Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 20)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Bijpraten in de Palaverbox op Klein Engelenburg

BRUMMEN – Dankzij de Palaverbox, een ontwerp van Eric van Pelt, kunnen bewoners van Klein Engelenburg bezoek ontvangen. Architect Van Pelt, zoon van één van de bewoners, schonk het moderne tuinhuisje aan de Brummense woonzorglocatie.

Het was de laatste periode erg lastig voor bewoners om contact te onderhouden met hun dierbaren. Klein Engelenburg zorgde al voor een breedbel-hoek en raamvisites, maar kan hier sinds eind mei de Palaverbox aan toevoegen.
De Palaverbox is een soort modern tuinhuisje van 2,5 bij 3,6 meter met aan twee kanten een entree. In het midden van de box is een glazen wand geplaatst. Op deze manier kan aan de ene kant de bewoner plaatsnemen en aan de andere kant een bezoeker. Het huisje is geheel gemaakt van zonwerend glas. Je kunt hierdoor wel naar buiten kijken, maar niet zo makkelijk van buiten naar binnen, zodat de privacy is gewaarborgd. “De Palaverbox is een nieuw antwoord op de crisis en wij zijn de architect Eric van Pelt zeer erkentelijk voor de schenking hiervan”, zegt locatiemanager Marga van den Tweel.
Van Pelt ontwierp de Palaverbox om een oplossing te vinden waarmee hij zijn vader van 87 jaar vaker kon zien en ontmoeten. “Palaver betekent (lang over en weer) praten, en wij voegen daar een dimensie aan toe, namelijk het ontmoeten. Het is de oplossing voor risicogroepen en hun dierbaren, die elkaar, van dichtbij zonder fysiek contact, willen ontmoeten. De Palaverbox is compact, flexibel en uniek en past in elke omgeving, doordat de omgeving weerspiegelt in de glazen box”, aldus de zoon van de bewoner van Klein Engelenburg.

Locatiemanager Van den Tweel hoopt de Palaverbox na de coronacrisis te kunnen gaan gebruiken als theehuisje. “Wat mooi zou het zijn als de Palaverbox straks op een zonnige herfstdag het glanzende middelpunt is van een high tea voor onze bewoners”, zegt locatiemanager Marga van den Tweel. “Warm en droog binnen zitten, terwijl je door al het glas rondom het gevoel hebt dat je buiten bent. Een verrijking voor het landgoed.”

Foto: Ontwerper Eric van Pelt met zijn vader in de Palaverbox

Sportakkoord voor een leven lang met plezier sporten en bewegen

GEM. BRUMMEN – Een leven lang sporten en bewegen voor alle inwoners van de gemeente Brummen. Dat is het doel van het nieuwe Sport- en Beweegakkoord Brummen, waarin 44 concrete acties staan opgenomen. Wethouder Ingrid Timmer nam het document donderdag 28 mei in ontvangst.

Het Sport- en Beweegakkoord is het afgelopen halfjaar opgesteld door vertegenwoordigers van sportverenigingen, gemeente en organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke terreinen. Het bevat concrete acties op het gebied van sporten en bewegen, verdeeld over vijf thema’s. De ambities bij deze thema’s luiden: van jongs af aan vaardig in bewegen, duurzame sportomgeving, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten, sport en bewegen voor iedereen. Ook zijn bij alle acties de partners genoemd die bij de uitvoering ervan betrokken willen zijn, maar liefst 26 organisaties willen zich hiervoor inzetten.
Wethouder Ingrid Timmer heeft de overtuiging dat het akkoord een positieve uitwerking gaat hebben. “Met de ondertekening van dit sportakkoord komt er voor de jaren 2020 tot en met 2022 een uitvoeringsbudget beschikbaar vanuit het Ministerie van VWS. Het gaat om een bedrag van 20.000 euro per jaar.” Het is aan de kerngroep om te bepalen op welke acties uit het akkoord dit budget ingezet gaat worden.

De betrokken organisaties die het sportakkoord hebben ondertekend gaan de opgeschreven ambities en acties vanaf dit najaar uitvoeren. “Dat is het mooie van dit akkoord,” stelt Timmer tevreden vast. “het akkoord verbindt, waardoor we kunnen leren van elkaars ervaringen, beter benutten wat er al is en samen verder komen. Het lokaal sportakkoord is daarom ook geen vaststaand plan, het is een groeidocument.”.
Tijdens de Nationale Sportweek in september van dit jaar vindt de officiële presentatie en start van het akkoord plaats. Hiervoor worden alle ondertekenaars uitgenodigd. Daarnaast zijn ook nieuwe organisaties nog altijd van harte welkom om aan te haken. Het akkoord is te lezen op brummen.nl.

