Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 20)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Uitreiking Brummense Bikkel uitgesteld naar najaar

GEM. BRUMMEN – De jaarlijkse uitreiking van de Brummense Bikkel – het Brummense jeugdlintje – wordt verplaatst naar een later tijdstip dit jaar. Dat heeft de jury, onder leiding van wethouder Ingrid Timmer, besloten. Ook wordt de inzendtermijn voor nominaties verlengd tot september.

Met de Brummense Bikkel zet de gemeente Brummen kinderen en jongeren in het zonnetje die een bijzondere prestatie hebben verricht. Iedereen kan aanmeldingen voor de Brummense Bikkel opsturen. Er zijn twee leeftijdscategorieën: van 4 tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 17 jaar.
Vanwege de coronacrisis was het dit jaar niet mogelijk om een feestelijke uitreiking te houden in april. Dus wordt dit moment verplaatst naar dit najaar. Omdat er ondertussen, tijdens de coronacrisis, potentiële Brummense Bikkens actief zijn, wordt de inzendtermijn voor nominaties verlengd tot september. Zo hoeven deze nominaties niet te wachten tot het voorjaar van 2021. Wethouder Ingrid Timmer: “Het zou mooi zijn om het begin van het nieuwe schooljaar te combineren met een feestelijke uitreiking. Uiteraard op gepaste afstand. Ik zie nu door de coronacrisis juist prachtige initiatieven van jongeren. Daar kan nog een mooie nominatie uit voortkomen. Dus roep ik iedereen op om een jongere aan te melden voor dit Brummense jeugdlintje.

Een aanmeldformulier voor de Brummense Bikkel is te downloaden via de website van Stichting Welzijn Brummen, www.welzijnbrummen.org/brummense-bikkel. Een aanmelding kan ook worden gestuurd naar bikkel@welzijnbrummen.nl of Brummense Bikkel, p/a Postbus 141, 6970 AC Brummen. Meld in de voordracht duidelijk wie de genomineerde is, zijn of haar adres en telefoonnummer. Geef ook duidelijk aan waarom deze persoon de Brummense Bikkel zou moeten winnen. De jury beoordeelt in september alle inzendingen.

Digitaal raadsforum in Brummen

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen bespreekt donderdag 14 mei zes inhoudelijke onderwerpen tijdens het raadsforum. De raad vergadert digitaal en deze bijeenkomst is live te volgen de website van de gemeente en op televisie via RTV Veluwezoom.

Er staan drie voorstellen op de agenda waar op 28 mei de gemeenteraad een besluit over zal gaan nemen. Het gaat om de vaststelling van het bestemmingsplan voor een perceel aan de Sophia van Württemberglaan in Eerbeek, de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020 en de programmabegroting van de regionale gezondheidsdienst GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Drie onderwerpen staan als informatief bespreekstuk op de agenda. Zo heeft de Rekenkamer-commissie een onderzoek uitgevoerd naar het beleid en de uitvoering van dagbesteding in onze gemeente. Deze commissie geeft een toelichting op het rapport en beantwoordt eventuele vragen van raadsleden en ingediende schriftelijke reacties van inwoners. Een ander onderwerp dat aan bod komt is de informatieve notitie van het college aan de raad over het sociaal domein. Het college geeft aan wat de voortgang is van diverse onderzoeken die worden uitgevoerd en wat de stand van zaken is als het gaat om dit belangrijke beleidsterrein. Het derde en laatste onderwerp dat als informatief onderwerp besproken wordt is het project Waardevol Brummen. Vanuit het college wordt een korte presentatie gegeven wat de vorderingen zijn.

Omdat er online wordt vergaderd, kunnen inwoners niet inspreken. Wie wil meepraten, zal vooraf schriftelijk een reactie moeten geven. Dit kan via griffie@brummen.nl. De raadsgriffier stuurt de reactie door naar de raadsleden.

Wethouder Eef van Ooijen treedt terug

GEM. BRUMMEN – Eef van Ooijen heeft bekendgemaakt dat hij met ingang van 1 juli terugtreedt als wethouder in de gemeente Brummen. Hij laat weten dat hij dit doet om ‘persoonlijke redenen’.

