Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 6)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Nieuw groen schoolplein basisschool De Poort geopend

LOENEN – Na ongeveer een jaar van voorbereidingen is het nieuwe groene schoolplein van basisschool De Poort in Loenen op symbolische wijze geopend. Het schoolplein is anders ingedeeld met meer groen en met nieuwe beweeg- en speelmogelijkheden.

De school had al langer de wens om het schoolplein, dat deels al een groen en natuurlijk karakter had, verder uit te breiden tot een groen natuurlijke speel-leerplein. Meer groen zorgt niet alleen voor een aangename sfeer op het plein maar brengt de natuur ook dichterbij de kinderen. Door de nieuwe indeling worden de kinderen actief en creatief uitgedaagd. Ook draagt het plein een steentje bij aan duurzaamheid. Het hemelwater is afgekoppeld van het riool.
De herinrichting van het schoolplein is mede mogelijk gemaakt door de subsidie Groene schoolpleinen van de gemeente Apeldoorn. Het ontwerp voor het nieuwe plein is gemaakt door Eelco Koppelaar en aangelegd door Berkhof Tuinen in samenwerking met Jeroen Mentink.

Op woensdag 27 mei is het schoolplein symbolisch geopend. Groep 8 heeft de hekken bij het nog gesloten deel van het plein weggehaald en alle leerlingen hebben een plantje gepoot in de aangelegde bak tussen het buitenlokaal en de zandbak. De leerlingen hebben met elkaar het plein in bloei gezet. De komende periode zal – zodra het weer het toelaat – het gras worden ingezaaid zodat het plein nog groener wordt.

Gemeenteraad van Brummen vergadert

GEM. BRUMMEN – Donderdag 25 juni om 20.00 uur neemt de gemeenteraad van Brummen in een online vergadering een besluit over zes voorstellen. Ook wordt afscheid genomen van wethouder Eef van Ooijen en de stemprocedure voor de benoeming van wethouderskandidaat Cathy Sjerps gestart. De vergadering is te volgen via de stream op www.brummen.nl en het televisiekanaal van RTV Veluwezoom.

Er worden besluiten genomen over het Rekenkamerrapport Dagbesteding, de Regiovisie Huiselijk geweld 2020-2023 en de Begroting Basismobiliteit. De Verordening Toekomstbestendig wonen staat in het teken van duurzaamheid. Het agendapunt Budgetaanvraag landschapsbiografie komt voort uit een burgerinitiatief en richt zich op bewustwording over het lokale landschap. Ook wordt een besluit genomen over de begroting van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. De agenda bevat verder ook een aantal andere vaste agendapunten, zoals de lijst met ingekomen en te verzenden stukken.

Wethouder Eef van Ooijen neemt afscheid als wethouder namens de PvdA. De procedure voor de invulling van de wethoudersfunctie wordt tijdens dezelfde vergadering gestart. Cathy Sjerps is hiervoor kandidaat. Omdat het wettelijk nog niet is toegestaan om digitaal te stemmen, krijgen alle raadsleden de mogelijkheid om na deze vergadering de stembrieven persoonlijk in te leveren op het gemeentehuis. Op maandagavond 29 juni wordt de uitslag van deze stemming vervolgens bekendgemaakt. Bij een positieve besluitvorming volgt op donderdag 2 juli een nieuwe raadsvergadering, waarbij de officiële beëdiging op de agenda staat voor de vervanging van Van Ooijen. Ook raadslid Erwin te Bokkel stopt en zijn vervanger wordt ook in deze vergadering beëdigd. Deze vergadering is bovendien de laatste van griffier Marja Nengerman, die met pensioen gaat. Zij wordt per 1 september opgevolgd door Diede Balduk.

Expositie Comodi Art bij Gallery Aaldering

BRUMMEN – Marja Poldermans uit Brummen exposeert de komende twee maanden haar kunstfoto’s bij Gallery Aaldering. De abstracte kleurrijke werken van Marja contrasteren prachtig met de klassieke automobielen in de Brummense galerie.

Marja Poldermans is werkzaam als fotograaf en vormgever en maakt daarnaast onder de naam Comodi Art kleurrijke abstracte foto’s voor aan de wand. Zij gebruikt haar beelden ook toegepast, bijvoorbeeld op wenskaarten.
“De beleving van kunst is een belangrijke toegevoegde waarde voor ons brein. Kijken naar kunst stimuleert het deel van de hersenen waar nieuwe ideeën tot stand komen”, aldus Marja. “Mijn ‘schilderijen’ maak ik vanuit intuïtie. Ik geef de kijker de vrijheid er zelf een interpretatie aan te geven. Mooi is subjectief. Wat maakt dat u een foto aan de muur zou willen hangen? Dat is de beleving die mensen voelen bij beeld: herinnering, herkenning, verwachting, ontroering. Elke emotie kan gekoppeld worden aan beeld.”
Marja toonde haar werk onder andere tijdens het Pinksterfestival in Brummen. Veel bezoekers dachten naar schilderijen te kijken en reageerden verbaasd wanneer bleek dat het om foto’s ging. Door de digitale bewerking ontstaan unieke beelden.

