Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 8)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Mindfulnesstraining in Hall

HALL – Op woensdag 7 juli start er in het buitengebied van Hall een mindfulnesstraining. De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een oefendag op zondag 15 augustus van 10.00 tot 16.00 uur. Bij de training horen een werkboek en diverse audiobestanden om thuis te kunnen oefenen. Locatie van de training is natuurboerderij de Mhene, Lendeweg 4a in Hall. Bij droog weer vindt de training grotendeels buiten in de boomgaard plaats. Meer informatie bij mindfulnesstrainer Jantine Peters: tel. 06-17369 599 of via jantine.peters@gmail.com.

www.aandachtgeeftjekracht.nl

BMK huldigt jubilarissen

BRUMMEN – Na afloop van de boekenmarkt op zaterdag 26 juni is een aantal leden van het BMK op het terras van ‘t Kromhout aan het Marktplein van Brummen gehuldigd. Van de elf jubilarissen waren er helaas een paar afwezig vanwege vakantie. Voorzitter Jan Martens kon desondanks een groot aantal leden welkom heten en memoreerde dat het meer dan een jaar geleden was dat de leden van het koor bij elkaar waren.
Een speciaal woord van welkom was er voor de dirigent Henriette Hansma en pianist Gerard Geurts. De voorzitter sprak ook richting hen de verwachting uit dat per 1 september weer gestart kan worden met de zangrepetities, hetzij in Plein Vijf hetzij in de Oude Kerk te Brummen.

De jubilarissen werden gehuldigd vanwege hun (langdurig) lidmaatschap van en inzet voor het Brummens Mannenkoor. Jaap Hendrikse vanwege zijn 10-jarig lidmaatschap, Joop Teunissen, Ab Vriezekolk en Gerard Gerritsen vanwege het 25 jaar lid zijn en Joop Mulderij en Gerard Dekkers vanwege hun 40-jarig lidmaatschap. Bij deze laatste twee jubilarissen vermeldde de voorzitter Jan Martens dat beiden destijds de initiatiefnemers waren van het starten van de boekenverkoop, een initiatief dat zowel financieel als sociaal van grote betekenis is geworden voor het BMK.
Verder werden de leden van het mannenkoor gehuldigd die vanaf de oprichting, op 6 december 1976, lid zijn: Jan van de Bijl, Roel Santingh, Tinco Schoonman, Hans Stronks en Gerrit Wassink..De jubilarissen ontvingen uit handen van voorzitter Jan Martens de bijbehorende oorkondes en KNZV-spelden en de 10-jarige jubilaris de BMK-speld.

De huldiging maakte deel uit van de afsluiting van weer een bijzonder seizoen, waarbij vanaf 10 maart 2020 niet meer met elkaar werd gezongen en voorgenomen concerten geen doorgang konden vinden. Wel blijft het BMK deze zomerperiode actief. Op zaterdagen zal het BMK nog met een aantal boekenkramen op de zaterdagmarkt van Brummen staan. Naar verwachting kan het BMK op 1 september weer een start maken met het nieuwe zangjaar, waarbij overigens nieuwe leden van harte welkom zijn.

www.brummensmannenkoor.nl

Foto: Voorzitter spreekt jubilaris Jaap Hendrikse toe

Basisschool de Triangel wint muziekwedstrijd

EERBEEK – De kleuters van basisschool De Triangel in Eerbeek hebben onlangs op hun eigen schoolplein kunnen genieten van een optreden van Stef Woestenenk. De zanger en muzikant kwam langs om de kinderen te feliciteren met de eerste prijs in de MuziekWestrijd van Méér Muziek in de Klas Lokaal.

