Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 8)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Kraam imkers op Marktplein

BRUMMEN – De Brummense imkers zijn zaterdag 14 november weer te vinden in het centrum van Brummen. Ze staan dan tussen 10.00 en 16.00 uur op het Marktplein, verkopen hun producten en geven informatie over bijen en bijen houden.

Herfstgroet van de Zonnebloem Loenen

LOENEN – Nog steeds kunnen niet alle activiteiten van de Zonnebloem in Loenen doorgang vinden. Met de nieuwe door de regering opgelegde maatregelen zal dat ook nog wel even op zich laten wachten. Maar de gasten worden niet vergeten. Bij het winkeltje van Match aan de Reuweg in Loenen werd door twee dames naar een leuke attentie gezocht. Het werd een geurige ketting van typische gedroogde herfstvruchten, keurig ingepakt door de medewerkers van Match.
Vrijwilligers van de Zonnebloem zijn op stap gegaan met de attenties en ontvingen vele leuke reacties. Even een kort bezoekje of een praatje aan de deur. De gasten van de Zonnebloem Loenen waardeerden het zeer dat de Zonnebloem op deze manier aan ze denken. Ze bedankten de vele vrijwilligers die de herfstgroet rond brachten.

Pleegouders gezocht in de gemeente Brummen

GEM.BRUMMEN – In het kader van de Week van de Pleegzorg werd onlangs aandacht gevraagd voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Ook in de gemeente Brummen is er een tekort aan pleegouders. In samenwerking met pleegzorgorganisaties en de gemeenten binnen de zorgregio Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe start de gemeente Brummen een campagne om nieuwe pleegouders te werven.

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp en wordt geboden door jeugd- en opvoedhulp-organisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland. Er zijn verschillende manieren om pleegouder te zijn. Het is mogelijk om pleegouder in deeltijd te worden of voor kortere tijd. Pleegouders kunnen alleenstaand zijn, getrouwd of samenwonend, (buitenshuis) werkend of thuis, met of zonder eigen kinderen; het kan allemaal.
“Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Aan bevlogen mensen die tijdelijk de zorg van een kwetsbaar kind of jongere op zich willen nemen”, laat jeugdwethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen weten. “In totaal hebben in Nederland vorig jaar 16.700 pleeggezinnen voor 23.272 pleegkinderen gezorgd. Het aantal pleegkinderen nam vorig jaar toe met ruim 500. Reden om samen met pleegzorgorganisaties een zoektocht te starten naar nieuwe pleegouders.“

De zoektocht stond overigens gepland voor dit voorjaar, maar vanwege de coronacrisis werd geplande campagne opgeschort. “Met of zonder crisis. Er zijn altijd nieuwe ouders nodig. Dus daarom starten we de campagne nu alsnog, uiteraard helemaal binnen de maatregelen”. vertelt Timmer. Ze vervolgt: “We zullen volop gebruik maken van digitale kanalen en ook de wervings- en informatiebijeenkomst zal digitaal zijn.”
Via diverse acties wordt de komende periode aandacht gevraagd voor het pleegouderschap. Deze acties werken toe naar een digitale bijeenkomst op woensdagavond 11 november. Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij die interesse en belangstelling hebben, vrijblijvende informatie over wat pleegzorg is. En natuurlijk is er ook online de mogelijkheden om vragen te stellen aan ervaren pleegouders.

www.openjewereld.nu

Oudste boom van Nederland heeft nog goede oogst

LOENEN – Bij kasteel Ter Horst in Loenen staat wellicht de oudste boom van Nederland. Zeker is dat niet te zeggen, maar deskundigen vertellen dat de bomen daar enige eeuwen oud moet zijn. Er wordt zelfs gesproken en geschreven over ongeveer 500 jaar oud. Het is een tamme kastanje, in deze streek ook wel ‘tamme tukkel’ genoemd.

De deelnemers aan de rondleidingen bij Kasteel Ter Horst ontdekten vorige jaren rond deze tijd al snel de tamme kastanjes, die nabij de Oranjerie voor het oprapen lagen. Helaas door corona gaan de rondleidingen van de stichting Wijnand Hacfort nu niet door. Maar de tamme kastanjebomen geven toch weer hun vruchten.
Er staan twee bomen naast elkaar. De eeuwenoude boom met daarnaast een tweede boom. Men heeft het vermoeden dat het ‘een dochter’ is van de moederboom. Opmerkelijk bij de oude boom, die veel scheuren en oudheid vertoont, zijn sommige takken nog ruimschoots beladen met bolsters, de vruchten.
Kasteeleigenaar Alexander Russelman laat de boom, ook al wordt deze wat gebrekkig, rustig staan op de oude plek. Hij vindt dat hij geen boomchirurg of een andere expert bij de boom moet laten komen om deze wat op te lappen. De boom leeft nog volop.
De boom heeft wellicht behoord bij het oude landhuis dat voor de bouw van het kasteel in 1557 op deze plek heeft gestaan. Eeuwenlang heeft ‘de tamme tukkel’ zich weten te handhaven, al is zij wel geschonden uit de strijd gekomen en heeft door de stormen wat ‘ledematen’ moeten missen.