De expositie is te zien tot en met 2 augustus. Gallery Aaldering is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. De showroom is ruim genoeg om 1,5 meter afstand te houden en de coffeecorner is geopend.

Eerste boekenmarkt van het BMK

BRUMMEN – Onder een stralende zon en de bezielende leiding van Joop Mulderij, erelid van het Brummens Mannenkoor, vond zaterdag 20 juni voor de eerste keer dit jaar weer een boekenmarkt plaats op het Marktplein in Brummen. Omdat vanwege de coronacrisis de drie eerder geplande grotere boekenmarkten geen doorgang konden vinden, is door de gemeente Brummen eenmalig vergunning verleend om op maximaal tien zaterdagen op de Brummense zaterdagmarkt een paar kramen te mogen plaatsen, die voldoende uit elkaar staan om aan de coronaregels te voldoen. Nu ook het gezamenlijk zingen van de koorleden al lange tijd niet meer mogelijk is, is de boekenverkoop tevens voor de leden, dirigent en pianist een mooie gelegenheid om elkaar weer te treffen.
De boekenmarkten zijn elke zaterdag tot en met zaterdag 22 augustus tussen 10.00 en 16.00 uur op het Marktplein te Brummen.

Fotoplaatjes ruilen in Klarenbeek

KLARENBEEK – Het lag in de bedoeling van Plus Imanse in Klarenbeek om een ruilbeurs op te zetten voor fotoplaatjes van het nieuwe historische boek dat onlangs is verschenen.De foto’s in het boek moeten worden ingevuld met 216 plaatjes. Velen hebben de collectie en dus het boek nog niet compleet. Er worden echter geen boeken en plaatjes meer verstrekt. Door de coronaperikelen kon de geplande ruilbeurs niet doorgaan, waardoor vele Klarenbekers nog met dubbele plaatjes zitten en vaak ook nog ontbrekende plekken hebben in het boek. Alie Vriezekolk aan de Larixweg 18 in Klarenbeek hoorde van dit probleem en bood aan om op te treden als contactadres. Degenen die nog fotoplaatjes zoeken of personen die nog dubbele plaatjes over hebben, kunnen met haar in contact treden via tel. 055 – 3012187 of j.vriezekolk9@upcmail.nl.

Actie in het Hoenderlose Muziekbos

HOENDERLOO – Het Muziekbos in het centrum van Hoenderloo is dé plek in het dorp waar mensen vaak bijeen komen en plezier hebben. Daarbij valt te denken aan Hoenderpop, viering van Koningsdag, de braderie in de zomermaanden, concert van bijvoorbeeld muziekvereniging VIOS, de Hoenderloo fair en ga zo maar door. Vrijdag 19 juni was het echter gevuld met mensen die zeer ongerust zijn en zelfs laaiend.

Ouders, personeel en vakbonden zijn helemaal klaar met de zorginstelling Pluryn, waaronder het internaat de Hoenderloo groep valt. Pluryn wil de jeugdzorginstelling in Hoenderloo over zes weken al gaan sluiten en er is nog steeds geen sociaal plan voor de docenten van het Hoenderloo College. Verder is er lang niet voor alle uitstromende jongeren een passende vervolgplek op een andere school gevonden. Daarbij gaat het naar verluid nog zeker over rond de 100 jongeren, al wil Pluryn die aantallen niet wereldkundig maken. Iedereen die zich betrokken voelt met de jongeren maakt zich grote zorgen over hoe het met deze groep moeilijke jongeren verder zal moeten straks. Velen hebben zelfs nog geen plekje waar ze kunnen gaan wonen, laat staan dat ze een nieuwe school hebben gevonden. Veel scholen kunnen deze jongeren ook niet plaatsen omdat ze daar de kennis en mogelijkheden niet voor hebben.
Die zorgen en woede over hoe Pluryn met deze kinderen omgaat, was vrijdag te voelen in het Muziekbos. Ook voor het personeel van de school op het internaat is alles nog onzeker. Gezien hoe Pluryn tot nu toe de sluiting en de verkoop van het terrein van het internaat wil volbrengen, gaan de betrokkenen de toekomst met grote zorg tegemoet. Daar werd over gesproken vrijdag in Hoenderloo en ook verschillende vakbonden hebben aangegeven dat wat er bij de Hoenderloo Groep plaatsvindt onacceptabel is. Zelfs een aantal politici uit Den Haag sprak en zij gaven aan de verantwoordelijke ministers flink aan de jas te trekken.

