Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 290)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Uitvoering Mondolia

KLARENBEEK – De leden van muziek- en amusementsvereniging Mondolia geven op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart een uitvoering in het Boshuis in Klarenbeek. Het programma begint om 19.30 uur.

De invulling van de avond is nog een goed bewaard geheim, maar eerst komt de jeugd op het podium. De jongens en meisjes die sinds kort muziekles krijgen bij Mondolia laten horen wat zij al geleerd hebben. Daarna is er muziek en zang van het jeugdorkest. Na de pauze treedt het veelzijdige A-orkest op onder leiding van Heidi Wolters. De muzikanten spelen een aantal nieuwe liedjes, maar ook toppers uit het verleden. Zoals het publiek gewend is wordt de uitvoering afgesloten met een cabaretprogramma van zang, dans en sketches. Dit is ieder jaar weer een groot succes

Er zijn nog toegangskaarten in de voorverkoop te verkrijgen bij Bike Totaal Wolters in Klarenbeek. De kaarten zijn ook te bestellen via mavmondolia@gmail of tel.055-3600168. Een kaartje kost 7 euro, kinderen tot en met 12 jaar betalen 3 euro.

www.mondolia.nl

Vrouwenkoor Phoenix zingt bij KBO in Zutphen

ZUTPHEN – Vrouwenkoor Phoenix verzorgde op 5 maart een optreden op het feest van de Katholieke Ouderen Bond te Zutphen, onder leiding van dirigent Klaas van der Hoeven en met aan de piano Tatiana Laryna. In een goed gevulde zaal van huize Elizabeth opende het koor met haar bekende lijflied Viva Tutte le Vezzose. Dat sloeg gelijk al goed aan bij het publiek. Verder bestond op het programma uit het wat lichtere repertoire van Phoenix, waaronder de twee vrolijke nummers uit Sister Act; Hail Holy Queen en I Will Follow Him. Een aantal leden was voor de gelegenheid zelfs verkleed in nonnenkleding, tot groot plezier van het publiek. Vervolgens zong het koor de Engelse nummers Down by the Sally Gardens, Don’t Sit Under the Appletree, Polly Wolly Doodle en twee Jiddische liederen Hatikva en Al Tashlicheni. Tussentijds zong het koor samen met het publiek nog een paar liedjes, zoals Twee Motten van Dorus en Naar de Speeltuin. Aan het eind van het concert zong Phoenix met volle overgave I Feel the Spirit. Al met al was het een geslaagde middag voor koor en publiek.

Spirituele workshop

Spirituele workshop

BEEKBERGEN – Op zaterdag 16 maart wordt van 14.00 tot 17.00 uur een spirituele workshop gehouden in het Engelenhuis aan de Lage Bergweg 41-2 in Beekbergen. Tijdens deze bijeenkomst mogen levensvragen en knelpunten aan de orde komen. Het thema is deze keer ‘je eigen unieke levensweg’? In een begeleide meditatie is er gelegenheid het besprokene te verwerken. Hierna is er gelegenheid over eigen ervaringen te praten. Opgeven is mogelijk tot en met donderdag 14 maart bij Cordula Schulze, tel. 06 – 15491010 of cordulaschulze260564@gmail.com.

www.find-your-self.com

Oranje Fonds steunt SWB-project Netwerkmaatje

BRUMMEN – Stichting Welzijn Brummen (SWB) krijgt 13.000 euro van het Oranje Fonds. Dit is bedoeld om het maatjesproject uit te breiden, waarmee mensen uit hun sociaal isolement worden gehaald.

Met de effectieve methode Natuurlijk, een Netwerkcoach! worden vrijwilligers getraind tot netwerkcoach. Voor een bepaalde periode worden de vrijwilligers gekoppeld aan inwoners die hun sociale netwerk willen versterken. Als netwerkmaatjes gaan zij samen aan de slag om sociaal isolement te doorbreken.
Dit project past heel goed in de doelstelling van het Oranje Fonds, dat streeft naar een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt en iedereen kan meedoen. De methode wordt landelijk al volop ingezet. Uit de resultaten van deze positieve manier van werken blijkt dat het welbevinden van mensen wordt vergroot. Met meer zelfvertrouwen en voldoende sociale vaardigheden durven mensen weer in actie te komen.
“Bij netwerkversterking worden mensen in hun eigen kracht gezet en minder afhankelijk van de structurele inzet van een vrijwillig maatje,” verwacht Marijte Bolt, coördinator van het maatjesproject. Stichting Welzijn Brummen zoekt hierbij ook zelf de samenwerking op met andere organisaties in de gemeente. “Door zoveel mogelijk professionals en vrijwilligers op te leiden tot netwerkcoach, kunnen we het effect van dit project enorm versterken.”

Martine Jurriens, 0575-561988
m.jurriens@welzijnbrummen.nl

Buren met groene vingers aan het werk

EERBEEK – Omwonenden van het speelveld aan het Blekerserf in Eerbeek staken zaterdag 23 februari de handen flink uit de mouwen voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt aan de borders van het speelveld.