Deze MuziekWedstrijd werd gehouden om de jaarlijkse KinderMuziekWeek nog feestelijker te maken. Met een speciaal voor de gelegenheid geschreven lied van Stef Woestenenk werden alle basisscholen uit de gemeenten Lochem, Brummen, Zutphen en Voorst uitgedaagd om een eigen muziekvideo op te nemen. De Triangel bracht het er het beste vanaf en won de eerste prijs: een bedrag van 500 euro, dat kan worden gebruikt voor nog meer muziek op school. De Triangel wil het gaan besteden aan nieuwe muziekinstrumenten voor de school en liefst ook boomwhackers, gekleurde plastic buizen in verschillende toonhoogtes die kunnen worden gebruikt bij het muziekonderwijs.
Petra Bennis, projectcoördinator van Méér Muziek in de Klas Lokaal bezocht vrijdag 18 juni de drie prijswinnende scholen in Eerbeek, Lochem en Zutphen. De kinderen van De Triangel verzamelden zich op het plein en zongen daar samen met Stef Woestenenk het lied ‘We maken muziek’.

De MuziekWedstrijd is onderdeel van een reeks activiteiten van Meer Muziek in de Klas Lokaal. Doel is dat alle basisschoolkinderen goed en structureel muziekonderwijs krijgen. Muzehof Centrum voor de Kunsten organiseert en coördineert dit in samenwerking met de landelijke organisatie van Méér Muziek in de Klas en werkt daarin samen met onder meer gemeenten, schoolbesturen, muziekaanbieders en de cultuurcoaches uit de vier gemeenten.

Henk uit Loenen fietst 400 kilometer om geld in te zamelen tegen kanker

LOENEN – Zaterdag 10 juli stapt Henk van Milgen uit Loenen op de fiets. Hij fietst deze dag niet zomaar een tochtje, maar maakt een ronde van meer dan 400 kilometer in een dag. Henk hoopt met deze monsterfietstocht zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Roparun later dit jaar.

“Eigenlijk zouden wij als bedrijf Visma Roxit vorig jaar al meedoen met de Roparun, maar corona gooide roet in het eten”, vertelt Henk. Dit jaar wordt de Roprarun in aangepaste vorm gehouden in oktober. Henk en zijn collega’s doen hieraan mee en moeten zoveel mogelijk geld proberen in te zamelen. De opbrengst is bedoeld om ondersteuning en verbinding te bieden binnen de palliatieve zorg voor mensen met kanker.
Henk gaat tijdens de Roparun als begeleider op de fiets mee met de hardlopers en besloot dat hij die fiets ook wilde inzetten om geld in te zamelen. “De ene collega gaat auto’s wassen, de ander langs de deuren om geld in te zamelen, ik ga de fiets gebruiken.” Henk bedacht een ludieke route langs de vijf kantoren van Visma Roxit te fietsen. Hij start in zijn woonplaats Loenen, fietst vervolgens naar Haaksbergen, Zwolle, Zoetermeer en Nieuwegein om vervolgens in de avond in Arnhem aan te komen.

Het is de eerste keer dat hij zo’n lange afstand fietst. “Mijn langste afstand is ongeveer 200 kilometer op een dag.” Toch heeft Henk er alle vertrouwen in dat hij de missie gaat volbrengen. “Je kunt je er niet goed op voorbereiden, alles moet een beetje mee zitten. maar ik heb er alle vertrouwen in dat het mij gaat lukken, anders was ik er ook niet aan begonnen. ” Op delen van de route fietsen familie en collega’s een stukje mee, maar het grootste gedeelte moet hij toch echt zelf doen.
Het enthousiasme van de andere deelnemers werkte voor Henk aanstekelijk. “Een van mij collega’s is heel fanatiek, hij vroeg mij om ook wat te doen. Als iemand zo enthousiast is, dan is het een kleine moeite om ook wat te doen.”

Het doel van de fietstocht is om zo veel mogelijk geld in te zamelen dat ten goede komt aan verschillende organisaties die zich inzetten op het gebied van palliatieve zorg, zoals bijvoorbeeld een hospice. Henk hoopt dan ook dat veel mensen hem willen ondersteunen. “Ik heb geen streefbedrag, alle kleine beetjes helpen.” Via de teampagina https://roxitrunners.nl/steun/HenkM kan er geld gedoneerd worden. “Maar bedrijven kunnen mij ook steunen, ik wil bijvoorbeeld wel met hun logo op mijn wielerkleding rondfietsen.”
Voor vragen over sponsoring en donaties kan er gemaild worden naar henk.van.milgen@roxit.nl.

