Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 40)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

MVK en HOB spelen samen in Klarenbeek

KLARENBEEK – Het is inmiddels even geleden, maar Muziekvereniging Klarenbeek en Harmonie Orkest Brummen kijken tevreden terug op het concert dat zij samen gaven op zaterdag 7 maart in Het Boshuis in Klarenbeek. Onder de titel MVK Meets HOB hebben de orkesten op deze prachtige locatie fantastisch gespeeld.
oor de pauze trad HOB op onder leiding van dirigent Romano Mediati. De nummers Solemnitas en Children of Sanchez waren bijzonder succesvol.
a de pauze was Muziekvereniging Klarenbeek aan de beurt onder leiding van dirigente Inge Lage Venterink. Met hun uitvoering van The Seventh Night of July en het slotnummer Bella Ciao verwenden de muzikanten het publiek. De goede samenwerking is een mooie opmaat voor het concours dat op 28 november plaatsvindt in de Hanzehof in Zutphen.

Loenense bloemengroet voor zorg en ouderen

LOENEN – Door een gulle Loenenaar zijn vorige week bossen met tulpen aangeboden aan de Buurtzorg uit Loenen en de medewerkers van Vérian afdeling Loenen. Zo ook bij Betsie Klomp van Vérian (foto). Zij konden deze bloemen weer uitdelen aan hun medewerkers. Ook werden door drie vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Loenen vele bossen tulpen bezorgd bij een groot aantal ouderen in Loenen. Het doel hiervan was om de ouderen in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken.

Voorjaarsbloemen fleuren dorp op

LOENEN – Bloemen geven meer kleur en fleur aan de omgeving. Wie door sommige dorpen komt valt het op dat nu langs diverse wegen in de in bermen en slootkanten gele narcissen vrolijk staan te bloeien. Vaak zijn die een keer door iemand geplant. Deze bollen vermeerderen zich snel en laten ieder jaar weer hun pracht zien.
Kortgeleden zijn er in de berm langs de Hoofdweg nabij kasteel Ter Horst in Loenen witte narcissen geplant. Ondankst het gure weer bloeien ze al enige weken. Op andere plekken bij de toegangsborden en langs de Hoofdweg zijn ook bloeiende voorjaarsbollen te zien,, zoals hyacinten. Al deze bloemen geven het dorp een kleurig aanzien.
Klarenbeek blijft ook niet achter. Bij de toegangsborden bloeien ook de narcissen en langs de wegen, vooral de Voorsterweg, is het volop voorjaar. Een mooi gezicht, dat ieder jaar terugkomt.

Foto: Martien Kobussen

Geen tulpenactie HV Brummen

BRUMMEN – Gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus heeft de Handbalvereniging Brummen de tulpenactie voor dit jaar geannuleerd. De tulpenactie zou plaatsvinden van dinsdag 31 maart tot en met donderdag 2 april. Als de situatie het weer toelaat, zal de HV Brummen zich bezinnen op een alternatieve actie.

ZOA collecteert online

LOENEN – ZOA heeft besloten om de collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het coronavirus. In plaats van collectanten met de bus langs de deuren te laten gaan, wordt de collecte online gehouden, zodat de hulp aan slachtoffers van oorlogen en rampen niet onder druk komt te staan.
Christien Jurriens, coördinator van de collecte in Loenen: ‘We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de collectanten en de mensen aan de deur. Langs de deuren gaan is geen optie. Maar tegelijk willen we er zijn voor mensen die door een oorlog of een natuurramp alles zijn kwijtgeraakt. Ik hoop daarom dat ook mensen in Loenen online een donatie zullen doen. Een deel van onze collectanten maakt daarvoor een online collectebus aan, maar geven kan ook via SMS en via de website van ZOA.”
Vorig jaar haalden de collectanten in Loenen bijna 1.500 euro op. Jurriens: “De opbrengst van de collecte is van groot belang. Met deze donaties kan ZOA in noodsituaties snel te hulp schieten en mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. Steun uw naasten in nood, help mee op zoa.nl/doneren of sms ZOA naar 4333. Dit kost eenmalig 3 euro.

Gemeente Brummen zoekt nieuwe dorpsdichter

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen heeft sinds mei 2016 een dorpsdichter. Eerst was dit Laurens Hoevenaren en per mei 2018 was deze rol voor Eva. Haar termijn van twee jaar loopt binnenkort af en de gemeente is daarom op zoek naar een nieuwe dorpsdichter.

