Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 280)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Informatieve avond over signalen van criminaliteit in het buitengebied

LEUVENHEIM – Om inwoners van het buitengebied te wijzen op mogelijke criminaliteit in hun buurt, is er maandag 8 april een informatieve avond met de titel Buitengebied Alert. De aanwezigen krijgen voorbeelden van verdachte situaties waar zij alert op kunnen zijn.

“Brummen is een rustige en veilige gemeente, maar ook bij ons kunnen onoorbare activiteiten plaatsvinden”, zegt burgemeester Alex van Hedel. “En dat kan maar zo naast je eigen woning of boerderij plaatsvinden, het buitengebied is een ideale rustige omgeving. Met deze bijeenkomst willen we inwoners alert maken.”
De avond is vooral gericht op het bewust maken van inwoners en ondernemers in het buitengebied van de signalen die wijzen op zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Denk bijvoorbeeld aan leegstaande schuren, verdacht verkeer bij bedrijfsruimtes, verdachte auto’s, veel van dezelfde bedrijvigheid of ondernemingen waar geen klanten komen, maar die wel blijven bestaan. “Allemaal zaken die je pas opvallen als je er een keer op bent gewezen”, aldus Van Hedel. Hij zal zelf spreken tijdens deze informatieavond, maar ook lokale agrariërs en deskundigen delen hun verhalen.

De bijeenkomst Buitengebied Alert vindt plaats op maandag 8 april, vanaf 20.00 uur in het buurthuis in Leuvenheim. De avond is toegankelijk voor alle ondernemers én inwoners van het buitengebied van Brummen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus aanmelding via www.brummen.nl/buitengebied is wel noodzakelijk.

De avond wordt georganiseerd door de gemeente Brummen, Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ondersteunt agrariërs sinds een aantal jaren tegen ondermijning. Onder de paraplu van het Keurmerk Veilig Buitengebied worden lokale samenwerkingsverbanden opgezet waarin de krachten van de gemeente, de ondernemers en deskundigen worden gebundeld. De Buitengebied Alert Avond is hiervan een voorbeeld.

Smullen in Empe op Pannenkoekendag

EMPE – Op vrijdag 22 maart 2019 deed de J.H. Isingsschool in Empe mee aan Nationale Pannenkoekendag. Een paar weken daarvoor hadden de leerlingen van de school hun opa’s en oma’s voor deze dag uitgenodigd met zelfgemaakte uitnodigingskaarten.

Maar liefst 108 opa’s en oma’s zijn op de uitnodiging ingegaan en bezochten de tot pannenkoekenrestaurant omgebouwde school van hun kleinkind(eren). Tafels dekken, beslag maken, stapels pannenkoeken bakken en uitserveren, het hoorde er op Pannenkoekendag allemaal bij.
De opa’s en oma’s werden om 12.00 uur feestelijk ontvangen en door hun kleinkind(eren) naar de juiste tafel begeleid. Daar hebben ze samen lekker gekletst en gesmuld van de overheerlijke versgebakken pannenkoeken. De leerlingen en bakouders hebben in totaal 500 pannenkoeken gebakken en die zijn allemaal op gegaan!
De J.H. Isingsschool kijkt terug op een smakelijk en gezellig evenement en bedankt de opa’s en oma’s voor hun komst en de bakouders voor hun inzet.

Duurzame energie voor Brummen

BRUMMEN – De gemeente Brummen zet een belangrijke stap in de energietransitie. Deze week heeft college ingestemd met het concept van de Startnotitie Regionale Energiestrategie, wat de start markeert van een onderzoek naar wat de gemeente Brummen binnen de regio kan betekenen op het gebied van duurzame energie-opwekking.

In de Regionale Energietransitie (RES) leggen verschillende partijen samen vast wat zij kunnen bijdragen aan het realiseren van het landelijke Klimaatakkoord. Alle gemeenten in Nederland moeten hieraan meedoen, verdeeld in regio’s. Brummen valt samen met Apeldoorn, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen onder de CleanTech Regio. Deze gemeenten gaan samen met de waterschappen Vallei & Veluwe en Rijn & IJssel, de provincie Gelderland, netwerkbeheerder Liander en de strategische board van de CleanTech Regio bekijken hoe zij samen de doelstelling van 55 procent CO2-reductie in 2030 kunnen realiseren.

