Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Ik vind: Verhoging minimumloon

Honderdduizenden mensen zorgen ervoor dat onze samenleving blijft functioneren in moeilijke tijden, terwijl ze zelf rond moeten komen van minder dan 14 euro per uur. Zij hebben helaas de afgelopen jaren niets gevoeld van de economische groei. Mensen die het minimumloon verdienen profiteren niet mee. Sterker nog, hun inkomen is in de afgelopen 40 jaar 20 procent minder waard geworden! En dit terwijl de winsten van grote bedrijven groter en groter werden.
Dat er nu een economische crisis aan komt, is extra reden om hier iets aan te doen! Het risico is namelijk wederom dat de mensen met de lagere inkomens de crisis moeten betalen. Alle reden om juist nu te pleiten voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Daarom steun ik de landelijke campagne ‘voor 14’ die hierover momenteel loopt van de FNV en het burgerinitiatief de Goede Zaak.
Onlangs bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat 1 op de 20 mensen in Nederland het moet doen met het minimumloon en dat aantal neemt toe. Met 9,54 per uur en zelfs fulltime werken kun je de eindjes niet aan elkaar knopen en ben je afhankelijk van allerlei toeslagen en bijstand. Dit is overleven en werkt schuldenproblematiek in de hand wanneer bv je wasmachine het begeeft. De afgelopen decennia is de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter geworden. We zien nu al dat die verschillen door de coronacrisis nog groter worden. Met een hoger minimumloon maken we de verdeling van de welvaart in Nederland weer een stukje eerlijker. Daarom heb ik gevraagd of de gemeente wil aandringen bij de landelijke regering om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. Maar helaas naast PvdA/GroenLinks steunden de andere partijen dit verzoek niet. Na het niet steunen van ons pleidooi tegen de huurverhoging, laat de gemeente wederom haar niet sociale gezicht zien. Steun de petitie op www.voor14.nl en laat je stem horen!

Nicole Hammink,
SP-raadslid Doesburg

Tineke Beishuizen brengt nieuw boek uit

DOESBURG – Op vrijdag 10 juli brengt Tineke Beishuizen haar nieuwe boek getiteld: ‘Een vermissing’ uit. In haar boek beschrijft Tineke Beishuizen hoe het leven van een tiener ingrijpend verandert door de verdwijning van haar moeder, en hoe ze er als volwassen vrouw opnieuw pijnlijk mee geconfronteerd wordt.
Tineke Beishuizen debuteerde in 2005 met de thriller Als zand door mijn vingers, die meteen een bestseller werd. Ook haar daaropvolgende boeken kwamen in De Bestseller 60 terecht, zoals Wat doen we met Fred? en Schaduwtuin. Ze schrijft al jaren voor Libelle.

Foto: Ruud Pos

Raadsvergadering Bronckhorst digitaal

BRONCKHORST – De raadsvergadering van de gemeente Brockhorst van 2 juli, wordt digitaal gehouden. Vorige week was nog niet helemaal zeker of de raadsvergadering van 2 juli digitaal zou plaatsvinden. Inmiddels is duidelijk dat dit wel geval is. De digitale raadsvergadering begint die avond om 20.00 uur

Zoektocht naar drenkeling Rhederlaag

LATHUM- Sinds vrijdagavond wordt er met man en macht gezocht naar een vermiste man in de Rhederlaag. Met sonarapparatuur en duikers werd er gezocht, maar zonder resultaat. Door diepteverschillen was het voor de hulpdiensten lastig werken. Zondag werd een groot deel van het gebied afgedregd, maar wederom leverde dit niets op. Maandag werd het gebied afgezocht met behulp van een hond. Ten tijde van het naar de drukker gaan van de krant, was er nog geen spoor van de man. Andere media meldden dat de vermiste man een 21-jarige Duitser zou zijn.