Ik vind: Park het Goor doet naam eer aan

En dan is er corona, ben je tussen de 12 en 16 jaar en mag je niet naar school. De eerste weken voelt het nog als vakantie, maar dan wordt het saai en raak je verveeld. Thuis is ook niet altijd leuk, dus dan maar op avontuur. Park het Goor is een ontmoetingsplek voor de jeugd. Vorig jaar is er een prachtige overkapping geplaatst en de jeugd heeft in het voortraject beloofd mee te dragen in het behoud, onder toezicht van Stichting Welzijn Brummen. Een win/win situatie.
Nu de realiteit: dagelijkse ernstige vervuiling, wietgebruik, grof taalgebruik in bijzijn van een naar kleine kinderen en elkaar, vernieling van de overkapping, ontvreemding uit aangrenzende tuin, brandstichting in de prullenbak en experimenteren met lucifers en gedroogd gras in de open ruimte (temperatuur 28 graden en enorme droogte).
Zijn de kinderen verantwoordelijk? Zeker, ten dele. Zijn de ouders verantwoordelijk? Zeg het maar, voelt u zich verantwoordelijk voor uw kind? Of bent u al lang blij dat ze momenteel een ander tot last zijn in plaats van uzelf? Is handhaving verantwoordelijk? Inmiddels wel, na meerdere meldingen. Handhaving wordt momenteel enkel gesignaleerd na een melding en om de restanten van de feestjes op te ruimen (chipszakken, wietzakjes, blikjes red bull, kapot glaswerk – bierflessen). Ik weet niet of dat is waar ik mijn belastinggeld graag naar toe zie gaan. Is SWB verantwoordelijk? Na de toezeggingen inzake het plaatsen van de overkapping, zeker. Het kan niet zo zijn dat je Sinterklaas speelt voor de jeugd en de buurt met de rotzooi opzadelt.

Wat ik er zelf aan doe? Kletsen met hen die daar voor open staan, een deel van de jeugd is verrassend volwassen en neemt ook binnen hun groep een prominente verantwoordelijke rol in, mooi om te zien. Jammer ook dat een deel van de jeugd het voor hen verpest. Dat deel reageert primair onbeschoft en beweegt zich inmiddels op het pad van diefstal, brandstichting en drugsgebruik, niet enkel in de avond.
Voor dat deel doe ik een beroep op ouders, SWB en handhaving. Kom eens kijken bij je kind. Een enkele ouder doet dit en gek genoeg boeken die kinderen zich gezien, niet gecontroleerd. Misschien ligt daar wel de kern van het gedrag van een deel van de kinderen.

Naam en adres bij de redactie bekend

Vrijwilligersactie maakt Loenen weer zwerfvuilvrij

LOENEN – Marlies van Brink ergerde zich vaak aan het zwerfvuil dat links en rechts langs de wegen in Loenen terecht is gekomen. Graag wilde zij hier wat aan doen en een actie op touw zetten om het dorp weer schoon te krijgen. Zij nam contact op met de Vereniging Loenen Zonnedorp. Het bestuur was meteen enthousiast en regelde met de gemeente Apeldoorn de attributen die nodig zijn voor een opruimactie.

Afgelopen zaterdag werd er flink gewerkt. Er kwamen tien vrijwilligers naar De Brink om mee te doen. Deze personen werden verdeeld over het dorp. De mannen en vrouwen gingen aan de Beekbergerweg (vooral nabij de waterval), Hoofdweg, Molen-Allee en Eerbeekseweg ijverig aan de slag met hun grijpers. Vooral nabij De Spar wil het publiek nog wel eens de blikjes en pakjes van zich afgooien.

Aan de Eerbeekseweg was Diana Meulhof (foto) in een kleurig hesje bezig met de knijptang om al het vuil in een tasje te gooien. Zij woont vijf jaar tot volle tevredenheid in Loenen en wil graag bijdragen aan een schoner dorp. Meulhof: “Dit leek me een leuke en vooral nuttige actie om ons dorp een mooi aanzien te geven. Als we met elkaar zuinig zijn op de natuur dan komt het goed.” Terwijl zij dit vertelde pakte Diana een bierflesje uit de struiken langs de weg, dat een onverlaat daarin heeft gemikt.
Zo’n anderhalf uur zijn de vrijwilligers bezig geweest en hebben ze vele zakken vol vuil opgehaald. Willem de Zanger, voorzitter van Loenen Zonnedorp, was ook aanwezig en haalde de zakken vuil op waarmee hij de complete koffieruimte van zijn auto kon vullen. De Zanger was blij met dit initiatief van Marlies van de Brink en hoopt dat deze actie in de komende maanden navolging krijgt.
Het dorp is ook blij met de regelmatige inzameling van zwerfvuil die Harry en Stien Elsebroek op eigen houtje vaak ondernemen langs een paar wegen.

Foto: Martien Kobussen

Media-inloop in Bibliotheek Brummen

BRUMMEN – Bibliotheek Brummen start dinsdag 9 juni weer met de media-inloop. Mensen met vragen over hun mobiele apparaten, die hulp kunnen gebruiken bij het werken met computer, laptop, tablet, mobiele telefoon of e-reader zijn welkom. Een afspraak maken is verplicht en kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. Tussen 10.00 uur en 11.00 uur worden de afspraken ingepland.