Foto: Martien Kobussen

Yoga voor senioren in Loenen

LOENEN – Senior yogaleraar Ben Cornelissen biedt in november en december acht keer gratis seniorenyoga aan. De lessen zijn op woensdagmorgen van 10.30 tot 11.45 uur in het Zonnehuis aan de Beekbergerweg 25 en bedoeld voor 50-plussers. Er is plaats voor maximaal zeven deelnemers in verband met de grootte van de zaal. Deelnemers dienen een grote handdoek mee te nemen. Yogamatjes en stoelen zijn aanwezig. Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee. Voor het gebruik van de zaal wordt een vrijwillige vergoeding gevraagd. Aanmelden kan bij Ben Cornelissen via tel. 06-44870449 of bencornelissen@hotmail.nl.

Jubilarissen gehuldigd bij IJsselruiters

BRUMMEN – Mauke Beker en Joop Breukink zijn beiden al zestig jaar lid van RV & PC de IJsselruiters in Brummen. Dit wilde het bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan en er werd in kleine kring een korte huldiging te houden.

De voorzitter blikte kort terug op de sportieve carrière van beide heren en noemde enkele hoogtepunten, waaronder het behalen van het Nederlands Kampioenschap met het achttal in 1975. Nog steeds is Joop Breukink actief in de sport, tegenwoordig als official. Ook als fokker heeft hij zijn sporen inmiddels verdiend. In 2019 werd hij hiervoor onderscheiden met de titel ‘Fokker van Gelderland’. Beide heren zijn nog erg betrokken bij de vereniging en de voorzitter sprak de wens uit dat zij dit nog vele jaren mogen blijven in goede gezondheid. Daarna kregen beide heren het bijbehorende beeld en een mooie bos bloemen overhandigd.

Aanrijding in Hall

HALL – Op woensdag 4 november om 14.45 uur vond er een aanrijding plaats tussen twee voertuigen op de kruising Apeldoornseweg/Hallseweg te Hall. De bestuurder van een Subaru wilde bij de verkeerslichten rechtdoor. Uit tegengestelde richting kwam een Renault en die bestuurder sloeg linksaf en zag daarbij de hem tegemoetkomende Subaru over het hoofd. Beide auto’s raakten beschadigd en moesten worden afgesleept. De bestuurders van beide auto’s zijn voor onderzoek meegenomen door de ambulance.

Meedenken over verkeer en logistiek centrum Eerbeek

EERBEEK – Er wordt even een pas op de plaatst gemaakt in het proces rondom het inpassingsplan voor Mayr Melnhof en het Logistiek Centrum in Eerbeek. Er wordt voor beide projecten een onderzoek gestart naar alternatieven. Ook inwoners kunnen hiervoor ideeën aandragen.

Er zijn 19 zienswijzen ingediend op de Notitie Detailniveau en Reikwijdte (NRD) Mayr Melnhof, die handelt over de verkeerssituatie rondom het bedrijf. In de NDR zijn verschillende in- en uitritten getekend, die allemaan gebruik maken van de Volmolenweg en Coldenhovenseweg. Het verzoek is om ook te kijken of de aanleg van nieuwe wegen of andere aansluitingen op bestaande wegen mogelijk zijn. Dit om de leefbaarheid te verbeteren. Een aantal genoemde opties is: een nieuwe weg via ‘t Haagje en Wethouder Sandersstraat, een verbinding naar de Loubergweg via het voormalig Burgersterrein en een verbinding langs het spoor/Stationsstraat. Voordat er wordt gestart met onderzoek naar andere mogelijkheden, hoort de projectorganisatie van de provincie graag of er nog andere oplossingen zijn. Alle voorstellen worden op haalbaarheid getoetst. Als een alternatief haalbaar lijkt, wordt deze toegevoegd aan de NRD en zal deze volledig getoetst worden in de milieueffectrapportage.

