Home / Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Tag Archives: Doesburg-Regiobode

Ik vind: Sporthal Beumerskamp

Mooi als er een nieuwe sporthal komt in Doesburg ter vervanging van die op de Beumerskamp. De discussie loopt al een tijd waar die dan zou moeten komen. Want dat hoeft dan natuurlijk niet op dezelfde plek. Toen de sporthal gebouwd werd, was dat aan de buitenkant van de wijk, dat is nu natuurlijk niet meer zo.
De gemeente heeft onderzoek laten doen naar mogelijke locaties. En het College heeft nu gekozen: het moet en zal op de Beumerskamp. Ik schrijf ‘moet en zal’ omdat er ineens heel veel haast is om dit er door te drukken. De gemeenteraad moét daar deze maand over beslissen. Het gemeentebestuur lijkt oogkleppen te hebben voor mogelijke alternatieve locaties, zoals bijvoorbeeld bij het zwembad. Ook is er weinig oog voor de kansen die er liggen voor eventuele andere belangrijke voorzieningen in de wijk op de Beumerskamp. Bovendien vindt het college het ook niet nodig om de Doesburgers bij de beslissing te betrekken. Zelfs met direct omwonenden en anderen direct betrokkenen is niet gesproken. Dat willen ze pas gaan doen als over de locatie is beslist.
Natuurlijk is het geen makkelijke beslissing en natuurlijk heeft elke locatie voor- en nadelen. Daarom moeten de alternatieven beter onderzocht worden alvorens een besluit te nemen. Eerst moet de gemeente Doesburg maar eens gaan luisteren naar de mensen.

Heidy Melissen,
Fractievoorzitter SP

Ik vind: College Doesburg negeert stem bewoners

Maar liefst vijf insprekers waren er in de commissie VROM om hun geluid te laten horen over de plaatsing van een nieuwe sporthal op de Beumerskamp. Ook lag er een bewonersnotitie van het CDA en een rapport van een door de wijkraad gehouden en goed ingevulde enquête. Zowel insprekers en bewonersnotitie als de respondenten van de enquête gaven duidelijk aan dat voor hen de Beumerskamp niet direct een gewenste locatie is voor een nieuwe sporthal.

De voltallige oppositie vraagt zich af waarom er nu al zo’n bepalend besluit genomen moet worden. Het CDA mist visie en wil, net als de overige oppositiepartijen, beter en verder inzoomen op de twee beste opties: een multifunctionele sportaccommodatie bij het zwembad of een hybride sporthal op de Beumerskamp.

Het college heeft bij monde van wethouder Van Veldhuizen aangegeven dat verder onderzoek niet nodig is en dat de locatiekeuze aan de raad is. De bewoners zullen worden betrokken zodra de keuze bepaald is. Dat vinden wij te laat. Een sporthal op de Beumerskamp is zo bepalend voor de rest van het centrum, daar moet je niet achteraf over gaan praten. Zoveel bewoners en partijen hebben hun stem laten horen, die kun je niet zomaar negeren. Dat moet je serieus nemen. Onderzoek en weeg het. Pas dan kan de Raad een gedegen afweging maken, niet eerder”.

Wim Robbertsen,
CDA Doesburg

Nog tien collectanten gezocht

DOESBURG – Collectantenwerver Hendric Janssen zoekt nog tien collectanten voor de jaarlijkse collecte van de Nierstichting in Doesburg. “Binnen mijn netwerk heb ik al tien mensen bereid gevonden die in de tweede week van september geldwillen inzamelen voor de Nierstichting. Ik hoop langs deze weg nog eens tien nieuwe vrijwilligers te vinden, die ook een paar straatjes mee willen lopen.” Collectanten kunnen zelf aangeven welke straat(jes) ze willen lopen en ook dat ene uurtje dat ze hieraan besteden kunnen ze zelf inplannen. “Een kleine moeite, maar voor de patiënten en hun families een enorme steun in de rug”, zegt Janssen. De collecte van de Nierstichting vindt plaats in de week van 13 tot en met 19 september Wie meer informatie wil of zich direct wil aanmelden als collectant, kan contact opnemen via tel. 06 -11254025 of henricimeel@gmail.com.

St. Joriskerk omgetoverd tot escaperoom

DREMPT- Zondagmiddag 8 februari stond een groep ouders met kinderen klaar om de escaperoom in de St. Joriskerk in Drempt te betreden. De weg er weer uit kon alleen worden gevonden door alle puzzels op te lossen en daarmee de code te bemachtigen om het slot te openen waar de sleutel van de kerk aanzat. In groepjes werden opdrachten gedaan die verband hielden met een verhaal over Jozef. De escaperoom had als doel om mensen vertrouwd te maken met de kerk. De aanwezigen genoten volop van het spel. De oude kerk met donkere hoeken en nissen maakte het spel extra spannend.

Foto: Hanny ten Dolle

Explorers van scouting Doesburg in actie voor zomerkamp

DOESBURG – De Explorers van Scouting Isala Doesburg zijn druk bezig om geld in te zamelen, met als doel een zomerkamp naar Praag. Zo zamelen ze lege flessen in voor statiegeld.

