Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 314)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Sint arriveert in Hoenderloo

HOENDERLOO – Na bijna een jaar afwezigheid komen Sinterklaas en zijn Pieten zaterdag 17 november weer aan in Hoenderloo. Het gezelschap wordt om 12.45 uur verwelkomd op het schoolplein van IKC Hei & Bos. Daarna gaan Sint en Pieten met de kinderen in optocht via Veldheim en de Plaggenstekersweg naar ‘t Dorpshuus. Hier barst dan het kinderfeest los.

Bertus Peters vijftig jaar muzikant

HALL – Naast Stoffer Langenberg is zondag bij het concert van DES in Hall ook Bertus Peters gehuldigd omdat hij vijftig jaar muzikant is. Peters woont in Leuvenheim en is door zijn eigen bedrijf wijd en zijd bekend in de wijde omgeving,

Peters speelt al vele jaren op de trombone. Dit heeft hij jarenlang gedaan bij de koninklijke muziekvereniging de Eendracht in Leuvenheim. Toen deze vereniging (helaas) werd opgeheven is hij direct lid geworden in Hall.
Bertus is iemand die leven in de brouwerij brengt op een repetitie-avond en hij houdt wel van een geintje. Verder is hij als lid ook zeer actief bij allerlei andere activiteiten, zoals de Muzemarkt en het oud papier ophalen. Voor de concerten zorgt hij altijd met zijn aanhanger voor het vervoer van de instrumenten. Bertus is kortom een zeer betrokken lid, dat iedere week met veel plezier vanuit Leuvenheim richting Hall komt om gezellig muziek te maken en daarbij de derde helft na de repetitie, waarbij de muzikanten onder het genot van een biertje even rustig napraten, ook niet snel over zal slaan.

Ophalen oud papier Loenen

LOENEN – De vrijwilligers van muziekvereniging OLTO halen zaterdag 17 november weer oud papier op in Loenen. Deze week wordt oud papier opgehaald in de volgende straten: Loenerdrift, Watermolen, Molenbeek, Bruisbeek, Engelenweg, Derk Mulderweg, Leeuwenbergweg, Hoofdweg tot Blanken, Vrijenbergweg en Beekbergerweg.

Uitbundig feestconcert HOB

BRUMMEN – Harmonie Orkest Brummen gaf 10 november in de Oude kerk in Brummen een feestelijk concert. Er was heel wat te vieren. Niet alleen bestaat het HOB 55 jaar, ook werd Aline Korff gehuldigd voor 40 jaar betrokkenheid bij het HOB en maakte één van de jongste orkestleden, Tobias Quik, zijn debuut als solist. De soepele samenwerking met tenor Arwin Kluft liep uit op een kerk vol meezingende mensen die geen genoegen namen met maar één toegift. Tussen de bedrijven door werd het publiek getrakteerd op heerlijke Italiaanse hapjes door Catering Zutphen, geholpen door de Vrienden van het HOB. Muzikale hoogtepunten waren, naast de liederen die Arwin Kluft met begeleiding van het orkest zong, de composities van Nino Rota en Ennio Morricone. Dat daarbij scènes uit de bijbehorende films werden getoond, maakte het helemaal af. Deze drukbezochte Italiaanse avond kwam tot stand met dank aan de Culturele Stichting Brummen, Vrienden van het HOB, Catering Zutphen, het HOB orkest onder leiding van Römanö Mediati en tenor Arwin Kluft.

MS Fonds zoekt collectanten

BEEKBERGEN – Het MS Fonds zoekt nog collectanten in de regio Beekbergen . De collecte start 19 november. Els Schelfhorst: “Collecteren is niet het leukste werk, maar wel heel belangrijk voor de mensen die getroffen zijn door de MS-ziekte. Er is nog steeds heel veel onderzoek nodig hiervoor en dus veel geld. Twee tot drie uur per dag collecteren is genoeg.”

Tel. 055 – 5062145

els.schelfhorst@gmail.com

Sinterklaas komt aan in Klarenbeek

KLARENBEEK – Op zaterdag 17 november gaat Sinterklaas, nadat hij in Nederland is aangekomen, direct door naar Klarenbeek. Dit keer is er geen intocht, zoals voorgaande jaren, maar een Sint en Piet-middag in het MFC.

De Sint wordt met zijn gevolg om 13.10 uur verwacht bij het MFC aan de Bosweg. Aansluitend is er een kindermiddag in zaal De Brug. Om 13.30 uur gaat daar een kinderfeest van start. Dit feest kan alleen worden bijgewoond door kinderen vanaf twee jaar tot en met groep vier van de basisscholen. De ouders mogen niet meekomen. Er wordt gezorgd voor voldoende begeleiding van de organisatie die handen ligt bij de Klarenbeekse Ondernemersvereniging (KOV). Het feest duurt tot 15.30 uur. De kinderen kunnen wel weer binnen opgehaald worden.
Op Klarenbeekse scholen zijn weer kleurplaten uitgedeeld. De KOV verzoekt deze kleurplaat voor de ramen te hangen. Mogelijk komt een van de pieten langs en belt misschien zelfs wel even aan.