Zwemmers DWV weer volop in actie

DOESBURG – Er kan weer gezwommen worden in zwembad Den Helder in Doesburg. De leden van de Doesburgse Watersport Vereniging (DWV) maken hier dan ook weer dankbaar gebruik van. De eerste waterpolopunten zijn alweer gescoord.

DWV is een actieve zwemvereniging voor jong en oud, waar sport en plezier goed met elkaar samengaan. De club is opgericht in 1931 en leeft door de vrijwilligers. Dat was ook te zien tijdens de afgelopen maanden. Er kon dan wel niet worden gezwommen, maar een groep enthousiaste vrijwilligers van DWV heeft de tijd gebruikt om de sportkantine van Den Helder op te knappen. Er is geschilderd en de balie is helemaal vernieuwd.

DWV maakt gebruik van zwembad Den Helder in Doesburg, waar iedereen terecht kan voor het (ABC) diplomazwemmen, wedstrijdzwemmen, waterpolo en masterzwemmen. Inmiddels zijn de trainingen weer hervat, hetzij in aangepaste vorm.
De maatregelen en protocollen die voor de horeca gelden, worden ook in de kantine van het zwembad toegepast. Zo kan er na het sporten een drankje worden gehaald aan de bar, maar dit moet buiten, op het terras van het zwembad, worden genuttigd.

Nieuwe leden kunnen gratis vier keer meetrainen op één van de zwemonderdelen. Ook vrijwilligers binnen de vereniging zijn meer dan welkom. Meer informatie is te vinden op www.dwv-doesburg.nl of de facebookpagina DWV-Doesburg.

Gemeente steunt opstart peuteropvang in Drempt

DREMPT – De gemeente Bronckhorst staat garant voor het opstarten van een peutergroep in Drempt aankomend schooljaar. Stichting Spelenderwijs gaat de peuteropvang verzorgen in het gebouw van basisschool De Klimtoren.

Sinds het verdwijnen van de peuteropvang in Drempt gaan minder kinderen in de omgeving naar de voorschoolse opvang. Vooral kinderen met een taal- en ontwikkelingsachterstand missen deze opvang. Basisschool de Klimtoren merkt dat sommige kinderen hierdoor minder goed aansluiten op het basisonderwijs. Stichting Spelenderwijs vindt dat peuteropvang daarom onmisbaar is.
De stichting denkt dat rendabele exploitatie op termijn mogelijk is, maar heeft wel ondersteuning nodig om op te starten. Subsidie kan echter alleen verstrekt worden op basis van daadwerkelijke aantal peuters. Deze peuterplaatsen zijn er momenteel nog niet, maar de verwachting is dat minimaal vier en mogelijk veel meer peuters hiervan gebruik gaan maken. Daarom vraagt de stichting de gemeente Bronckhorst nu vast om een garantstelling van subsidie voor acht peuters. Het bedrag van maximaal 46.080 euro, dat daarvoor nodig is, betaalt de gemeente uit het budget Achterstandenbeleid onderwijs van het Rijk.

Damesvoetbal SC Doesburg groeit in coronatijd

DOESBURG – Sportclub Doesburg meldt met gepaste trots dat het damesvoetbal bij de club de afgelopen periode flink is gegroeid. In februari is de Doesburgse vereniging gestart met een kleine groep enthousiaste dames. Er is weinig aan promotie gedaan, zeker in de periode dat er niet kon worden gesport in verband met de coronamaatregelen. Momenteel hebben zich 18 dames aangemeld bij Sportclub Doesburg en is dat aantal nog steeds groeiende.
In het nieuwe voetbalseizoen is er ook twee keer in de week de mogelijkheid om te trainen en gaan de dames onderlinge wedstrijdjes en toernooitjes spelen met clubs uit de buurt. De groep is druk doende om kledingsponsors te vinden en ook hier zijn mooie stappen gemaakt.
Dames die het leuk lijkt eens een balletje te trappen, kan een kijkje komen nemen bij de training op de maandag- of woensdagavond. De training start om 19.30 uur. In verband met de coronamaatregelen is vooraf aanmelden verplicht, dit kan bij Jolijn van der Pool via damesvoetbal@sportclubdoesburg.nl of via tel. 06-42145981.