De groep van dertien jongens en meisjes van 15 tot en met 17 jaar oud kijkt erg uit naar een kamp. “We hebben elke donderdagavond een samenkomst die we altijd zelf organiseren”, vertelt de 16- jarige Job Jakobs. “Een keer per jaar gaan we op kamp en dat moet dit jaar extra speciaal worden.”
De groep wil in juni graag naar Praag. “Het is een goedkope stad en populaire bestemming voor voor leden van de scouting.” In eerste instantie wilden de jongeren met het vliegtuig, maar om de kosten laag te houden kozen zij voor het vervoer per busje. Vanuit de vereniging is er maar een klein bedrag beschikbaar voor kamp. Reden voor de explorers om zelf in actie te komen. “De afgelopen maand hebben wij in binnen onze familiekring flessen ingezameld, maar nu willen we het groter aanpakken”, aldus Job. Ze hopen dan ook dat mensen lege flessen willen doneren voor het kamp.
Elke donderdagavond kunnen deze flessen tussen 19.30 en 21.30 uur worden ingeleverd bij het clubgebouw aan de Panovenweg 1 in Doesburg. Op zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur is dit op dezelfde locatie mogelijk. Ook kan er contact worden opgenomen via explorers@scoutingdoesburg.nl.

Samen eten bij Komdersuut

ANGERLO – Op donderdagavond 7 februari was het groot feest bij Komdersuut in Angerlo. De eerste donderdag van de maand staat altijd in het teken van samen eten. Deze keer schoof TV Gelderland aan om een item te maken. De huiskamer zat voller dan anders en het was een avond vol gezelligheid. Iedereen die ook graag een keer het samen eten bij Komdersuut wil meemaken is welkom. Aanmelden kan via info@komdersuut.nl of via de Facebook pagina van Komdersuut.

Inzameling oud papier Lathum

LATHUM – In Lathum wordt zaterdag 15 januari weer oud papier opgehaald. Dit wordt gedaan door mensen van Feestvereniging Lathum.

Matthijs de Jager nieuwe kinderburgemeester van Doesburg

DOESBURG – Matthijs de Jager (10) is de nieuwe kinderburgemeester van Doesburg. Hij werd woensdag gekozen uit veertien sollicitanten en maakte daarna direct zijn debuut op DoesburgTV.

Matthijs zal burgemeester Loes van der Meijs ondersteunen bij officiële gelegenheden en zal regelmatig overleg hebben met de burgemeester om de belangen van Doesburgse kinderen te behartigen. Hij volgt Elisa Feenstra op, die de functie een jaar lang mocht vervullen.
Aan de benoeming van de nieuwe kinderburgemeester van Doesburg ging een heuse sollicitatieprocedure vooraf, waarvoor kinderen zich konden opgeven. Alle kinderen werden uitgenodigd voor een gezamenlijk sollicitatiegesprek. Op basis van dit gesprek kozen de burgemeester en twee Doesburgse raadsleden de nieuwe kinderburgemeester. En hoewel er maar één kinderburgemeester kon worden gekozen, was het voor alle sollicitanten een leuke dag. Zij worden hierna uitgenodigd om deel te nemen aan de Doesburgse Kinderraad. De kinderraad is afgelopen jaar ingesteld en bestond uit twaalf kinderen. Zij vergaderden drie keer en gaven het college en gemeenteraad verschillende adviezen mee.

Matthijs, leerling van De Horizon, is erg blij met zijn uitverkiezing en benoeming. “Het lijkt me erg leuk om te doen en ik denk ook dat ik het kan”, vertelt hij. “We hebben ook een filmpje gezien over wat mijn voorgangster heeft gedaan. Ik weet dus wat er verwacht wordt.” Overigens werd Matthijs niet alleen gekozen door de burgemeester en de raadsleden, de kinderen mochten ook onderling stemmen. “En ik kan wel verklappen dat Matthijs echt verreweg de meeste stemmen kreeg”, vertelde burgemeester Van der Meijs.

Op 20 februari om 19.00 uur wordt Matthijs tijdens de raadsvergadering officieel benoemd. De kinderburgemeester krijgt dan ook het kinderketen aangeboden tijdens de officiële beëdiging.

Foto: Wencel Maresch

Mantelzorgcafé in Doesburg

DOESBURG – Op dinsdag 18 februari is er weer een Mantelzorgcafé in De Waag in Doesburg. Mantelzorgers kunnen elkaar ontmoeten van 10.00 tot 11.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee wordt aangeboden. Iedereen die voor een langere periode zorgt voor iemand in de omgeving is mantelzorger. Het kan gaan om de zorg voor een ouder, een partner, een kind of een andere naaste. VIT-hulp bij mantelzorg houdt voor hen het Mantelzorgcafé.

Ik vind: Dure parkeervergunning

Verleden week heb ik mijn parkeervergunning opgehaald en betaald. Even had ik het gevoel dat de gemeente dacht dat de Postcodeloterij was gevallen in Doesburg en wel hierom: een prijsverhoging van maar liefst 57 procent. De prijs is gestegen van 82,35 euro in 2019 naar 129,10 euro in 2020.
Of dacht de gemeente Doesburg dat de burgers eindelijk door die andere overheid, van onze grote Roerganger Pinokkio, de heer Rutte, de 1000 euro hadden ontvangen?
Ik zou er vrede mee hebben als ik dan ook altijd een parkeerplaats had of dat er meer toezicht zou komen met betrekking tot parkeren zonder vergunning of kaartje via de automaten. Ik blijf hopen, maar ik vrees dat het hek van de dam is en het tarief voor 2021 de 250 euro te boven gaat.

P.J. van Krieken,
Doesburg