Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 3)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Na de zomer start aanleg nieuwe rotonde Weg naar Voorst

BRUMMEN – Na de bouwvak wordt gestart met de aanleg van de nieuwe rotonde bij de Weg naar Voorst. Deze gaat deel uitmaken van de nieuwe rondweg om de Hoven, die grotendeels over grondgebied van de gemeente Brummen loopt.

Om doorgaand verkeer om de Hoven heen te leiden, wordt ten westen van de Zutphense wijk een rondweg aangelegd tussen de Wapsumsestraat en de Weg naar Voorst. De nieuwe weg wordt aan beide kanten met een rotonde op de bestaande weg aangesloten. Ook komen er twee fietstunnels, bij de Baankstraat en de Kanonsdijk. Uitvoerder van het project is de provincie Gelderland.
De spoortunnel ligt er al een poosje, nu komt er dan eindelijk schot in de rest van de werkzaamheden. In mei konden geïnteresseerde bedrijven zich inschrijven voor het aanbrengen van de voorbelasting aan de Kanonsdijk en voor de aanleg van de rotonde op de Weg naar Voorst. Op 22 juli wordt de aanbesteding aan een aannemer vergund, zodat deze direct na de bouwvak kan starten.

Kanonsdijk

De Kanonsdijk is niet sterk genoeg om de (turbo)rotonde op aan te leggen. Daarom wordt de dijk versterkt met 50.000 kubieke meter zand. Dit heet ook wel voorbelasten. Onder druk van deze grote berg zand klinkt de grond de komende maanden in. Dit voorkomt verzakking na de aanleg van de rotonde. Om het gewenste resultaat te halen, blijft het zand ongeveer 4 maanden liggen. De werkzaamheden aan de dijk vinden plaats tussen eind augustus en 1 november. Het werk aan de Kanonsdijk moet vóór die datum klaar zijn, vanwege de start het hoogwaterseizoen en daarmee de kans op hoog water en mogelijke schades aan de dijk. Daarom is dit deel van het contract al aanbesteed. De provincie zoekt naar een aannemer die met slimme oplossingen komt om de werkzaamheden uit te voeren, met name op het gebied van de transportbewegingen en CO2-uitstoot die nodig zijn om zand aan te voeren voor de voorbelasting.

Rotonde Weg naar Voorst

De aanleg van de rotonde bij de Weg naar Voorst is meegenomen in dit contract. Deze werkzaamheden starten eind augustus / begin september. De rotonde wordt gebouwd naast de huidige Weg naar Voorst, zodat deze open kan blijven. De Tondensestraat wordt hierbij wel afgesloten. De nieuwe rotonde moet eind dit jaar klaar zijn, maar kan pas worden gebruikt nadat deze is aangesloten op de nieuwe rondweg. Tot die tijd rijdt het verkeer gewoon over de huidige Weg naar Voorst.

Het overige werk wordt rond september aanbesteed, meldt de provincie Gelderland. Hierbij gaat het om de bouw van twee fietstunnels bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk, de bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk en de rondweg zelf. Deze werkzaamheden zouden dan in april volgend jaar kunnen starten. De provincie verwacht de nieuwe rondweg eind 2021 in gebruik te kunnen nemen.

www.gelderland.nl/N345-dehoven

Jachthoornspel op de Hoge Veluwe

HOENDERLOO – Zondag 5 juli spelen de jachthoornblazers van ensemble de Overlopers uit Hoenderloo weer op het Marchantplein in het centrum van Park de Hoge Veluwe. Tussen 13.00 en 15.00 uur schallen de klanken door het park en leggen de leden ook het één en ander uit over hun instrument en de ceremoniële signalen die er tijdens de jacht worden gebruikt. Ook wordt een aantal vrije fanfares geblazen.

Schoning van Apeldoorns Kanaal

LOENEN – De witte bloemetjes in het Apeldoorns Kanaal ter hoogte van de Loenense brug en de uitmonding van de Watervalspreng in Loenen zijn verdwenen. De afgelopen weken was het op de oostelijke oever van het kanaal een drukte van belang met grote machines en laadbakken. Het fietspad was daarom een tijdje afgesloten. Grote grijpers hebben daar ter plaatse al het overbodige groen, zoals riet en waterplanten, verwijderd. Dit werd gestort in grote laadbakken en afgevoerd. De oude waterweg was daar bijna dichtgegroeid door de aanlanding van zand en water uit de Watervalspreng (Veldhuizerspreng), die hier in het kanaal uitmondt. Zelfs door watersporters met een kano was er bijna geen doorkomen meer mogelijk.

Foto: Martien Kobussen

Speuren naar sporen

HOENDERLOO – Welke dieren zijn er in de buurt geweest en welke sporen hebben zij achtergelaten? Deze vragen staan zondag 5 juli centraal bij een wandeling onder leiding van een natuurgids door Park de Hoge Veluwe. Er wordt gezocht naar allerlei sporen, variërend van konijnenhol tot hertenkeutel. De tocht duurt van 14.00 tot 15.30 uur en start bij het Bezoekerscentrum.