Hallse pedagoog publiceert twee titels

HALL – Orthopedagoog drs. Jantine Peters uit Hall is sinds 1985 werkzaam als pedagoog, trainer en (beeld) coach. Nu ze in coronatijd haar werk niet kon uitvoeren, heeft zij met twee collega’s twee boeken uitgebracht.

Jantine Peters heeft in al die jaren onverminderd de missie om ouders en professionals werkzaam in de kinderopvang enthousiast te maken voor een positieve en respectvolle manier van opvoeden. Al tijdens haar studie pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht raakt Jantine geïnspireerd door de democratische opvoedingsmethode van dr. Thomas Gordon, waarover ze in 2010 een boek schreef voor ouders van jonge kinderen en dat in 2018 in een tweede herziene druk verscheen.
Zo’n vijftien jaar geleden kwam Jantine in aanraking met de visie van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, die na de Tweede Wereldoorlog op unieke wijze een kindertehuis in Boedapest had opgezet. Jantine volgde een (internationale) bijscholing en gaf vervolgens vol enthousiasme trainingen, workshops en speelgroepjes aan ouders en professionals over deze Piklervisie. Een visie die aandacht vraagt voor het belang van een vrije spel- en bewegingsontwikkeling van baby’s en peuters.
Toen vorig jaar door corona al dit groepswerk stil kwam te liggen, is Jantine met twee collega’s twee boeken over deze visie gaan schrijven. Eentje voor ouders van 0-2 jarigen en eentje voor professionals die werken met 1-4 jarigen. Deze zijn onlangs verschenen.

www.aandachtgeeftjekracht.nl/opvoedkunde

Crowdfunding Zonnepark Klarenbeek groot succes

KLARENBEEK – De crowdfunding voor Zonnepark Klarenbeek loopt als een zonnetje. In totaal hebben 186 deelnemers 4120 ZonDelen aangeschaft, deeltjes in het zonepark aan de Broekstraat.

Zonnepark Klarenbeek is een gezamenlijk project van Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn (deA) en EnergieRijk Voorst (ERV). De energiecoöperaties zijn voor de helft eigenaar van Zonnepark Klarenbeek, dat is ontwikkeld door ProWind. Het park gaat vanaf september schone energie opwekken. Het is 20 hectare groot en bestaat uit ruim 40.000 zonnepanelen, die jaarlijks voldoende stroom leveren voor zo’n 6.600 huishoudens. Dat betekent een jaarlijkse CO2-besparing van 10.000 ton. Vergelijkbaar met de uitstoot van 8.000 benzineauto’s per jaar.
De opbrengst komt grotendeels ten goede aan de omgeving. Jaarlijks gaat zo’n 9000 euro in een gebiedsfonds, bestemd voor duurzame en sociale doelen en projecten in Klarenbeek. In de loop van volgend jaar wordt dit fonds verder opgetuigd. Ideeën en voorstellen kunnen al wel worden aangedragen.

Meedoen aan Zonnepark Klarenbeek kan nog, hoewel er wel een wachtlijst is. Zodra er ZonDelen beschikbaar komen, krijgen inschrijvers bericht. Ook is deze wachtlijst een (vrijblijvende) voorinschrijving voor een volgend project. Inschrijven kan via www.zonneparkklarenbeek.nl.

www.de-a.nl
www.energierijkvoorst.nl

Brummense raad stemt in met herstelplan en Perspectiefnota

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen heeft donderdag 17 juni met een ruime meerderheid besloten dat de Perspectiefnota 2022-2025 een goed uitgangspunt vormt voor de later dit najaar op te stellen programmabegroting. Hiermee gingen de raadsleden ook akkoord met het financieel herstelplan, wat betekent dat Brummen vanaf 2022 elk jaar 600.000 euro gaat sparen. Hiermee moet vanaf 2023 een sluitende meerjarenbegroting kunnen worden gepresenteerd en wordt de spaarpot weer gevuld.

