Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 316)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Chic & Shanty zoekt muzikant

BRUMMEN – Vrouwenkoor Chic & Shanty uit Brummen is op zoek naar een nieuwe muzikaal begeleider. Na zeven jaar trouwe dienst slaat accordeonist Gerrit Sangers nieuwe wegen in.

Gerrit heeft nog met veel plezier meegezongen in de meest recente concerten van het Brummense koor. Eind oktober verzorgden de zangeressen een zeer vrolijk optreden voor de leden van de KBO in woonzorgcomplex St. Elisabeth in Zutphen. Een paar dagen later werd dit muzikale feestje nog eens herhaald bij Tolzicht in Brummen. Onder leiding van dirigente Merel Harkink en met muzikale ondersteuning van Gerrit Sangers op accordeon werd op beide locaties een gevarieerd programma ten gehore gebracht. De aanwezigen konden zowel de zang als de vrolijke uitstraling van het koor zo zeer waarderen, dat meteen afspraken voor volgend jaar werden gemaakt.
Helaas zijn die optredens dus zonder accordeonist Gerrit Sangers. Hij gaat iets anders doen en Chic en Shanty moet op zoek naar een nieuwe muzikaal begeleider. Dit kan een accordeonist zijn, maar ook iemand die piano of keyboard speelt. Muzikanten die wel belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met Marian Kraan via chicenshanty@gmail.com.

Open tuin en atelier

BEEKBERGEN – Tijdens het Landelijk Atelierweekend op zaterdag 17 en zondag 18 november is het atelier van Martha Waijop aan Spelderholt 3 in Beekbergen geopend. Ook de tuin is open. Daar staat een nieuw beeld, dat is gerealiseerd in het materiaal cortenstaal. Het atelier en tuin zijn beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

www.waijop.nl

Nog steeds geen besluit over Brummense begroting

BRUMMEN – Ook tijdens de tweede raadsvergadering over de nieuwe begroting, heeft Brummen nog geen besluit genomen over het gemeentelijke huishoudboekje voor volgend jaar. De besluitvorming liep vast bij de stemming over de amendementen.

De gemeenteraad moet een besluit nemen over twaalf amendementen en zeventien moties. Bij het stemmen over de amendementen was er tweemaal sprake van evenveel voor- als tegenstemmers. De reglementen schrijven voor dat, wanneer de stemmen staken, dat besluit bij een volgende raadsvergadering opnieuw in stemming wordt gebracht. De stemming krijgt dus een vervolg op donderdag 22 november.

Er is nog geen besluit genomen over de begroting en evenmin over de zeventien moties. Over tien van de twaalf amendementen is besloten, de stemmen liepen op twee onderwerpen vast. Het gaat hierbij om tekstwijzigingen over de innovatiereis in 2020, in relatie tot de vriendschapsband met zusterstad Koriyama in Japan, en de omschrijving in de begroting van de vergelijking tussen de centrumplannen in Eerbeek en Brummen.
Vier amendementen kregen een meerderheid van de stemmen en maken op 22 november onderdeel uit van de geamendeerde begroting, waarover dan zal worden besloten. Zo besloot de raad de extra bijdrage van 50.000 euro voor Sportkompas vanaf het jaar 2019 te schappen en de indexering met de inflatiecorrectie van de subsidiebedragen voor enkele culturele verenigingen wel toe te passen. Ook besloot de raad om twee investeringen op het gebied van ICT niet in 2019 uit te voeren, evenals een tweetal onderzoeken die waren opgevoerd op de begroting met het oog op het verbeteren van de werkprocessen binnen het gemeentehuis.

De stemming over de programmabegroting 2019 krijgt dus een vervolg op donderdagavond 22 november.

Vogelshow Tot Ons Genoegen

EERBEEK – Vogelvereniging Tot Ons Genoegen uit Eerbeek houdt zaterdag 17 en zondag 18 november weer haar jaarlijkse vogelshow. Leden showen hier hun mooiste vogels, waaronder kanaries, parkieten en een aantal tropische vogels. De show duurt zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek. De toegang is gratis.

Sint komt naar Beekbergen

BEEKBERGEN – Sinterklaas komt zaterdag 17 november met de stoomtrein aan in Beekbergen. Rond 13.30 uur stapt hij uit op het VSM-station. Na een welkom begint hij dan met zijn pieten aan de intocht door Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Bij goed weer zijn er bovendien allerlei leuke activiteiten in de Kerkallee.

Steun bij verlies van een partner

BRUMMEN – Mensen die te maken hebben met het verlies van een geliefde partner hebben soms behoefte om met anderen te praten die hetzelfde hebben meegemaakt. Speciaal voor hen wordt er elke eerste en derde donderdag van de maand bij Plein Vijf in Brummen van 10.30 tot 12.00 uur de koffieochtend gehouden. Hier kunnen mensen die een partner hebben verloren praten met lotgenoten. De ochtend wordt begeleid door lieve gastvrouwen die allen ervaringsdeskundige zijn.