Eerbeek een stukje schoner

EERBEEK – Dankzij een nieuwe groep vrijwilligers, is Eerbeek zaterdag 27 juni weer een stukje schoner geworden. Onder de naam Eerbeek Schoon is een nieuw initiatief opgezet om samen periodiek zwerfvuil te gaan opruimen en daar is dit weekend een start mee gemaakt. Het idee is natuurlijk om het dorp te ontdoen van zwerfvuil, maar vooral ook om aandacht te vragen voor het probleem en dit oplevert voor de natuur. Daarnaast wil de groep een bijdrage gaan leveren aan de biodiversiteit. Iedereen die mee wil helpen met het opruimen van zwerfafval of ideeën heeft voor de groep, kunnen zich melden via eerbeek_schoon@outlook.com.

Foto: Han Uenk

Dierenvoedselbank zoekt nieuwe opslagruimte

EERBEEK – Stichting Dierenvoedselbank Brummen is op zoek naar een nieuwe opslagruimte in Eerbeek. Zonder geschikte locatie kunnen de uitgiftes niet langer doorgaan.

Stichting Dierenvoedselbank Brummen is er voor de huisdieren van minima bewoners in de gemeente Brummen en tegenwoordig ook Zutphen. Eens per maand kunnen cliënten terecht voor bijvoorbeeld voer voor hun huisdier.
De stichting maakt op dit moment gebruik van een tijdelijke opslag, die op termijn komt te vervallen. Dus wordt er gezocht naar een nieuwe locatie, liefst in Eerbeek. De stichting zoekt een plek van ongeveer 20 vierkante meters voor de opslag van voer en andere dierenspullen en waar de uitgiftes kunnen worden voorbereid. De uitgiftes vinden op een andere locatie plaats.
“De gemeente kan ons niet helpen aan een ruimte. Zonder nieuwe plek heeft de stichting geen bestaansrecht en zal het einde in zich zijn. Dit zou zeer spijtig zijn voor al die huisdiermaatjes”, aldus de vrijwilligers van de Dierenvoedselbank Brummen. Financiële middelen heeft de stichting helaas niet, maar bedrijven kan als tegenprestatie reclame worden aangeboden.

www.dierenvoedselbankbrummen.jouwweb.nl

Rotary Eerbeek-Zutphen schenkt cadeaubon aan mantelzorgers

GEM. BRUMMEN – Wie goed doet, goed ontmoet. Deze tekst staat op de cadeaubon van 10 euro die alle geregistreerde mantelzorgers in de gemeente Brummen onlangs hebben ontvangen van Rotary Eerbeek-Zutphen.

De Rotary Eerbeek-Zutphen draagt mantelzorgers een warm hart toe en wil met deze cadeaubon een blijk van waardering geven voor al het liefdevolle werk dat zij doen. Door het coronavirus zijn de afgelopen maanden voor veel mantelzorgers extra zwaar geweest. Zij konden hun dierbaren soms niet meer ontmoeten, omdat zij in een verpleeghuis verbleven, waar geen bezoek werd toegestaan. Andere mantelzorgers hebben juist ‘overuren’ moeten draaien, omdat dagbesteding minder werd, of juist kwam te vervallen, waardoor de mantelzorg juist extra ingezet moest worden.

Rotary Eerbeek-Zutphen, Ondernemersvereniging Brummen, Ondernemersvereniging Eerbeek en Knooppunt Mantelzorg hebben in een mooie samenwerking ervoor gezorgd dat deze mantelzorgers een cadeaubon ontvangen, zodat zij voor zichzelf bijvoorbeeld eens een bosje bloemen of een lekker doos bonbons kunnen kopen. De cadeaubon kan ingewisseld worden bij een deelnemende winkelier die is aangesloten bij de ondernemersvereniging Brummen of Eerbeek.

Extern onderzoek naar financiën sociaal domein Brummen

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen schakelt hulp in om grip te krijgen op de financiën in het sociale domein. Experts van VNG en en onderzoeksbureau Berenschot moeten met aanbevelingen komen voor zowel de korte als lange termijn.

De gemeente Brummen heeft, net al vele andere gemeenten in het land, moeite om de kosten en uitgaven van het sociale domein te kunnen bekostigen. De inkomsten vanuit het Rijk dalen, de zorg aan inwoners neemt alleen maar toe. De druk op de begroting neemt elk jaar toe en er zal structureel iets moeten veranderen om de administratieve kant van het sociale domein op orde te krijgen.

Onderzoeken

De landelijke overkoepelende organisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met verschillende experts in twintig gemeenten in het land gedetailleerd onderzoek gedaan en concrete handvatten geboden voor verbeteringen. De VNG gaat samen met experts ook een onderzoek doen in Brummen. Zij komen daarbij vooral met aanbevelingen die op korte termijn toepasbaar zijn.
Daarnaast heeft het college ook besloten om onderzoeksbureau Berenschot in te schakelen om te komen met concrete aanbevelingen die juist gaan over het langetermijnbeleid en de inrichting en uitvoering in het sociale domein. Onder andere het beleid van de gemeente Brummen, de financiële administratie en werkprocessen en de werkwijze van Team voor Elkaar en WerkFit Brummen komen daarbij in beeld.
“Een kritische blik is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we ook inhoudelijk, financieel en administratief de komende jaren de juiste dingen gaan doen,” laat wethouder Eef van Ooijen namens het college weten. “Ook zal het onderzoeksbureau Berenschot aanbevelingen gaan doen over hoe binnen de wetgeving en jurisprudentie minder uitgaven en kosten mogelijk zijn bij het verlenen van zorg en ondersteuning. Dat is in het belang van iedereen die aangewezen is op zorg en ondersteuning.”