Kennismaken met vrachtauto’s

LOENEN – Corina Hamer, chauffeur en instructeur van Transport en Logistiek Nederland was vrijdagochtend 19 oktober te gast op basisschool De Tweede Stee in Loenen. Daar maakte ze de leerlingen van groep zeven en acht bewust van de gevaren van grote voertuigen in het verkeer. De kinderen leerden tijdens de les twee vuistregels die essentieel zijn om veilig als fietser deel te nemen aan het verkeer: Blijf rechts en ruim achter grote voertuigen en houd minstens drie meter afstand. De les is ontwikkeld door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) om kinderen bewust te maken van de mogelijke gevaren.
’Veilig op Weg’ is het grootste dode-hoeklesproject in Nederland en uniek in Europa. Jaarlijks worden door TLN, VVN en alle Veilig op Weg partners, zo’n 1500 basisscholen bezocht.

Chic & Shanty zoekt muzikant

BRUMMEN – Vrouwenkoor Chic & Shanty uit Brummen is op zoek naar een nieuwe muzikaal begeleider. Na zeven jaar trouwe dienst slaat accordeonist Gerrit Sangers nieuwe wegen in.

Gerrit heeft nog met veel plezier meegezongen in de meest recente concerten van het Brummense koor. Eind oktober verzorgden de zangeressen een zeer vrolijk optreden voor de leden van de KBO in woonzorgcomplex St. Elisabeth in Zutphen. Een paar dagen later werd dit muzikale feestje nog eens herhaald bij Tolzicht in Brummen. Onder leiding van dirigente Merel Harkink en met muzikale ondersteuning van Gerrit Sangers op accordeon werd op beide locaties een gevarieerd programma ten gehore gebracht. De aanwezigen konden zowel de zang als de vrolijke uitstraling van het koor zo zeer waarderen, dat meteen afspraken voor volgend jaar werden gemaakt.
Helaas zijn die optredens dus zonder accordeonist Gerrit Sangers. Hij gaat iets anders doen en Chic en Shanty moet op zoek naar een nieuwe muzikaal begeleider. Dit kan een accordeonist zijn, maar ook iemand die piano of keyboard speelt. Muzikanten die wel belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met Marian Kraan via chicenshanty@gmail.com.

Open tuin en atelier

BEEKBERGEN – Tijdens het Landelijk Atelierweekend op zaterdag 17 en zondag 18 november is het atelier van Martha Waijop aan Spelderholt 3 in Beekbergen geopend. Ook de tuin is open. Daar staat een nieuw beeld, dat is gerealiseerd in het materiaal cortenstaal. Het atelier en tuin zijn beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

www.waijop.nl

Nog steeds geen besluit over Brummense begroting

BRUMMEN – Ook tijdens de tweede raadsvergadering over de nieuwe begroting, heeft Brummen nog geen besluit genomen over het gemeentelijke huishoudboekje voor volgend jaar. De besluitvorming liep vast bij de stemming over de amendementen.

De gemeenteraad moet een besluit nemen over twaalf amendementen en zeventien moties. Bij het stemmen over de amendementen was er tweemaal sprake van evenveel voor- als tegenstemmers. De reglementen schrijven voor dat, wanneer de stemmen staken, dat besluit bij een volgende raadsvergadering opnieuw in stemming wordt gebracht. De stemming krijgt dus een vervolg op donderdag 22 november.

Er is nog geen besluit genomen over de begroting en evenmin over de zeventien moties. Over tien van de twaalf amendementen is besloten, de stemmen liepen op twee onderwerpen vast. Het gaat hierbij om tekstwijzigingen over de innovatiereis in 2020, in relatie tot de vriendschapsband met zusterstad Koriyama in Japan, en de omschrijving in de begroting van de vergelijking tussen de centrumplannen in Eerbeek en Brummen.
Vier amendementen kregen een meerderheid van de stemmen en maken op 22 november onderdeel uit van de geamendeerde begroting, waarover dan zal worden besloten. Zo besloot de raad de extra bijdrage van 50.000 euro voor Sportkompas vanaf het jaar 2019 te schappen en de indexering met de inflatiecorrectie van de subsidiebedragen voor enkele culturele verenigingen wel toe te passen. Ook besloot de raad om twee investeringen op het gebied van ICT niet in 2019 uit te voeren, evenals een tweetal onderzoeken die waren opgevoerd op de begroting met het oog op het verbeteren van de werkprocessen binnen het gemeentehuis.

De stemming over de programmabegroting 2019 krijgt dus een vervolg op donderdagavond 22 november.