Zomeravondconcert op Doesburgs carillon

DOESBURG – Stadsbeiaardier Frans Haagen verzorgt zaterdagavond 4 juli het jaarlijkse zomeravondconcert op het carillon in de Martinitoren in Doesburg. Het concert begint om 21.00 uur.

Doorgaans vindt deze carillonbespeling plaats op de langste dag, maar iin verband met corona en de verruimde maatregen is dit jaar besloten het concert te verschuiven naar 4 juli. Het is één van de eerste concerten die deze zomer kunnen plaatsvinden in Doesburg en belooft volgens de organisatie weer heel bijzonder te worden.
Mevrouw Margriet Verkade stelt haar tuin aan de Gasthuisstraat 3 open voor publiek, dat volgens de huidige regels weer welkom is. Haar tuin is gelegen naast het Lalique Museum, dicht bij de toren en het carillon zal hier goed te horen zijn.
In een sfeervolle ambiance declameert Jan Ravensteijn gedichten rond het thema ‘rivieren’. Frans Haagen hoort via zijn mobiel hoog in de toren de gedichten en omlijst deze met passende carillonmuziek. Het duo Jan en Frans hanteert deze formule al jaren, tot groot genoegen van de luisteraars.
Het feestelijke poëzie-concert duurt ongeveer een uur is bestemd voor donateurs van de Stichting Doesburgs Carillon, maar ook niet-donateurs zijn welkom. Daarnaast klinkt het carillon klinkt natuurlijk over de stad voor ieders oor.
De tuin is gelukkig ruim, maar het aantal zitplaatsen is beperkt. Aanmelden is niet nodig, wie het eerst komt, het eerst maalt. Tuin open om 20.30 uur. De entree is gratis, inclusief welkomstdrankje, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Na het concert is er gelegenheid voor ontmoeting.

Ruimte te huur in het Kunstlab Doesburg

DOESBURG – De vereniging Het Kunstlab Doesburg is per 1 maart verhuisd naar de Ooipoortstraat 21 in Doesburg. De verenging beschikt over een mooie ruimte waar de leden hun kunstwerken tentoon kunnen stellen en waar bezoekers deze kunnen bekijken en kopen. Daarnaast biedt het Kunstlab de mogelijkheid aan groepjes, kunstenaars of wie dan ook om ruimte te huren, bijvoorbeeld voor allerlei handvaardige bezigheden. Mensen die daar interesse in hebben, kunnen zich melden bij de balie in de winkel aan de Ooipoortstraat 21 in Doesburg.

Ik vind: Duurzaamheid

Horizonvervuilende windmolens, landschapsvervuilende zonneparken. Hier in Nederland ligt een prachtig stelsel gaspijpleidingen netjes onder de grond weggewerkt. Hier pas in 2010 vernieuwd. Opdrachtgever was de Gasunie. Daarvoor werk aan pijpleidingen in Emmeloord en Eindhoven.
Wat heeft dat allemaal wel niet gekost? Ik snap de regering niet. Waarom nemen wij niet gewoon aardgas uit Rusland? Duitsland heeft daar geen moeite mee. Nordstream 2. Volgende land is Denemarken, dat heeft daar waarschijnlijk ook geen moeite mee.
Waarom importeren wij ook geen gas uit Rusland? Ik kan me voorstellen dat er geen gas meer moet komen uit Groningen. Of laat Nederland zich de wetten voorschrijven voor president Trump, die meent dat we te afhankelijk worden van Rusland? Wordt het weer ouderwets Rusland versus Amerika?
En dan nog even wat anders: waar komen de grondstoffen vandaan voor al die windmolens en zonnepanelen? Is dat allemaal zo duurzaam? Gaat dat een levenlang mee? Of belandt dat straks ook weer op de vuilnisbelt ergens in Afrika?

Ilonka Holtkamp
Doesburg