Onderzoek in de gemeente Brummen moet een overzicht opleveren dat aanduidt waar duurzame energie kan worden opgewekt uit wind- of zonnekracht. Hierbij staan alle opties open, zegt wethouder Eef van Ooijen. “We moeten eerst in kaart brengen waar maatregelen als zonnevelden of windmolens mogelijk zijn. Dat wil niet zeggen dat we daar dan ook al concrete plannen voor maken.”
Van Ooijen roept alle initiatiefnemers die al projecten zijn opgestart of plannen aan het smeden zijn op om zich vooral te melden. “We hebben alles nodig om ons doel van die 55 procent te halen.”

De startnotitie is een eerste stap in dit proces. Het concept ligt nu ter inzage, het document wordt vastgesteld na onderteking van het landelijke Klimaatakkoord in juni. Volgend jaar rond die tijd moet de RES definitief zijn, wat betekent dat de zeven gemeenteraden akkoord moeten gaan.

Succesvol concert Amady

EERBEEK – Accordeonvereniging Amady gaf vorige week zondag een prachtig concert in het Pater Dekkerhuis te Eerbeek. Het concert werd goed bezocht. Het A- en B-orkest, onder leiding van dirigent Jeroen Gulikers, gaven een gevarieerd concert van meezingers, pop en klassieke muziek. Het publiek genoot met volle teugen. De ladyspeaker Janouk Huisman heeft de muziekstukken aan elkaar gepraat. In de pauze werd een lekker bakje koffie geschonken door de vrijwilligers van de stichting. Aan het einde werd gezamenlijk afgesloten met de stukken Love Story en Avanti. Na het uitreiken van de bloemen door Riko Huisman volgde tenslotte nog een toegift: Tulpen uit Amsterdam. Het publiek zong uit volle borst mee. Bij de uitgang kreeg iedereen een aandenken mee naar huis.

amadybrummen@gmail.com

Onduidelijkheden over ophalen huisvuil in Loenen

LOENEN – Op de jaarvergadering van de vereniging Loenen Zonnedorp (voorheen Dorpsraad Loenen) is flink gesproken over de nieuwe wijze van huisvuil ophalen in Loenen. Dit wordt binnenkort gewijzigd door de gemeente Apeldoorn en Circulus en voorzitter Willem de Zanger heeft een reeks van klachten is binnengekregen.

De gemeente Apeldoorn gaat de inzameling van afval anders aanpakken. De oranje container voor plastic wordt vaker opgehaald. De groene container blijft. Probleem voor de bewoners van Loenen is de onzekere toekomst van de grijze container. Die wil Apeldoorn kwijt. De gemeente wil zo weinig mogelijk restafval inzamelen en daarom kunnen inwoners van de gemeente binnenkort hun afval in zakken wegbrengen naar de nieuwe ondergrondse verzamelbakken, die op verschillende plekken in het dorp te vinden zijn.
Hierover werd vooral in het buitengebied geprotesteerd. Volgens voorzitter Willem de Zanger van Loenen Zonnedorp heeft de gemeente hier niet goed over nagedacht. “Vooral voor ouderen is de afstand een bezwaar.”
Overigens is het wel mogelijk een kleine grijze container te behouden. Eerst was het plan dat men hier 25 euro voor moest worden betaald, maar door de protesten van dorpsraden heeft de gemeente dit plan weggestreept.
De Zanger gaat met de gemeente in gesprek over het nieuwe afvalbeleid. De leden van Loenen Zonnedorp vrezen dat er meer afval langs de wegen en bossen wordt gedumpt.

Apeldoorn zoekt verbindende burgemeester

APELDOORN – De gemeente Apeldoorn is op zoek naar een burgemeester die er is voor alle inwoners. Dat staat in de profielschets die de gemeente heeft opgesteld in de zoektocht naar een nieuwe burgervader.

De profielschets is opgesteld door een vertrouwenscommissie, die bestaat uit alle fractievoorzitters van de gemeenteraad en wethouder Joon als adviseur. In deze vacaturetekst staat dat de nieuwe burgemeester van Apeldoorn er voor alle inwoners moet zijn, een ervaren en verbindende bestuurder is, een natuurlijke voortrekkersrol pakt in netwerken, boven de partijen staat en een medemens met lef is.
De commissie heeft bij het schrijven van de profielschets gebruik gemaakt van de uitkomsten van de enquête over de nieuwe burgemeester. 852 Mensen hebben de enquête ingevuld. Uit de enquête blijkt dat de inwoners een echte burgervader of -moeder willen die gericht is op Apeldoorn. De focus moet uitgaan naar lokale onderwerpen. Ook wil men een sociale, eerlijke, open, nuchtere en verbindende burgemeester.

