Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 20)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Gemeente Brummen moet financiële situatie structureel verbeteren met herstelplan

GEM. BRUMMEN – Niet overhaast gaan bezuinigen, maar een weloverwogen herstelplan opstellen waar de gemeente langere tijd mee vooruit kan. Dat is het plan van de gemeente Brummen. Dat hiermee geen sluitende begroting voor de komende jaren kan worden gepresenteerd, neemt het college dan maar voor lief.

“We vinden het belangrijk om de basis goed op orde te hebben. Dat wil zeggen dat we een goed gevulde spaarpot moeten hebben en alle belangrijke gemeentelijke taken goed uit kunnen voeren”, verklaart wethouder Ine van Burgsteden. “Wat de huidige onzekere periode ons leert is dat we eerst een goed fundament moeten neerleggen voor we onze gemeente weer verder op kunnen bouwen.”
De consequentie is wel dat het college geen sluitende meerjarenbegroting kan presenteren. Voor 2021 en 2022 is nog een sluitende begroting voorzien van respectievelijk 76.000 en 334.000 euro, maar dat komt door incidentele meevallers, vooral op het gebied van Beschermd Wonen. In 2023 wordt gerekend op een tekort van 438.000 euro en in 2024 zelfs van 472.000 euro. “Structureel zijn onze vaste lasten hoger dan onze inkomsten. Dat ligt voornamelijk in het sociale domein, waar de uitgaven nog steeds veel groter zijn dan de vergoeding die we hiervoor krijgen uit het Rijk”, aldus Van Burgsteden, die hieraan toevoegt dat dit in bijna elke Nederlandse gemeente het geval is.

Meer betalen

En dat betekent bezuinigen en meer inkomsten genereren. Om geld te besparen liggen er voorstellen om het aantal wethouders per 2022 te verminderen van 3 naar 2,25 fte, het budget voor Ruimte voor Eerbeek wordt verminderd en het wegenonderhoud wordt gefaseerd. Er is bewust voor gekozen om niet te snijden in voorzieningen als het zwembad of de bibliotheek. “Wij vinden dat belangrijke voorzieningen voor de gemeenschap. Als die eenmaal weg zijn, heb je ze nog niet zomaar terug”, aldus Van Burgsteden.
Aan de andere kant moeten er meer inkomsten worden gegenereerd en dat betekent onder andere dat inwoners meer moeten gaan betalen. De OZB gaat met 9 procent omhoog, goed voor 600.000 euro in 2021, en het percentage dat de toeristische sector ontving van de toeristenbelasting iets omlaag – van 25 naar 20 procent. Dit levert 48.000 euro op. Ook de afvalstoffenheffing gaat omhoog, maar deze is kostendekkend en levert de gemeente geen extra inkomsten op. Deze kostenstijgingen is pijnlijk, erkent Van Burgsteden, maar ook in het belang van de burger, “We houden er de voorzieningen mee in stand.”

Sociaal domein

Momenteel doet Bureau Berenschot onderzoek naar de situatie in het sociaal domein (participatie, Wmo en jeugdhulp). Binnenkort wordt van dit bureau een advies verwacht over hoe de gemeente de dienstverlening efficiënt kan inrichten met zo weinig mogelijk uitgaven en kosten. De mogelijke voordelen zijn nog niet doorgerekend in de begroting, maar Van Burgsteden hoopt dat dit onderzoek zijn vruchten afwerpt. Daarnaast wordt er door de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag gepleit voor meer geld voor het uitvoeren van deze taken.
Van Burgsteden hoopt dat dit in de toekomst wat lucht geeft, maar durft daar op dit moment nog niet van uit te gaan. “We hebben deze begroting zo behoudend mogelijk opgesteld, zodat we hopelijk niet met onverwachte tegenvallers worden geconfronteerd.”

Provincie

Omdat de gemeente de begroting niet structureel sluitend krijgt, zal de provincie waarschijnlijk preventief toezicht toepassen. Burgemeester Alex van Hedel legt uit dat Brummen al plannen heeft om met de provincie samen te gaan werken om de financiën op orde te krijgen. “De papierindustrie in de gemeente Brummen is van groot belang voor de grote regio. Het dus ook in het belang van de provincie om te zorgen dat er een stabiele, toekomstbestendige financiële situatie ontstaat.” Samen met de provincie gaat de gemeente Brummen aan de slag met een herstelplan waarin wordt gewerkt aan een financieel gezonde en bestuurlijk krachtige gemeente. Ook pakt de provincie een deel van de werkzaamheden en planning van Eerbeek-Loenen 2030 op en levert daaraan ook een flinke financiële bijdrage.