Tel. 0575 – 561988

info@welzijnbrummen.nl

Geslaagde workshop Brumbeek Professionals

BRUMMEN / HALL – Ondernemers en zzp’ers zijn weer op scherp gezet tijdens de workshop van Brumbeek Professionals op vrijdag 26 oktober. Het onderwerp Strategie stond centraal. Maak een strategie voordat je concurrent het doet, was de boodschap van De Wild Strategie en Business. “Organisaties met een toekomstvisie zijn succesvoller, en spelen sneller in op hedendaagse veranderingen.” Brumbeek Professionals is de vereniging van ondernemers en zzp’ers in de regio van de gemeente Brummen. Zij organiseert maandelijks een bijeenkomst. Op vrijdag 30 november zijn geïnteresseerden welkom bij de laatste ‘openbare’ bijeenkomst van Brumbeek Professionals van 2018. Er kan dan worden genetwerkt met andere ondernemers. Aanmelden kan via www.brumbeek.nl/contactformulier.

Bijeenkomst over Qi Gong

BRUMMEN – Donderdagmiddag 15 november verzorgt Ina van Smaalen een informatieve bijeenkomst over Yuan Qi gong in de bibliotheek van Brummen. In deze drukke tijden zijn veel mensen op zoek naar ontspanning. Als de energievoorraad afneemt, wanneer is dan het punt bereikt dat iemand in de ‘rode cijfers’ belandt? En hoe is dat dan voelbaar? Tijdens deze bijeenkomst geeft Ina informatie over energie (Qi) en praktische tips hoe energie verzameld en behouden kan worden. Door bewust met Qi te werken, kan de Qi op een hoger niveau gebracht worden, zowel wat hoeveelheid als kwaliteit betreft. De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 17.00 uur. De kosten bedragen 4 euro voor leden van de bibliotheek en 6 euro voor andere belangstellenden.

Gratis koffie en thee bij Klarenbeekse inloopochtend

KLARENBEEK – Sinds 1 mei 2015 is het Multi Functioneel Centrum aan de Bosweg in Klarenbeek een centrum waar muziek, onderwijs, cultuur, sport en bewegen bij elkaar komen. Zo is er elke woensdagochtend een inloopochtend in het MFC. Wekelijks kan iedereen er terecht voor een kop koffie, een krantje te lezen aan de leestafel, gezellig te ‘proaten’ en nieuwe en/of bekende mensen te ontmoeten. Er zijn regelmatig bingo-ochtenden, mini-workshops op creatief en culinair gebied en er worden demonstraties van cursussen gegeven. Daarnaast is er de Koffieklus waar vrijwilligers aanwezig zijn om apparaten te repareren en kleding te herstellen. Twee maal per jaar wordt een lunch georganiseerd door vrijwilligers, het zogeheten twaalfuurtje, waar iedereen zich voor een klein bedrag voor kan aanmelden. Zo waren een notaris, dierenarts en acupuncturist al eens te gast tijdens de inloopochtend om te vertellen over hun praktijk.

Sinds 1 september zijn er twee nieuwe contactpersonen benoemd in Klarenbeek: de sportieve Bram de Bree en creatieve Marente Bouman. Speciaal voor de inloopochtenden op de woensdag is Marente het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor alles rondom deze ochtend. Samen met Klarenbeeks belang wil Marente de inloopochtenden een leuke oppepper geven. Vanaf 7 november is iedere woensdagochtend de koffie en thee gratis, de kosten zijn voor het Klarenbeeks belang. Woensdagochtend 7 november staat in het teken van de komende pakjestijd en zullen de gasten getrakteerd worden op iets lekkers. De koffie staat altijd vanaf 10.00 uur klaar in “De Brug”, het gezellige horecagedeelte in het MFC met een prachtig uitzicht over Klarenbeek en de sportvelden. Eindtijd is ongeveer 12.00 uur, maar als het beter uitkomt om later aan te sluiten of eerder weg te gaan, is dat ook prima.
Voor de workshops, het 12-uurtje en het vervoer kan men zich aanmelden. Bel daarvoor – graag een week van tevoren – naar 06-12260021, mailen kan ook: inloop@mfcklarenbeek.com. Een overzicht van de inloopochtenden kan men vinden op Facebook: Dorpscontactpersoon.

Vrouwenkoor op Britse toer

BRUMMEN – Half oktober, tijdens haar jaarlijkse koordag, ging Vrouwenkoor Ludiek uit Brummen op de Engelse toer. Het repertoire van Ludiek is zeer gevarieerd en grotendeels Engelstalig. Dat leidde ertoe dat hier als thema ‘Ludiek goes British’ aan werd gekoppeld. Op verzoek droeg iedereen een bloemenitem in de kleding. De koordag startte met een workshop. Zangeres/coach Maartje Waanders gaf de koorleden diverse tips om tot makkelijker bewegen en goed stemgebruik te komen en toonde het belang van eenduidigheid in uitspraak. Na de lunch en een boswandeling werden ieders kookkunsten ingezet. Dit leidde tot vele hartige en zoete gerechten die in high tea-vorm werden gepresenteerd. Het resultaat werd daarna samen, buiten, aan lange tafels in zonnige sfeer gegeten.
Ludiek kijkt terug op een fijne en leerzame dag. Met nieuwe energie gaat het koor zich nu voorbereiden op kleine lokale optredens in de decembermaand, de zogeheten Kerst-a-fette.

Foto: G. Wientjens