De dorpsdichter heeft als taak de gevoelens van de burger te verwoorden in poëzie. De term dorpsdichter geeft aan dat het gaat om iemand die kennis heeft van en gevoel bij dat wat zich in de dorpen en buurtschappen van de gemeente Brummen afspeelt. Van de dorpsdichter wordt het volgende verwacht: de dichter maakt 5 tot 6 keer per jaar een nieuw gedicht. De dichter geniet een grote vrijheid om kritisch te reageren op ontwikkelingen in de Brummense samenleving. Dat gebeurt opbouwend en op een manier die grote delen van de bevolking aanspreekt. De gedichten worden geschreven in het Nederlands. De dichter zal voor de taak van dorpsdichter voor twee jaar beschikbaar zijn. De dichter is bereid om bij verschillende gelegenheden voor te dragen uit eigen werk. De dorpsdichter wordt waar nodig ondersteund door de werkgroep Taalmarkt.
Een voorwaarde is dat de dichter eerder werk heeft gepubliceerd danwel ermee naar buiten is getreden, zodat een indruk kan worden verkregen van diens vakmanschap. Het dorpsdichterschap is volgens de gemeente Brummen en de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting belangrijk, want poëzie is een uiting van emotie en verstand en kan een samenbindende factor zijn tussen burgers, met name in roerige tijden, bij bijzondere gebeurtenissen en herdenkingen.

Kandidaten (m/v), woonachtig in de gemeente Brummen, kunnen zich melden bij de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting. Tot 2 april kan een bericht met motivatie worden ingestuurd, vergezeld van een gedicht over de gemeente Brummen. Dit kan naar taalmarkt@brummencultuur.nl. Hier is ook meer informatie beschikbaar. De uiteindelijke keuze voor een nieuwe dorpsdichter wordt gemaakt door een 3-koppige jury die bestaat uit de huidige dorpsdichter, de voorzitter van de Culturele Stichting en een vertegenwoordiger van de werkgroep Taalmarkt.

Ik vind: Ikke, ikke, ikke

Geïnspireerd door wat ik las in de krant, zag op tv én bij de uitgang van een supermarkt: wij Nederlanders zijn nuchter en bedachtzaam. Zij het dat er altijd wel een groep is die daar anders over denkt. Wij staan in de wereld bekend als een hoog ontwikkeld land. Qua zorg staan wij zelfs in de top-zes van de wereld. Nog verbetering? Ja, dat kan! Er vallen nog teveel mensen tussen wal en schip.
Het gaat mij nu om die schreeuwgroep(en). Als je ze vraagt om wat solidariteit, warmte en verantwoordelijkheid te nemen, dan geven zij niet thuis. Echter, zij loeren wel de hele dag op hun (dure) iPhone als er hier en daar nog wat te mekkeren valt!
Nog niet zo lang geleden las ik in een ochtendblad dat het volgens lezers niet zo goed ging. Boze Zeeuwen, boze Groningers, boos op het CBR, boos op milieu-en politieke groepen en boze Veluwe-bewoners vanwege vliegveld Lelystad. Dan waren er nog boze leraren, gepensioneerden, stikstof-boeren en bouwvakkers.
Nu hebben wij er weer een fenomeen bij, namelijk hamsteraars. Ik zag iemand met een doos komkommers, zakken aardappelen en veel, héééél veel toiletpapier in een winkelwagen met daarnaast een kar vol brood en pasta’s. Het is toch van de gekke dat men een ander geen closetrol gunt en zelf karrenvrachten mee naar huis neemt. Die kunnen in de langdurige (corona) oorlog poepen zonder krantenpapier te gebruiken als in ’40 -’45. Zijn dat ook de mensen die de mond vol hebben over dat het in Nederland zo slecht gaat? Kunnen de hamsteraars van nu daaraan toegevoegd worden? Neen, tenminste als ze zich realiseren dat zij ‘fout’ waren en tevens bereid zijn om ook wat voor de Nederlandse gemeenschap te doen.
Dus, niet als ‘beste stuurman’ aan de zijlijn staan, maar als een solidaire kapitein hulp bieden aan al die mensen die nu onder geweldige druk staan om zoveel mogelijk levens te sparen. Sla nu de (gewassen) handen ineen om deze corona-oorlog te overwinnen zonder die ellendige en onnodige hamsterwoede!

