Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 347)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Film Dorst in bibliotheek

Film Dorst in bibliotheek

EERBEEK – Ter gelegenheid van de Boekenweek vertoont bibliotheek Eerbeek op donderdag 4 april de film Dorst, naar het gelijknamige boek van Esther Gerritsen. Deze film gaat over een moeizame moeder-dochter relatie.. Coco heeft geen flauw idee wat ze met haar leven moet. Totdat haar moeder Elisabeth ziek blijkt. Ze grijpt het nieuwe doel in haar leven met beide handen aan en trekt bij haar moeder in. De film begint om 19.30 uur. De kosten bedragen 4 euro voor leden van de bibliotheek en 6 euro voor niet-leden. Aanmelden kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. Na afloop is er gelegenheid om na te praten.

Brummen vraagt inwoners mee te praten over financiën

BRUMMEN – Al vierhonderd mensen hebben via het inwonerspanel Brummen Spreekt hun mening gegeven over de financiële situatie van de gemeente Brummen. De gemeente roept inwoners die nog niet hebben meegepraat op dit alsnog te doen.

De gemeente Brummen wil haar financiële reserves vergroten en daarvoor moeten keuzes worden gemaakt. De gemeente heeft een lijst gemaakt met honderddertig mogelijkheden om minder uit te geven of meer inkomsten te genereren en hoort graag van haar inwoners wat zij belangrijk vinden. Waar moet wel geld aan worden uitgegeven en waarop kan worden bezuinigd?
De gemeente vraagt haar inwoners om hun mening via het inwonerspanel Brummen Spreekt. Iedereen van zestien jaar en ouder die woont of werkzaam is in de gemeente Brummen kan hieraan gratis meedoen.Wie nog geen lid is van het panel, kan dit alsnog worden via www.brummenspreekt.nl en de vragenlijst over de Brummense financiën beantwoorden. Mensen die niet over een computer beschikken kunnen zich aanmelden via tel. 0575-843738. Zij krijgen de vragenlijst per post toegestuurd. De lijst kan worden ingevuld tot en met 7 april.

De uitkomsten van dit onderzoek vormen een bouwsteen voor het maken van keuzes. Het college bereidt in mei de perspectiefnota 2020-2023 voor en presenteert dan ook de eerste bestuursrapportage over het huidige jaar 2019. Daarin worden dan concrete voorstellen gedaan. Over beide documenten neemt de gemeenteraad in juni een besluit. Bij het opstellen van beide documenten wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de laatste financiële cijfers en inzichten, maar de gemeente vindt het ook waardevol om de mening van inwoners en ondernemers te betrekken bij haar besluitvorming.

Bløf Covertijd

Bløf Covertijd

BRUMMEN – De Nederlandse band Bløf staat centraal bij Covertijd bij de Vroolijkheid op donderdag 4 april in de De Vroolijke Frans in Brummen (Broek). De entree is 5 euro en het festijn start om 21.00 uur. Een gelegenheidsformatie zal de grootste hits spelen van de Zeeuwse formatie Bløf. De band voor deze covertijd-editie bestaat uit Daan van der Zee (toetsen/zang) Luuk Nengerman (gitaar/zang) Marcel Everts (bas) Berry Vink (drums) en Robbert van Tol (zang/gitaar). De muzikanten komen uit drie verschillende bands. Op donderdag 2 mei staat Fleetwood Mac op het programma.

www.devroolijkefrans.nl

tel. 0575 – 561719

Culturele bijeenkomst in bibliotheek

EERBEEK – Op woensdag 3 april houdt Culturele Stichting van de gemeente Brummen weer het Culturele Platform. Deze avond vindt plaats in de Bibliotheek van Eerbeek en begint om 20.00 uur.

Eenieder die op cultureel gebied ideeën heeft om iets te ondernemen in 2019 en 2020 is welkom op deze bijeenkomst. Doel daarbij is tot eventuele samenwerking te komen of aansluiting te vinden bij elkaars plannen of elkaar te inspireren.
Deze avond zal er onder andere gesproken worden over het Jan Mankesjaar. In 2020 is het honderd jaar geleden dat deze schilder, die in Eerbeek woonde, is gestorven. Gerd Renshof (schilder en initiator van het Jan Mankesjaar) en Marguerite Tuijn (kunsthistoricus) van de Stichting 100 jaar Jan Mankes zullen een presentatie geven over de plannen, die tot nu toe zijn gemaakt om invulling te geven aan het Jan Mankesjaar.
Verder zal Chris Frencken iets vertellen over de voortgang van de plannen om het viaduct aan de Cortenoeverseweg in Brummen te verfraaien. Punten voor de agenda kunnen vooraf per mail worden aangedragen.

secretariaat@brummencultuur.nl

Mindfulness in de natuur

Mindfulness in de natuur

HALL – Mindfulnesstrainer Jantine Peters houdt vrijdag 5 april een mindfulness-oefendag in de cursusruimte van natuurboerderij de Mhene in Hall. Deelnemers doen in een kleine groep van maximaal acht personen diverse oefeningen om hun aandacht en opmerkzaamheid te trainen. Bij droog weer staat een mindful wandeling op het programma. Tussen de middag staat een vegetarische lunch klaar. De oefendag duurt van 10.00 tot 16.00 uur en verloopt grotendeels in stilte. Opgave is verplicht en kan bij Jantine Peters, tel. 06-17369599 of info@aandachtgeeftjekracht.nl. De Mhene is te vinden aan de Lendeweg 4a in Hall.

www.aandachtgeeftjekracht.nl

Energietafel over het buitengebied

BRUMMEN – Woensdagavond 3 april houden de lokale energiecoöperatie BrummenEnergie en de gemeente Brummen een vervolg op de Energietafel Buitengebied van 25 april vorig jaar. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Brummen.