Eef van Ooijen heeft een lange staat van dienst in de gemeente Brummen. Hij was maar liefst veertien jaar wethouder, eerst van 2002 tot 2010, daarna vanaf 2014 tot heden. Van Ooijen gaf onder andere de aanzet tot de bouw van de scholenclusters, hield zich bezig met de nieuwbouw in de wijken Lombok in Eerbeek en Elzenbos in Brummen en stak veel tijd in de complexe ontwikkelingen binnen het centrumplan Eerbeek. In zijn laatste termijn als wethouder, die begon na de verkiezingen van 2018, nam Van Ooijen onder andere de portefeuilles Wmo en de energietransitie op zich. Zo heeft hij de ontwikkeling van de zonneparken in Brummen en Hall ondersteund.

Om de continuïteit in het college te waarborgen, draagt de fractie van de PvdA Cathy Sjerps voor als kandidaat-wethouder. Zij woont in Brummen, is docent recht aan de hogeschool Windesheim en was in de periode 2014-2018 fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeenteraad van Brummen. De fractie heeft er het volste vertrouwen in dat zij in de komende twee jaar een waardevolle bijdrage kan leveren aan het bestuur van onze mooie gemeente, laat de partij weten.
De gemeenteraad zal Cathy Sjerps te zijner tijd benoemen, maar wanneer dat wordt, is nog niet bekend. Op 25 juni vergadert de gemeenteraad voor het laatste voor de zomer, maar het kan ook zijn dat de benoeming wordt verplaatst naar augustus. Ook is nog niet duidelijk of Sjerps de portefeuilles van Van Ooijen overneemt.

Plaquette ter herinnering aan Jan Mankes

EERBEEK – Wethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen en kunstenares Monique Bosch onthulden zondag 26 april een gedenkplaquette aan de gevel van het huis waar vroeger Jan Mankes woonde. De onthulling zou het startsein zijn van allerlei activiteiten die dit jaar plaats zouden vinden in het kader van de honderdste sterfdag van deze beroemde schilder. Het programma, dat werd samengesteld door de speciaal opgerichte werkgroep 100 jaar Jan Mankes, moet helaas worden verschoven naar dit najaar of zelfs volgend jaar. Een overzicht van alle geplande activiteit is te vinden op www.100jaarjanmankes.nl, waar ook nieuwe data bekend zullen worden gemaakt.

Foto: Peter Lous

Tennisbaan BTCB Brummen geopend voor jeugd

BRUMMEN – De Brummense jeugd kan weer terecht op de tennisbanen van de Beckson Tennisclub Brummen (BTCB). Als er voldoende afstand wordt gehouden, mogen jongeren tot en met 18 jaar samen sporten. De jeugd kan op woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur vrij spelen, onder toezicht.
De BTCB stelt de banen op bovengenoemde tijden de banen ook open voor niet-leden tot en met 18 jaar. Vooralsnog geldt dit voor de maand mei. Daarbij moeten natuurlijk wel de maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Er is op deze momenten een seniorlid aanwezig voor vragen en toezicht. Aanmelden kan via secretariaat.btcb@gmail.com.

81 Reacties op sluiting De Hoenderloo Groep

HOENDERLOO – De gemeenteraad van Apeldoorn heeft 81 reacties binnengekregen over de aanstaande sluiting van De Hoenderloo Groep. De raad heeft de samenleving opgeroepen om reacties per brief of e-mail te sturen, nadat een bijeenkomst van de gemeenteraad op 19 maart 2020 vanwege de coronacrisis niet kon doorgaan. Onder de mensen die reageerden zijn veel gezinnen (ouders en enkele kinderen), medewerkers en inwoners van de gemeente Apeldoorn, met name uit Hoenderloo.
De meeste brievenschrijvers vertellen over de impact van de sluiting. De brieven staan geanonimiseerd opgenomen in het online informatiedossier van de gemeenteraad. De gemeente kan vanwege de privacyregelgeving niet anders dan anoniem publiceren. Maar de raadsleden kunnen wel alle brieven met naam en toenaam lezen. De reacties worden nu verwerkt. Er wordt op basis van de publieksreacties een ‘raadsrapportage’ gemaakt met een weergave van de reacties per groep betrokkenen. Deze rapportage wordt toegevoegd aan het informatiedossier en tevens verstuurd naar alle brievenschrijvers.
Na de meivakantie bespreekt het raadspresidium hoe de gemeenteraad de sluiting van De Hoenderloo Groep verder gaat behandelen.