Met uitzondering van de VVD-fractie schaarden alle raadsfracties zich achter de perspectiefnota. In de nota werd een kleine tekstwijziging doorgevoerd in het stuk tekst over de impact van de coronacrisis op de samenleving. Een voorgestelde zinsnede van het college over de mogelijke gevolgen hiervan op de lokale veiligheid en criminaliteit vond de voltallige raad te stigmatiserend. Dit werd aangepast.
Een amendement van VVD om te zorgen dat er jaarlijks een vast bedrag wordt gestort in het spaarpotje kreeg alleen de steun van Democratisch Brummen en Hofman-Kleverwal en hield dus geen stand. Andere fracties hielden een pleidooi voor een goede begrotingsdiscipline, maar vonden het voorstel van de VVD niet flexibel genoeg.
In het debat zijn in totaal vier moties in stelling gebracht, die met een ruime meerderheid van de stemmen zijn aangenomen. Zo gaat het college aan de slag met opstellen van een actuele visie over informatisering en automatisering (ICT) en een bijhorend meerjarenplan. Verder riep de raad het college op om bij de uitvoeringsplannen van de bouwstenen van het rapport Berenschot, dat is opgesteld om de kosten in de zorg in kaart te brengen en te reguleren, een aantal aandachtspunten in acht te nemen over de rol van de gemeente. Centraal staan hierbij de voorliggende voorzieningen (zoals dorps- en wijkcentra) die bijdragen aan een sterke sociale infrastructuur. De twee andere moties hadden meer betrekking op de versterking van de natuur en het versterken van biodiversiteit, bijvoorbeeld door alleen biologische inheemse soorten aan te schaffen.
De gemeenteraad heeft daarnaast besloten dat de weerstandsreserve van de gemeente wordt vastgesteld op 3.620.000 euro.

De Mazzelschuur weer open

LOENEN – Liefhebbers van gezellig snuffelen op een rommelmarkt kunnen op zaterdagmorgen 3 juli weer terecht in De Mazzelschuur aan de Voorsterweg 56 in Loenen. Al enkele jaren mag de organiserende werkgroep van de Protestanse Gemeente Loenen gebruik maken van de voormalige veeschuur van de familie Van Ee. De schuur zit ‘nokvol’ met mooie ingebrachte spullen.
Elke eerste zaterdag van de maand komen de vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur naar de schuur om de spullen te verkopen en in ook ontvangst te nemen. Er is een ruime voorraad boeken, lp’s, cd’s, dvd’s, huishoudelijke spullen, gereedschap, puzzels, woondecoratie en speelgoed. Bezoekers krijgen bij binnenkomst een emmer mee om de gekochte spullen in te doen, hiermee kan ook het aantal bezoekers in de hand worden gehouden.

Verkeershinder op de A50 door werkzaamheden

BEEKBERGEN – Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelweg A50 tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Apeldoorn in beide richtingen. De A50 tussen Beekbergen en Vaassen krijgt nieuw, geluiddempend asfalt. Hierdoor is dit wegdeel van 3 tot 12 juli in de nachten en weekenden afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de snelweg A1 en de autoweg N345. De extra reistijd bedraagt circa 30 minuten.
In verband met de werkzaamheden is de A50 tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Apeldoorn in de richting van Zwolle afgesloten van zaterdag 3 juli 20.00 uur tot maandag 5 juli 06.00 uur en in de nachten van maandag 5 juli tot vrijdag 9 juli tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de A1 en de N345.De A50 tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Apeldoorn in de richting van Arnhem is afgesloten in het weekend van vrijdag 9 juli 20.00 uur tot maandag 12 juli 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de N345 en de A1.

Geen fietsvierdaagse Oosterhuizen

OOSTERHUIZEN – De fietsvierdaagse van Dorpshuis Oosterhuizen, die zou plaatsvinden van 6 tot en met 9 juli, gaat dit jaar helaas niet door. Het bestuur van het dorpshuis hoopt de fietsers volgend jaar weer te kunnen verwelkomen.

dorpshuisbestuur@gmail.com