Deze avond is bedoeld voor iedereen die in het buitengebied woont of er een agrarisch bedrijf heeft en die de komende jaren van plan is om zijn of haar woning of bedrijf te verduurzamen of zelf energie op te wekken. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar in de hal van het gemeentehuis in Brummen en om 19.30 uur start het programma.

Eerst wordt teruggekeken op de vorige Energietafel Buitengebied en naar ontwikkelingen die op het platteland van Brummen afkomen. Dat wordt gedaan met de pitchers van de eerste Energietafel Buitengebied: Mirjam ten Hove van EMD Monumentenzorg en Nando Klein Gunnewiek en Gerrit Langelaar van Bilan BV. Daarna wordt geïnventariseerd wat de wensen en plannen van de individuele deelnemers zijn, welke kansen en mogelijkheden er liggen voor een gezamenlijke aanpak en welke (inkoop)voordelen die aanpak mogelijk te bieden heeft.

Iedereen die bezig is met of de komende jaren plannen heeft om zijn of haar woning of bedrijf in het Brummense buitengebied te verduurzamen of om zelf duurzame energie op te wekken, is vwelkom om de tafel op woensdagavond 3 april bij te wonen. Deelname aan de Energietafel Brummen is gratis, maar vooraf aanmelden via www.brummenenergie.nl/energietafel is wel verplicht.

Vogelvereniging vergadert

Vogelvereniging vergadert

EERBEEK – Op dinsdag 2 april houdt vogelvereniging Tot Ons Genoegen Eerbeek haar maandelijkse ledenvergadering in het Tjark Riks Centrum te Eerbeek. De aanvang is 19.30 uur. Naast de vaste agendapunten komen ook de jaarverslagen van de NBvV en het district aan de orde. Verder zal er aandacht gevraagd worden voor de tentoonstellingen in de toekomst en de kweekresultaten. Mensen met vragen hierover, of over de vogels in het algemeen zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Aldi wil nieuwbouw op locatie Verrij

BRUMMEN – Na bijna anderhalve eeuw stopt het familiebedrijf Verrij Wonen in Brummen. Supermarkt Aldi heeft het plan opgevat om op deze locatie een nieuw pand te bouwen.

De huidige locatie van Aldi aan de Zutphensestraatweg is volgens de supermarktketen te klein en ligt onhandig aan de rand van de woonwijk, wat overlast geeft bij het bevoorraden van de supermarkt. De locatie van Verrij aan de Vulcanusweg is beter bereikbaar en kan beter ontsloten worden. Aldi heeft in het centrum van Brummen geen andere geschikte locatie kunnen vinden. Het huidige pand van Verrij is verouderd en zal door Aldi worden gesloopt om plaats te maken voor CO2-neutrale nieuwbouw.

Het college van de gemeente Brummen is in principe akkoord met de nieuwbouw en verhuizing, maar stelt wel een aantal voorwaarden. Zo moet onder andere worden aangetoond dat de markt in Brummen en omgeving groot genoeg is voor een uitbreiding van de Aldi.
Daarnaast moeten de initiatiefnemers, Aldi en Ten Brinke Vastgoed, nog de gebruikelijke bestemmingsplanprocedure doorlopen. De locatie aan de Vulcanusweg staat momenteel geen andere detailhandel toe. Het college wil de locatie heel nauwkeurig bestemmen, omdat de gemeente winkels het liefst in het centrum ziet. Voor de Aldi wordt echter een uitzondering gemaakt. Het college ziet wel een meerwaarde van een grote discountsupermarkt, die ook een regiofunctie heeft.

Het college wil de huidige locatie van de Aldi aan de Zutphensestraatweg gaan gebruiken voor woningbouw. Om te voorkomen dat een andere supermarkt zich op die plek wil vestigen, wil B en W daarom de bestemmingsplanprocedure van beide locaties aan elkaar koppelen. Zo komt er geen extra winkellocatie in Brummen.

Spirituele workshopmiddag

Spirituele workshopmiddag

BEEKBERGEN – Op zondag 31 maart wordt er van 14.00 uur tot 17.00 uur een Spirituele Workshopmiddag worden gehouden in het Engelenhuis in Beekbergen. Op deze middag staan meditaties en heling centraal. Hierna is er gelegenheid over eigen ervaringen te praten. Opgeven kan tot zaterdag 30 maart via cordulaschulze260564@gmail.com of tel. 06-15491010.

www.find-your-self.com

Speuren naar sporen

Speuren naar sporen

HOENDERLOO – Welke dieren zijn er in de buurt geweest en welke sporen hebben zij achtergelaten? Deze vragen staan zondag 31 maart centraal bij een wandeling onder leiding van een natuurgids door Park de Hoge Veluwe. Er wordt gezocht naar allerlei sporen, variërend van konijnenhol tot hertenkeutel. De tocht duurt van 14.00 tot 15.30 uur en start bij het Bezoekerscentrum.