Op de NRD Logistiek Centrum Eerbeek zijn 36 zienswijzen ingediend. Het alternatievenonderzoek gaat over de vraag of er in de buurt van Eerbeek ook andere geschikte locaties zijn voor een logistiek centrum. De varianten in de NRD beperken zich nu tot verschillende mogelijkheden op het voormalig Burgersterrein. Het verzoek van veel mensen is om, gelet op de leefbaarheid en verkeersafwikkeling, de varianten niet te beperken tot deze locaties. In de zienswijzen worden als alternatieve locaties onder andere genoemd: uitbreiding van de Kollergang en een uitruil met de sportvelden. Ook hier wil de projectorganisatie graag voor het starten van een alternatievenonderzoek horen of er nog andere locaties zijn die in aanmerking komen voor het realiseren van een logistiek centrum. Haalbare alternatieven worden meegenomen in de milieueffectrapportage.

Er wordt nu voor beide projecten een onderzoek gestart naar alternatieven. Iedereen kan hiervoor tot uiterlijk maandag 9 november ideeën aandragen. Het is niet nodig een kant en klaar plan in te leveren. Ook wordt niet gevraagd naar een andere invulling voor het Burgersterrein. Dit komt later aan de orde, als een alternatieve locatie voor het Logistiek Centrum en de tips voor verbeterde verkeersstromen bij Mayr Melnhof in een quick scan realistisch blijken en worden meegenomen in een MER-studie.
Meer informatie over de plannen en een reactieformulier zijn te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl. Dorpsraad Eerbeek – Hall en Wijkraad Eerbeek Zuid, die door de projectorganisatie in het proces worden betrokken, hopen op veel serieuze alternatieve voorstellen. Alle varianten, voorstellen die daarbij kansrijk lijken, worden vervolgens door buro Witteveen+Bos beoordeeld op basis van een quick scan. De alternatieven die op deze basis voldoende haalbaar scoren, worden meegenomen in de MER procedure.

Empese schreef boek Longeren met TAKT

EMPE – Mireille den Hoed uit Empe schreef een boek waarin alles staat over longeren. In Longeren met TAKT beschrijft ze de longeermethode van TAKT Academy en de techniek om een paard in verticale balans ontspannen te trainen aan de longe.

“longeren. Iedereen met een paard doet het en iedereen doet het anders.” Tijdens de workshops Longeren die Mireille den Hoed geeft, kwam ze erachter dat de meeste mensen ‘maar iets doen’, omdat ze geen idee hebben. “Dat is niet zo gek. Er is weinig kennis over goed longeren. En wat is goed? Want wat de één goed vindt, vindt een ander slecht”, verklaart Mireille. In haar boek geeft zij haar kijk op longeren en legt ze uit waarom dat altijd zonder hulpteugels is. En ze geeft vele voorbeelden van wat je in de praktijk tegen kunt komen en hoe je daar mee om kunt gaan.
“Zoals je paardrijden niet uit een boek kunt leren, zo is dat ook met longeren. Maar dit boek zal je wel inzicht en handvatten geven om er zelf mee aan de slag te gaan”, aldus Mireille.“Mijn doel is om met het verspreiden van mijn kennis meer vrij bewegende paarden in balans aan de longe te zien.”
Het boek Longeren met TAKT is uitgegeven door Media Boekservice uit Eerbeek en verkrijgbaar onder ISBN 9789056000288.

Foto: Onlangs kreeg Mireille (tweede van links) het eerste exemplaar van haar boek overhandigd door uitgever Katinka van der Weerden (links). Naast hen Anja Lauterbach en Jolien Koole van TAKT Academy

Online Human Library

BRUMMEN – Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. Het thema voor Nederland Leest in de maand november is ‘1 boek 1000 gesprekken’. In het kader hiervan houdt Bibliotheek Brummen|Voorst op woensdag 11 november volgens het bekende Deense concept de onliny Human Library. Hierin gaan deelnemers met elkaar in gesprek om vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan door met elkaar in gesprek te gaan. Ieder mens is een ‘levend boek’ met een eigen verhaal. Neem Naqib Sadiq uit Brummen. Hij woont al twintig jaar in Nederland, maar komt oorspronkelijk uit Afghanistan. Hij vertelt over zijn leven en ervaringen. In een open gesprek mag alles gevraagd en besproken worden.
De Brummense online Human Library start 11 november om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor een specifieke tijd met een specifiek ‘levend boek’. Een gesprek duurt 20 minuten, met een eventuele verlenging van 10 minuten. Wie zich aanmeldt krijgt een link om deel te nemen. De bijeenkomsten vinden plaats via Zoom en deelnemers hebben dus een apparaat met webcam en microfoon nodig. Aanmelden kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.

www.thehumanlibrary.nl/online