Deelnemers krijgen een cursusboek en een koptelefoontje. Aanmelden kan via Klantenservice van de bibliotheek, tel. 0314 333445, of via de website www.biebnieuws.nl.

Muziek maken in Hummelo

HUMMELO – Op zaterdag 16 maart houdt De Zonnebloem afdeling Hummelo-Keppel vanaf 14.00 uur weer een muziekmiddag in zaal ‘FF naar Steef’ in Hummelo. Het dameskoor AmaZing zal optreden met eigentijdse nummers. Er kan meegezongen worden. Bezoekers worden ontvangen met koffie met iets lekkers en gedurende de middag worden hapjes en drankjes verzorgd. Tevens wordt een verloting gehouden waarbij mooie prijzen te winnen zijn. De kosten bedragen 7,50 euro per persoon en dienen vooraf of contant aan de zaal te worden voldaan. Aanmelden en nadere informatie bij mevrouw R. Willemsen, tel, 0314-382478 of mevrouw R. Tolhuisen, tel. 0314 – 380606.
De Zonnebloem is er voor personen vanaf 18 jaar met een fysieke beperking.

St. Gregoriussen spelen samen in Giesbeek

GIESBEEK – Op zaterdag 16 maart geven St. Gregorius uit Giesbeek én St. Gregorius uit Varsselder een gezamenlijk concert in de St. Martinuskerk van Giesbeek. Beide naamgenoten zullen een afwisselend programma ten gehore brengen.

Het orkest van St. Gregorius Giesbeek bestaat uit 41 muzikanten en staat onder leiding van Dineke Griek. De muzikanten spelen deze avond al enkele stukken die in juni worden opgenomen voor de cd Hoogtepunten uit 100 jaar Gregorius. Deze cd wordt gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum dat de fanfare in 2020 gaat vieren.
Het orkest van St. Gregorius uit Varsselder staat onder leiding van Gerjo Seesink en bestaat uit 45 muzikanten. Het is een actieve muziekvereniging die zich regelmatig in Varsselder laat horen bij activiteiten zoals carnaval, Koningsdag, kermis en Sinterklaas.

Deze avond treedt ook het leerlingenorkest op onder leiding van Edwin Rosmulder. Vorig jaar hebben de besturen van Gregorius Giesbeek en Nieuw Leven Angerlo de samenwerking gezocht en hun eigen leerlingenorkesten als project samengevoegd. Dat zorgde voor gezamenlijk repeteren in het voorjaar van 2018 en een eerste optreden tijdens een concert van Nieuw Leven in Angerlo. Die samenwerking verliep zo goed dat er is besloten om in 2019 de groepen samen te voegen. Tijdens het concert in Giesbeek treedt het orkest voor het eerst officieel op onder leiding van Edwin. Het orkest bestaat uit 21 enthousiaste kinderen uit Giesbeek en Angerlo die samen muziek maken en daar veel plezier in hebben.
Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is om 19.30 uur open. De toegang is gratis maar een vrije gift na afloop van het concert is welkom.

Japanse sierkersen voor De Horizon van jarig IJsselland

DOESBURG – Woonservice IJsselland bestaat in 2019 een eeuw en zet daarom het hele jaar de bloemetjes buiten. Dat begon afgelopen woensdag 13 maart, Boomfeestdag. De twee locaties van basisschool De Horizon kregen een Japanse sierkers cadeau.

De bomen zijn samen met de leerlingen bij de scholen geplant. Tijdens het planten legden kinderen een tijdcapsule bij de wortels van de boom. Hierin zitten boodschappen, tekeningen, notities en namen van de kinderen voor de toekomst. Een tijdcapsule vertelt het verhaal van een bijzondere gebeurtenis in het verleden aan de toekomstige generaties. Als de boom aan het einde van zijn leven omvalt komt de tijdcapsule weer vrij. Na het opendraaien van de tijdcapsule, kun je zien wanneer de boom is geplant en wie daar hun steentje aan hebben bijgedragen.
‘Wij gaan voor een groene toekomst met, door en voor kinderen en wij helpen hen daarbij’, aldus directeur Saskia Hakstege van Woonservice IJsselland over het geschenk aan de Doesburgse basisschool. “Ik hoop dat als de tijdcapsule ooit wordt geopend de wereld weer een stukje leefbaarder is geworden door dit mooie initiatief.”

Het planten van de uitbundig bloeiende bloesemboom is de eerste in een reeks van activiteiten in het kader van de honderdste verjaardag van Woonservice IJsselland in 2019. “We vieren dat samen met onze huurders en inwoners van Doesburg”, zegt Saskia Hakstege. Komende activiteiten worden bekendgemaakt via de website en Facebookpagina.