Geen schot in Loenense Uitkijktoren

LOENEN – Het wil maar niet vlotten met de bouw van de Uitkijktoren in de Loenermark. De Stichting Vrienden van de Loenense Bossen ontving van de Provincie Gelderland en de Gemeente Apeldoorn het bericht dat de Provincie Gelderland een voorlopig besluit had genomen over de vergunning voor de bouw van de uitkijktoren. Het voorlopige besluit was de vergunning af te wijzen.
De reden van dit besluit heeft te maken met een misverstand tussen Apeldoorn en de Provincie. Het betreft hier het al dan niet ontbreken van een ecologische beoordeling bij de aanvraag. Deze beoordeling zou noodzakelijk zijn in verband met het Stikstofbesluit van mei 2019 door de Raad van State.
Tussen Apeldoorn en de Provincie Gelderland is inmiddels uitvoerig contact geweest met als gevolg dat het voorlopige besluit is ingetrokken. De komende tijd vindt nader overleg plaats, waarbij de Vrienden van de Loenense Bossen betrokken zullen zijn.

Bloemlegging bij De Propeller in Klarenbeek

KLARENBEEK – Het 4 mei comité Klarenbeek heeft maandag 4 mei een bloemstuk gelegd bij het herdenkingsmoment de Propeller aan de Hessenallee in Klarenbeek. Doordat de coronamaatregelen in acht werden genomen, kon hier verder niemand bij aanwezig zijn. Normaal zijn er kinderen present van basisscholen de Dalk en de Kopermolen, is er muziek van de 48th Highlanders of Holland en zijn er altijd wel belangstellenden.
Met het leggen van het bloemstuk zijn de vijf geallieerde bemanningsleden herdacht en geëerd van de Wellington bommenwerper die hier in de nacht van 30 op 31 mei 1942 zijn omgekomen. Daarnaast werd stilgestaan bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Bibliotheken Brummen en Eerbeek per 18 mei weer open

BRUMMEN / EERBEEK – De bibliotheken in Brummen en Eerbeek openen hun deuren per maandag 18 mei. Tot die tijd gaan de AfhaalBieb en bezorgservice van de bibliotheek gewoon door.

Tijdens de laatste persconferentie van het kabinet op woensdag 6 mei werd bekend dat de bibliotheken hun deuren weer kunnen openen, mits er maatregelen worden genomen zodat bezoekers anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden.
Directeur Mirjam Wijers van de bibliotheek Brummen|Voorst is blij dat de locaties hun deuren weer kunnen openen. Wel geeft ze aan dat het nog enige tijd kost om de bibliotheken klaar te maken voor openstelling. “Wij zijn relatief kleine bibliotheken, waardoor de ruimte beperkt is om aan de anderhalve meter afstand te voldoen. Daarbij moet een aantal materialen op maat worden gemaakt en geïnstalleerd in de vestigingen. Denk hierbij aan hygiënezuilen, vloerbelijning, plexiglas veiligheidsschermen, plexiglas kuchborden en vloerstickers. Daarom is besloten dat de bibliotheken in Brummen, Eerbeek en Twello hun deuren vanaf 18 mei, onder bepaalde voorwaarden, weer openen voor het publiek.”
Meer details zijn te vinden op www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.

Loopgroep brengt bevrijdingsvuur naar Brummen

BRUMMEN – Een groep van vier lopers van Loopgroep de Jutberg heeft, in samenwerking met de gemeente Brummen, op 5 mei toch het bevrijdingsvuur naar Brummen gebracht. Speciaal in dit bijzondere bevrijdingsjaar liepen de heren Henriks en Liefhebber en de dames Vehof en Bovendorp door Brummen. Hoewel er vooraf geen ruchtbaarheid was gegeven aan de actie, om een samenloop van mensen te voorkomen, werd onderweg heel positief gereageerd. Veel andere verkeersdeelnemers brachten de lopers een spontaan applaus.
Rond 10.00 uur kwam het viertal aan bij het gemeentehuis in Brummen, waar het bevrijdingsvuur werd overgedragen aan burgemeester Alex van Hedel. Hij ontstak het vuur op het monument voor het gemeentehuis. De loopgroep bracht vervolgens met de fakkels nog een saluut bij Tolzicht, waar enkele ramen en deuren geopend werden en luid werd geklapt.