Bruno de Vries,
Eerbeek

Veluwonen sluit kantoor

EERBEEK – Vanwege de Corona-crisis is het kantoor van Veluwonen in Eerbeek gesloten. Ook verricht de woningcorporatie momenteel geen reparaties binnen in huurhuizen.
“Natuurlijk helpen we wel bij noodgevallen, zoals een kapotte verwarming of een ernstige verstopping”, meldt directeur Marco de Wilde. “Reparaties aan de buitenkant en ook het verhuren van huizen gaan voorlopig gewoon door. Maar we vermijden daarbij fysiek contact zoveel mogelijk.’
Veluwonen heeft het kantoor gesloten om huurders en medewerkers te beschermen, maar blijft gewoon bereikbaar. Huurders met een vraag of een noodreparatie kunnen bellen met tel. 0313 – 659023 of mailen naar welkom@veluwonen.nl.
Veluwonen weet niet wanneer het kantoor weer open gaat en de dienstverlening normaal wordt. Marco de Wilde: “Als vanuit de overheid meer maatregelen komen, dan moeten we kijken hoe we de noodgevallen kunnen blijven oplossen. Houd daarom alstublieft www.veluwonen.nl in de gaten.”

Het Boshuis werkt aan duurzaamheid

KLARENBEEK – Het bestuur van de Stichting Het Boshuis in Klarenbeek werkt voortvarend aan de duurzaamheid van het gebouw. Een van de doelstellingen is om het energiegebruik zoveel mogelijk terug dringen.

In samenwerking met de gemeente Voorst is een milieurapport tot stand gekomen. Met een aantal van de mogelijkheden die hierin worden genoemd is het bestuur aan de slag gegaan. Alle verlichting in de ruimte Kastanje (de voormalige kerkruimte) is inmiddels vervangen door LED lampen. Men verwacht hiervan een flinke besparing op het elektragebruik.
Thans is het bestuur zich aan het oriënteren op het isoleren van de gewelven vanaf de bovenzijde. Door de gewelven verdwijnt veel warmte naar de grote loze ruimte daarboven. Hier probeert men wat aan te doen. Dit is echter niet zo simpel door de vorm en de bereikbaarheid. Een eerste advies door een isolatiebedrijf is al ontvangen. Het bestuur gaat dit nu bespreken met de gemeente, omdat het gebouw een gemeentelijk monument is. Daarna zal men ook de Monumentenwacht raadplegen en hun ervaringen meewegen voordat hierover iets definitiefs wordt besloten. De kosten spelen hierbij ook een grote rol.

Het bestuur is niet ontevreden over de bezetting van het gebouw. Er hebben vorig jaar diverse activiteiten plaats gevonden. Naast de maandelijkse zondagvieringen werd er door vele verenigingen en instanties gebruik gemaakt van Het Boshuis. Daarnaast is de familiekamer van tijd tot tijd in gebruik geweest, meestal gevolgd door condoleances en afscheidsvieringen. Ook is in samenwerking met Landgoed Klarenbeek tijdens een huwelijksfeest daar een aantal kerkelijke inzegeningen in Het Boshuis geweest. Vol lof is het bestuur over de inzet van de vele vrijwilligers die al deze activiteiten hebben verzorgd op allerlei fronten.
Vorig jaar is op 28 september in Klarenbeek een grote oud-ijzer-inzameldag geweest. De opbrengst van deze dag en die van het jaar daarvoor was voor de geluidsinstallatie in Het Boshuis. De totale inzameling heeft ruim 21.000 euro opgebracht. Het bestuur is de oud-ijzer-commissie en alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt zeer dankbaar.
Van de Daniël Brouwerschool heeft Het Boshuis een mooi los podium als schenking mogen ontvangen. In Het Boshuis is nu definitief buffet annex bar tot stand gekomen. Deze is geheel door eigen mensen opgebouwd. Ook is het buitenschilderwerk (van de voormalige kerk kerk) geheel afgerond. Het gebouw kan er nu weer een aantal jaren tegen.

Fietsendieven aangehouden

BRUMMEN – Op donderdag 12 maart rond 21.00 uur is er bij het station in Brummen een Gazelle-fiets gestolen. Dankzij een oplettende melder is de dader aangehouden en zal er proces-verbaal worden opgemaakt worden, meldt de politie.
Ook zondag 15 maart rond 20.00 uur is er weer een fiets gestolen bij het station. De eigenaar zag zijn fiets staan bij een horecagelegenheid en de politie zag een man op die fiets wegfietsen. De dader is uiteindelijk aangehouden in Spankeren. Ook tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.