Dit initiatief is zes jaar geleden opgepakt omdat de buurt vond dat de staat van onderhoud beslist beter kon. In goed overleg met de gemeente is destijds de afspraak gemaakt dat men zelf het grove snoeiwerk ging verzorgen om het woonplezier te verbeteren. Sindsdien hebben buurtbewoners ook veel minder last is van zwerfvuil dat veelal door ongewenste bezoekers werd achtergelaten. “Nu hebben we nog wel een tennisbal en een speelgoedautootje gevonden, maar dat zijn spelende kinderen gewoon een keer kwijtgeraakt”, zei één van de omwonenden.
Precies om 10.30 uur was er een ‘verplichte’ pauze, waarin iedereen getrakteerd werd op een lekkere oliebol. Er werd heerlijk van gesmuld. De gemeente Brummen heeft beloofd om direct maandag al het snoeisel op te halen. Zo’n prettige samenwerking tussen gemeente en bewoners, maar ook tussen bewoners onderling verdient beslist een grote pluim, vinden de bewoners van het Blekerserf.

Kaartmarathon VV Loenermark

LOENEN – De Voetbalvereniging Loenermark houdt op zaterdag 23 maart in het clubhuis in het Lonapark een kaartmarathon. Wie houdt van klaverjassen of jokeren kan zich tot 16 maart opgeven bij Louis Kruk, tel. 055-5051903 en 06-16532089. Ook is het mogelijk in te schrijven via de e-mail: loenermark@planet.nl. Deelname kost 8 euro. Dit is inclusief soep en broodjes. Er zijn mooie prijzen te winnen.

Lezing Vrouwen van Nu

BRUMMEN – Ben Visser, lid van de Brummense Brandweer, geeft op woensdag 13 maart een lezing op de ledenavond van de Vrouwen van Nu Brummen. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Plein Vijf. Het gaat die avond onder andere over oorzaken van brand en over voorzorg- en veiligheidsmaatregelen in en om huis. Op deze interessante avond zijn partners, buurvrouwen, vrienden en vriendinnen van harte welkom.
De entree voor niet-leden is 5 euro per persoon.

www.vrouwenvannu.nl/brummen

Beter slapen bij KVV

LOENEN – De leden van de Loenense vrouwenvereniging KVV komen op dinsdag 19 maart bij elkaar in het Parochiehuis. Marijke te Hennepe is dit keer te gast en gaat alles vertellen over een gezonde nachtrust. Het thema van haar lezing is: beter slapen, minder piekeren. De dames komen om 19.30 uur bijeen.

Jaarvergadering Oranjevereniging Klarenbeek

KLARENBEEK – Op dinsdag 12 maart houdt de Oranjevereniging Klarenbeek (OVK) haar jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in Restaurant Pijnappel aan de Hoofdweg in Klarenbeek en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur liggen de stukken ter inzage. Naast het feit dat men deze avond terug gaat kijken op het afgelopen jaar, wordt er tevens vooruitgeblikt naar de activiteiten van 2019: op het Paasvuur en Koningsdag en de kermis die dit jaar plaatsvindt in het weekend van 16, 17 en 18 augustus. Verder neemt OVK afscheid van een aantal vrijwilligers die deze activiteiten jarenlang hebben ondersteund. De agenda van deze vergadering is te downloaden via www.ovk-klarenbeek.nl.

Bijeenkomst over klimaatbestendige tuin en lokale voedselproductie

EERBEEK – De Groene Kerk Eerbeek en lokale energiecoöperatie BrummenEnergie houden woensdag 13 maart, Nationale Boomfeestdag, een bijeenkomst over het klimaatbestendiger maken van de tuin en het produceren van je eigen voedsel. Vanaf 19.30 uur wordt er in de Kruiskerk in Eerbeek gesproken over deze twee onderwerpen.

Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor onze omgeving, erven en tuinen. Lanny Olie van waterschap Vallei & Veluwe weet alles van klimaatbestendige tuinen en haar lezing is dan ook doorspekt met praktische tips en adviezen. Hoeveel regenwater komt er per jaar van je dak en wat is er allemaal mogelijk als je wilt afkoppelen en het water wilt opslaan of laat infiltreren in de bodem? Ook vertelt ze hoe je minder bestrating in de tuin kan krijgen, om zo hittestress tegen te gaan.
Het tweede onderwerp van de avond is het lokaal produceren van voedsel. In Loenen loopt sinds vorig jaar zomer een initiatief om een coöperatie op te richten voor productie van groente, vlees en eieren voor leden. Deze coöperatieve boerderij, waar op dit moment leden voor worden gezocht, wordt ingericht volgens het concept van Herenboeren. Kartrekker Johan van Riel uit Eerbeek vertelt over het hoe en waarom van dit duurzame initiatief.

Woensdag 13 maart is het Nationale Boomfeestdag. Weerman Reinier van den Berg hield begin februari een lezing in Eerbeek. Hij gaf toen een opdracht mee: bomen, bomen en nog eens bomen planten! Daarom gaan scholen in Eerbeek op woensdagmiddag 13 maart bomen planten.
’s Avonds is er dan de bijeenkomst in de Kruiskerk, die openstaat voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema. Vooraf aanmelden is niet nodig. De bijeenkomst is gratis, aan het einde van de avond wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de organisatiekosten.