Gemeenteraad

Deze concept-begroting is vorige week gepresenteerd aan de gemeenteraad, die het document zal bespreken in het raadsforum op donderdag 8 oktober. Op 29 oktober vanaf 15.00 uur vindt de besluitvormende raadsvergadering plaats.

Eerbeekse Oliemolen gesloten

EERBEEK – Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is de Eerbeekse Oliemolen per direct gesloten voor bezichtiging.

Cursus Heggenvlechten brengt oud ambacht tot leven

BRUMMEN – De Heg en Haag Werkgroep Brummen start in november met een nieuwe cursus heggenvlechten. De meerdaagse cursus vindt plaats op de zaterdag, op verschillende locaties. “Je bent dan lekker buiten in de natuur fysiek actief, zoals bij wintersport”, promoot de Werkgroep.

Bij het heggenvlechten worden haagstruiken ingekapt, naar de grond gebogen en in elkaar gevlochten. Zo ontstaat een ondoordringbaar vlechtwerk. In het voorjaar loopt de haag uit en groeit deze nog dichter. Heggen zijn enorm waardevol en beeldbepalend voor een mooi landschap. Ze bieden een leef- voedsel- en schuilplek voor de uitstervende insecten, kleine vogels en dieren. Robuuste, ondoordringbare heggen bestaan bijna niet meer. Boeren gebruikten het vlechtwerk vroeger om het vee in de weide te houden en het wild en wolven er buiten.

René Rijks is cursusleider. Hij vertelt: “Iedereen is welkom: met of zonder twee linkerhanden. Tijdens de cursus zorgen wij voor scherp gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen, kundige begeleiding en een goede sfeer.” De Werkgroep zorgt ervoor dat de cursus coronaveilig wordt gegeven, er wordt buiten gewerkt, op ruime afstand van elkaar.
Rijks hoopt dat cursisten zich na afloop aansluiten bij de activiteiten van de werkgroep, maar dat is niet verplicht. “Het gaat bij de werkgroep vooral om gezellig met een groep gelijkgestemden fysiek in de buitenlucht actief zijn.”

Voor het deelnemen aan de cursus, nadere informatie en het bijwonen van een vrijblijvende (digitale) inleidende lezing kan een mailtje worden gestuurd naar hegenhaag@gmail.com. Meer informatie is ook te vinden op www.landschapsbeheergelderland.nl (kijk onder vrijwilligersgroepen) of op www.facebook.com/hegenhaag.

Workshop Mantelzorger in balans

BRUMMEN – Knooppunt Mantelzorg Brummen organiseert de workshop Mantelzorger in Balans. Deze bestaat uit vijf bijeenkomsten en is bedoeld voor mantelzorgers die op zoek zijn naar meer balans in hun dagelijks leven.
Mantelzorgers hebben soms moeite de balans te behouden tussen zorg en andere belangrijke zaken in hun leven: werk, gezin, vrije tijd. In deze workshop worden de drie pijlers zorg, privé en welzijn uitgediept. Hoe is de situatie van de mantelzorger, is hij of zij in balans en hoe kan dit eventueel worden veranderd? De workshops bestaan uit het delen van ervaringen, psycho-educatie opnemen en het uitvoeren van opdrachten. Die combinatie zorgt volgens het Knooppunt Mantelzorg hoe dan ook voor nieuwe inzichten en nieuwe stappen vooruit.
De workshops vinden plaats op donderdagen 15 en 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december, van 13.00 tot 14.30 uur in Plein Vijf in Brummen. Deelname is gratis. De begeleiding is in handen van mantelzorgconsulent Karin van Aalst. Aanmelden kan tot en met maandag 12 oktober via mantelzorg@welzijnbrummen.nl of tel. 0575-561988.

Sportclub Brummen actief met 35+

BRUMMEN – Bij Sportclub Brummen is het ook mogelijk voor de middenleeftijdsklasse (35-55 jaar) om een balletje te trappen. Hiervoor is door de KNVB de afdeling 35+ (7×7) in het leven geroepen.

John Willemsen is bij de voetbalclub de coördinator die alle zaken regelt rondom deze voetbaltak van de vereniging. Willemsen maakt zelf deel uit van het tweede team van de 35-plussers en doet dat met veel plezier. “Het is weer iets anders dan spelen in een elftal, wat ik overigens ook nog doe. Als je wilt meedoen met 35+ moet je ook tenminste die leeftijd hebben. Een bovengrens qua leeftijd is er eigenlijk niet. Inmiddels hebben onze twee teams een ruime bezetting. Dat is ook nodig, want als je ouder wordt speelt de blessuregevoeligheid mee en moet je wel eens een wedstrijdje laten lopen. Daarnaast is men ook wel eens verhinderd om andere redenen.”