Foto: Rob Spelde

Oudijzerinzameling Loenense kerken

LOENEN – Zaterdag 27 juni, de laatste zaterdag van de maand, is weer een inzameling van oud ijzer door de vrijwilligers van de beide Loenense kerken. Van 10.00 tot 12.00 uur kan iedereen die oud ijzer kwijt wil terecht op het terrein van het bouwbedrijf Derksen op de hoek van de Vrijenbergweg en Hoofdweg. Er kan van alle soorten metalen gebracht worden. Niet alleen oud ijzer, maar ook oude fietsen, kabels en nog veel meer wat men al zo lang in de schuur bewaart.
Wie niet in de gelegenheid is om de spullen te brengen of voor wie de grootte of gewicht een probleem is, kan bellen naar Ap Kobussen, tel. 055-5051136, of Jan Nijhof, tel. 055- 5051028. Zij komen het graag halen. De opbrengst komt ten goede aan de Protestantse kerk en de Rooms Katholieke parochie van Loenen.

Nieuw initiatief tegen zwerfvuil: Eerbeek Schoon

EERBEEK – Een groep vrijwilligers in Eerbeek heeft het plan opgevat om samen periodiek zwerfvuil op te gaan ruimen. Daarnaast wil de groep zich onder de naam Eerbeek Schoon gaan inzetten voor de biodiversiteit.

Hoewel Eerbeek niet aan zee ligt, komt ook het zwerfafval uit de regio uiteindelijk terecht in de plastic soep, verklaren de initiatiefnemers van Eerbeek Schoon. “Voor een deel tenminste. Het andere deel is voor die tijd al in de natuur terechtgekomen, doordat dieren plastic eten. Of doordat microdeeltje plastic in de bodem worden opgenomen. Dit is niet alleen problematisch voor het milieu, maar ook voor onze eigen gezondheid. De microdeeltjes komen in onze ecologische (voedsel)keten terecht en ook ons lichaam is daar niet tegen bestand.”

In Brummen is er al een vrijwilligersgroep, Brummen Zonder Zwerfvuil, die maandelijks zwerfvuil opruimt. Een voorbeeld voor Eerbeek Schoon: “Wij gaan acties houden om ook in Eerbeek de aandacht op dit probleem te vestigen en ook hier een soortgelijke groep te vormen. Naast zwerfvuil opruimen willen we ook kijken waar we kunnen bijdragen aan de biodiversiteit.”

Iedereen die wil komen helpen met zwerfvuil rapen, kan meedoen. Ook andere ideeën voor Eerbeek Schoon zijn welkom. Aanmelden kan via eerbeek_schoon@outlook.com of de facebookpagina van Eerbeek Schoon. Op zaterdag 27 juni wordt om 10.00 uur gestart met zwerfvuil rapen rond de Bhoele in Eerbeek. “Kom ons helpen en houdt Eerbeek Schoon!”

Zomerstop voor G-voetballers Loenermark.

LOENEN – Voor de G-voetballers van de Loenense voetbalvereniging Loenermark begint de zomerstop. Gelukkig hebben de spelers de afgelopen weken nog een paar keer kunnen trainen.
En wat was iedereen daar blij mee, zowel de voetballers als de begeleiding. Op vrijdag 13 juni was de laatste trainingsavond. Naast lekker te hebben getraind werd er afscheid genomen van de stagiair-trainer en werd er ter afsluiting een lekker ijsje gegeten. In september worden de trainingen weer opgestart en wel op vrijdag 4 september van 18.45 tot 19.45 uur.
Zowel het seniorenteam als het jeugdteam kan nog wel een aantal enthousiaste voetballers gebruiken om te de teams te komen versterken. Iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, jongens èn meisjes, vanaf ongeveer 6 jaar is welkom. Aanmelden kan via g-voetbal@vvloenermark.nl.

www.vvloenermark.nl

Ophalen oud papier Eerbeek

EERBEEK – Komende zaterdag 20 juni wordt er oud papier opgehaald in Eerbeek. Dit keer gaat muziekvereniging Eendracht door de wijken De Lombok en de Noorderenk. De containers dienen voor 8.30 uur klaar te staan met de handvatten richting de weg en met het papier in de container. De opbrengst is bestemd voor het muziekonderwijs in Eerbeek.