De nieuwe burgemeester volgt John Berends op, die per 6 februari is benoemd tot Commissaris van de Koning in Gelderland. Het ambt wordt momenteel waargenomen door Petra van Wingerden.

Veel onderwerpen op vergadering Loenen Zonnedorp

LOENEN – Op de jaarvergadering van de vereniging Loenen Zonnedorp is een breed scala aan onderwerpen aan bod gekomen. Zonnedorp was voorheen de Dorpsraad Loenen.

Voorzitter Willem de Zanger liet weten dat de vereniging nauwgezet de ontwikkelingen in de gaten houdt die spelen met de Eerbeekseweg en de Hoofdweg. Er zijn plannen om de Hoofdweg in 2021 in te richten als 60 kilometerweg.
Ook houdt Loenen Zonnedorp zich bezig met complex de Bruisbeek. Hier wil men graag een multifunctioneel centrum van maken om meer zorg te kunnen bieden. Hierover wordt gesproken met de woningbouwvereniging en zorginstanties.

De Zanger toonde zich tevreden over het contract dat de vereniging samen met Vrienden van de Loenense bossen heeft getekend met de Stichting Geldersch Landschap. Er zijn goede afspraken gemaakt voor de komende dertig jaar. Zonnedorp en de Vrienden van de Loenense bossen krijgen meer inspraak en ieder jaar wordt gezamenlijk een schouw gemaakt door de bossen om te zien wat er allemaal is gebeurd en nog dient te gebeuren.

Jammer vond de voorzitter dat Loenen evenals de buurtdorpen getroffen is door een inbraakgolf. Hij drong er op aan alert te zijn en onraad direct te melden.
De oprichting van de Stichting Loenense Molenbeek is volgens De Zanger een goede zaak. Door de Stichting wordt de aloude beek, het Loenens Cultureel Erfgoed, goed bewaard.
Er werden ook mededelingen gedaan over de viering van 75 jaar bevrijding in Loenen in 2020. Een comité bestaande uit de Oranjevereniging, Zonnedorp en Bevrijdingscommissie zijn bezig met het samenstellen van een programma voor 16 april (datum van bevrijding van Loenen) en 5 mei. Zodra het programma rond is wordt dit bekend gemaakt.

Vereniging Loenen Zonnedorp een feit

LOENEN – De benaming Vereniging Dorpsraad Loenen behoort sinds kort tot het verleden. Op de algemene jaarvergadering, op woensdag 20 maart in De Bruisbeek, besloten bestuur en leden een nieuwe koers te kiezen en daarbij ook een nieuwe naam: Vereniging Zonnedorp Loenen.

Er is een nieuw bestuur gevormd voor de Loenense belangenvereniging. Willem de Zanger blijft voorzitter van deze vereniging die ruim vijftig jaar opkomt voor de belangen van de inwoners. In deze halve eeuw hebben de besturen veel tot stand weten te brengen.
Voorzitter De Zanger vertelde dat deze avond afscheid wordt genomen van het Dorpsraadtijdperk en de start zal zijn van het burgerparticipatieproject Loenen Zonnedorp. De inwoners krijgen in de nieuwe opzet meer zeggenschap over de onderwerpen Zorg, Welzijn, Jongeren en Wonen, Toerisme, Duurzaamheid, Ondernemen, Agrariërs en Groen.
Vanuit de bestaande structuren in Loenen gaat een aantal bekende en onafhankelijke stichtingen samenwerken. De Zanger noemde de ondernemersvereniging Lomivé, Stichting Vrienden van de Loenense bossen en Loenen Energie Neutraal. Met Loenen Zonnedorp denkt het bestuur meer kracht en kennis te kunnen geven om in de toekomst beter met de Gemeente en Provincie te kunnen onderhandelen over allerlei zaken.