Gezelligheid belangrijk

Zeven tegen zeven (35+) wordt gespeeld op de vrijdagavond en vindt plaats in toernooivorm. John Willemsen legt uit: “Er zijn poules van vijf teams, waarbij je vier wedstrijdjes op een avond speelt. Deze worden afgewerkt op een half speelveld op de accommodatie van één van de clubs.” Diverse spelers zijn ook zondags nog actief in een seniorenteam. Uiteraard is er voor de spelers ook de mogelijkheid om te trainen. Dat kan op dinsdag- en/of donderdagavond op De Hazenberg. “Er is nog steeds interesse in deze vorm van voetballen en op termijn hopen we het aantal teams dan ook uit te breiden.” Geïnteresseerden kunnen voor informatie contact opnemen met John Willemsen, tel. 06-23670900. “Met de wensen van nieuwe spelers wordt zeker rekening gehouden”, aldus Willemsen. “We gaan natuurlijk ook voor gezelligheid.”

Nieuw bestuur Lokaal Belang

BRUMMEN – Lokale partij Lokaal Belang in de gemeente Brummen heeft twee nieuwe bestuursleden. Sandra Voskamp en Martin van Motman uit Eerbeek en Jan Veldkamp uit Brummen zijn tijdens de algemene ledenvergadering benoemd. Van Motman is de nieuwe voorzitter.
Lokaal Belang heeft sinds kort een nieuwe website. Hier kunnen inwoners alle nodige informatie vinden over de lokale partij.

www.lokaalbelangbrummen.nl

Dick Wagenaar steekt Sportclub Brummen 2 in het nieuw

BRUMMEN – Woningstoffeerder Dick Wagenaar uit Brummen heeft het tweede elftal van voetbalvereniging Sportclub Brummen in het nieuw gestoken. De officiële overhandiging van de kleding, bestaande uit broek, shirt, kousen, trainingspak en een hoodie, vond plaats op sportpark De Hazenberg op zondag 13 september tijdens een bekerduel van het eerste elftal.
De gulle gever werd toegesproken door Bas Jansen, voorzitter van de sponsorcommissie van Sportclub Brummen. Hij overhandigde een bos bloemen en een ingelijst voetbalshirt aan de heer en mevrouw Wagenaar. Woningstoffeerder Dick Wagenaar heeft de werkruimte op bedrijventerrein De Hazenberg en is nagenoeg de buurman van de voetbalclub. Onlangs heeft men een mooie showroom in gebruik genomen, waar de bezoekers alles kunnen zien wat mogelijk is op het gebied van woninginrichting, van vloeren tot gordijnen en raamdecoratie.

Copagrow bij de Vroolijke Frans

BRUMMEN – Eerlijke muziek vanuit het hart tot op het bot. Dat is wat de toeschouwers kunnen verwachten van de formatie Copagrow, die zondag 4 oktober speelt in de tuin van uitspanning de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Het semi-akoestische optreden start om 14.30 uur en de entree is zoals altijd gratis. Bij slecht weer gaat het optreden niet door.
De drie mannen van Copagrow, zanger Kees Cornelissen en gitaristen Richard Pawlot en Gerard Grotenhuis, worden sinds kort ondersteund door zangeres Sabine Harmsen. Copagrow speelt ballads en popclassics met country-invloeden en een beetje melancholie. De band heeft een breed repertoire van Jackson Brown tot Gordon Lightfoot tot The Kinks.

www.devroolijkefrans.nl

Jachthoornspel op de Hoge Veluwe

HOENDERLOO – Zondag 4 oktober spelen de jachthoornblazers van ensemble de Overlopers uit Hoenderloo weer op het Marchantplein in het centrum van Park de Hoge Veluwe. Tussen 13.00 en 15.00 uur schallen de klanken door het park en leggen de leden ook het één en ander uit over hun instrument en de ceremoniële signalen die er tijdens de jacht worden gebruikt. Ook wordt een aantal vrije fanfares geblazen.

Zonnebloem Eerbeek/Hall weer op pad

EERBEEK – Op donderdag 10 september konden zes gasten en zeven vrijwilligers van de Zonnebloem Eerbeek/Hall weer samen op pad. Om risico’s te vermijden, werden de gasten niet met de auto, maar lopend opgehaald. Samen maakten zij vanaf de hoek Ringlaan / Horsterdijk in Eerbeek een mooie wandeling. Onderweg naar Loenen passeerden zij weilanden met koeien, pony’s met veulens en ooievaars. Bij Het Ruifje werd een drankje met een gebakje genuttigd om te vieren dat er na zo’n lange tijd weer samen kon worden gewandeld. Na de gezamenlijke terugtocht werden alle deelnemers weer thuisgebracht.

www.zonnebloem.nl/eerbeek-hall