Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 315)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Sinterklaas komt aan in Klarenbeek

KLARENBEEK – Op zaterdag 17 november gaat Sinterklaas, nadat hij in Nederland is aangekomen, direct door naar Klarenbeek. Dit keer is er geen intocht, zoals voorgaande jaren, maar een Sint en Piet-middag in het MFC.

De Sint wordt met zijn gevolg om 13.10 uur verwacht bij het MFC aan de Bosweg. Aansluitend is er een kindermiddag in zaal De Brug. Om 13.30 uur gaat daar een kinderfeest van start. Dit feest kan alleen worden bijgewoond door kinderen vanaf twee jaar tot en met groep vier van de basisscholen. De ouders mogen niet meekomen. Er wordt gezorgd voor voldoende begeleiding van de organisatie die handen ligt bij de Klarenbeekse Ondernemersvereniging (KOV). Het feest duurt tot 15.30 uur. De kinderen kunnen wel weer binnen opgehaald worden.
Op Klarenbeekse scholen zijn weer kleurplaten uitgedeeld. De KOV verzoekt deze kleurplaat voor de ramen te hangen. Mogelijk komt een van de pieten langs en belt misschien zelfs wel even aan.

Kennismaken met vrachtauto’s

LOENEN – Corina Hamer, chauffeur en instructeur van Transport en Logistiek Nederland was vrijdagochtend 19 oktober te gast op basisschool De Tweede Stee in Loenen. Daar maakte ze de leerlingen van groep zeven en acht bewust van de gevaren van grote voertuigen in het verkeer. De kinderen leerden tijdens de les twee vuistregels die essentieel zijn om veilig als fietser deel te nemen aan het verkeer: Blijf rechts en ruim achter grote voertuigen en houd minstens drie meter afstand. De les is ontwikkeld door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) om kinderen bewust te maken van de mogelijke gevaren.
’Veilig op Weg’ is het grootste dode-hoeklesproject in Nederland en uniek in Europa. Jaarlijks worden door TLN, VVN en alle Veilig op Weg partners, zo’n 1500 basisscholen bezocht.

Chic & Shanty zoekt muzikant

BRUMMEN – Vrouwenkoor Chic & Shanty uit Brummen is op zoek naar een nieuwe muzikaal begeleider. Na zeven jaar trouwe dienst slaat accordeonist Gerrit Sangers nieuwe wegen in.

Gerrit heeft nog met veel plezier meegezongen in de meest recente concerten van het Brummense koor. Eind oktober verzorgden de zangeressen een zeer vrolijk optreden voor de leden van de KBO in woonzorgcomplex St. Elisabeth in Zutphen. Een paar dagen later werd dit muzikale feestje nog eens herhaald bij Tolzicht in Brummen. Onder leiding van dirigente Merel Harkink en met muzikale ondersteuning van Gerrit Sangers op accordeon werd op beide locaties een gevarieerd programma ten gehore gebracht. De aanwezigen konden zowel de zang als de vrolijke uitstraling van het koor zo zeer waarderen, dat meteen afspraken voor volgend jaar werden gemaakt.
Helaas zijn die optredens dus zonder accordeonist Gerrit Sangers. Hij gaat iets anders doen en Chic en Shanty moet op zoek naar een nieuwe muzikaal begeleider. Dit kan een accordeonist zijn, maar ook iemand die piano of keyboard speelt. Muzikanten die wel belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met Marian Kraan via chicenshanty@gmail.com.

Open tuin en atelier

BEEKBERGEN – Tijdens het Landelijk Atelierweekend op zaterdag 17 en zondag 18 november is het atelier van Martha Waijop aan Spelderholt 3 in Beekbergen geopend. Ook de tuin is open. Daar staat een nieuw beeld, dat is gerealiseerd in het materiaal cortenstaal. Het atelier en tuin zijn beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

www.waijop.nl

Nog steeds geen besluit over Brummense begroting

BRUMMEN – Ook tijdens de tweede raadsvergadering over de nieuwe begroting, heeft Brummen nog geen besluit genomen over het gemeentelijke huishoudboekje voor volgend jaar. De besluitvorming liep vast bij de stemming over de amendementen.

De gemeenteraad moet een besluit nemen over twaalf amendementen en zeventien moties. Bij het stemmen over de amendementen was er tweemaal sprake van evenveel voor- als tegenstemmers. De reglementen schrijven voor dat, wanneer de stemmen staken, dat besluit bij een volgende raadsvergadering opnieuw in stemming wordt gebracht. De stemming krijgt dus een vervolg op donderdag 22 november.