Zorghotel Juliana sluit de deuren voor coronapatiënten

BEEKBERGEN – Per maandag 1 juni is de zorgverlening voor mensen met het coronavirus in het Zorghotel Juliana in Beekbergen gestopt. De extra capaciteit is niet meer nodig.

Zowel Zorggroep Apeldoorn e.o. als KleinGeluk en Atlant zijn inmiddels gelukkig weer coronavrij. Vanaf vrijdag 24 april waren er mensen met een coronabesmetting tijdelijk verhuisd vanuit KleinGeluk, Atlant en het ziekenhuis naar het zorghotel, tevens cohortlocatie, Juliana.

In de regio Apeldoorn werken Zorggroep Apeldoorn e.o., Atlant, KleinGeluk, het Gelre Ziekenhuis, Vérian, HOOG en de veiligheidsregio nauw samen. Zij hebben in de afgelopen maanden met elkaar plaatsen gecreëerd waar mensen, die positief zijn getest op het coronavirus, konden worden verzorgd en verpleegd, zogenaamde cohortlocaties. Zorghotel Juliana, een pand van KleinGeluk, was in opdracht van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) gerealiseerd onder (medische en bestuurlijke) verantwoordelijkheid van Atlant, in samenwerking met KleinGeluk.

“Het is erg waardevol dat wij als zorgorganisatie zo samenwerken. In deze ingewikkelde tijd is het extra belangrijk dat wij de handen ineen slaan.” aldus Thijs Houtappels, bestuurder Atlant. Locatiemanager Suzanne Blokker – Ammeraal van Atlant is erg te spreken over hoe snel de cohortlocatie kon starten. “We hebben snel goede zorg aan de bewoners kunnen bieden en zijn daarnaast blij dat het nu niet meer nodig is om nog een aparte cohortlocatie open te houden. Ik ben trots op het team dat hier zo snel alles in gang heeft kunnen zetten.”

Nu Juliana niet meer als zorghotel in gebruik zal zijn, zal het gebouw worden ingezet waar deze oorspronkelijk door KleinGeluk voor is gebouwd, voor haar cliënten met dementie. Na beëindiging van de functie van zorghotel, zal KleinGeluk in samenspraak met de Veiligheidsregio de komende weken nodig hebben om het pand geheel in orde te maken voor gebruik als woonzorglocatie voor mensen met dementie.

Zonnebloemgroet door de brievenbus

LOENEN – De Zonnebloemvrijwilligers mogen helaas nog niet bij hun gasten op bezoek. Vanuit het hoofdkantoor van de Zonnebloem werd een mooi gedicht gestuurd. Van dat gedicht heeft de Zonnebloem afdeling Loenen dankbaar gebruik gemaakt en een leuke, lekkere attentie voor haar gasten bedacht. Het gedicht ging, samen met een reep chocola, in een envelop en werd door vrijwilligers bij de gasten in de bus gedaan. De actie is mede gesponsord door Spar Loenen. De ontvangers stelden de attentie zeer op prijs.

SKKB geopend op afspraak

EERBEEK – Juist toen bij de Stichting Kinderkledingbeurs (SKKB) in Eerbeek het zomerseizoen begon, moest de winkel sluiten vanwege het coronavirus. Inmiddels is de verkoop van kinderkleding, speelgoed en babyartikelen weer gestart, maar wel anders dan anders. Klanten zijn op dinsdag, woensdag en vrijdag welkom, maar alleen op afspraak. Een afspraak maken kan door te bellen of appen naar tel. 06-12805339 of een chatbericht te sturen via Facebook. Er kunnen maximaal twee klanten tegelijk in de winkel aanwezig zijn en men wordt verzocht de kinderen nog even thuis te laten. Betalen gaat per pin. Kleding inbrengen is op het moment nog niet mogelijk.

www.skkb.nl

Oud ijzer voor clubkas SHE

HALL – Het is al jaren vaste prik: in het voorjaar zamelt de Hallse sportclub SHE oud ijzer in. Veel mensen wisten dan ook zaterdag 6 juni de weg naar de parkeerplaats aan de Dorpsstraat te vinden om oude materialen in te leveren, sommigen met overvolle aanhangers. Vrijwilligers stonden klaar om de spullen in ontvangst te nemen – uiteraard op een keurige anderhalve meter afstand. Met vereende krachten werd er heel wat oud ijzer weggesjouwd. Aan het eind van de ochtend was er een mooie opbrengst, waarmee de clubkas kan worden gespekt. Zeker geen overbodige luxe, want in de tijd dat er niet werd getraind, heeft de club besloten geen contributie te innen bij haar leden.

Foto: Han Uenk

Kraam imkers in Ambachtstraat

BRUMMEN – De Brummense imkers zijn zaterdag 13 juni weer als vanouds te vinden in het centrum van Brummen. Ze staan dan tussen 10.00 en 14.00 uur in de Ambachtstraat, verkopen hun producten en geven informatie over bijen en bijen houden.