Aftredend waren de bestuursleden Ria Blom, Hans van Dijk en Brian Slief. Tijmen Buys blijft verantwoordelijk voor de jeugd en Patricia Koopman blijft aan als ondersteunend bestuurslid voor de zorg. Jerry Heezen en Ronnie Poorterman houden zich bezig met de wegen.
Met algemene stemmen werden de nieuwe bestuursleden gekozen. Willem de Zanger (voorzitter) doet wonen, zorg en welzijn. Marian Zoet is secretaris. Janneke Tabor blijft de financiën beheren. Hein Reusken gaat zich met toerisme bemoeien. Robert Bonder heeft zitting genomen namens de ondernemers en Gerrit van de Sprenge krijgt alles met groen te maken.
De scheidende bestuursleden werden door De Zanger bedankt voor hun inzet. Patricia Koopman zette voorzitter De Zanger even in het zonnetje voor zijn nietaflatende ijver om Loenen Zonnedorp tot stand te kunnen brengen.

De vereniging heeft nieuwe statuten nodig. Op de volgende vergadering op 15 mei komen deze aan de orde. Ook de projecten die Loenen Zonnedorp ter hand gaat nemen worden dan besproken.

Na de pauze kwam André Zeyseink voorzitter van Loenen Energie Neutraal aan het woord en vertelde uitgebreid over de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen over de duurzaamheidsactiviteiten in Loenen. Sinds 2013 heeft LEN in Loenen veel tot stand gebracht. Er zijn al 175 projecten gestart. Zeyseink wees er op dat er nog geld beschikbaar is voor nieuwe projecten. Er wordt hard gewerkt aan een Energiecoöperatie. LEN had Brendon de Graaf uitgenodigd. Hij heeft veel ervaringen opgedaan met Texel Energie. De Graaf vertelde dat de coöperatie op dit eiland een groot succes is geworden. Het kreeg zelfs landelijke prijzen en bekendheid.

Nieuwe muzikanten bij fanfare Eendracht

EERBEEK – Gerrie Lasschuyt, Han Wensink, Joost Norel en Finn Smedes, op de foto te zien van links naar rechts, hebben met succes de muziekopleidingen van muziekvereniging Eendracht in Eerbeek doorlopen. Ze zijn overgestapt van het LEGO-orkest naar het Fanfare-orkest, waar zij verder zullen leren. Jaap Musschenga, dirigent van het orkest, toont zich blij met deze muzikale versterking: “Ons repetitiegebouw wordt haast te klein, maar ik vind het geweldig dat we weer een aantal nieuwe muzikanten bij het fanfareorkest mogen verwelkomen.” Muziekonderwijs voor kinderen is één van de belangrijkste doelstellingen van Eendracht. Aan dat doel wordt door alle leden hard gewerkt.

Dialect Top 20 2018 bij RTV Voorst en RTV Veluwezoom

TWELLO – De maand maart is uitgeroepen tot de dialectmaand. In deze maand wordt veel aandacht besteed aan de streektaal. Ook de lokale omroepen RTV Voorst in de gemeente Voorst en RTV Veluwezoom in Brummen willen hier aandacht aanbesteden.

Wekelijks is er op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur het dialectprogramma Mo’j is luusteren. Volgens peilingen wordt er veel naar geluisterd. Vooral aan de keukentafel onder het genot van een kopje koffie kan men genieten van de plaatjes en praatjes in de streektaal.
De komende uitzending op zaterdag 30 maart krijgt een bijzonder tintje. Wim de Winkel uit Eerbeek heeft een dialect Top 20 van 2018 samengesteld. Twee uur lang worden de leukste liedjes van het afgelopen jaar in de streektaal gedraaid door technicus Martin van der Kaaij.
Tussendoor vertelt presentator Martien Kobussen over deze artiesten en allerlei wetenswaardigheden over het dialect en activiteiten in de streektaal.
De weerman Mark Wolvenne uit Terwolde komt aan het woord. Hij gaat vertellen welk voorjaarsweer er verwacht wordt. Er is een verhaal van Jan Groot Zevert en Riemsels uut de streek.
Ter afwisseling is er ook een quizje, waarmee kaartjes kunnen worden gewonnen voor het optreden van het Oosterhuuzens Dialectkoor, op zaterdag 13 april in het Boshuis in Klarenbeek. Er kan tijdens de uitzending naar de studio gebeld worden.
Mo’j is luusteren wordt zaterdagmorgen rechtstreeks uitgezonden via de ether. In Eerbeek 107.5 FM en Twello 105.3 FM en overal via internet.