Er is nog geen besluit genomen over de begroting en evenmin over de zeventien moties. Over tien van de twaalf amendementen is besloten, de stemmen liepen op twee onderwerpen vast. Het gaat hierbij om tekstwijzigingen over de innovatiereis in 2020, in relatie tot de vriendschapsband met zusterstad Koriyama in Japan, en de omschrijving in de begroting van de vergelijking tussen de centrumplannen in Eerbeek en Brummen.
Vier amendementen kregen een meerderheid van de stemmen en maken op 22 november onderdeel uit van de geamendeerde begroting, waarover dan zal worden besloten. Zo besloot de raad de extra bijdrage van 50.000 euro voor Sportkompas vanaf het jaar 2019 te schappen en de indexering met de inflatiecorrectie van de subsidiebedragen voor enkele culturele verenigingen wel toe te passen. Ook besloot de raad om twee investeringen op het gebied van ICT niet in 2019 uit te voeren, evenals een tweetal onderzoeken die waren opgevoerd op de begroting met het oog op het verbeteren van de werkprocessen binnen het gemeentehuis.

De stemming over de programmabegroting 2019 krijgt dus een vervolg op donderdagavond 22 november.

Vogelshow Tot Ons Genoegen

EERBEEK – Vogelvereniging Tot Ons Genoegen uit Eerbeek houdt zaterdag 17 en zondag 18 november weer haar jaarlijkse vogelshow. Leden showen hier hun mooiste vogels, waaronder kanaries, parkieten en een aantal tropische vogels. De show duurt zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek. De toegang is gratis.

Sint komt naar Beekbergen

BEEKBERGEN – Sinterklaas komt zaterdag 17 november met de stoomtrein aan in Beekbergen. Rond 13.30 uur stapt hij uit op het VSM-station. Na een welkom begint hij dan met zijn pieten aan de intocht door Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. Bij goed weer zijn er bovendien allerlei leuke activiteiten in de Kerkallee.

Steun bij verlies van een partner

BRUMMEN – Mensen die te maken hebben met het verlies van een geliefde partner hebben soms behoefte om met anderen te praten die hetzelfde hebben meegemaakt. Speciaal voor hen wordt er elke eerste en derde donderdag van de maand bij Plein Vijf in Brummen van 10.30 tot 12.00 uur de koffieochtend gehouden. Hier kunnen mensen die een partner hebben verloren praten met lotgenoten. De ochtend wordt begeleid door lieve gastvrouwen die allen ervaringsdeskundige zijn.

Tel. 0575 – 561988

info@welzijnbrummen.nl

Geslaagde workshop Brumbeek Professionals

BRUMMEN / HALL – Ondernemers en zzp’ers zijn weer op scherp gezet tijdens de workshop van Brumbeek Professionals op vrijdag 26 oktober. Het onderwerp Strategie stond centraal. Maak een strategie voordat je concurrent het doet, was de boodschap van De Wild Strategie en Business. “Organisaties met een toekomstvisie zijn succesvoller, en spelen sneller in op hedendaagse veranderingen.” Brumbeek Professionals is de vereniging van ondernemers en zzp’ers in de regio van de gemeente Brummen. Zij organiseert maandelijks een bijeenkomst. Op vrijdag 30 november zijn geïnteresseerden welkom bij de laatste ‘openbare’ bijeenkomst van Brumbeek Professionals van 2018. Er kan dan worden genetwerkt met andere ondernemers. Aanmelden kan via www.brumbeek.nl/contactformulier.

Bijeenkomst over Qi Gong

BRUMMEN – Donderdagmiddag 15 november verzorgt Ina van Smaalen een informatieve bijeenkomst over Yuan Qi gong in de bibliotheek van Brummen. In deze drukke tijden zijn veel mensen op zoek naar ontspanning. Als de energievoorraad afneemt, wanneer is dan het punt bereikt dat iemand in de ‘rode cijfers’ belandt? En hoe is dat dan voelbaar? Tijdens deze bijeenkomst geeft Ina informatie over energie (Qi) en praktische tips hoe energie verzameld en behouden kan worden. Door bewust met Qi te werken, kan de Qi op een hoger niveau gebracht worden, zowel wat hoeveelheid als kwaliteit betreft. De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 17.00 uur. De kosten bedragen 4 euro voor leden van de bibliotheek en 6 euro voor andere belangstellenden.