Monitor

Daarnaast zijn er ook concrete stappen gezet om te komen tot een zogenoemde ‘monitor sociaal domein’. Een dergelijk monitor bevat alle relevante informatie en draagt er aan bij dat het gemeentebestuur en de leidinggevenden de juiste keuzes kunnen maken. “Er is al heel veel informatie verzameld. Informatie die nu als een eerste monitor-concept beschikbaar is gesteld aan de raad. Maar deze informatie is nog niet volledig. Ook moeten we nog werken aan een betere uitleg en duiding van deze cijfers,” aldus Van Ooijen.
Vooral onderzoeksbureau Berenschot is gevraagd om hier concrete verbetervoorstellen voor aan te dragen. “Aan de hand hiervan kunnen we dus na de zomer een goed inhoudelijk gesprek voeren met de gemeenteraad, zodat we met elkaar op een goede manier keuzes kunnen maken.”

Van Ooijen voelt zich gesterkt door diverse onderzoeken waaruit blijkt dat inwoners die gebruik maken van zorg en ondersteuning en te maken hebben met de dienstverlening van bijvoorbeeld Team voor Elkaar, hier doorgaans tevreden over zijn. “De tevredenheid in het laatste Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is zelfs op vrijwel alle vlakken gestegen”, benadrukt Van Ooijen. Toch blijft het voor het gemeentebestuur een uitdaging om een goede dienstverlening te blijven bieden, maar daarnaast ook in de komende jaren te groeien naar een situatie waarin de gemeente op dit terrein ‘in control’ is.

Agent gewond bij aanhouding

BRUMMEN – Op woensdag 24 juni is in Brummen een man aangehouden voor zware mishandeling en vernieling. Tegen hem is aangifte gedaan. Bij de aanhouding ging de verdachte vol in verzet, waardoor een agent licht gewond raakte aan zijn arm en hoofd. De politie heeft hiervoor de procedure GeweldTegenPolitieAmbtenaren (GTPA) opgestart. Geweld tegen hulpverlenende instanties wordt niet getolereerd. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten in het cellencomplex in Apeldoorn. De afhandeling van het onderzoek is nog gaande.

Cathy Sjerps nieuwe wethouder voor PvdA

GEM. BRUMMEN – Cathy Sjerps wordt wethouder in de gemeente Brummen. Dit is de uitkomst na stemming door de gemeenteraad op maandagavond 29 juni. De 60-jarige Sjerps neemt hiermee namens de PvdA zitting in het college. Deze positie kwam vrij door het vertrek van haar voorganger Eef van Ooijen. De officiële beëdiging van Cathy Sjerps volgt op donderdag 2 juli tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Welke taken Sjerps binnen het college gaat oppakken, wordt besloten in de eerste vergadering van het college van burgemeester en wethouder.

Met de aankondiging van het vertrek van Eef van Ooijen is de PvdA gestart met een procedure om een vervolger te selecteren. Door de aanstaande beëdiging van Cathy Sjerps wordt de deelname van deze partij in het college gecontinueerd. Sjerps is woonachtig in Brummen en heeft ervaring met de Brummense politiek. In de bestuursperiode 2014-2018 vervulde zij de rol van fractievoorzitter voor de PvdA in de Brummense gemeenteraad. Sinds 2010 is zij werkzaam als docent rechten aan de Hogeschool Windesheim. Gedurende haar wethouderschap wordt Cathy Sjerps buitengewoon verlof verleend door Windesheim.

“Ik vind het eervol dat ik door de fractie ben voorgedragen voor deze zeer verantwoordelijke functie. Ik heb er zin in om de uitwerking van het coalitieakkoord verder vorm te gaan geven. Dit doe ik graag in dialoog met de samenleving en de gemeenteraad”, aldus toekomstig wethouder Sjerps. “Wij hebben er het volste vertrouwen in, dat Cathy Sjerps in de komende twee jaar een waardevolle bijdrage kan leveren aan het bestuur van de gemeente Brummen,” vult Berend Klok aan namens de PvdA-fractie.

Op donderdag 2 juli staat de officiële beëdiging van Cathy Sjerps op de agenda van de gemeenteraad. Tijdens deze laatste vergadering voor het zomerreces staat tevens de benoeming van Ronald Boerefijn als raadslid voor het CDA op de agenda. Ook wordt afscheid genomen van de griffier Marja Nengerman. De vergadering is digitaal bij te wonen via de gemeentewebsite en de kanalen van RTV Veluwezoom. De vergadering start om 20.00 uur.